Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-750-8
Σελίδες: 1408
Συγγραφέας: Α. Κωστάρας

Το έργο «Ποινικό Δίκαιο - Επιτομή Ειδικού Μέρους» αποτελεί μια ερμηνεία των άρθρων 134-410 του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Η παρούσα 4η έκδοση του έργου «Ποινικό Δίκαιο - Επιτομή Ειδικού Μέρους», εκτός από την προσαρμογή του στις εν τω μεταξύ επελθούσες νομοθετικές μεταβολές (είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4205/2013), είναι συνυφασμένη με μια πολύ σπουδαία καινοτομία έναντι των προηγούμενων εκδόσεων: περιέχει πλήρη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση όλων των αναπτύξεων κατά την ερμηνεία των σχετικών κυρωτικών κανόνων.

Αξιοσημείωτη είναι ακόμη η διεύρυνση του περιεχομένου του βιβλίου αφενός μεν προς την κατεύθυνση της εκτενέστερης παρουσίασης των ζητημάτων συρροής, αφετέρου δε προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης των βασικότερων δικονομικών ζητημάτων, ώστε τα ζητήματα αυτά να καλύπτουν εφεξής και τη σημαντική για την πράξη προβληματική της παράστασης πολιτικής αγωγής, αλλά και της μεταβολής της κατηγορίας.

Κατά τα λοιπά το βιβλίο «Ποινικό Δίκαιο - Επιτομή Ειδικού Μέρους» διατηρεί τη δομή του, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι η μεθοδική και ευσύνοπτη παράθεση της ύλης των διαφόρων εγκλημάτων κατά τρόπο αντίστοιχο προς την πανομοιότυπη μορφή των κυρωτικών ποινικών κανόνων.

Συγκεκριμένα, στο έργο παρουσιάζονται οι εξής κατηγορίες εγκλημάτων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα: Προσβολές του Πολιτεύματος, Προδοσία της χώρας, Εγκλήματα κατά ξένων κρατών, Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας, Επιβουλή της δημόσιας τάξης, Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης, Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση, Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα, Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης, Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων, Εγκλήματα κατά της ζωής,, Σωματικές βλάβες, Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια, Εγκλήματα κατά της τιμής, Παραβίαση απορρήτων, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, και τέλος, Επαιτεία και αλητεία.

Το έργο συμπληρώνεται με ένα ευσύνοπτο και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

 • Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • ΙΙ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ2
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ11
 • Προσβολές του Πολιτεύματος11
 • Άρθρο 134 — Εσχάτη προδοσία11
 • Άρθρο 134Α — Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος23
 • Άρθρο 134Β — Έννοια συμμετόχων σε εσχάτη προδοσία24
 • Άρθρο 135 — Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας25
 • Άρθρο 135Α — Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων31
 • Άρθρο 136 — Παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας33
 • Άρθρο 137 — Έμπρακτη μετάνοια33
 • Άρθρο 137Α — Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας35
 • Άρθρο 137Β — Διακεκριμένες περιπτώσεις44
 • Άρθρο 137Γ — Παρεπόμενες ποινές50
 • Άρθρο 137Δ — Γενικές διατάξεις51
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ53
 • Προδοσία της χώρας53
 • Άρθρο 138 — Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας53
 • Άρθρο 139 — Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας56
 • Άρθρο 140 — Έκθεση του ελληνικού ή συμμάχου κράτους σε κίνδυνο πολέμου ή εχθροπραξιών59
 • Άρθρο 141 — Έκθεση του ελληνικού ή συμμάχου κράτους σε κίνδυνο αντιποίνων62
 • Άρθρο 142 — Προσβολή της διεθνούς ειρήνης της χώρας από αμέλεια64
 • Άρθρο 143 — Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό66
 • Άρθρο 144 — Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού68
 • Άρθρο 145 — Παράβαση συμβάσεων72
 • Άρθρο 146 — Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας75
 • Άρθρο 147 — Παραβίαση μυστικών από αμέλεια78
 • Άρθρο 148 — Κατασκοπεία79
 • Άρθρο 149 — Παράνομη απεικόνιση πραγμάτων ή τόπων και κρυφή ή απατηλή είσοδος σ’ αυτά83
 • Άρθρο 150 — Νόθευση αποδεικτικών86
 • Άρθρο 151 — Κατάχρηση πληρεξουσιότητας88
 • Άρθρο 152 — Γενική διάταξη90
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Εγκλήματα κατά ξένων Κρατών90
 • Άρθρο 153 — Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του90
 • Άρθρο 154 — Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων94
 • Άρθρο 155 — Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους96
 • Άρθρο 156 — Προσβολή της ουδετερότητας99
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ100
 • Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων100
 • Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης100
 • Άρθρο 157 — Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης100
 • Άρθρο 157Α — Βία κατά πολιτικού κόμματος104
 • Άρθρο 158 — Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας107
 • Άρθρο 159 — Δωροδοκία109
 • Άρθρο 160 — Διατάραξη συνεδριάσεων113
 • ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές115
 • Άρθρο 161 — Βία κατά εκλογέων115
 • Άρθρο 162 — Εξαπάτηση εκλογέων118
 • Άρθρο 163 — Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας120
 • Άρθρο 164 — Νόθευση της εκλογής122
 • Άρθρο 165 — Δωροδοκία κατά τις εκλογές124
 • Άρθρο 166 — Διατάραξη της εκλογής127
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ129
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας129
 • Άρθρο 167 — Αντίσταση129
 • Άρθρο 168 — Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας140
 • Άρθρο 169 — Απείθεια143
 • Άρθρο 170 — Στάση148
 • Άρθρο 171 — Θρασύτητα κατά της αρχής152
 • Άρθρο 172 — Ελευθέρωση φυλακισμένου155
 • Άρθρο 173 — Απόδραση κρατουμένου160
 • Άρθρο 173Α — Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση166
 • Άρθρο 174 — Στάση κρατουμένων171
 • Άρθρο 175 — Αντιποίηση175
 • Άρθρο 176 — Αντιποίηση στολής ή τίτλου180
 • Άρθρο 177 — Παραβίαση κατάσχεσης183
 • Άρθρο 178 — Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή186
 • Άρθρο 179 — Παραβίαση φύλαξης της αρχής190
 • Άρθρο 180 — Βλάβη επισήμων κοινοποιήσεων192
 • Άρθρο 181 — Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους195
 • Άρθρο 182 — Παραβίαση περιορισμών διαμονής197
 • Άρθρο 182Α201
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ203
 • Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης203
 • Άρθρο 183 — Διέγερση203
 • Άρθρο 184 — Πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος207
 • Άρθρο 185 — Εγκωμιασμός διαπραχθέντος κακουργήματος210
 • Άρθρο 186 — Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος213
 • Άρθρο 187 — Εγκληματική οργάνωση219
 • Άρθρο 187Α — Τρομοκρατικές πράξεις230
 • Άρθρο 187Β — Μέτρα επιείκειας237
 • Άρθρο 188 — Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο240
 • Άρθρο 189 — Διατάραξη της κοινής ειρήνης243
 • Άρθρο 190 — Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών249
 • Άρθρο 191 — Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών252
 • Άρθρο 192 — Πρόκληση ή διέγερση των πολιτών σε βιαιοπραγίες ή αμοιβαία διχόνοια255
 • Άρθρο 193 — Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης258
 • Άρθρο 194 — Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές263
 • Άρθρο 195 — Κατάρτιση ένοπλης ομάδας266
 • Άρθρο 196 — Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος270
 • Άρθρο 197 — Διατάραξη συνεδριάσεων273
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ277
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης277
 • Άρθρο 198 — Κακόβουλη βλασφημία277
 • Άρθρο 199 — Καθύβριση θρησκευμάτων281
 • Άρθρο 200 — Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων284
 • Άρθρο 201 — Περιύβριση νεκρών288
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ292
 • Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση292
 • Άρθρο 202 — Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας292
 • Άρθρο 203 — Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία296
 • Άρθρο 204 — Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης301
 • Άρθρο 205 — Παράνομη αποδημία304
 • Άρθρο 206 — Στρατολογία για ξένο κράτος307
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ310
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα310
 • Άρθρο 207 — Παραχάραξη310
 • Άρθρο 208 — Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων318
 • Άρθρο 208Α — Κατασκευή, προμήθεια, κατοχή ή κυκλοφορία νομίμου νομίσματος χωρίς άδεια της αρχής324
 • Άρθρο 209 — Κιβδηλεία327
 • Άρθρο 210 — Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων330
