Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ)
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-914-4
Σελίδες: 136
Συγγραφέας: Δ. Σπινέλλης

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τα εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ), τα οποία απασχολούν πολύ τα δικαστήρια τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2014 εκδόθηκαν 26 αποφάσεις των ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου επί υποθέσεων σχετικών με αυτά τα εγκλήματα. Εξάλλου, έχουν εκδοθεί και περίπου 17 αποφάσεις των πολιτικών τμημάτων του Αρείου Πάγου σε υποθέσεις προσβολής της προσωπικότητας και της τιμής, η δε νομολογία των δικαστηρίων έχει παρουσιάσει σημαντικές εξελίξεις στα θέματα αυτά.

Στην αρχή εξετάζεται το έννομο αγαθό της τιμής, ο φορέας της τιμής, τα κοινά χαρακτηριστικά των προσβολών της τιμής, καθώς και οι προσβολές της τιμής διά του Τύπου. 

Στη συνέχεια αναλύονται ειδικότερα τα εγκλήματα της δυσφήμησης (άρθρο 362 ΠΚ), της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρο 363 ΠΚ), της εξύβρισης (άρθρο 361 ΠΚ), της απρόκλητης έμπρακτης εξύβρισης (άρθρο 361Α ΠΚ), της δυσφήμησης ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 364 ΠΚ) και της προσβολής μνήμης νεκρού (άρθρο 365 ΠΚ). 

Τέλος, παρουσιάζονται οι δικαιολογημένες προσβολές της τιμής (άρθρο 365 ΠΚ) και κάποιες γενικές ρυθμίσεις που αφορούν το σύνολο των οικείων εγκλημάτων (άρθρα 366, 368, 369 ΠΚ). 

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο.

 • Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361-369 ΠΚ)1
 • Κεφ. I. Εισαγωγή1
 • 1. Το έννομο αγαθό της τιμής3
 • 1.1. Τι προστατεύεται3
 • 1.1.1. Οι διάφορες έννοιες της τιμής3
 • 1.1.2. Κριτική τους5
 • 1.1.3. Η κοινωνική θέση τιμής ή το status τιμής6
 • 1.2. Γιατί προστατεύεται το έννομο αγαθό της τιμής7
 • 1.2.1. Κριτήρια της αξιολογικής πλευράς της τιμής7
 • 1.2.2. Γεγονότα που μειώνουν την αξιολογική πλευρά της τιμής10
 • 2. Φορέας της τιμής12
 • 3. Κοινά χαρακτηριστικά των προσβολών της τιμής13
 • 3.1. Δυνατότητες προσέγγισης της εκδήλωσης στον αποδέκτη13
 • 3.2. Απόπειρα προσβολής της τιμής14
 • 3.3. Εμπιστευτικές ανακοινώσεις στον οικογενειακό κύκλο15
 • 3.4. Το νόημα και η ερμηνεία της εκδήλωσης17
 • 3.5. Ο προσδιορισμός του προσβαλλόμενου. Ομαδικοί χαρακτηρισμοί17
 • 3.6. Διάκριση των προσβολών της τιμής από άλλες προσβολές21
 • 3.7. Διάκριση προσβολών της τιμής από αγένειες και αστεία23
 • 4. Προσβολές της τιμής διά του τύπου24
 • 5. Τα εγκλήματα του ΚΑ΄ Κεφαλαίου του ΠΚ28
 • Κεφ. II. Δυσφήμηση (άρθρο 362 ΠΚ)29
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις29
 • 2. Αντικειμενική υπόσταση30
 • 3. Υποκειμενική υπόσταση της απλής δυσφήμησης41
 • 4. Άρση του αδίκου, εξάλειψη του αξιοποίνου42
 • 5. Απόπειρα, συμμετοχή, συρροές43
 • 6. Δικονομικά ζητήματα44
 • Κεφ. III. Συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ)47
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις47
 • 2. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος48
 • 3. Υποκειμενική υπόσταση50
 • 4. Απόπειρα, συμμετοχή51
 • 5. Συρροές52
 • 6. Έγκληση53
 • 7. Ποινή53
 • 8. Δικονομικά ζητήματα54
 • Κεφ. IV. Εξύβριση (άρθρο 361 ΠΚ)57
 • 1. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος57
 • 2. Υποκειμενική υπόσταση70
 • 3. Εξύβριση σε βαθμό πταίσματος71
 • 4. Απαλλαγή λόγω δικαιολογημένης αγανάκτησης71
 • 5. Συρροές73
 • 6. Ποινές74
 • 7. Δικονομικά ζητήματα74
 • Κεφ. V. Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση (άρθρο 361Α ΠΚ)77
 • Κεφ. VI. Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 364 ΠΚ)81
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις81
 • 2. Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος82
 • 3. Η σημασία της αλήθειας του γεγονότος83
 • 4. Διακεκριμένη μορφή δυσφήμησης ΑΕ84
 • Κεφ. VII. Προσβολή μνήμης νεκρού (άρθρο 365 ΠΚ)85
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις85
 • 2. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος87
 • 3. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος88
 • 4. Έγκληση89
 • Κεφ. VIII. Δικαιολογημένες προσβολές της τιμής (άρθρο 367 ΠΚ)91
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις91
 • 2. Περιπτώσεις μη άδικης προσβολής της τιμής93
 • Κεφ. IX. Γενικές ρυθμίσεις (άρθρα 366, 368, 369 ΠΚ)105
 • 1. Γενικές διατάξεις στα εγκλήματα κατά της τιμής105
 • 2. Έγκληση114
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ117