Ποινικές κυρώσεις κατʼ έγκλημα

Προϊσχύσασες ποινικές κυρώσεις

Αναιρετικός έλεγχος

Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €38.00
ΝΠ €46.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-862-8
Σελίδες: 544
Επιμέλεια: Π. Παπανδρέου

Ο όρος «ποινή» συντίθεται από τρία στάδια και υποδηλώνει τη νομοθετική οριοθέτηση (απειλούμενη εις βάρος προσώπου πραγματώνοντος μία εγκληματική μονάδα), τη δικαστική επιμέτρηση (επιβαλλόμενη από το δικαστήριο στο δράστη συγκεκριμένης εγκληματικής μονάδας) και τη σωφρονιστική υλοποίηση (εκτελούμενη-εκτιόμενη από τον καταδικαθέντα). Το παρόν έργο «Ποινολόγιο - Ποινικές κυρώσεις κατʼ έγκλημα» αποτελεί ένα χρηστικό βοήθημα του νομικού της πράξης, ιδίως δε των Λειτουργών της Ποινικής Δικαιοσύνης, καθόσον στοχεύει να προσφέρει στον εφαρμοστή του Ποινικού Δικαίου, με ταχύτητα, την πληροφορία περί της απειλούμενης στον Ποινικό Κώδικα ποινής για κάθε ένα από τα στο Ειδικό Μέρος αυτού διαλαμβανόμενα εγκλήματα, της διάταξης που την προβλέπει και του καθʼ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου για την εκδίκαση καθενός από αυτά, με κύριο μέλημα τη διευκόλυνση του έργου τους στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής, που εύλογα χαρακτηρίζεται ως η κορωνίδα του συστήματος του Ποινικού Δικαίου.

Περαιτέρω, την πρακτική χρησιμότητα του βιβλίου «Ποινολόγιο - Ποινικές κυρώσεις κατʼ έγκλημα» εξυπηρετούν η κατʼ έγκλημα αναφορά των προϊσχυσασών ποινικών κυρώσεων, προς επίλυση ζητημάτων διαχρονικού δικαίου, η ενδεικτική παράθεση νομολογίας της προηγούμενης πενταετίας, ως επί το πλείστον, ανά έγκλημα, εν είδει σημειώσεων, η ενδεικτική βιβλιογραφία-αρθρογραφία, ως κατεύθυνση για ενδελεχή περαιτέρω έρευνα, καθώς και η παράθεση εισαγωγικού σημειώματος περί την επιμετρητική διαδικασία, συνοδευόμενου από διαγράμματα που αφορούν: 1) τα στάδια δικαστικής επιμέτρησης της ποινής, 2) τη μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική, 3) τη μείωση του πλαισίου ποινής, 4) το μειωμένο κατʼ άρθρο 83 ΠΚ πλαίσιο ποινής, 5) την επαύξηση της απειλούμενης ποινής, 6) τη συρροή εγκλημάτων, 7) τα συστήματα έκτισης των ποινών, 8) τον σχηματισμό της συνολικής ποινής, 9) το κατʼ εξακολούθηση έγκλημα, 10) την αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο και 11) την απόλυση του καταδίκου υπό όρο. Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 19
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ [άρθρα 134-137Δ ΠΚ]35
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 35
 • Εσχάτη προδοσία[άρθρο 134 ΠΚ] 37
 • Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας[άρθρο 135 ΠΚ] 38
 • Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων [άρθρο 135Α ΠΚ] 39
 • Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας [άρθρο 137Α ΠΚ] 39
 • Διακεκριμένες περιπτώσεις[άρθρο 137Β ΠΚ] 40
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ43
 • ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ [άρθρα 138-152 ΠΚ]43
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 43
 • Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας[άρθρο 138 ΠΚ] 45
 • Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας [άρθρο 139 ΠΚ] 46
 • Έκθεση του ελληνικού Κράτους ή συμμάχου σε κίνδυνο πολέμου ή σε κίνδυνο εχθροπραξιών[άρθρο 140 ΠΚ] 46
 • Έκθεση του ελληνικού Κράτους ή συμμάχου ή κατοίκων τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή σε κίνδυνο διατάραξης των φιλικών σχέσεων[άρθρο 141 ΠΚ] 47
 • Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της Χώρας από αμέλεια [άρθρο 142 ΠΚ] 47
 • Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό[άρθρο 143 ΠΚ] 48
 • Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού[άρθρου 144 ΠΚ] 48
 • Παράβαση συμβάσεων[άρθρο 145 ΠΚ] 49
 • Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας[άρθρο 146 ΠΚ] 49
 • Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια[άρθρο 147 ΠΚ] 50
 • Κατασκοπεία[άρθρο 148 ΠΚ] 51
 • Ελαφρότερες μορφές κατασκοπείας[άρθρο 149 ΠΚ] 52
 • Νόθευση αποδεικτικών[άρθρο 150 ΠΚ] 52
 • Κατάχρηση πληρεξουσιότητας[άρθρο 151 ΠΚ] 52
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ53
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ [άρθρα 153-156 ΠΚ]53
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 53
 • Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του[άρθρο 153 ΠΚ] 53
 • Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων[άρθρο 154 ΠΚ] 54
 • Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους[άρθρο 155 ΠΚ] 54
 • Προσβολή της ουδετερότητας[άρθρο 156 ΠΚ] 54
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ55
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ [άρθρα 157-166 ΠΚ]55
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 55
 • i. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της κυβέρνησης 55
 • ii. Εγκλήματα κατά τις εκλογές 58
 • Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης[άρθρο 157 ΠΚ] 59
 • Βία κατά πολιτικού κόμματος[άρθρο 157Α ΠΚ] 59
 • Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας[άρθρο 158 ΠΚ] 60
 • Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων[άρθρο 159 ΠΚ] 60
 • Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων[άρθρο 159Α ΠΚ] 61
 • Διατάραξη συνεδριάσεων[άρθρο 160 ΠΚ] 62
 • Βία κατά εκλογέων[άρθρο 161 ΠΚ] 63
 • Εξαπάτηση εκλογέων[άρθρο 162 ΠΚ] 64
 • Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας[άρθρο 163 ΠΚ] 64
 • Νόθευσης της εκλογής[άρθρο 164 ΠΚ] 64
 • Δωροδοκία κατά τις εκλογές[άρθρο 165 ΠΚ] 64
 • Διατάραξη της εκλογής[άρθρο 166 ΠΚ] 64
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ65
 • ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ [άρθρα 167-182Α ΠΚ]65
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 65
 • Αντίσταση[άρθρο 167 ΠΚ] 68
 • Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας[άρθρο 168 ΠΚ] 71
 • Απείθεια[άρθρο 169 ΠΚ] 71
 • Στάση[άρθρο 170 ΠΚ] 73
 • Θρασύτητα κατά της αρχής[άρθρο 171 ΠΚ] 73
 • Ελευθέρωση φυλακισμένου[άρθρο 172 ΠΚ] 74
 • Απόδραση κρατουμένου[άρθρο 173 ΠΚ] 76
 • Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση[άρθρο 173Α ΠΚ] 78
 • Στάση κρατουμένων[άρθρο 174 ΠΚ] 79
 • Αντιποίηση[άρθρο 175 ΠΚ] 80
 • Αντιποίηση στολής ή άλλου διακριτικού σημείου, παράσημου ή τίτλου [άρθρο 176 ΠΚ] 81
 • Παραβίαση κατάσχεσης[άρθρο 177 ΠΚ] 81
 • Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή[άρθρο 178 ΠΚ] 82
 • Παραβίαση φύλαξης της αρχής[άρθρο 179 ΠΚ] 83
 • Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων[άρθρο 180 ΠΚ] 84
 • Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους[άρθρο 181 ΠΚ] 84
 • Παραβίαση περιορισμών διαμονής[άρθρο 182 ΠΚ] 84
 • Παραβίαση περιορισμών διαμονής που έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή βούλευμα σε υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, πορνογραφίας ανηλίκων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες / χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[άρθρο 182Α ΠΚ] 85
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ87
 • ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ [άρθρα 183-197 ΠΚ]87
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 87
 • Διέγερση[άρθρο 183 ΠΚ] 90
 • Διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος[άρθρο 184 ΠΚ] 91
 • Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος [άρθρο 186 ΠΚ] 91
 • Εγκληματική οργάνωση[άρθρο 187 ΠΚ] 93
 • Τρομοκρατικές πράξεις[άρθρο 187Α ΠΚ] 101
 • Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο[άρθρο 188 ΠΚ] 102
 • Διατάραξη της κοινής ειρήνης[άρθρο 189 ΠΚ] 103
 • Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών[άρθρο 190 ΠΚ] 104
 • Διασπορά ψευδών ειδήσεων[άρθρο 191 ΠΚ] 104
 • Πρόκληση ή διέγερση πολιτών σε βιαιοπραγίες ή σε αμοιβαία διχόνοια [άρθρο 192 ΠΚ] 105
 • Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης[άρθρο 193 ΠΚ] 105
 • Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές[άρθρο 194 ΠΚ] 106
 • Κατάρτιση ένοπλης ομάδας[άρθρο 195 ΠΚ] 106
 • Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος[άρθρο 196 ΠΚ] 107
 • Διατάραξη συνεδριάσεων[άρθρο 197 ΠΚ] 107
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ109
 • ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ [άρθρα 198-201 ΠΚ]109
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 109
 • Κακόβουλη βλασφημία[άρθρο 198 ΠΚ] 109
 • Καθύβριση θρησκευμάτων[άρθρο 199 ΠΚ] 110
 • Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων[άρθρο 200 ΠΚ] 111
 • Περιύβριση νεκρών[άρθρο 201 ΠΚ] 111
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ113
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ [άρθρα 202-206 ΠΚ]113
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 113
 • Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας [άρθρο 202 ΠΚ] 114
 • Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για στρατιωτική υπηρεσία[άρθρο 203 ΠΚ] 115
 • Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης[άρθρο 204 ΠΚ] 115
 • Παράνομη αποδημία[άρθρο 205 ΠΚ] 116
 • Στρατολογία για ξένο κράτος[άρθρο 206 ΠΚ] 116
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ119
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ [άρθρα 207-215Α ΠΚ]119
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 119
 • Παραχάραξη[άρθρο 207 ΠΚ] 120
 • Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων[άρθρο 208 ΠΚ] 122
 • Κατασκευή, προμήθεια, κατοχή ή κυκλοφορία νομίμου νομίσματος χωρίς άδεια της αρχής[άρθρο 208Α ΠΚ] 123
 • Κιβδηλεία[άρθρο 209 ΠΚ] 124
 • Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων[άρθρο 210 ΠΚ] 125
 • Προπαρασκευαστικές πράξεις[άρθρο 211 ΠΚ] 125
 • Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών[άρθρο 215 ΠΚ] 126
 • Παράνομη παραγωγή, πώληση κ.λπ. ευρώ[άρθρο 215Α ΠΚ] 126
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ127
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ [άρθρα 216-223 ΠΚ]127
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 127
 • Πλαστογραφία[άρθρο 216 ΠΚ] 129
 • Πλαστογραφία πιστοποιητικών[άρθρο 217 ΠΚ] 134
 • Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων[άρθρο 218 ΠΚ] 136
 • Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης[άρθρο 220 ΠΚ] 137
 • Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις[άρθρο 221 ΠΚ] 138
 • Υπεξαγωγή εγγράφων[άρθρο 222 ΠΚ] 139
 • Μετακίνηση οροσήμων[άρθρο 223 ΠΚ] 140
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ143
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ [άρθρα 224-234 ΠΚ]143
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 143
 • Ψευδορκία[άρθρο 224 ΠΚ] 146
 • Ψευδής ανώμοτη κατάθεση[άρθρο 225 ΠΚ] 149
 • Ψευδορκία πραγματογνώμονα κ.λπ. και διερμηνέα[άρθρο 226 ΠΚ] 151
 • Παραπλάνηση σε ψευδορκία[άρθρο 228 ΠΚ] 153
 • Ψευδής καταμήνυση[άρθρο 229 ΠΚ] 154
 • Ψευδής καταμήνυση κατ’ αγνώστου[άρθρο 230 ΠΚ] 156
 • Υπόθαλψη εγκληματία[άρθρο 231 ΠΚ] 156
 • Παρασιώπηση εγκλημάτων[άρθρο 232 ΠΚ] 157
 • Μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση[άρθρο 232Α ΠΚ] 157
 • Απιστία δικηγόρων[άρθρο 233 ΠΚ] 159
 • Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων[άρθρο 234 ΠΚ] 159
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ161
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ [άρθρα 235-263Β ΠΚ]161
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 161
 • Δωροληψία υπαλλήλου[άρθρο 235 ΠΚ] 181
 • Δωροδοκία υπαλλήλου[άρθρο 236 ΠΚ] 195
 • Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών[άρθρο 237 ΠΚ] 203
 • Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες[άρθρο 237Α ΠΚ] 212
 • Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα[άρθρο 237Β] 213
 • Κατάχρηση εξουσίας[άρθρο 239 ΠΚ] 214
 • Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών[άρθρο 240 ΠΚ] 217
 • Παραβίαση οικιακού ασύλου[άρθρο 241 ΠΚ] 217
 • Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.[άρθρο 242 ΠΚ] 218
 • Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας[άρθρο 243 ΠΚ] 227
 • Καταπίεση[άρθρο 244 ΠΚ] 228
 • Ευθύνη υπαλλήλου και των γραφέων ή βοηθών του για καταπίεση [άρθρο 245 ΠΚ] 229
 • Παρακράτηση χρημάτων ή πραγμάτων από υπάλληλο[άρθρο 246 ΠΚ] 230
 • Απεργία δημοσίων υπαλλήλων[άρθρο 247 ΠΚ] 230
 • Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων[άρθρο 248 ΠΚ] 231
 • Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων[άρθρο 249 ΠΚ] 233
 • Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων[άρθρο 250 ΠΚ] 233
 • Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου[άρθρο 251 ΠΚ] 235
 • Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου[άρθρο 252 ΠΚ] 235
 • Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης[άρθρο 254 ΠΚ] 238
 • Αθέμιτη συμμετοχή[άρθρο 255 ΠΚ] 239
 • Απιστία σχετική με την υπηρεσία[άρθρο 256 ΠΚ] 239
 • Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων[άρθρο 257 ΠΚ] 243
 • Υπεξαίρεση στην υπηρεσία[άρθρο 258 ΠΚ] 244
 • Παράβαση καθήκοντος[άρθρο 259 ΠΚ] 250
 • Ανυποταξία σε πολιτική αρχή[άρθρο 260 ΠΚ] 257
 • Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή[άρθρο 261 ΠΚ] 258
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ261
 • ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ [άρθρα 264-289 ΠΚ]261
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 261
 • Εμπρησμός[άρθρο 264 ΠΚ] 267
 • Εμπρησμός σε δάση[άρθρο 265 ΠΚ] 269
 • Εμπρησμός από αμέλεια[άρθρο 266 ΠΚ] 270
 • Πλημμύρα[άρθρο 268 ΠΚ] 271
 • Πλημμύρα από αμέλεια[άρθρο 269 ΠΚ] 272
 • Έκρηξη[άρθρο 270 ΠΚ] 274
 • Έκρηξη από αμέλεια[άρθρο 271 ΠΚ] 275
 • Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες[άρθρο 272 ΠΚ] 275
 • Κοινώς επικίνδυνη βλάβη[άρθρο 273 ΠΚ] 275
 • Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια[άρθρο 274 ΠΚ] 276
 • Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων[άρθρο 275 ΠΚ] 277
 • Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από αμέλεια[άρθρο 276 ΠΚ] 278
 • Πρόκληση ναυαγίου[άρθρο 277 ΠΚ] 278
 • Πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια[άρθρο 277 ΠΚ] 278
 • Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων[άρθρο 279 ΠΚ] 279
 • Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων από αμέλεια[άρθρο 280 ΠΚ] 279
 • Νοθεία τροφίμων[άρθρο 281 ΠΚ] 280
 • Δηλητηρίαση της νομής των ζώων[άρθρο 282 ΠΚ] 280
 • Διάδοση ασθένειας ζώων[άρθρο 283 ΠΚ] 281
 • Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών[άρθρο 284 ΠΚ] 282
 • Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών[άρθρο 285 ΠΚ] 282
 • Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής[άρθρο 286 ΠΚ] 283
 • Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας[άρθρο 287 ΠΚ] 286
 • Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας[άρθρο 288 ΠΚ] 286
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ289
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ [άρθρα 290-298 ΠΚ]289
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 289
 • Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών[άρθρο 290 ΠΚ] 292
 • Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών [άρθρο 291 ΠΚ] 292
 • Παρακώλυση συγκοινωνιών[άρθρο 292 ΠΚ] 293
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών [άρθρο 292Α ΠΚ] 294
 • Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [άρθρο 293 ΠΚ] 295
 • Παύση εργασίας[άρθρο 294 ΠΚ] 296
 • Πρόκληση κοινής ανάγκης[άρθρο 295 ΠΚ] 296
 • Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού[άρθρο 296 ΠΚ] 296
 • Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου[άρθρο 297 ΠΚ] 296
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ299
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ [άρθρα 299-307 ΠΚ]299
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 299
 • Ανθρωποκτονία με πρόθεση[άρθρο 299 ΠΚ] 301
 • Ανθρωποκτονία με συναίνεση[άρθρο 300 ΠΚ] 309
 • Συμμετοχή σε αυτοκτονία[άρθρο 301 ΠΚ] 309
 • Ανθρωποκτονία από αμέλεια[άρθρο 302 ΠΚ] 310
 • Παιδοκτονία[άρθρο 303 ΠΚ] 318
 • Τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης[άρθρο 304 ΠΚ] 318
 • Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού[άρθρο 304Α ΠΚ] 319
 • Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης[άρθρο 305 ΠΚ] 320
 • Έκθεση[άρθρο 306 ΠΚ] 320
 • Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής[άρθρο 307 ΠΚ] 322
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ323
 • ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ [άρθρα 308-315Α ΠΚ]323
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 323
 • Απλή σωματική βλάβη[άρθρο 308 ΠΚ] 324
 • Απρόκλητη σωματική βλάβη[άρθρο 308Α ΠΚ] 329
 • Επικίνδυνη σωματική βλάβη[άρθρο 309 ΠΚ] 329
 • Βαριά σωματική βλάβη[άρθρο 310 ΠΚ] 332
 • Θανατηφόρα βλάβη[άρθρο 311 ΠΚ] 332
 • Σωματική βλάβη ανηλίκων κ.λπ.[άρθρο 312 ΠΚ] 334
 • Συμπλοκή[άρθρο 313 ΠΚ] 336
 • Σωματική βλάβη από αμέλεια[άρθρο 314 ΠΚ] 337
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ341
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ [άρθρα 322-335 ΠΚ]341
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 341
 • Αρπαγή[άρθρο 322 ΠΚ] 344
 • Εμπόριο δούλων[άρθρο 323 ΠΚ] 347
 • Εμπορία ανθρώπων[άρθρο 323Α ΠΚ] 348
 • Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)[άρθρο 323Β ΠΚ] 352
 • Αρπαγή ανηλίκων[άρθρο 324 ΠΚ] 353
 • Παράνομη κατακράτηση[άρθρο 325 ΠΚ] 354
 • Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα[άρθρο 326 ΠΚ] 356
 • Ακούσια απαγωγή[άρθρο 327 ΠΚ] 357
 • Εκούσια απαγωγή[άρθρο 328 ΠΚ] 358
 • Παράνομη βία[άρθρο 330 ΠΚ] 360
 • Αυτοδικία[άρθρο 331 ΠΚ] 362
 • Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας[άρθρο 332 ΠΚ] 364
 • Απειλή[άρθρο 333 ΠΚ] 364
 • Διατάραξη οικιακής ειρήνης[άρθρο 334 ΠΚ] 366
 • Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση[άρθρο 335 ΠΚ] 366
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ367
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ [άρθρα 336-353 ΠΚ]367
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 367
 • Βιασμός[άρθρο 336 ΠΚ] 375
 • Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας[άρθρο 337 ΠΚ] 379
 • Κατάχρηση σε ασέλγεια[άρθρο 338 ΠΚ] 380
 • Αποπλάνηση παιδιών[άρθρο 339 ΠΚ] 382
 • Απατηλή επίτευξη συνουσίας[άρθρο 341 ΠΚ] 385
 • Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια[άρθρο 342 ΠΚ] 386
 • Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας[άρθρο 343 ΠΚ] 387
 • Αιμομιξία[άρθρο 345 ΠΚ] 388
 • Ασέλγεια μεταξύ συγγενών[άρθρο 346 ΠΚ] 389
 • Ασέλγεια παρά φύση[άρθρο 347 ΠΚ] 391
 • Διευκόλυνση ακολασίας άλλων[άρθρο 348 ΠΚ] 391
 • Πορνογραφία ανηλίκων[άρθρο 348Α ΠΚ] 394
 • Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους[άρθρο 348Β ΠΚ] 396
 • Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων[άρθρο 348Γ ΠΚ] 396
 • Μαστροπεία[άρθρο 349 ΠΚ] 397
 • Εκμετάλλευση πόρνης[άρθρο 350 ΠΚ] 399
 • Σωματεμπορία[άρθρο 351 ΠΚ] 400
 • Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής[άρθρο 351Α ΠΚ] 402
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος[άρθρο 352Β ΠΚ] 403
 • Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις[άρθρο 353 ΠΚ] 403
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ405
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ [άρθρα 354-360 ΠΚ]405
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 405
 • Διατάραξη της οικογενειακής τάξης[άρθρο 354 ΠΚ] 406
 • Απάτη σχετική με γάμο[άρθρο 355 ΠΚ] 407
 • Διγαμία[άρθρο 356 ΠΚ] 407
 • Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή[άρθρο 358 ΠΚ] 408
 • Εγκατάλειψη εγκύου[άρθρο 359 ΠΚ] 411
 • Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου[άρθρο 360 ΠΚ] 411
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ415
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ [άρθρα 361-369 ΠΚ]415
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 415
 • Εξύβριση[άρθρο 361 ΠΚ] 416
 • Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση[άρθρο 361Α ΠΚ] 418
 • Δυσφήμηση[άρθρο 362 ΠΚ] 418
 • Συκοφαντική δυσφήμηση[άρθρο 363 ΠΚ] 419
 • Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας[άρθρο 364 ΠΚ] 422
 • Προσβολή της μνήμης νεκρού[άρθρο 365 ΠΚ] 424
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ425
 • ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ [άρθρα 370-371 ΠΚ]425
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 425
 • Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών[άρθρο 370 ΠΚ] 427
 • Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας[άρθρο 370Α ΠΚ] 427
 • Παραβίαση απορρήτων στοιχείων ή προγραμμάτων Η/Υ, που συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα[άρθρο 370Β ΠΚ] 431
 • Παραβίαση απορρήτου των ηλεκτρονικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας[άρθρο 370Γ ΠΚ] 432
 • Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας[άρθρο 371 ΠΚ] 433
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ435
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ [άρθρα 372-384Α ΠΚ]435
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 435
 • Κλοπή[άρθρο 372 ΠΚ] 438
 • Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής[άρθρο 374 ΠΚ] 445
 • Κλοπή χρήσης[άρθρο 374Α ΠΚ] 446
 • Υπεξαίρεση[άρθρο 375 ΠΚ] 447
 • Παρασιώπηση ανεύρεσης[άρθρο 376 ΠΚ] 458
 • Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας[άρθρο 377 ΠΚ] 459
 • Ληστεία[άρθρο 380 ΠΚ] 460
 • Φθορά ξένης ιδιοκτησίας[άρθρο 381 ΠΚ] 466
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ471
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ [άρθρα 385-406Α ΠΚ]471
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 471
 • Εκβίαση[άρθρο 385 ΠΚ] 475
 • Απάτη[άρθρο 386 ΠΚ] 481
 • Απάτη με υπολογιστή[άρθρο 386Α ΠΚ] 489
 • Απάτη ευτελούς αξίας[άρθρο 387 ΠΚ] 492
 • Απάτη σχετική με τις ασφάλειες[άρθρο 388 ΠΚ] 492
 • Απατηλή πρόκληση βλάβης[άρθρο 389 ΠΚ] 494
 • Απιστία[άρθρο 390 ΠΚ] 496
 • Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου[άρθρο 391 ΠΚ] 500
 • Δόλια αποδοχή παροχών[άρθρο 392 ΠΚ] 501
 • Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος[άρθρο 394 ΠΚ] 501
 • Παρακώλυση συναγωνισμού[άρθρο 396 ΠΚ] 504
 • Καταδολίευση δανειστών[άρθρο 397 ΠΚ] 505
 • Χρεοκοπία[άρθρο 398 ΠΚ] 510
 • Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος[άρθρο 399 ΠΚ] 514
 • Παράνομη αλιεία[άρθρο 400 ΠΚ] 515
 • Αλιεία σε χωρικά ύδατα[άρθρο 401 ΠΚ] 515
 • Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη[άρθρο 403 ΠΚ] 516
 • Τοκογλυφία[άρθρο 404 ΠΚ] 516
 • Αισχροκέρδεια[άρθρο 405 ΠΚ] 519
 • Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις[άρθρο 406 ΠΚ] 519
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ521
 • ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ [άρθρα 407-410 ΠΚ]521
 • Πίνακας ποινικών κυρώσεων 521
 • Επαιτεία[άρθρο 407 ΠΚ] 521
 • Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία[άρθρο 409 ΠΚ] 521
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 523