 • Άρθρο 211 — Προπαρασκευαστικές πράξεις333
 • Άρθρο 212 — Έμπρακτη μετάνοια338
 • Άρθρο 213 — Δήμευση339
 • Άρθρο 214 — Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ’ αυτά341
 • Άρθρο 214Α — Υποτροπή342
 • Άρθρο 215 — Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών343
 • Άρθρο 215Α346
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ348
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα348
 • Άρθρο 216 — α. Πλαστογραφία348
 • Άρθρο 217 — Πλαστογραφία πιστοποιητικών362
 • Άρθρο 218 — Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων369
 • Άρθρο 219 — Έμπρακτη μετάνοια375
 • Άρθρο 220 — β. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης376
 • Άρθρο 221 — γ. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις383
 • Άρθρο 222 — δ. Υπεξαγωγή εγγράφων390
 • Άρθρο 223 — ε. Μετακίνηση οροσήμων398
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ402
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης402
 • Άρθρο 224 — Ψευδορκία402
 • Άρθρο 225 — Ψευδής ανώμοτη κατάθεση412
 • Άρθρο 226 — Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα420
 • Άρθρο 227425
 • Άρθρο 228 — Παραπλάνηση σε ψευδορκία429
 • Άρθρο 229 — Ψευδής καταμήνυση434
 • Άρθρο 230443
 • Άρθρο 231 — Υπόθαλψη εγκληματία447
 • Άρθρο 232 — Παρασιώπηση εγκλημάτων454
 • Άρθρο 232Α — Μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση460
 • Άρθρο 233 — Απιστία δικηγόρου468
 • Άρθρο 234 — Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων478
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ481
 • Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία481
 • Άρθρο 235 — Παθητική δωροδοκία481
 • Άρθρο 236 — Ενεργητική δωροδοκία491
 • Άρθρο 237 — Δωροδοκία δικαστή495
 • Άρθρο 238 — Δήμευση502
 • Άρθρο 239 — Κατάχρηση εξουσίας503
 • Άρθρο 240 — Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών512
 • Άρθρο 241 — Παραβίαση οικιακού ασύλου517
 • Άρθρο 242 — Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ.521
 • Άρθρο 243 — Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας536
 • Άρθρο 244 — Καταπίεση539
 • Άρθρο 245 — Ευθύνη υπαλλήλου και των γραφέων ή βοηθών του για καταπίεση543
 • Άρθρο 246 — Παρακράτηση χρημάτων ή πραγμάτων από υπάλληλο546
 • Άρθρο 247 — Απεργία δημοσίων υπαλλήλων549
 • Άρθρο 248 — Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων551
 • Άρθρο 249 — Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων558
 • Άρθρο 250 — Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων560
 • Άρθρο 251 — Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου564
 • Άρθρο 252 — Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου567
 • Άρθρο 253 — Παραβίαση απορρήτου μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου574
 • Άρθρο 254 — Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης574
 • Άρθρο 255 — Αθέμιτη συμμετοχή577
 • Άρθρο 256 — Απιστία σχετική με την υπηρεσία580
 • Άρθρο 257 — Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων590
 • Άρθρο 258 — Υπεξαίρεση στην υπηρεσία594
 • Άρθρο 259 — Παράβαση καθήκοντος601
 • Άρθρο 260 — Ανυποταξία σε πολιτική αρχή608
 • Άρθρο 261 — Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή611
 • Άρθρο 262 — Γενικές διατάξεις614
 • Άρθρο 263 — Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων616
 • Άρθρο 263A — Διευρυμένη έννοια υπαλλήλου617
 • Άρθρο 263Β — Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς620
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ624
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα624
 • Άρθρο 264 — Εμπρησμός 624
 • Άρθρο 265 — Εμπρησμός σε δάση633
 • Άρθρο 266 — Εμπρησμός από αμέλεια638
 • Άρθρο 267 — Έμπρακτη μετάνοια641
 • Άρθρο 268 — Πλημμύρα644
 • Άρθρο 269 — Πλημμύρα από αμέλεια650
 • Άρθρο 270 — Έκρηξη651
 • Άρθρο 271 — Έκρηξη από αμέλεια657
 • Άρθρο 272 — Παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες659
 • Άρθρο 272Α — Δήμευση663
 • Άρθρο 273 — Κοινώς επικίνδυνη βλάβη663
 • Άρθρο 274 — Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια667
 • Άρθρο 275 — Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων668
 • Άρθρο 276 — Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από αμέλεια672
 • Άρθρο 277 — Πρόκληση ναυαγίου673
 • Άρθρο 278 — Πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια677
 • Άρθρο 279 — Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων678
 • Άρθρο 280 — Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων από αμέλεια683
 • Άρθρο 281 — Νοθεία τροφίμων683
 • Άρθρο 282 — Δηλητηρίαση της νομής των ζώων688
 • Άρθρο 283 — Διάδοση ασθένειας ζώων692
 • Άρθρο 284 — Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών694
 • Άρθρο 285 — Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών698
 • Άρθρο 286 — Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής701
 • Άρθρο 287 — Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας707
 • Άρθρο 288 — Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας710
 • Άρθρο 289 — Γενική διάταξη715
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ718
 • Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων718
 • Άρθρο 290 — Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών718
 • Άρθρο 291 — Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών 722
 • Άρθρο 292 — Παρακώλυση συγκοινωνιών727
 • Άρθρο 292Α — Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών731
 • Άρθρο 293 — Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων737
 • Άρθρο 294 — Παύση εργασίας739
 • Άρθρο 295 — Πρόκληση κοινής ανάγκης742
 • Άρθρο 296 — Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού743
 • Άρθρο 297 — Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου745
 • Άρθρο 298 — Γενική διάταξη747
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ748
 • Εγκλήματα κατά της ζωής748
 • Άρθρο 299 — Ανθρωποκτονία με πρόθεση748
 • Άρθρο 300 — Ανθρωποκτονία με συναίνεση762
 • Άρθρο 301 — Συμμετοχή σε αυτοκτονία770
 • Άρθρο 302 — Ανθρωποκτονία από αμέλεια777
 • Άρθρο 303 — Παιδοκτονία785
 • Άρθρο 304 — Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης790
 • Άρθρο 304Α — Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού802
 • Άρθρο 305 — Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης806
 • Άρθρο 306 — Έκθεση810
 • Άρθρο 307 — Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής819
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ824
 • Σωματικές βλάβες824
 • Άρθρο 308 — Απλή σωματική βλάβη824
 • Άρθρο 308Α — Απρόκλητη σωματική βλάβη835
 • Άρθρο 309 — Επικίνδυνη σωματική βλάβη842
 • Άρθρο 310 — Βαριά σωματική βλάβη847
 • Άρθρο 311 — Θανατηφόρα βλάβη856
 • Άρθρο 312 — Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ.862
 • Άρθρο 313 — Συμπλοκή870
 • Άρθρο 314 — Σωματική βλάβη από αμέλεια876
 • Άρθρο 315 — Έγκληση877
 • Άρθρο 315Α — Σωματική βλάβη εναντίον αστυνομικού879
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ880
 • Μονομαχία880
 • Καταργήθηκε880
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ881
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας881
 • Άρθρο 322 — Αρπαγή881
 • Άρθρο 323 — Εμπόριο δούλων885
 • Άρθρο 323Α — Εμπορία ανθρώπων888
 • Άρθρο 323Β — Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)895
 • Άρθρο 324 — Αρπαγή ανηλίκων898
 • Άρθρο 325 — Παράνομη κατακράτηση906
 • Άρθρο 326 — Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα910
 • Άρθρο 327 — Ακούσια απαγωγή912
 • Άρθρο 328 — Εκούσια απαγωγή916
 • Άρθρο 329 — Γενική διάταξη920
 • Άρθρο 330 — Παράνομη βία921
 • Άρθρο 331 — Αυτοδικία926
 • Άρθρο 332 — Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας931
 • Άρθρο 333 — Απειλή933
 • Άρθρο 334 — Διατάραξη οικιακής ειρήνης936
 • Άρθρο 335 — Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση942
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ945
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής945
 • Άρθρο 336 — Βιασμός945
 • Άρθρο 337 — Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας953
 • Άρθρο 338 — Κατάχρηση σε ασέλγεια958
 • Άρθρο 339 — Αποπλάνηση παιδιών963
 • Άρθρο 340 — Γενική διάταξη969
 • Άρθρο 341 — Απατηλή επίτευξη συνουσίας972
 • Άρθρο 342 — Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια975
 • Άρθρο 343 — Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας981
 • Άρθρο 344 — Έγκληση985
 • Άρθρο 345 — Αιμομιξία988
 • Άρθρο 346 — Ασέλγεια μεταξύ συγγενών993
 • Άρθρο 347 — Ασέλγεια παρά φύση995
 • Άρθρο 348 — Διευκόλυνση ακολασίας άλλων1000
 • Άρθρο 348Α — Πορνογραφία ανηλίκων1006
 • Άρθρο 348B — Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους1014
 • Άρθρο 349 — Μαστροπεία1016
 • Άρθρο 350 — Εκμετάλλευση πόρνης1025
 • Άρθρο 351 — Σωματεμπορία1030
 • Άρθρο 351Α — Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής1040
 • Άρθρο 352 — Μέτρα ασφαλείας1044
 • Άρθρο 352Α — Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής1044
 • Άρθρο 352Β — Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου θύματος1046
 • Άρθρο 353 — Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις1048
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1053
 • Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια1053
 • Άρθρο 354 — Διατάραξη της οικογενειακής τάξης1053
 • Άρθρο 355 — Απάτη σχετική με γάμο1057
 • Άρθρο 356 — Διγαμία1060
 • Άρθρο 357 — Μοιχεία1064
 • Άρθρο 358 — Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή1064
 • Άρθρο 359 — Εγκατάλειψη εγκύου1071
 • Άρθρο 360 — Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου1077
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1084
 • Εγκλήματα κατά της τιμής1084
 • Άρθρο 361 — Εξύβριση1084
 • Άρθρο 361Α — Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση1092
 • Άρθρο 362 — Δυσφήμηση1094
 • Άρθρο 363 — Συκοφαντική δυσφήμηση1100
 • Άρθρο 364 — Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας1103
 • Άρθρο 365 — Προσβολή της μνήμης νεκρού1107
 • Άρθρο 366 — Γενικές διατάξεις1110
 • Άρθρο 3671118
 • Άρθρο 368 — Έγκληση1125
 • Άρθρο 369 — Δημοσίευση της απόφασης1128
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1129
 • Παραβίαση απορρήτων1129
 • Άρθρο 370 — Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών1129
 • Άρθρο 370Α — Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας1135
 • Άρθρο 370Β1147
 • Άρθρο 370Γ1152
 • Άρθρο 370Δ1156
 • Άρθρο 371 — Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας 1156
 • EIKOΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1164
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας1164
 • Άρθρο 372 — Κλοπή1164
 • Άρθρο 3731177
 • Άρθρο 374 — Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής1180
 • Άρθρο 374Α — Κλοπή χρήσης1187
 • Άρθρο 375 — Υπεξαίρεση1192
 • Άρθρο 376 — Παρασιώπηση ανεύρεσης1202
 • Άρθρο 377 — Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας1206
 • Άρθρο 378 — Υφαιρέσεις1210
 • Άρθρο 379 — Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος1214
 • Άρθρο 380 — Ληστεία1214
 • Άρθρο 381 — Φθορά ξένης ιδιοκτησίας1224
 • Άρθρο 382 — Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς1230
 • Άρθρο 383 — Γενικές διατάξεις1235
 • Άρθρο 384 — Ικανοποίηση του παθόντος1235
 • Άρθρο 384Α — Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα1240
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1241
 • Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων1241
 • Άρθρο 385 — Εκβίαση1241
 • Άρθρο 386 — Απάτη1254
 • Άρθρο 386Α — Απάτη με υπολογιστή1274
 • Άρθρο 387 — Απάτη ευτελούς αξίας1281
 • Άρθρο 388 — Απάτη σχετική με τις ασφάλειες1282
 • Άρθρο 389 — Απατηλή πρόκληση βλάβης1288
 • Άρθρο 390 — Απιστία1291
 • Άρθρο 391 — Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου1298
 • Άρθρο 392 — Δόλια αποδοχή παροχών1302
 • Άρθρο 393 — Γενικές διατάξεις1305
 • Άρθρο 394 — Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος1305
 • Άρθρο 394Α — Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα1315
 • Άρθρο 3951315
 • Άρθρο 396 — Παρακώλυση συναγωνισμού1315
 • Άρθρο 397 — Καταδολίευση δανειστών1319
 • Άρθρο 398 — Χρεοκοπία1327
 • Άρθρο 399 — Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος1336
 • Άρθρο 400 — Παράνομη αλιεία1340
 • Άρθρο 401 — Αλιεία σε χωρικά ύδατα1342
 • Άρθρο 402 — Γενική διάταξη1344
 • Άρθρο 403 — Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη1345
 • Άρθρο 404 — Τοκογλυφία1349
 • Άρθρο 405 — Αισχροκέρδεια1358
 • Άρθρο 406 — Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις1361
 • Άρθρο 406Α — Ικανοποίηση του παθόντος1364
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1365
 • Επαιτεία και αλητεία1365
 • Άρθρο 407 — Επαιτεία1365
 • Άρθρο 408 — Αλητεία1368
 • Άρθρο 409 — Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία1368
 • Άρθρο 410 — Γενική διάταξη1371
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1373