Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-857-4
Σελίδες: 2580
Συγγραφέας: Ν. Τριάντος
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου

Η 3η έκδοση του έργου «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Ερμηνεία κατʼ άρθρο», κρίθηκε επιβεβλημένη, μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι: Ν 4055/2012 (στα άρθρα 69, 73, 81, 82, 83, 346, 1438, 1441, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1776, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961 ΑΚ), Ν 4139/2013 (στα άρθρα 261, 656 ΑΚ), Ν 4182/2013 (στα άρθρα 1865, 1866, 1869 ΑΚ) και Ν 4268/2014 (στα άρθρα 1569, 1570 ΑΚ).

Η παρούσα επίτομη έκδοση «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Ερμηνεία κατʼ άρθρο», αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του Αστικού Δικαίου και αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη.

Η σχετική ύλη εκτίθεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του κάθε υπό εξέταση άρθρου του Αστικού Κώδικα και βασίζεται κυρίως στην πλέον πρόσφατη νομολογία και στη (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία, η δε ερμηνευτική προσέγγιση κάθε άρθρου, αντλούμενη από όλες τις ανωτέρω πηγές, είναι εξαντλητική.

Συγκεκριμένα, στην αρχή του έργου υπάρχει ένας αναλυτικός πίνακας, στον οποίο παρατίθεται, ανά βιβλίο του Αστικού Κώδικα, η γενική βιβλιογραφία.

Στην κατʼ άρθρο ερμηνεία εκτίθεται το σχετικό άρθρο του Αστικού Κώδικα, ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία, κατόπιν οι σχετικές με το εξεταζόμενο έργο διατάξεις και τέλος, η ερμηνεία του.

Η παρούσα έκδοση είναι εμπλουτισμένη με την πλέον πρόσφατη νομολογία και αρθρογραφία και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον ερευνητή, αλλά και τον εφαρμοστή του Αστικού Δικαίου.

 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ1
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ437
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ437
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ1352
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ1352
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1770
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1770
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ2166
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ2166
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ2499
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ2519