Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-762-1
Σελίδες: 582
Επιμέλεια: Ν. Φαραντούρης
Συνεργασία: Δ. Αζαρία, Β. Αθανασοπούλου, Α. Αλιγιζάκη, Ι. Κελεμένης, Μ. Κοντογιώργης, Αθ. Κυριακόπουλος, Ε. Λοβέρδου - Τυπάλδου, Θ. Μάντουκας, Σ. Μιχελάκη, Α. Νικηφοράκη, Μ. Παπαντώνη, Ι. Παραβάντης, Μ. Πολέμης, Α. Ρούσσος, Μ. Σανταμούρης, Λ. Σιδηρόπουλος, Ε. Στράντζαλη, Μ. Σχοινά, Θ. Τσικόγιας, Κ. Αραβώσης, Α. Βαρελά, Θ. Γαλάνης, Τ. Κοσμίδης, Ν. Νικητάκος, Γ. Παυλίδης, X. Συνοδινός, Ν. Φαραντούρης, Μ. Χαροκόπος

Ο τρίτος διεπιστημονικός τόμος «Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές» περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2013-2014, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Προηγήθηκαν ο πρώτος τόμος «Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική» (2012) και ο δεύτερος τόμος «Ενέργεια: Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές» (2013).

Η ύλη του τόμου «Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές» διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες:

Στην Ενότητα Ι «Δίκαιο & Θεσμοί» εξετάζονται γενικά θεσμικά και νομικά ζητήματα του δικαίου της Ενέργειας.

Η Ενότητα ΙΙ «Ρύθμιση, Ανταγωνισμός & Κρατική Παρέμβαση» αφορά στα ζητήματα της αγοράς της Ενέργειας, τόσο από την πλευρά του ανταγωνισμού, όσο από την πλευρά της ρυθμιστικής κρατικής παρέμβασης.

Η Ενότητα ΙΙΙ επικεντρώνεται στην «Τεχνική & Οικονομική διάσταση» των ενεργειακών δικτύων και υποδομών.

Τέλος, στην Ενότητα IV «Θεσμικές & Γεωπολιτικές πτυχές της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» αναλύεται το θεσμικό, πολιτικοοοικονομικό και στρατηγικό πλαίσιο γύρω από την έρευνα, εκμετάλλευση και μεταφορά υδρογονανθράκων, με έμφαση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ΝΑ Μεσογείου.

 • Ι. ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΣΜΟΙ1
 • 1.Διεθνή δίκτυα ενέργειας και πρωτογενείς συμβατικές υποχρεώσεις κρατών3
 • Δ. Αζαρία3
 • 2.Η σύμβαση μεταφοράς φυσικού αερίου: Εννοιολογικά γνωρίσματα, συμβατικές υποχρεώσεις των μερών και συνέπειες ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης25
 • Λ. Σιδηρόπουλος & Α. Ρούσσος25
 • 3.Συντονιστικό Γραφείο Δημοπρασιών Διασυνοριακής Ισχύος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe Coordinated Auction Office): ο ρόλος του στην ενοποίηση των αγορών ηλεκτρισμού57
 • Αθ. Κυριακόπουλος & Ι. Κελεμένης57
 • 4.Εθνικοί και ενωσιακοί κανόνες που διέπουν τους Διαχειριστές Δικτύων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου79
 • Σ. Μιχελάκη & Μ. Κοντογιώργης79
 • 5.Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανασκόπηση των κυριότερων ζητημάτων101
 • Μ. Κόλια & Α. Βαρελά101
 • ΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ139
 • 1.Ρύθμιση, απορρύθμιση, κατακερματισμός και περιφερειοποίηση: Συγκριτική θεώρηση των δικτύων και αγορών ενέργειας στις Η.Π.Α.141
 • Γ. Παυλίδης141
 • 2.Aνταγωνισμός στις σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα: ουτοπία ή πραγματικότητα;157
 • Μ. Πολέμης157
 • 3.Κόμβοι Συναλλαγών Φυσικού Αερίου: Λειτουργία και προοπτικές183
 • Μ. Σχοινά183
 • 4.Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές: πρόσφατες νομικές εξελίξεις203
 • Χ. Συνοδινός203
 • 5.Η χρηματοδότηση των ενεργειακών υποδομών υπό το πρίσμα των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις225
 • Θ. Γαλάνης225
 • 6.Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και οι καθολικές υπηρεσίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας: οικονομική κρίση και μέτρα251
 • Μ. Παπαντώνη251
 • ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ265
 • 1. Διάδραση Υποδομών και Τιμής Φυσικού Αερίου: Συγκριτική ανάλυση267
 • Θ. Μάντουκας267
 • 2.Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στην Τεχνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Ενέργειας321
 • Ε. Στράντζαλη & Κ. Αραβώσης321
 • 3.Περιβάλλον και ενέργεια: Η πορεία προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας εν μέσω κρίσης στην ΕΕ και ο ρόλος των Έξυπνων Δικτύων (SMART GRIDS)369
 • Αθ. Τσικόγιας369
 • 4.Ενεργειακή πενία, ψηφιακό χάσμα και έξυπνες πόλεις387
 • Ι. Παραβάντης & Μ. Σανταμούρης387
 • 5.Υποδομές ψυχρής τροφοδότησης πλοίων σε λιμενικές εγκαταστάσεις403
 • Ν. Νικητάκος403
 • ΙV. ΘΕΣΜΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ419
 • 1.Οι συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων421
 • Τ. Κοσμίδης421
 • 2.Πλωτές εξέδρες άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου - Η αναγκαιότητα διεθνούς νομοθετικής ρύθμισης447
 • Β. Αθανασοπούλου447
 • 3.Διεθνή ενεργειακά δίκτυα και ΕΕ: πρόσφατες εξελίξεις και ο ρόλος της Ελλάδος463
 • Ελ. Λοβέρδου-Τυπάλδου463
 • 4.Ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έναντι των γειτόνων της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο: «εξαγωγή ιδεών», διαμόρφωση θεσμών και ανάπτυξη δικτύων481
 • Μ. Χαροκόπος481
 • 5.Διεθνείς σχέσεις και ενεργειακά δίκτυα499
 • Α. Αλιγιζάκη499
 • 6.Η γεωπολιτική των δικτύων και υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)551
 • Α. Νικηφοράκη551