Το πρόβλημα και τα κείμενα της ελληνικής μετάφρασης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-860-4
Σελίδες: 480
Συγγραφέας: Ε. Ραυτόπουλος
Πρόλογος: Χ. Γιανναράς

Στο παρόν έργο με τίτλο «Τo νέο καθεστώς της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία του περιβάλλοντος της Μεσογείου» προσεγγίζεται από έναν διεθνολόγο το πρόβλημα της μετάφρασης διεθνών συμβατικών κειμένων στη δημιουργία των οποίων έχει συμμετάσχει, παρουσιάζεται η μεταφραστική του πρόταση και αναλύεται το ζήτημα πώς πρέπει να προσεγγίζεται η γλώσσα της διαπραγμάτευσης στην οποία αποτυπώνονται τα διεθνή συμβατικά κείμενα. 

Το βιβλίο αυτό, προϊόν σοβαρής διεπιστημονικής ενασχόλησης, αποτελεί συνεισφορά στη θεωρία και πρακτική της μετάφρασης των διεθνών συμβατικών κειμένων που εγκαθιδρύουν περιβαλλοντικά καθεστώτα. Εστιάζει στο νέο καθεστώς της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία του περιβάλλοντος της Μεσογείου και των επτά εκτελεστικών της Πρωτοκόλλων, το οποίο κωδικοποιεί και μεταφράζει στα ελληνικά, προσφέροντας αντικριστά και το αυθεντικό αγγλικό κείμενο. 

Με επίκεντρο το σύστημα της Σύμβασης της Βαρκελώνης διερευνά τη μεθοδολογία της μετάφρασης των κειμένων των διεθνών συμφωνιών, τη σημασία της διαπραγματευτικής διαδικασίας στην κατανόηση των πολύγλωσσων διεθνών συμβατικών κειμένων, τη σημασία του μεταφραστικού φορέα, τις ελλειμματικές μεταφράσεις του συστήματος της Σύμβασης της Βαρκελώνης στα ελληνικά, τα ειδικά προβλήματα στη χρήση της μεταφραστικής γλώσσας (νομικά και γλωσσικά, θεωρητικά και πρακτικά) που αντιμετωπίζει κανείς κατά τη μετάφραση του συστήματος της Σύμβασης της Βαρκελώνης στα ελληνικά, και, τέλος, τη διόρθωση απλών τεχνικών λαθών στο αυθεντικό κείμενο της πολύγλωσσης συνθήκης, όπως στην περίπτωση του συστήματος της Σύμβασης της Βαρκελώνης. 

Κεντρικό αίτημα του βιβλίου είναι η βαθύτερη κατανόηση της διαπραγματευτικής γλώσσας των διεθνών συμβατικών κειμένων και η επείγουσα ανάγκη όπως η Ελλάδα αναπτύξει μία κεντρική στρατηγική γλώσσας - για όλες τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μεθοδολογία και Προβληματική στη Χρήση της Μεταφραστικής Γλώσσας:Η Περίπτωση του Συστήματος της Σύμβασης της Βαρκελώνης1
 • Ι. Η Μεθοδολογία της Μετάφρασης3
 • ΙΙ. Η Σημασία της Διαπραγματευτικής Διαδικασίας στην Κατανόηση των Πολύγλωσσων Διεθνών Συμβατικών Κειμένων4
 • ΙΙΙ. Η Σημασία του Μεταφραστικού Φορέα9
 • ΙV. Το Σύστημα της Σύμβασης της Βαρκελώνης και οι Ελλειμματικές Μεταφράσεις του στα Ελληνικά11
 • V. Προβλήματα στη Χρήση και Γνώση της Μεταφραστικής Γλώσσας: Πόσο Ορθά Αποδίδεται το Σύστημα της Σύμβασης της Βαρκελώνης ως Συμβατικό Περιβαλλοντικό Καθεστώς16
 • VI. Πόσο «Equitable» Είναι Τελικά τα Διεθνή Συμβατικά Καθεστώτα – Γιατί “Equity” Σημαίνει «Ορθονομία»30
 • VII. Περί Διόρθωσης των Απλών Τεχνικών Λαθών στο Αυθεντικό Κείμενο της Πολύγλωσσης Συνθήκης: Η Περίπτωση του Συστήματος της Σύμβασης της Βαρκελώνης38
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα Κείμενα του Συστήματος της Σύμβασης της Βαρκελώνης: Μεταφραστική Πρόταση της Διαπραγματευτικής Γλώσσας45
 • Ι. Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean47
 • II. Πρωτόκολλο για την Πρόληψη και Εξάλειψη της Ρύπανσης της Μεσογείου Θαλάσσης από Απόρριψη από Πλοία και Αεροσκάφη ή από Αποτέφρωση στη ΘάλασσαProtocol for the Prevention and Elimination of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft or Incineration at Sea97
 • III. Πρωτόκολλο Σχετικά με τη Συνεργασία για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία και, σε Περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης, για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Μεσογείου ΘαλάσσηςProtocol Concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in Cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean Sea117
 • IV. Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση από Χερσαίες Πηγές και ΔραστηριότητεςProtocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution from Land-Based Sources and Activities151
 • V. Πρωτόκολλο Σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα της ΜεσογείουProtocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean199
 • VI. Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση που Προέρχεται από την Εξερεύνηση και την Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Θαλάσσιου Βυθού και του Υπεδάφους τουProtocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its Subsoil267
 • VII. Πρωτόκoλλο για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Μεσογείου Θαλάσσης από τις Διασυνοριακές Μετακινήσεις Επικίνδυνων Αποβλήτων και τη Διάθεσή τουςProtocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal345
 • VIII. Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της ΜεσογείουProtocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean399