Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-884-0
Σελίδες: 560
Επιμέλεια: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 24ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Κράτος, Οικονομία και Επιχείρηση», που έλαβε χώρα από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2014 στα Ιωάννινα.

Αρχικά στην ενότητα των γενικών εισηγήσεων ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Ν. Αλιβιζάτος, με θέμα: «Σύνταγμα, κρίση και αγορές: Επιστροφή του κράτους» καθώς και Μ.-Θ. Μαρίνος με θέμα: «Ρύθμιση και απορρύθμιση στο Εμπορικό Δίκαιο».

Στη δεύτερη ενότητα, τους συνέδρους απασχόλησε το ζήτημα «Το κράτος ως επιχειρηματίας». Ειδικότερα η κα Α. Μικρουλέα ανέπτυξε την εισήγησή της με θέμα: «Eπιχειρηματικός ανταγωνισμός ανάμεσα σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις», ο κος Ν. Βερβεσός παρουσίασε την εισήγησή του για την «Κρατική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο», ο κος Β. Καραγιάννης ομίλησε για τις «ιδιωτικοποιήσεις και τα όριά τους». Η κα Ε. Τροβά, ανέπτυξε το θέμα «Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (“ΣΔΙΤ”)» και ο κος Φαραντούρης ομίλησε για «Το κράτος ως επιχειρηματίας στον τομέα της ενέργειας: Θεσμικές, οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις».

Στη συνέχεια (τρίτη ενότητα - στρογγυλό τραπέζι) έλαβε χώρα συζήτηση σχετικά με τη ρύθμιση και την εποπτεία των αγορών στην παρούσα συγκυρία με ομιλητές τους κ.κ. Χ. Γκόρτσο, Γ. Δελλή, Δ. Λουκά και Δ. Σπυράκο.

Στην τέταρτη ενότητα του συνεδρίου αναλύθηκαν ειδικότερα τα ζητήματα για το κράτος ως ρυθμιστή και επόπτη της επιχείρησης και παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των κ.κ. : Θ. Κουτσούμπα με θέμα: «Τα όρια της ρυθμιστικής παρέμβασης στον χρηματοοικονομικό τομέα», Χ. Λιβαδά με θέμα: «Εποπτεία της επιχείρησης μέσω κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης», Γ. Γιαννόπουλου με θέμα: «Η ρύθμιση της αγοράς μέσω φορολογικών κανόνων», Ε. Τζίβα με θέμα: «Ο ρόλος του κράτους στις συλλογικές διαδικασίες» και Ν. Φλώρου με θέμα: «Η ευθύνη του κράτους ως ρυθμιστή και επόπτη».

Περιλαμβάνονται ακόμα στο έργο και οι παρεμβάσεις των Μ. Καββαθά, Ά. Μήτσου, Α. Παπανικολάου, Χ. Παρασκευόπουλου – Κόλια και Χ. Ταρνανίδου.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικές Εισηγήσεις1
 • Σύνταγμα, κρίση και αγορές: «Επιστροφή» του κράτους;3
 • Νίκος Κ. Αλιβιζάτος3
 • Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών3
 • Ρύθμιση και απορρύθμιση στο εμπορικό δίκαιο15
 • Μιχ. – Θεοδ. Δ. Μαρίνος15
 • Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ15
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Το κράτος ως επιχειρηματίας51
 • Επιχειρηματικός ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων53
 • Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα53
 • Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών53
 • Κρατική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο101
 • Νικόλαος Βερβεσός101
 • Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ101
 • Οι ιδιωτικοποιήσεις και τα όριά τους145
 • Βασίλειος Σ. Καραγιάννης145
 • Εντεταλμένος διδασκαλίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο),Ανώτερος Συνεργάτης δικηγορική εταιρία KLC145
 • Οι συμβάσεις συνεργασίας ιδιωτών και Δημοσίου - ΣΔΙΤ 161
 • Ελένη Τροβά161
 • Δικηγόρος, Δ.Ν.161
 • Το κράτος ως επιχειρηματίας στον τομέα της ενέργειας εν μέσω κρίσης: Προβλήματα ρευστότητας και κρατικές ενισχύσεις189
 • Νικόλαος Ε. Φαραντούρης189
 • Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές της ΕΕ189
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι: Η ρύθμιση και η εποπτεία των αγορών στην παρούσα συγκυρία203
 • Σκέψεις αναφορικά με τη ρυθμιστική παρέμβαση, την μικρο-προληπτική εποπτεία και τη διαχείριση κρίσεων στο τραπεζικό σύστημα205
 • Χρήστος Βλ. Γκόρτσος205
 • Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών205
 • Η ρύθμιση και η εποπτεία των αγορών στην παρούσα συγκυρία221
 • Γιώργος Δελλής221
 • Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών221
 • Η εποπτεία της αγοράς στην παρούσα οικονομική συγκυρία –Σκέψεις και προκλήσεις από τη σκοπιά της Επιτροπής Ανταγωνισμού225
 • Δημήτρης Λουκάς225
 • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού225
 • Η ρύθμιση και η εποπτεία των αγορών στην παρούσα συγκυρία245
 • Δημήτρης Σπυράκος245
 • Δ.Ν., Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή245
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Το κράτος ως ρυθμιστής και επόπτης της επιχείρησης253
 • Τα όρια ρυθμιστικής παρέμβασης στον χρηματοοικονομικό τομέα255
 • Θεόδωρος Κουτσούμπας255
 • Δικηγόρος, Δ.Ν.255
 • Εποπτεία της εταιρίας μέσω των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»291
 • Χριστίνα Λιβαδά291
 • Λέκτορας της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ291
 • Η ρύθμιση της αγοράς μέσω φορολογικών κανόνων321
 • Γεράσιμος Κ. Γιαννόπουλος321
 • Δικηγόρος DEA321
 • Ο ρόλος του κράτους στις συλλογικές διαδικασίες337
 • Έφη Τζίβα337
 • Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.337
 • Η ευθύνη του κράτους ως ρυθμιστή και επόπτη377
 • Νικόλαος Φλώρος377
 • Δικηγόρος, Δ.Ν.377
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V. Παρεμβάσεις405
 • Διασφάλιση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μετά την αποκρατικοποίηση: Σκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθ. 1906/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας407
 • Μάρθα Καββαθά407
 • Δικηγόρος, Δ.Ν.407
 • H ευθύνη του κράτους για πλημμελή εποπτεία στον τομέα της ασφαλιστικής αγοράς433
 • Άννα Μήτσου433
 • Δικηγόρος, Δ.Ν.433
 • Κράτος, Επιχειρήσεις και χρήση Υπηρεσιών Cloud Computing467
 • Αντιγόνη Παπανικολάου467
 • Δικηγόρος (LL.M) & Διευθύντρια Νομικών και Εταιρικών Υποθέσεων, Microsoft Ελλάς, Κύπρος και Μάλτα467
 • Κρυπτονομίσματα (digital- currencies) υπό το φώς του εποπτικού δικαίου της χρηματαγοράς497
 • Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας497
 • Δικηγόρος Μ.Δ.Ε., M.Sc.497
 • Εξελίξεις στην εποπτεία της κεφαλαιαγοράς: Με αφορμή το παράδειγμα προσαρμογής στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 648/2012 (‘European Markets Infrastructure Regulation’ – EMIR)505
 • Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου505
 • Λέκτορας Εμπορικού και Χρηματοπιστωτικού ΔικαίουΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,Νομική Σύμβουλος Χρηματιστηρίου Αθηνών505
 • Συμπεράσματα του Συνεδρίου Ελλήνων Εμπορικολόγων543
 • Ευάγγελος Περάκης543
 • 0
 • 0