Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-866-6
Σελίδες: 354
Επιμέλεια: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Πρόλογος: Ι. Παπαγεωργίου

Το βιβλίο «Η διοικητική κράτηση των αλλοδαπών» περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε Διεθνές Συνέδριο, που οργανώθηκε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών (International Commission of Jurists - ICJ).

Στην πρώτη εισαγωγική θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιος είναι ο διοικητικά κρατούμενος - Τι είναι η διοικητική κράτηση» αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα και τα αίτιά τους, η έννοια του , τι είναι η διοικητική κράτηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου και το το προφίλ του διοικητικά κρατουμένου από ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Στο δεύτερη ενότητα που αφορούσε στη «νομιμότητα της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών» αναπτύχθηκαν εισηγήσεις με θέματα, όπως το Διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, η νομιμότητα της διοικητικής κράτησης σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, η αίτηση ασύλου καθώς και η κράτηση μεταναστών ως πρόκληση για τα δικαιώματα του ανθρώπου στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι «Συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα» ως θεματική της τρίτης ενότητας έδωσε βήμα ανάπτυξης εισηγήσεων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο , τις υγειονομικές επιπτώσεις της κράτησης, τα πρότυπα της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και η κράτηση από την σκοπιά της ελληνικής Διοίκησης.

Στην τέταρτη ενότητα με θεματική «Η Δικαστική προστασία στην ελληνική έννομη τάξη» οι εισηγήσεις, που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στο Διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα σχετικά με τη δικαστική προστασία στην κράτηση, στον δικαστικό έλεγχο της απόφασης διοικητικής κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας, στον έλεγχο της κράτησης από την ελληνική δικαιοσύνη και στην αμφισβήτηση της κράτησης στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα.

Τέλος, στο βιβλίο παρατίθεται ένα πολύ σημαντικό παράρτημα με επιλεγμένης αποφάσεις από πρόσφατη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων που αφορούν σε θέματα της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών (18μηνο κράτησης, ευπαθείς ομάδες κ.λπ.)

 • Εισαγωγή: Διοικητική κράτηση αλλοδαπών – Το ιστορικόκαι νομικό πλαίσιο1
 • Α΄ ενότητα9
 • Ποιος είναι ο «διοικητικά κρατούμενος» –Τι είναι η «διοικητική κράτηση»9
 • Ποιος είναι πρόσφυγας – Μικτές μεταναστευτικές ροές και νέες τάσεις – Η διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστώνγια οικονομικούς ή άλλους λόγους11
 • The meaning of detention in international human rights law17
 • Τι είναι η «διοικητική κράτηση» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου23
 • Το προφίλ του διοικητικά κρατούμενου στην Ελλάδα29
 • Β΄ ενότητα39
 • Η νομιμότητα της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών39
 • The lawfulness of detention under international human rights law41
 • Η νομιμότητα της κράτησης βάσει του διεθνούς δικαίουδικαιωμάτων του ανθρώπου51
 • Ζητήματα της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών στην πρόσφατη «ελληνική νομολογία» του ΕΔΔΑ63
 • Η κατάσταση στην Ελλάδα: συστηματική, εκτεταμένη, αδιάκριτη κράτηση75
 • Αιτούντες Άσυλο υπό Διοικητική Κράτηση97
 • Migrants’ detention: Fundamental rights challenges in the EU member states101
 • Κράτηση των μεταναστών: Προκλήσεις για τα θεμελιώδηδικαιώματα στα μέλη κράτη της ΕΕ107
 • Γ΄ ενότητα115
 • Συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα115
 • Conditions of detention under international human rights law117
 • Συνθήκες κράτησης βάσει του διεθνούς δικαίου δικαιωμάτωντου ανθρώπου131
 • Οι υγειονομικές επιπτώσεις της κράτησης - Ευρήματα από την Ελλάδα147
 • Τα πρότυπα της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα – Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, με βάση τον καταστατικό τουρόλο153
 • Η κράτηση από την σκοπιά της ελληνικής Διοίκησης159
 • Δ΄ ενότητα165
 • Δικαστική προστασία στην ελληνική έννομη τάξη165
 • Judicial review of detention167
 • Η δικαστική προστασία στην κράτηση179
 • O δικαστικός έλεγχος της απόφασης διοικητικής κράτησηςυπηκόου τρίτης χώρας193
 • Ο δικαστικός έλεγχος της κράτησης υπηκόων τρίτων χωρώνστην Ελλάδα201
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ213
 • Σημαντικές αποφάσεις των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων για το θέμα της διοικητικής κράτησης αλλοδαπών215
 • Εισαγωγικό σημείωμα στο παράρτηματων αποφάσεων (Σπ. Κουλοχέρης)215
 • Α΄ ενότητα219
 • Αποφάσεις - Πρακτικά άρθρου 30 παρ. 3 Ν 3907/2011219
 • ΔΠρΑθ 4986/2013219
 • ΔΠρΑθ 4429/2014224
 • Β΄ ενότητα229
 • Αποφάσεις επί αντιρρήσεων κατά κράτησης229
 • ΔΠρΑθ 3085/2014229
 • ΔΠρΑθ 3306/2014236
 • ΔΠρΑθ 2985/2014241
 • ΔΠρΚομοτηνής 22/2013244
 • ΔΠρΑθ 908/2014246
 • ΔΠρΑθ 4412/2014249
 • ΔΠρΑθ 4072/2014254
 • ΔΠρΑθ 4397/2014263
 • ΔΠρΑθ 5317/2013269
 • ΔΠρΑθ 3091/2014274
 • ΔΠρΑθ 1099/2014279
 • ΔΠρΑθ 4071/2014283
 • ΔΠρΑθ 4161/2014289
 • ΔΠρΑθ 2007/2014293
 • ΔΠρΠειρ Π 45/2014 (Τμ. 6ο)297
 • ΔΠρΑθ 3058/2014300
 • ΔΠρΠειρ Π 325/2014 (Τμ. 1ο)303
 • ΔΠρKορίνθου 223/2013306
 • ΔΠρΑθ 2269/2013309
 • ΔΠρΑθ 3107/2013312
 • ΔΠρΑθ 2464/2013315
 • ΔΠρΑθ 3745/2013319
 • ΔΠρΑθ 4433/2013322
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ325