Διαφθορά (Ν 4022/2011) Καταχραστές του Δημοσίου (Ν 1608/1950)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-912-0
Σελίδες: 376
Συγγραφέας: Ν. Βασιλειάδης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Λ. Μαργαρίτης

Με την παρούσα έκδοση «Συμβούλιο Εφετών και αμετάκλητη παραπομπή κατηγορουμένου» επιχειρείται συστηματική ανάλυση ενός ειδικότερου τρόπου ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης, ενός μοντέλου παραπομπής του κατηγορουμένου. Η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο αποτελούσε ανέκαθεν για το νομοθέτη ένα χώρο διαρκούς επαναπροσδιορισμού, ένα πεδίο συνεχούς αναμόρφωσης και τροποποίησης των διατάξεων που το ρυθμίζουν.

Το πρώτο μέρος του έργου περιλαμβάνει μια συνολική ιστορική μελέτη και καταγραφή του χώρου της ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης. Η καταγραφή αυτή αρχίζει από την προϊσχύσασα Ποινική Δικονομία του έτους 1834 και συνεχίζει με την ανάλυση των όσων ίσχυαν στην αρχική μορφή του ΚΠΔ, ερευνώντας τη διαχρονική εξέλιξη της παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο από το 1950 έως το 1976, από το 1976 και μέχρι το 2010 και, τέλος, προσεγγίζει το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ισχύ του Ν 3904/2010. 

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η μελέτη του μοντέλου παραπομπής του κατηγορουμένου με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών υπό το πρίσμα της διαπλοκής του με άλλα μοντέλα παραπομπής του κατηγορουμένου (απευθείας κλήση, αλληλοεπικάλυψη Ν 1608/1950 και Ν 4022/2011, δικονομικοί τρόποι παραπομπής, συνάφεια κ.ά.).

Στο τρίτο μέρος του έργου καταγράφονται τα ζητήματα που άπτονται της συμπληρωματικής ανάκρισης σε σχέση πάντα με το μοντέλο παραπομπής του κατηγορουμένου με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών. Εδώ αναπτύσσεται η δυνατότητα του εισαγγελέα εφετών να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση, η δυνατότητα του ανακριτή να διαφωνήσει στην παραγγελία του εισαγγελέα εφετών για διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης και η δυνατότητα του συμβουλίου εφετών να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση. 

Στο τέταρτο μέρος ερευνώνται τα ζητήματα του αμετακλήτου του εκδιδόμενου βουλεύματος όταν ο κατηγορούμενος δεν παραπέμπεται τελικώς για κακούργημα για το οποίο προβλέπεται η περάτωση της κύριας ανάκρισης με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών, αλλά για άλλη πράξη κατʼ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας. Ακολουθεί η μελέτη της έκτασης του αμετακλήτου του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, ενώ ερευνάται και η έκταση του αμετακλήτου για τον πολιτικώς ενάγοντα.

Στο πέμπτο μέρος αναδεικνύονται τα επίμαχα ζητήματα που αφορούν τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού στον χώρο του αμετάκλητου βουλεύματος του συμβουλίου εφετών. Αναζητείται έτσι το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την άρση ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων, καθώς και η εξεύρεση του αρμοδίου για την εξακολούθηση και την παράταση της προσωρινής κράτησης συμβουλίου. 

Στο έκτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται τα ζητήματα της συμβατότητας του αμετάκλητου βουλεύματος του συμβουλίου εφετών με τους κανόνες αυξημένης τυπικής ισχύος.

 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ1
 • 1. Ιστορική εξέλιξη της περάτωσης της κύριας ανάκρισης στην Ελλάδα3
 • 1.1. Το κανονιστικό πλαίσιο πριν το 1950 (1834-1950)3
 • 1.2. Το κανονιστικό πλαίσιο υπό τον ΚΠΔ8
 • 1.2.1. Διαχρονική εξέλιξη (1950-1976)8
 • 1.2.2. Διαχρονική εξέλιξη (1976-2010)28
 • I. Η περάτωση της κύριας ανάκρισης με απευθείας κλήση στο ακροατήριο28
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις28
 • Β. Οι διατάξεις του άρθρου 20 και 21 του Ν 663/197730
 • Γ. Παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν 663/1977 33
 • Δ. Αυτοτελής πρόβλεψη για απευθείας κλήση στο ακροατήριο36
 • II. Η περάτωση της κύριας ανάκρισης με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών41
 • III. Τελικές παρατηρήσεις48
 • 1.2.3. Το κανονιστικό πλαίσιο σήμερα (μετά το Ν 3904/2010)50
 • I. Εισαγωγή50
 • II. Η απευθείας κλήση για κακούργημα 51
 • III. Αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών62
 • 1.3. Συμπεράσματα66
 • 2. Οι θεωρητικές συζητήσεις για την ενδιάμεση διαδικασία72
 • 2.1. Ποιος πρέπει να αξιολογεί το ανακριτικό υλικό και να αποφασίζει για την παραπομπή ή όχι του κατηγορουμένου σε δίκη; Η διάσταση και η φύση του προβλήματος72
 • 2.2. Η ιστορία του θεσμού των δικαστικών συμβουλίων86
 • 2.3. Τελικές παρατηρήσεις - προτάσεις92
 • ΜΕΡΟΣ Β΄97
 • ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ97
 • 1. Εισαγωγή99
 • 2. Παραπομπή του κατηγορουμένου με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών και συρροή με απευθείας κλήση - Αλληλοεπικάλυψη των δυο μοντέλων παραπομπής101
 • 2.1. Παραπομπή του κατηγορουμένου με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών και ποινική συνδιαλλαγή115
 • 3. Παραπομπή του κατηγορουμένου με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών και αλληλοεπικάλυψη Ν 1608/1950 και Ν 4022/2011127
 • 4. Μεταβολή της κατηγορίας και καταχραστές δημοσίου: Από το παρελθόν στο παρόν137
 • 4.1. Γενικές παρατηρήσεις137
 • 4.2. Προϊσχύσαν δίκαιο (πριν το Ν 3904/2010)148
 • 4.2.1. Λειτουργική αρμοδιότητα του εισαγγελέα εφετών148
 • 4.2.2. Λειτουργική αρμοδιότητα του συμβουλίου εφετών151
 • I. Εισαγωγή151
 • II. Το συμβούλιο εφετών αποφαίνεται επί της ουσίας παραπέμποντας τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο153
 • III. Το συμβούλιο εφετών κηρύσσεται αναρμόδιο και παραπέμπει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών σε κάθε περίπτωση156
 • IV. Το συμβούλιο εφετών παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο μόνο όταν η πράξη του δεν είναι κακούργημα157
 • V. Αναβίωση του μοντέλου παραπομπής του κατηγορουμένου με απευθείας κλήση στο ακροατήριο159
 • 4.3. Ισχύον δίκαιο162
 • 4.4. Απευθείας κλήση για κακούργημα και μεταβολή της κατηγορίας σε αδίκημα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950166
 • 4.5. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα και μεταβολή της κατηγορίας σε αδίκημα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950178
 • 4.6. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα και επέκταση της μεταβολής της κατηγορίας σε αδίκημα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950198
 • 4.7. Μεταβολή της κατηγορίας και καθ’ ύλην αναρμοδιότητα201
 • 4.7.1. Αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών και καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο201
 • 4.7.2. Η καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του πολυμελούς δικαστηρίου και του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων207
 • 4.7.3. Ο χαρακτήρας της απόφασης του δικαστηρίου 212
 • 4.7.4. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης περί αναρμοδιότητας214
 • 5. Η δικονομική αντιμετώπιση των συναφών εγκλημάτων217
 • 5.1. Εισαγωγή217
 • 5.2. Προϊσχύσαν δίκαιο (πριν το Ν 3904/2010)218
 • 5.3. Ισχύον δίκαιο222
 • 5.4. Μεταβολή της κατηγορίας και δικονομική αντιμετώπιση των συναφών εγκλημάτων224
 • 5.4.1. Προϊσχύσαν δίκαιο (πριν το Ν 3904/2010)224
 • 5.4.2. Ισχύον δίκαιο231
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄235
 • ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ235
 • 1. Η δυνατότητα του εισαγγελέα εφετών να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση237
 • 2. Η δυνατότητα του ανακριτή να διαφωνήσει στην παραγγελία του εισαγγελέα εφετών για διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης244
 • 3. Η δυνατότητα του συμβουλίου εφετών να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση250
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄261
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ261
 • 1. Εισαγωγή263
 • 2. Κίνηση της ποινικής δίωξης για αδίκημα του παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα του συμβουλίου εφετών και μεταβολή της κατηγορίας - ισχυρό η ανίσχυρο το «αμετάκλητο» του βουλεύματος;264
 • 2.1. Προϊσχύσαν δίκαιο (πριν το Ν 3904/2010)264
 • 2.2. Ισχύον δίκαιο267
 • 3. Η έκταση του αμετακλήτου του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς268
 • 3.1. Η έκταση του αμετακλήτου για τον Εισαγγελέα Εφετών268
 • 3.2. Η έκταση του αμετακλήτου για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου272
 • 4. Η έκταση του αμετακλήτου του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για τον πολιτικώς ενάγοντα – Μία προβληματική του παρελθόντος (πριν το Ν 3160/2003)282
 • 5. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα των παραπεμπτικών βουλευμάτων – Αμετάκλητο του βουλεύματος και αναστολή της εισαγωγής της υπόθεσης στο ακροατήριο284
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄289
 • ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ289
 • 1. Αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για την άρση ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων291
 • 2. Αρμοδιότητα συμβουλίου για την εξακολούθηση και την παράταση της προσωρινής κράτησης296
 • ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄301
 • ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ301
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ313
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ341