Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €32.00
ΝΠ €42.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-882-6
Σελίδες: 424
Συγγραφέας: Σ. Μαυρίδης
Πρόλογος: Γ. Κατρούγκαλος

Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να ερευνήσει κατά πόσο είναι υπαρκτό το δίλημμα μεταξύ της ελευθερίας και της ασφάλειας και πώς και αν συνδέεται αυτό με την περιστολή των δικαιωμάτων. Ο συγγραφέας αναδεικνύει μέσα από μία μελέτη, που εμφανίζει πληρότητα και πρωτοτυπία, τις απόψεις του σχετικά με το αν υπάρχει δίλημμα μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής καθώς και εάν η σχέση μεταξύ των δύο αυτών εννοιών είναι συγκρουσιακή ή είναι δεκτική εξισορρόπησης. Εξετάζεται επίσης με γλαφυρό τρόπο η απομείωση της προστασίας των δικαιωμάτων αναζητώντας τη σύνδεση αυτής της διαπίστωσης με την έννοια της ασφάλειας.

Η παρούσα συμβολή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σε μία περίοδο όπου συχνά, σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της κατάστασης ανάγκης, η περιστολή των δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι εμφανής. Ο συγγραφέας αναλύοντας τη σχέση μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας στηρίζεται σε μία πλούσια βιβλιογραφική έρευνα για να σκιαγραφήσει τις διεθνείς και τις ελληνικές εξελίξεις μέσα από μία φιλοσοφική, ιστορική, κοινωνική αλλά και νομική ματιά.

Με μια μεστή και εύκολη γραφή που στηρίζεται τόσο σε νομοθετικά δεδομένα όσο και σε πλήθος κοινωνικών παραδειγμάτων, ο συγγραφέας αναλύει την προβληματική του διαχωρίζοντας συχνά τη νομική διάσταση των εννοιών που εξετάζει από την ιστορική και φιλοσοφική διάστασή τους. Καθοδηγεί παράλληλα τον αναγνώστη του σε μία συνεχή αναζήτηση απαντήσεων και λύσεων στα υπό κρίση ζητήματα η οποία, αν και όχι απλή, είναι ωστόσο τεκμηριωμένη. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει τόσο στη σχετική θεωρητική συζήτηση όσο και σε πρακτικές απαντήσεις, για ένα ζήτημα που σήμερα αναδεικνύεται ακόμα επίκαιρο σε νομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο ανάγνωσμα για νομικούς και μη, που αποσκοπούν να αποκτήσουν μία χρήσιμη και συνάμα κριτική άποψη για την κρίσιμη σχέση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας στο περίπλοκο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής ζωής.

 • ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συγγραφέα1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ15
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ17
 • ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ17
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 119
 • Το εύρος των εννοιών19
 • 1.1 Η έννοια της ελευθερίας19
 • 1.1.1 Εισαγωγή19
 • 1.1.2 Η ελευθερία από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την έλευση του Χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία26
 • 1.1.3 Η ελευθερία από την επικράτηση του Χριστιανισμού έωςτο Διαφωτισμό και τις μεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα39
 • 1.1.4 Η ελευθερία από το 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα53
 • 1.2 Η έννοια της ασφάλειας57
 • 1.2.1 Ο ορισμός της ασφάλειας57
 • 1.2.2 Η σχέση της ασφάλειας με την τάξη60
 • 1.2.3 Οι διακρίσεις της ασφάλειας63
 • 1.2.4 Η υλιστική ανασφάλεια, η εγκληματικότητα και η επαναστατική ρήξη69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 277
 • Κύριοι εκπρόσωποι και θεωρίες77
 • 2.1 Διαφωτισμός77
 • 2.1.1 Η κυριαρχία του Bodin (1529-1596)77
 • 2.1.2 Το κοινωνικό συμβόλαιο των πολιτών του Hobbes (1588-1679) -Η εθελοντική θυσία της ελευθερίας υπέρ της ασφάλειας - Η ανάδυση του Λεβιάθαν79
 • 2.1.3 Το Πανόπτικον του Jeremy Bentham (1748-1832)84
 • 2.2 Η μαρξιστική σκέψη για την ασφάλεια και το κράτος δικαίου86
 • 2.3 Η κοινωνιολογική σκέψη για την ασφάλεια από τον 20ό αιώνα μέχρι σήμερα88
 • 2.3.1 Ιστορική αναδρομή88
 • 2.3.2 Η θεωρία του Panopticism91
 • 2.3.3 Η επίδραση της ασφάλειας στην ελευθερία και ο φόβοςτου ολοκληρωτικού κοινωνικού ελέγχου97
 • 2.3.4 Η κυριαρχία του Hobbes στις διεθνείς σχέσεις και η μετατροπήτων ΗΠΑ σε νέο Λεβιάθαν110
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ117
 • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3119
 • Η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών119
 • 3.1 Η νομική σχέση της ελευθερίας με την ασφάλεια119
 • 3.1.1 Πανσπερμία απόψεων119
 • 3.1.2 Η θεωρία της σύγκρουσης122
 • 3.1.3 Η θεωρία της ισορροπίας123
 • 3.1.4 Η υπεροχή της ασφάλειας ή της ελευθερίας128
 • 3.1.5 Οι επικριτές των θεωριών130
 • 3.1.6 Ο συνδυασμός των θεωριών132
 • 3.1.7 Το πρόβλημα της σχετικότητας 133
 • 3.2 Η κριτική στην έννοια του ανθρώπινου δικαιώματος135
 • 3.2.1 Γενική καταγραφή135
 • 3.2.2 Η μαρξιστική αμφισβήτηση137
 • 3.2.3 Η ηθική, πολιτισμική και νομική διαφοροποίηση 142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4145
 • Ο ρόλος των διεθνών επεμβάσεων145
 • 4.1 Έννοια145
 • 4.2 Το νομικό υπόβαθρο147
 • 4.3 Η κριτική151
 • 4.4 Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα ως προληπτική επίθεση153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5157
 • Η περιστολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών λόγω της επίκλησης της ασφάλειας157
 • 5.1 Το δικαίωμα στην ασφάλεια. Αλήθεια ή μύθος; 157
 • 5.2 Η ελληνική αντιμετώπιση του δικαιώματος στην ασφάλεια166
 • 5.2.1 Συνταγματική αρχή και δικαίωμα στην ασφάλεια167
 • 5.2.2 Οι επικριτές169
 • 5.2.3 Το ζήτημα της υπεροχής του δικαιώματος στην ασφάλεια174
 • 5.2.4 Η νομική κατοχύρωση της ασφάλειας178
 • 5.2.5 Η προσωπική μου άποψη περί του δικαιώματοςστην ασφάλεια189
 • 5.3 Το σύμπλεγμα των φορέων ασφάλειας – Μια έμμεση περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών ή μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της ασφάλειας;192
 • 5.3.1 Ιστορική επισκόπηση192
 • 5.3.2 Η ανάδυση της βιομηχανίας της ιδιωτικής ασφάλειας195
 • 5.3.3 Η περίπτωση της Ελλάδας199
 • 5.3.4 Η διεθνής πραγματικότητα201
 • 5.4 Η περιστολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών εν ονόματι λόγων ασφάλειας στην Ελλάδα (1913-2014)212
 • 5.4.1 Η περίοδος από το 1913 έως το 1974212
 • 5.4.2 Η περίοδος από το 1974 έως το 2014256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6287
 • Το διαζευκτικό «ή» του διλήμματος ελευθερία ή ασφάλεια287
 • 6.1 Ο κίνδυνος287
 • 6.1.1 Το περιεχόμενο των εννοιών287
 • 6.1.2 Οι διακρίσεις των κινδύνων288
 • 6.1.3 Η κοινωνία της διακινδύνευσης 289
 • 6.1.4 Το κράτος πρόληψης294
 • 6.1.5 Το σύγχρονο αδιέξοδο295
 • 6.2 Η Κατάσταση Ανάγκης298
 • ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΜΕΡΟΣ311
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7313
 • Συμπεράσματα313
 • Η διαλεύκανση των εννοιών της ελευθερίας και της ασφάλειας313
 • I. Η Ελευθερία313
 • II. Η ασφάλεια315
 • Η ιστορική - φιλοσοφική - κοινωνιολογική και νομικήανάλυση της σχέσης της ελευθερίας με την ασφάλεια317
 • Α) Η ιστορική - φιλοσοφική - κοινωνιολογική προσέγγιση317
 • Β) Η νομική ανάλυση329
 • 8ος αιώνας π.Χ. – 27 π.Χ.340
 • 27 π.Χ. - 18ος αιώνας μ.Χ.341
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ349
 • 18ος αιώνας μ.Χ. – σήμερα343
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ349
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ353
 • ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ353
 • ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ379
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ397