Νομολογιακές εξελίξεις & Θεωρητικές προσεγγίσεις

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €29.00
ΝΠ €39.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-895-6
Σελίδες: 352
Συγγραφέας: Σ. Παπαγεωργίου-Γονατάς

Το έργο «Επίκαιρα ζητήματα της σύγχρονης ποινικής δίκης» αποτελεί μια παρουσίαση ειδικότερων θεμάτων που άπτονται του σύγχρονου ποινικοδικονομικού δόγματος και του δικαιοπολιτικού του υποστρώματος, ειδικά όσον αφορά νέες ρυθμίσεις που έχουν κατακλύσει, την τελευταία ιδίως δεκαετία, το νομικό μας οπλοστάσιο. Φιλοδοξία του έργου είναι να εντοπιστούν ατέλειες και κενά σε ρυθμίσεις που αφορούν το ποινικοδικονομικό μας οπλοστάσιο, που περιλαμβάνει κραυγαλέες παραβιάσεις και αντιφάσεις της ποινικής διαδικασίας, ώστε με τα κατάλληλα ερμηνευτικά εργαλεία να μπορέσουν να διορθωθούν. Ευκαιρία θα ήταν επίσης μια εύστοχη νομοθετική παρέμβαση, η οποία χωρίς να παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα κάποιων σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, δεν θα αφίσταται των παραδοσιακών και θεμελιωδών αρχών ενός κράτους δικαίου.

Ειδικότερα, στο Γενικό Μέρος του έργου αναλύονται ζητήματα σχετικά με τη σχέση ποινικού δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου, τον συγκρουσιακό χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας, τα έννομα αγαθά, την αυτεπάγγελτη ή κατʼ έγκληση ποινική δίωξη, τον θεσμό των λαϊκών δικαστών, τον ρόλο του Εισαγγελέα, των διαδίκων και του συνηγόρου υπεράσπισης στην ποινική δίκη, τον τακτικό δικαστή, την προκαταρκτική εξέταση, την αρχή της προφορικότητας, την απαγόρευση μαρτυρίας στην ποινική δίκη, τα ένδικα μέσα, τις μορφές αποχής/αναστολής της ποινικής δίωξης και την ποινική συνδιαλλαγή.

Στο Ειδικό Μέρος του έργου, όπου παρουσιάζονται ειδικότερες αποκλίσεις μέσω πρόσφατων ποινικών νόμων, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τις ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου 6 Ν 2928/2001, τα ναρκωτικά, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη χειραγώγηση της κεφαλαιαγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των αρχαιοτήτων και την προστασία των παιδιών από τη γενετήσια εκμετάλλευση. Η έκδοση συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • Εισαγωγή3
 • Eρωτήματα και προβληματισμοί στη σύγχρονη ποινική δίκη3
 • Α. Ποινικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο11
 • Σχέση μέρους προς όλον ή σχέση αλληλεξάρτησης;11
 • Β. Ο συγκρουσιακός χαρακτήρας της ποινικής διαδικασίας17
 • Eπίλυση και μέσω γενικότερων αρχών του Δικαίου;17
 • Γ. Έννομα αγαθά και ποινική διαδικασία25
 • Σχέση συμπληρωματική ή αμφίδρομη;25
 • Δ. Αυτεπάγγελτη ή κατ’ έγκληση ποινική δίωξη ή μέσω συνδιαλλαγής;29
 • Δικονομικής ή ουσιαστικής φύσεως το κριτήριο διάκρισης;29
 • Ε. Ο θεσμός των λαϊκών Δικαστών40
 • Ανάγκη μεταρρύθμισής του;40
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις40
 • 2. Τα μειονεκτήματα του θεσμού41
 • 3. Ο πυρήνας του θεσμού43
 • 4. Προτεινόμενη μεταρρύθμιση47
 • ΣΤ. Ο ρόλος του Εισαγγελέα50
 • Διαφορετικός και από τον δικαστή και από τους διαδίκους;50
 • 1. Ιστορική εισαγωγή50
 • 2. Η θέση του Εισαγγελέα στο ισχύον δικονομικό σύστημα52
 • 3. Προς επανακαθορισμό του ρόλου του58
 • Ζ. Ο ρόλος των διαδίκων στην ποινική δίκη61
 • Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος τους από τις λοιπές μορφές δίκης;61
 • 1. Η έννοια των διαδίκων61
 • 2. Η σχέση ποινικής και αστικής δίκης62
 • 3. Η κατ’ αντιδικία διεξαγωγή της ποινικής δίκης65
 • 4. Η ιδιαιτερότητα της θέσης του κατηγορουμένου στην ποινική αντιδικία67
 • 5. Η θέση του πολιτικώς ενάγοντος - θύματος του εγκλήματος69
 • 6. Ο ρόλος του αστικώς υπευθύνου77
 • 7. Επίλογος80
 • Η. Ο ρόλος του συνηγόρου υπεράσπισης στη σύγχρονη ποινική δίκη81
 • Προς αναβάθμιση ή υποβάθμιση του θεσμού;81
 • 1. Ιστορική εισαγωγή81
 • 2. Η νομική θέση του συνηγόρου υπεράσπισης82
 • 3. Η απαξία των δικηγόρων88
 • 4. Σχέση αιτίου προς αιτιατό90
 • Θ. Ο Τακτικός Δικαστής94
 • Σχέση εξουσίας ή διαλεκτικής σύνθεσης με τους λοιπούς παράγοντες της δίκης;94
 • 1. Καταλύτης στη συγκρουσιακή φύση της ποινικής δίκης;94
 • 2. Η μεταφορά της σύγκρουσης στο δικονομικό πεδίο101
 • 3. Ο υπαρκτός συγκρουσιακός χαρακτήρας του δικαστικού λειτουργήματος104
 • 4. Κρατική εξουσία και απονομή Ποινικής Δικαιοσύνης107
 • Ι. Προκαταρκτική εξέταση110
 • Σημείο τομής των Αρχών της Ποινικής Δίκης;110
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις110
 • 2. Ο πυρήνας της προκαταρκτικής εξέτασης112
 • 3. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου: εχέγγυο προστασίας και του υπόπτου114
 • 4. Οι πρόσφατες μεταβολές του θεσμού116
 • 5. Αξιολόγηση του θεσμού υπό το πρίσμα των αρχών της δίκαιης δίκης117
 • 6. Σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Ένα βήμα προς τα εμπρός;120
 • ΙΑ. Η επιρροή των σύγχρονων θεματικών της ποινικής δίκης στις Γενικές Αρχές της124
 • Οδεύουμε άραγε προς αντικατάσταση ή μεταρρύθμισή τους;124
 • ΙΒ. Αρχή της προφορικότητας130
 • Οδεύουμε προς κατάργησή της;130
 • 1. Η σημασία της αρχής της προφορικότητας130
 • 2. Αναγκαστικές εξαιρέσεις από την αρχή της προφορικότητας132
 • 3. Η Αρχή της προφορικότητας εγγραφοποιείται!!!134
 • IΓ. Η απαγόρευση μαρτυρίας στην ποινική δίκη139
 • Οι εξαιρέσεις αναιρούν τον κανόνα;139
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις139
 • 2. Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες141
 • 3. Αμφιλεγόμενες περιπτώσεις146
 • 4. Εξαιρέσεις ειδικών ποινικών νόμων148
 • ΙΔ. Το καθεστώς των ενδίκων μέσων155
 • Διαλεκτική ή συγκρουσιακή σχέση των Αρχών της Ποινικής Δικονομίας;155
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις155
 • 2. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων156
 • Η ενδιάμεση διαδικασία πνέει τα λοίσθια156
 • 3. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων159
 • Και άλλη μια διαφοροποίηση ως προς τα δικαιώματα των διαδίκων;159
 • ΙΕ. Μορφές αποχής/αναστολής ποινικής δίωξης164
 • Έκφραση ποιων ποινικοδικονομικών αρχών;164
 • ΙΣΤ. Ποινική συνδιαλλαγή176
 • Αλλαγή πορείας προς το άγνωστο ή το καλύτερο;176
 • 1. H φιλοσοφία της αρχής176
 • 2. Ιστορική αναδρομή178
 • 3. Ο πυρήνας της διάταξης του άρθρου 308Β ΚΠΔ180
 • 4. Πλεονεκτήματα της ελληνικής ρύθμισης περί ποινικής συνδιαλλαγής182
 • 5. Σύμπλευση ή αντίθεση με τις Αρχές της Δίκαιης Δίκης;183
 • 6α. Οι προτεινόμενες αλλαγές με το νέο Σχέδιο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας186
 • 6β. Παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο των προτεινόμενων με το ΣχΚΠΔ άρθρων 45Β και 45Γ188
 • 7. Ο νόμος 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας190
 • ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣΕιδικότερες αποκλίσεις μέσω πρόσφατων ποινικών νόμων192
 • Α. Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου 6 του Ν 2928/2001195
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις195
 • 2. Το νομοθετικό καθεστώς198
 • 3. Προβληματισμοί στην εφαρμογή τους205
 • 4. Προβλεπόμενη μεταρρύθμιση με το νέο Σχέδιο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας210
 • Β. Ναρκωτικά212
 • Τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων212
 • 1. Η εξέλιξη της νομοθεσίας περί ναρκωτικών212
 • 2. Έννομο αγαθό213
 • 3. Διατάξεις Δικονομικού Δικαίου218
 • Γ. H νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες235
 • 1. Η αρχή της εισαγωγής ρηξικέλευθων διατάξεων στο ποινικό μας σύστημα235
 • 2. Η επικράτηση της αρχής της σκοπιμότητας237
 • 3. Από την αμφισβήτηση του προστατευομένου εννόμου αγαθού στην κατάργηση ουσιαστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου239
 • 4. Οι κατ’ ιδίαν δικονομικές ρυθμίσεις243
 • 5. Δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής245
 • 6. Η κορυφαία αλλοίωση της Δίκαιης Δίκης246
 • Δ. Φοροδιαφυγή251
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις251
 • 2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό252
 • 3. Ποινικοδικονομικές παράμετροι255
 • I. O τρόπος άσκησης της ποινικής δίωξης255
 • II. Η υποβολή της προβλεπόμενης μηνυτήριας αναφοράς259
 • III. O τρόπος παραπομπής στο ακροατήριο262
 • IV. Ο ρόλος των μαρτύρων263
 • V. O Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος266
 • VI. Το ΣΔΟΕ268
 • Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός - Χειραγώγηση της Κεφαλαιαγοράς271
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις271
 • 2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό273
 • 3. Οι ποινικοδικονομικές παράμετροι275
 • Α. Αθέμιτος ανταγωνισμός276
 • α. Αυτεπάγγελτη ή κατ’ έγκληση ποινική δίωξη;276
 • β. Δικαιούχος της έγκλησης276
 • Β. Χειραγώγηση της Κεφαλαιαγοράς277
 • α. Αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη277
 • β. Νομιμοποίηση σε παράσταση πολιτικής αγωγής278
 • ΣΤ. H προστασία του περιβάλλοντος281
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις281
 • 2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό282
 • 3. Ποινικοδικονομικές παράμετροι285
 • Ι. Παράσταση πολιτικής αγωγής285
 • ΙΙ. Η παράσταση του νομικού προσώπου ως αστικώς υπευθύνου288
 • ΙΙΙ. Ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι και ανακριτικές πράξεις289
 • Ζ. Ο νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς292
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις292
 • 2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό294
 • 3. Δικονομικές ρυθμίσεις296
 • Η. Ο νόμος για την προστασία των παιδιών από τη γενετήσια εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίησή τους (Ν 3625/2007 και Ν 3727/2008)301
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις301
 • 2. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό302
 • 3. Δικονομικές παράμετροι303
 • I. Ανήλικος χωρίς να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής έχει τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος303
 • II. Τρόπος εξέτασης του ανηλίκου θύματος304
 • 4. Επίμετρο305
 • Αντί επιλόγου307
 • Η επικράτηση της Μίας Ποινικοδικονομικής Αρχής307
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ317
 • Α. Ελληνική317
 • Β. Ξένη330
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ331