Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-077-6
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Α. Garoufali, D. Kalfopoulou, Y. Kalomoiris, A. Kokkinou, S. Kokovidou, T. Korka, A. Plaka, E. Rodakinia, A. Vezyrogianni
Επιμέλεια: Dr. Efharis Mascha, Dr. juris Katerina Papadopoulou
Συνεργασία: Dr. juris V. Banti-Markouti

Το βιβλίο “Culture and migration - Α path towards cultural integration of refugees and migrants” εστιάζει στην δράση/εις των πολιτιστικών οργανισμών σε σχέση με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Το εν λόγω έργο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τους πολιτιστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών. Είναι επίσης πολύτιμο εργαλείο για την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και για όσους εργάζονται στον τομέα του RSD (Refugee Status Determination).

 • 0
 • Introduction, Efharis Mascha 23
 • Structure of the book 24
 • Chapter 127
 • intangible cultural heritage27
 • I. The intangible cultural heritage of refugees, Tonia Korka27
 • A. Abstract 27
 • B. The gaps of the legal framework27
 • C. The 2003 Convention of UNESCO for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 30
 • D. The role of the intangible cultural heritage in refugee camps31
 • E. Concluding Remarks33
 • Bibliography34
 • II. Refugees and asylum seekers in Greece and their intangible cultural heritage (ICH), Kalfopoulou Dimitra37
 • A. Abstract37
 • B. Introduction37
 • 1. Intangible cultural heritage (ICH) and actions to protect the ICH of refugees.38
 • 2. Expressions of Intangible Cultural Heritage (ICH) of Refugees39
 • 3. Changes in the way the Intangible Cultural Heritage is expressed in Greece41
 • C. Survey results42
 • D. Conclusion53
 • References54
 • Chapter 255
 • cultural activities run by ngo’s, libraries and communities55
 • I. Social Inclusion and integration of refugees through cultural activities: a case study of local NGO’s in Attica, Katerina Plaka55
 • A. Abstract55
 • B. Introduction55
 • C. Literature review56
 • D. Methodology58
 • E. Research Outcomes59
 • 1. Interviews59
 • i. Farzad Kamangar59
 • ii. Culture Workshop60
 • iii. Center for Immigrants Integration (KEM)61
 • iv. Melissa Network62
 • 2. QUESTIONNAIRE RESULTS64
 • i. Demographics64
 • ii. Program Participation68
 • iii. Expectations from the Programs71
 • iv. Update-Implementation73
 • F. Conclusion75
 • Bibliography77
 • II. The role of libraries in social inclusion of refugees and immigrants: theoretical approaches and actions, Angeliki Garoufali79
 • A. Abstract79
 • B. Introduction79
 • C. Contribution of libraries to the inclusion of vulnerable groups80
 • D. Libraries as a physical space: sociological theories81
 • E. Actions of Greek libraries for immigrants and refugees83
 • F. Actions of Libraries abroad for immigrants and refugees85
 • G. Conclusion87
 • Bibliography88
 • III. Popular culture and its role in tackling the traumatic experiences of the refugee, Eleni Rodakinia90
 • A. Abstract90
 • B. Introduction90
 • C. The Pontian refugees in Greece91
 • D. The “Momogeroi” custom93
 • E. The migration and refugee issue in Greece today95
 • F. Epilogue 98
 • Bibliography 99
 • Chapter 3101
 • museum managment18
 • I. Cultural Intelligence and museum management: organizing cultural activities for refugees and migrants, Alexandra Vezyrogianni101
 • A. Abstract101
 • B. Introduction101
 • C. Concept of Cultural Intelligence 102
 • D. The transition from Cognitive Intelligence to Emotional and Cultural Intelligence 103
 • E. The Road to Leadership in the Contemporary Globalized Society104
 • F. Multiculturalism and Museums in Greece106
 • G. Conclusions110
 • References111
 • II. Museum management and refugees. The Archeological Museum of Kilkis and the case study of the NGO Omnes in Kilkis, Kokovidou Sofia112
 • A. Abstract112
 • B. Introduction112
 • C. Greece is facing a new reality: the recent immigrants’ and refugees’ wave113
 • D. The refugees’ and immigrants’ wave as Kilkis experienced it114
 • E. The cultural activities of the Greek museums for the immigrant-refugee issue114
 • F. The Omnes organization, a bright example of solidarity117
 • G. Conclusion120
 • Bibliographical and online references 121
 • III. The contribution of the Hellenic Red Cross to culture and the response to the refugee crisis: The need to establish the Hellenic Red Cross Museum, Amalia Kokkinou122
 • A. Abstract122
 • B. Introduction 122
 • C. The concept of culture 123
 • D. The Hellenic Red Cross imprint on culture124
 • E. Red Cross Museums: the international experience 125
 • F. The phenomenon of the refugee crisis and the Hellenic Red Cross126
 • G. The need and dimensions of the potential HRC Museum128
 • H. General description of the proposal for the HRC Museum 130
 • Bibliography132
 • Chapter 4133
 • the case of the parthenon sculptures housed in the british museum133
 • I. Drawing an analogy between refugees and the Parthenon sculptures, Katerina Papadopoulou133
 • A. Abstract 133
 • B. Introduction133
 • C. First set of analogies: How the sculptures were removed by the Parthenon complex and reached England134
 • D. Second set of analogies: The time that the sculptures remain in England137
 • E. Τhird set of analogies: Τheir return to Greece138
 • F. Cultural property case law141
 • G. Conclusions143
 • References 144
 • Chapter 5145
 • accomodation center for minor refugees in anogia20
 • I. Hiketeia and Asylum on Xenios Zeus Foothills. The culture of communities and the intangible cultural heritage as an inter cultural method of approaching the Refugee phenomenon, Yiorgos Kalomoiris145
 • A. Abstract 145
 • B. Hiketeia, Supplicants and the unwritten laws in common cultural memory 146
 • C. Mnt Ida, the timeless shelter of a fugitive god149
 • D. The accommodation center for minor refugees from war regions in Anogeia as an element of intangible cultural heritage of Psilortitis150
 • References 155
 • Index157
 • 0
 • 0