Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-906-9
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Γ. Καραμπελιάς

Ο στόχος του συγκεκριμένου πονήματος είναι να αναδείξει τον κλάδο της στρατιωτικής κοινωνιολογίας ως ένα πεδίο έρευνας στο χώρο των κοινωνικών επιστημών, το οποίο συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων αλλά και στον εκσυγχρονισμό των σχέσεων του στρατού με τον πολίτη.

Στο έργο αυτό ο συγγραφέας επεξεργάζεται και αναλύει θέματα, που, κατά την άποψή του, χρήζουν εκτεταμένων συζητήσεων στο χώρο της στρατιωτικής κοινωνιολογίας.

Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών πολέμου και την επιρροή που αυτά ασκούν στη διαμόρφωση αντιλήψεων και συμπεριφορών των χρηστών, ιδιαίτερα των νεοτέρων σε ηλικία, απέναντι στις έννοιες του πολέμου, του «αντιπάλου-εχθρού», των επιπτώσεων των ένοπλων συγκρούσεων σε ατομικό ή/και συλλογικό επίπεδο αλλά και της ύπαρξης εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης τέτοιων φαινομένων.

Το δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζει το ζήτημα της άσκησης σεξουαλικής βίας και ομαδικού βιασμού ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων από ένστολο προσωπικό.

Το τρίτο κεφάλαιο θίγει το ιδιαίτερα δημοφιλές στις ημέρες μας και ταυτόχρονα προσοδοφόρο, για εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και «χαρισματικούς» διδάσκοντες, θέμα της ηγεσίας.

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με το ακανθώδες ζήτημα της συνταξιοδότησης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το θέμα αυτό, άμεσα συνδεδεμένο και με την πορεία του προσωπικού στην στρατιωτική ιεραρχία αναμένεται να απασχολήσει ιδιαίτερα την

πολιτεία τις επόμενες δεκαετίες. Μάλιστα, το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα και με την ανάγκη άσκησης πίεσης προς την πολιτεία με δημοκρατικά μέσα, όπως για παράδειγμα πράττουν οι συνδικαλιστικές ενώσεις και σωματεία στο δυτικό κόσμο, θέμα που διαπραγματεύεται το πέμπτο κεφάλαιο.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική & ξένη) και αποτελεί ένα σημαντικό και εξειδικευμένο εγχειρίδιο για τους στρατιωτικούς και μελετητές των κοινωνικών επιστημών.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ: Η αθέατη πλευρά της διαχείρισης των πολιτών από τις ένοπλες δυνάμεις1
 • Μιλιταρισμός και Κοινωνία Πολιτών3
 • Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Πόλεμος6
 • Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Πολέμου και η Εξέλιξη των Σχέσεων της Βιομηχανίας της Διασκέδασης και των Ενόπλων Δυνάμεων στις ΗΠΑ8
 • Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Πολέμου και Κοινωνικές Κατασκευές14
 • Συμπέρασμα19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ: Μια Απόπειρα Καταγραφής της Σκοτεινής Πλευράς των Στρατιωτικών21
 • Ιστορικά Παραδείγματα Βιασμού Γυναικών σε Περίοδο Πολέμου22
 • Ασία-Αφρική-Κεντρική και Λατινική Αμερική29
 • Μέση Ανατολή33
 • Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη36
 • Άσκηση Σεξουαλικής Βίας από Ένστολο Άνδρα σε Γυναίκα Ένστολο39
 • Άσκηση Σεξουαλικής Βίας από Ένστολο Προσωπικό σε Άνδρες42
 • Άσκηση Σεξουαλικής Βίας από Στελέχη Πολυεθνικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων44
 • Προσπάθειες Επεξήγησης της Διαχρονικής Εμφάνισης του Φαινομένου των Βιασμών από Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων46
 • Η Φεμινιστική Προσέγγιση46
 • Η Προσέγγιση της Πολιτιστικής Παθολογίας (Cultural Pathology)47
 • Ο Βιασμός ως Στρατηγικό Όπλο48
 • Συμπέρασμα50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΗΓΕΣΙΑ & ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Ακολουθώντας τις Εξελίξεις ή Χαμένοι στη Μετάφραση;53
 • Θεωρίες περί Leadership65
 • 1.1. Γενετική Θεωρία (Great Man Theory)65
 • 1.2. Θεωρία των Χαρακτηριστικών (Trait Theories)65
 • 1.3. Προσέγγιση μέσω Συμπεριφοράς (Behavioral Theories)66
 • 1.4. Ενδεχομενική Θεωρία (Situational-Contigency Approach)67
 • 1.5. Σύγχρονα Μοντέλα Ηγεσίας68
 • 1.5.1. Χαρισματική Ηγεσία68
 • 1.5.2. Η Συναλλακτική-Διεκπεραιωτική (Transactional) Leadership69
 • 1.5.3. Η Μετασχηματιστική (Transformational) leadership69
 • 1.6. Συναισθηματική Νοημοσύνη70
 • 1.7. Προσεγγίσεις Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας-Ανθρωπολογίας71
 • 1.8. Ηγεσία και Ηθική72
 • 1.9. Μετα-Θεσμικές (Post-Institutional) Προσεγγίσεις73
 • Συμπέρασμα74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:Μια ιστορικο-κοινωνιολογική προσέγγιση79
 • Από την αρχαία Ρώμη στη σύγχρονη Ελλάδα80
 • Η Εξέλιξη τoυ Συνταξιοδοτικού Συστήματος των Στρατιωτικών στην Ελλάδα83
 • Από τη Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους έως τα τέλη του 19ου αιώνα83
 • Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο87
 • Από την Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαρική Κατοχή έως τη Μεταπολίτευση90
 • Από τη Μεταπολίτευση έως τις Ημέρες μας92
 • Συμπέρασμα96
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: Μια Συγκρουσιακή Σχέση100
 • Αντίθετοι με την Ιδέα του Συνδικαλισμού των Στρατιωτικών101
 • Υποστηρικτές της Ιδέας του Συνδικαλισμού των Στρατιωτικών103
 • Κράτη που Επιτρέπουν το Συνδικαλισμό των Στρατιωτικών105
 • Η περίπτωση της Ολλανδίας105
 • Η περίπτωση του Βελγίου108
 • Η περίπτωση της Σλοβενίας110
 • Η Περίπτωση της Ελλάδας112
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ115
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ-5