Βελτίωση της Ποιότητας και Ταχύτητας της Πολιτικής και Ποινικής Δίκης(Αναδι-)Οργάνωση του Δικαστικού και Σωφρονιστικού Συστήματος

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-897-0
Σελίδες: 756
Επιμέλεια: Εταιρία Δικαστικών Μελετών

Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών (ΕΔΜ) είναι ένας επιστημονικός φορέας που λειτουργεί από το 1983 με τη νομική μορφή του σωματείου, με μέλη της ανώτατους και ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και καθηγητές νομικών μαθημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας. Καταστατικός σκοπός της ΕΔΜ είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων της Δικαιοσύνης και στη συνέχεια η διατύπωση επιστημονικά δόκιμων και πρακτικά εφαρμόσιμων στην ελληνική πραγματικότητα λύσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και να βελτιωθούν οι συνθήκες απονομής της.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΔΜ ανέλαβε την υλοποίηση της παρούσας επιστημονικής μελέτης με τον τίτλο: Συμβολή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, με σκοπό να προσεγγίσει τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού δικαστικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψει και να αναδείξει τις δυσλειτουργίες του, ώστε με τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις να προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες βελτιώσεις και καίριες λύσεις.

Η μελέτη «Συμβολή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης» διαρθρώνεται σε τρεις κυρίως άξονες, την Οργάνωση του Δικαστικού Συστήματος (οργάνωση δικαστικών υπηρεσιών, επιλογή δικαστικών λειτουργών, δικαστική εκπαίδευση, επιθεώρηση δικαστικών λειτουργών, υπηρεσιακές μεταβολές, πειθαρχικός έλεγχος δικαστικών λειτουργών, κατάσταση δικαστικών υπαλλήλων, ηλεκτρονική δικαιοσύνη), την Πολιτική Δίκη (το Σχέδιο του νέου ΚΠολΔ, προτεινόμενες δικονομικές τροποποιήσεις, ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, μείωση δικαστικής ύλης), και την Ποινική Δίκη και το Σωφρονιστικό Σύστημα (προτάσεις βελτίωσης ΠΚ και ΚΠΔ και σωφρονιστικού συστήματος), ενώ σε ένα τμήμα της αναλύονται και σχολιάζονται στατιστικά και οικονομικά δεδομένα. Όλες οι προτάσεις συνοδεύονται από κριτικά σχόλια. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης.

Τον επιστημονικό συντονισμό του έργου ανέλαβε ο καθηγητής Θ. Φορτσάκης, την επιμέλεια η δικηγόρος, Δρ Νομικής, Π. Κοριατοπούλου και την τελική εποπτεία ο επ. αντιπρόεδρος ΑΠ, Δ. Γουργουράκης. Στο έργο συμμετείχαν οι:

Α. Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Π. Αλικάκος, Πρωτοδίκης, Η. Αναγνωστόπουλος, αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ε. Αντωνίου, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., Α. Βαρβέρης, επιστήμων πληροφορικής, ΕΔΙΠ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ. Γρίβας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Α.Ελευθεριάνος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Λ. Κιτσαράς, αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Π.Κοντογεωργακόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Μ.Κοντογιάννη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Δικηγόρος, ΔΝ, Χ. Κοσμίδης, Αρεοπαγίτης, Π. Λυμπερόπουλος, Εφέτης, Β. Μαλάμος, Πρωτοδίκης, Μ. Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Β. Ματθαίου, Οικονομολόγος, Επιχειρηματικός & Επιχειρησιακός Αναλυτής, Ιω. Ναυπλιώτης, Πρωτοδίκης, Ν.Ορνεράκης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Γ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ε. Ράικου, Αντεισαγγελέας Εφετών, Γ. Τιμαγένης, Δικηγόρος, LLM, PhD, Δ. Τίτσιας, Πρωτοδίκης, Β. Τσαμπάζη, Εφέτης, Σ. Τσαντίνης, επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Π. Τσιρίδης, Δικηγόρος, ΔΝ, Ιω. Φιοράκης, Προέδρος Εφετών και Ν. Φραγκάκης, Δικηγόρος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΕΜΕ, Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ3
 • Α. Αίτια καθυστέρησης3
 • Β. Ο εύλογος χρόνος διάρκειας των δικών: το «εύλογον» ως αόριστη νομική έννοια5
 • Γ. Πολυνομία - Κακονομία7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ13
 • Α. Στατιστικά δεδομένα Ελληνικής Δικαιοσύνης13
 • 1. Πηγές δεδομένων13
 • 1.1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή13
 • 1.2. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης14
 • 1.3. Τα τμήματα μηχανοργάνωσης των Δικαστηρίων της Χώρας16
 • 1.4. Στοιχεία Ευρωπαϊκών / Διεθνών Οργανισμών17
 • 1.5. Πρωτότυπες έρευνες20
 • 2. Μεθοδολογία έρευνας23
 • 2.1. Μεταβλητές26
 • 2.2. Υπολογισμοί27
 • 3. Σχολιασμός δεδομένων28
 • 3.1. Δεδομένα Εφετείων και Πρωτοδικείων28
 • 3.2. Δεδομένα Αρείου Πάγου51
 • 3.3. Δεδομένα ποινικών υποθέσεων Εφετείου Αθηνών57
 • 3.4. Απαντήσεις επί των ερωτηματολογίων74
 • Β. Οικονομικά δεδομένα Ελληνικής Δικαιοσύνης84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΣΧΟΛΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ89
 • Α. Σχόλια Γ. Ορφανίδη89
 • Β. Σχόλια Γ. Τιμαγένη103
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ109
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ111
 • Α. Εισαγωγή111
 • Β. Η Υποβάθμιση της Δικαστικής Λειτουργίας στο Παρελθόν111
 • Γ. Η Αλλαγή στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον: Αναβάθμιση του Ρόλου των Δικαστών115
 • Δ. Η Οργάνωση και Διοίκηση των Δικαστηρίων στο Επίκεντρο117
 • Ε. «Καλή Διοίκηση της Δικαιοσύνης»: Εννοιολογική Αποσαφήνιση119
 • ΣΤ. Πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης120
 • Ζ. Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης122
 • Η. Τα Συμβούλια για τη Δικαιοσύνη123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ125
 • Α. Διαπιστώσεις125
 • Β. Διασπάσεις και Συγχωνεύσεις Δικαστικών Υπηρεσιών125
 • Γ. Διαβάθμιση των Δικαστικών Υπηρεσιών127
 • Δ. Ενοποίηση Μονομελών Δικαστηρίων Πρώτου Βαθμού Δικαιοδοσίας128
 • Ε. Διεύθυνση και Διοίκηση Δικαστικών Υπηρεσιών130
 • ΣΤ. Διεύθυνση Δικαστικών Υπηρεσιών133
 • Ζ. Διοίκηση Δικαστικών Υπηρεσιών138
 • Η. Οικονομική Αυτοδιαχείριση Δικαστικών Υπηρεσιών141
 • Θ. Δημιουργία Ποινικών Τμημάτων143
 • Ι. Κλήρωση Συνθέσεων, Προεπιλογή Υποψηφίων144
 • ΙΑ. Σύστημα Αναπληρώσεως Απόντων146
 • ΙΒ. Γραμματειακή υποστήριξη147
 • ΙΓ. Συμπέρασμα149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ153
 • Α. Διαπιστώσεις153
 • Β. Όρια Ηλικίας Προσέλευσης154
 • Γ. Ηθικά Προσόντα157
 • Δ. Σωματικά και Ψυχικά Προσόντα159
 • Ε. Συμπέρασμα161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ163
 • Α. Διαπιστώσεις163
 • Β. Διευθυντικά Στελέχη163
 • Γ. Μεθοδολογία της Κατάρτισης165
 • Δ. Μεθοδολογία της Επιμόρφωσης166
 • Ε. Διδακτικό Προσωπικό167
 • ΣΤ. Πρακτική Άσκηση και Παρεδρία169
 • Ζ. Αξιολόγηση Ήθους και Συμπεριφοράς170
 • Η. Συμπέρασμα171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ173
 • Α. Διαπιστώσεις173
 • Β. Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Επιθεώρησης174
 • Γ. Μεθοδολογία της Επιθεώρησης176
 • Δ. Κριτήρια Αξιολόγησης178
 • Ε. Κλίμακα Βαθμολογίας179
 • ΣΤ. Εκθέσεις Επιθεώρησης180
 • Ζ. Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων182
 • Η. Αξιολόγηση Δικαστικών Υπηρεσιών183
 • Θ. Αξιολόγηση Διευθυνόντων184
 • Ι. Συμπέρασμα184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ187
 • Α. Διαπιστώσεις187
 • Β. Βαθμολόγιο και προαγωγές187
 • Γ. Τοποθετήσεις και Μεταθέσεις193
 • Δ. Αποσπάσεις194
 • Ε. Συμπέρασμα195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ197
 • Α. Διαπιστώσεις197
 • Β. Οι πειθαρχικές δικαιοδοσίες και η άσκησή τους199
 • Γ. Η οριστική παύση για υπηρεσιακή ανεπάρκεια203
 • Δ. Η οριστική παύση ως πειθαρχική ποινή207
 • Ε. Αμοιβές και αποτελεσματικότητα210
 • ΣΤ. Συμπέρασμα213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙI ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ215
 • Α. Διαπιστώσεις215
 • Β. Πρόσληψη Δικαστικών Υπαλλήλων215
 • Γ. Επιμόρφωση Δικαστικών Υπαλλήλων218
 • Δ. Αξιολόγηση Δικαστικών Υπαλλήλων220
 • Ε. Συμπέρασμα224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ225
 • Α. Διαπιστώσεις225
 • Β. Δικηγόροι226
 • Γ. Δικαστικοί επιμελητές229
 • Δ. Δικαστικοί πραγματογνώμονες229
 • Ε. Δικαστική αστυνομία231
 • ΣΤ. Κοινωνική Υπηρεσία231
 • Ζ. Συμπέρασμα232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ233
 • Α. Διαπιστώσεις233
 • Β. Σύστημα Κατάθεσης Δικογράφων και Παρακολούθησης Διαδικαστικής Πορείας236
 • Γ. Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών για τις Υπηρεσίες και το Ανθρώπινο Δυναμικό237
 • Δ. Επιγραμμική επίλυση διαφορών238
 • Ε. Συμπέρασμα239
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ240
 • Α. Εκ βαθέων240
 • Β. Σύνοψη των Κυριοτέρων Προτάσεων241
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧI ΣΧΟΛΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ243
 • Α. Σχόλια Λ. Κιτσαρά και Σ. Τσαντίνη243
 • Β. Σχόλια Ν. Φραγκάκη248
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ271
 • Α. Προδιάθεση: Ο βασικός σκοπός της πολιτικής δίκης και η ανάγκη ταχείας διεξαγωγής της271
 • Β. Οι σημαντικότερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του ΚΠολΔ κατά τα τελευταία έτη274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ295
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις295
 • Β. Η νέα τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια296
 • Γ. Οι ειδικές διαδικασίες312
 • Δ. Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων321
 • Ε. Η διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας325
 • ΣΤ. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης329
 • Ζ. Σημαντικές ρυθμίσεις στα υπόλοιπα κεφάλαια του ΚΠολΔ355
 • Η. Τελικές παρατηρήσεις361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ373
 • A. Ενεργός συμμετοχή των δικαστών στη δίκη373
 • B. Κυρώσεις παρελκυστικών συμπεριφορών 375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ377
 • Α. Σχολιασμός προηγούμενων μέτρων377
 • Β. Ελαστικότεροι δικονομικοί κανόνες378
 • Γ. Περιορισμός εκτενούς αιτιολογικού αποφάσεων379
 • Δ. Περιορισμός ενδίκων μέσων382
 • Ε. Εισαγωγή Δικαστικών Βοηθών384
 • ΣΤ. Υιοθέτηση νέων μορφών ενδίκων βοηθημάτων386
 • Ζ. Επιβολή στους διαδίκους του πραγματικού κόστους προσφυγής387
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ391
 • A. Όροι και όρια συνταγματικής αποδοχής των εξωδικαστικών ρυθμίσεων391
 • Β. Δικαστική Μεσολάβηση393
 • Γ. Διαμεσολάβηση394
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΜΕΙΩΣΗ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ401
 • A. Μεταφορά δικαστικής ύλης σε Συμβολαιογράφους401
 • B. Έκδοση πιστοποιητικών από ΚΕΠ403
 • Γ. Σύσταση σωματείων με ιδιωτικό έγγραφο.404
 • Δ. Διόρθωση αρχικών εγγραφών από Κτηματολογικές Επιτροπές404
 • Συμπέρασμα405
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΣΧΟΛΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ407
 • Α. Σχόλια Γ. Τιμαγένη407
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ411
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ413
 • Α. Προτάσεις βελτίωσης του Γενικού Μέρους του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα 413
 • 1. Ιστορικά413
 • 2. Χαρακτηριστικά ισχύοντος ΠΚ413
 • 3. Πρώτο κεφάλαιο414
 • 4. Δεύτερο κεφάλαιο414
 • 5. Τρίτο κεφάλαιο416
 • 6. Τέταρτο κεφάλαιο417
 • 7. Πέμπτο κεφάλαιο419
 • 8. Έκτο κεφάλαιο423
 • 9. Έβδομο κεφάλαιο425
 • 10. Όγδοο κεφάλαιο426
 • B. Προτάσεις βελτίωσης του Ειδικού Μέρους του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα 428
 • B1. Εγκλήματα προβλεπόμενα από τον ποινικό κώδικα 428
 • 1.- Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216-223 Π.Κ.)429
 • 2.- Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207-215 Π.Κ.)431
 • 3.- Εγκλήματα σχετικά με την επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183-197 Π.Κ.)433
 • 4.- Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (άρθρα 235-263α Π.Κ.)441
 • 5.- Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης (άρθρα 224-234 Π.Κ.)446
 • 6.- Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας – σωματικές βλάβες (άρθρα 308-315Α Π.Κ.)450
 • 7.- Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322-335 Π.Κ.)456
 • 8.- Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299-307 Π.Κ.)459
 • 9.- Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385-406 Π.Κ.)460
 • 10.- Εγκλήματά κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372-384Α Π.Κ.)463
 • 11.- Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (άρθρα 336-353 Π.Κ.)465
 • 12.- Εγκλήματα σχετικά με προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167-182 Π.Κ.)467
 • 13.- Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264-289 Π.Κ.)471
 • B2. Ειδικοί ποινικοί νόμοι 476
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ481
 • Α. Η Ποινική δίωξη481
 • 1. Ο νόμος 3160/2003481
 • 2. Εισαγωγή482
 • 3. Τα πλημμελήματα των προσώπων ιδιάζουσας-ειδικής δωσιδικίας483
 • 4. Η κίνηση ποινικής δίωξης κατά ανηλίκων483
 • 5. Ο έλεγχος της έγκλησης, μήνυσης ή αναφοράς από τον εισαγγελέα484
 • 6. Οι τροποποιήσεις που έγιναν με το Ν. 4055/2012 στις διατάξεις για την ποινική δίωξη487
 • 7. Η έγκληση491
 • 8. Λοιπές διατάξεις 492
 • 9. Κριτική των διατάξεων που αφορούν την κίνηση της ποινικής δίωξης492
 • 10. Η καθυστέρηση στην άσκηση της ποινικής δίωξης σε σχέση με όλη την δικονομική πορεία της υποθέσεως 494
 • Β. Κυρία Ανάκριση495
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις: Ο ανακριτής495
 • 2. Επιμέρους ρυθμίσεις498
 • Γ. Η ενδιάμεση διαδικασία505
 • 1. Γενικά505
 • 2. Επισκόπηση της ενδιάμεσης διαδικασίας στα κυριότερα ευρωπαϊκά δίκαια506
 • 3. Επεμβάσεις του νομοθέτη στη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων510
 • 4. Η δι’ απευθείας κλήσεως παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο515
 • 5. Η αναμόρφωση της διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων520
 • 6. Η διαδικασία της ποινικής συνδιαλλαγής524
 • 7. Η εισαγωγή της πληροφορικής στην ποινική διαδικασία527
 • 8. Συμπέρασμα528
 • Δ. Κύρια Διαδικασία530
 • 1. Προπαρασκευαστική διαδικασία (άρθρα 320-329 ΚΠΔ)530
 • 2. Κύρια διαδικασία (άρθρα 329 επ ΚΠΔ)532
 • Ε. Ένδικα μέσα538
 • 1. Ιστορική εξέλιξη538
 • 2. Τα ένδικα μέσα κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας540
 • 3. Η νομιμότητα των προϋποθέσεων και περιορισμών της άσκησης ένδικων μέσων541
 • 4. Το παραδεκτό και βάσιμο των ένδικων μέσων543
 • 5. Βασικές προϋποθέσεις νομότυπης άσκησης ένδικων μέσων544
 • 6. Η άσκηση ένδικων μέσων από τον εισαγγελέα545
 • 7. Παρατηρήσεις στις διατάξεις περί γενικών ορισμών των ένδικων μέσων546
 • 8. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων549
 • 9. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων551
 • 10. Συμπέρασμα553
 • ΣΤ. Ο θεσμός του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς554
 • KΕΦΑΛΑΙΟ III ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΘΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ563
 • 1. Γενικά563
 • 2. Σκιαγράφηση του ισχύοντος σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα566
 • 3. Κατηγορίες Καταστημάτων Κράτησης571
 • 4. Επάνδρωση των καταστημάτων κράτησης577
 • 5. Η κατηγοριοποίηση των κρατουμένων578
 • 6. Η διαβίωση των γυναικών στα καταστήματα κράτησης579
 • 7. Συμπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων προς τους κρατουμένους580
 • 8. Σίτιση των κρατουμένων581
 • 9. Η υπερπλήρωση των καταστημάτων κράτησης581
 • 10. Αίτια που συνέβαλλαν στον υπερπληθυσμό των κρατουμένων στις Ελληνικές Φυλακές την τελευταία δεκαπενταετία583
 • 11. Μέτρα αποσυμφόρησης των Φυλακών584
 • 12. Σωφρονιστικά μέτρα που τείνουν συγχρόνως και στην αποσυμφόρηση των φυλακών585
 • 13. Ιατρικό Προσωπικό καταστημάτων Κράτησης587
 • 14. Εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στα καταστήματα κράτησης και οι ουσιοεξαρτημένοι σ’ αυτά589
 • 15. Τηλεφωνική επικοινωνία των κρατουμένων- κινητά τηλέφωνα592
 • 16. Οργάνωση εγκληματικών ενεργειών από κρατουμένους στα καταστήματα κράτησης593
 • 17. Οργάνωση εργασίας στα σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης593
 • 18. Επιμόρφωση του Διοικητικού και του Σωφρονιστικού προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης596
 • 19. Επάνδρωση του Σώματος Επιθεωρητών Καταστημάτων Κράτησης597
 • 20. Αναδιάρθρωση διοικητικής δομής του συγκροτήματος Κ.Κ. Κορυδαλλού598
 • 21. Προτεινόμενα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του Σωφρονιστικού Κώδικα598
 • 22. Η μέριμνα της πολιτείας για τους οριστικά απολυόμενους κρατουμένους600
 • 23. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επανένταξη των κρατουμένων602
 • 24. Μετανάστες υπό απέλαση603
 • 25. Παραλείψεις που δυσχεραίνουν την εφαρμογή του σωφρονιστικού συστήματος603
 • 26. Αναστολή ποινών και έκτιση αυτών606
 • 27. Αίτια που δυσχεραίνουν την υλοποίηση του σωφρονιστικού συστήματος610
 • 28. Η εκπαίδευση στην Φυλακή610
 • 29. Η φιλοσοφία του ευκταίου σωφρονιστικού συστήματος.612
 • 30. Τι προκύπτει από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία των κρατουμένων στις Ελληνικές Φυλακές (Α εξαμήνου 2014)614
 • 31. Χωροταξικός Σχεδιασμός των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας615
 • 32. Βελτίωση του χώρου προαυλισμού των καταστημάτων κράτησης622
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΧΟΛΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ623
 • Α. Σχόλια Π. Τσιρίδη623
 • Β. Σχόλια Η. Αναγνωστόπουλου633
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΕΠΙΛΟΓΟΣ637
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι639
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ639
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ645
 • Α. Οργάνωση Δικαστικού Συστήματος645
 • Β. Πολιτική Δίκη651
 • Γ. Ποινική Δίκη654
 • Δ. Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης665
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ669
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι669
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ676
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ678
 • Α1. Ερωτηματολόγιο για την Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης για τους Δικαστικούς Λειτουργούς678
 • Α2. Απαντήσεις των Δικαστικών Λειτουργών685
 • Β. Ερωτηματολόγιο για την Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης για τους Δικηγόρους704
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV712
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V725