Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-767-6
Σελίδες: 404
Συγγραφέας: K. Cloke, J. Goldsmith
Μετάφραση: Δ. Γαβριήλ

Το βιβλίο «Επίλυση Συγκρούσεων στον χώρο εργασίας – 10 στρατηγικές για όλους» αποτελεί ένα έργο αναφοράς για τη διεθνή βιβλιογραφία στο πεδίο των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών και οι 3 εκδόσεις του έχουν πωλήσει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα σε όλον τον κόσμο, ενώ οι συγγραφείς Kenneth Cloke και Joan Goldsmith αναγνωρίζονται διεθνώς ως αυθεντίες στον χώρο της διαμεσολάβησης. Το έργο συνδράμει αποφασιστικά στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών στους χώρους εργασίας, προσφέροντας και αναλύοντας δέκα στρατηγικές για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, προκειμένου να αντεπεξέλθουμε και να επιλύσουμε αποτελεσματικά μια σύγκρουση στο χώρο εργασίας οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις ακόλουθες στρατηγικές: 1) Κατανοούμε την κουλτούρα και τη δυναμική της σύγκρουσης, 2) Ακούμε με ενσυναίσθηση και ανταπόκριση, 3) Αναζητούμε κρυφά μηνύματα κάτω από την επιφάνεια, 4) Αναγνωρίζουμε και επαναπλαισιώνουμε τα συναισθήματα, 5) Διαχωρίζουμε το σημαντικό από αυτό που στέκεται εμπόδιο, 6) Νοητική προετοιμασία για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, 7) Ο προσδιορισμός του προβλήματος είναι το πρόβλημα, 8) Ηγούμαστε και συμβουλεύουμε με σκοπό τη μετάπλαση, 9) Εξερευνούμε τις αντιστάσεις και διαπραγματευόμαστε συνεργατικά, 10) Σχεδιάζουμε συστήματα πρόληψης και χρησιμοποιούμε τη διαμεσολάβηση. Την ελληνική έκδοση έχει επιμεληθεί και μεταφράσει η Δήμητρα Γαβριήλ, Δικηγόρος, Διαμεσολάβητρια.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Δέκα στρατηγικές για όλους1
 • Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας3
 • Χρόνιες συγκρούσεις στο χώρο εργασίας4
 • Η σκοτεινή πλευρά του συναισθήματος στη σύγκρουση6
 • Διακανονισμός εναντίον Επίλυσης8
 • Στο μάτι του κυκλώνα9
 • Πόση απόσταση υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων που είναι σε σύγκρουση;11
 • Η μεταπλαστική δύναμη της σύγκρουσης13
 • Σχετικά με αυτό το Βιβλίο14
 • Οι δέκα Στρατηγικές15
 • Στρατηγική 1: Κατανοούμε την κουλτούρα και τη δυναμική της σύγκρουσης16
 • Στρατηγική 2: Ακούμε με ενσυναίσθηση και ανταπόκριση17
 • Στρατηγική 3: Αναζητούμε κρυφά μηνύματα κάτω από την επιφάνεια17
 • Στρατηγική 4: Αναγνωρίζουμε και επαναπλαισιώνουμε συναισθήματα17
 • Στρατηγική 5: Διαχωρίζουμε αυτό που έχει σημασία από αυτό που στέκεται εμπόδιο17
 • Στρατηγική 6: Επιλύουμε τα προβλήματα με παράδοξο και δημιουργικό τρόπο18
 • Στρατηγική 7: Μαθαίνουμε από δύσκολες συμπεριφορές18
 • Στρατηγική 8: Ηγούμαστε και συμβουλεύουμε με σκοπό τη μετάπλαση18
 • Στρατηγική 9: Εξερευνούμε τις αντιστάσεις και διαπραγματευόμαστε με συνεργασία18
 • Στρατηγική 10: Σχεδιάζουμε συστήματα πρόληψης και χρησιμοποιούμε τη διαμεσολάβηση19
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 121
 • Κατανοούμε την κουλτούρα και τη δυναμική της σύγκρουσης21
 • Αποκρυπτογραφώντας την κουλτούρα της σύγκρουσης22
 • Μηνύματα συγκρούσεων στη μαζική κουλτούρα25
 • Αλλάζοντας την κουλτούρα της σύγκρουσης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο27
 • Αλλάζοντας τη δυναμική: βλέποντας τη σύγκρουση σαν ευκαιρία30
 • Η δυναμική της σύγκρουσης32
 • Από το «παλεύω ή το βάζω στα πόδια» στο «απλώνω το χέρι και κάνω παρέα»35
 • Δημιουργώντας «διδακτικές» επιχειρήσεις38
 • Οι πέντε αντιδράσεις στη σύγκρουση40
 • 1. Λόγοι αποφυγής της σύγκρουσης42
 • 2. Λόγοι υποχώρησης στη σύγκρουση42
 • 3. Λόγοι επίθεσης και εμπλοκής στη σύγκρουση43
 • 4. Λόγοι συμβιβασμού της σύγκρουσης43
 • 5. Λόγοι συνεργασίας για την επίλυση της σύγκρουσης43
 • Η ευκαιρία της συνεργασίας44
 • Πώς να συνεργαζόμαστε στη σύγκρουση46
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 251
 • Ακούμε με ενσυναίσθηση και ανταπόκριση51
 • Κατανοώντας τον ακροατή53
 • Το κόστος της φτωχής επικοινωνίας54
 • Ανοίγοντας το δρόμο για ακρόαση με ενσυναίσθηση και ανταπόκριση56
 • Στήνοντας το σκηνικό για την ακρόαση58
 • Τα στοιχεία της επικοινωνίας60
 • Αδιόρατα πλαίσια επικοινωνίας61
 • Πώς διαστρεβλώνεται η επικοινωνία63
 • Πώς η ιεραρχία και η γραφειοκρατία εμποδίζουν την επικοινωνία64
 • Φράσεις για την κακή επικοινωνία67
 • Δημιουργώντας μια δέσμευση για επικοινωνία69
 • Δεκαπέντε βήματα για αποτελεσματική επικοινωνία71
 • Αποτελεσματική επικοινωνία για ακροατές75
 • Τεχνικές για ενεργητική ακρόαση με ενσυναίσθηση και ανταπόκριση77
 • Ακούγοντας με την καρδιά μας81
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 383
 • Αναζητούμε κρυφά μηνύματα κάτω από την επιφάνεια83
 • Το παγόβουνο της σύγκρουσης85
 • Εφαρμόζοντας τη γνώση σας για το παγόβουνο88
 • Βήματα για να φτάσετε κάτω από την επιφάνεια90
 • Η γλώσσα της σύγκρουσης95
 • Οι παρομοιώσεις και το νόημα της σύγκρουσης99
 • Η σύγκρουση σαν πόλεμος99
 • Η σύγκρουση σαν ευκαιρία101
 • Η σύγκρουση σαν ταξίδι103
 • Πώς η ενσυναίσθηση και η ειλικρίνεια οδηγούν στη μετάπλαση105
 • Δημιουργώντας την ενσυναίσθηση μέσω διαλόγου με αντιστροφή ρόλων106
 • Η σχέση μεταξύ ενσυναίσθησης και ειλικρίνειας108
 • Εκλογικεύοντας την έλλειψη ειλικρίνειας111
 • Εκλογικεύοντας την ειλικρίνεια113
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 4115
 • Αναγνωρίζουμε και επαναπλαισιώνουμε τα συναισθήματα115
 • Οι συναισθηματικές αντιδράσεις στη σύγκρουση118
 • Πώς τα ανομολόγητα συναισθήματα δημιουργούν τη σύγκρουση120
 • Οικογένειες και συναισθήματα124
 • Αντιμετωπίζοντας τις ρίζες των συναισθημάτων στη σύγκρουση: Μια αξιολόγηση126
 • Κοινοί μύθοι και πεποιθήσεις αναφορικά με τα συναισθήματα127
 • Διακρίνοντας τα στοιχεία του συναισθήματος129
 • Τα στάδια συναισθηματικής αντίδρασης στη σύγκρουση131
 • Επαναπλαισιώνοντας τα συναισθήματα133
 • Πίσω από τη μάσκα: κρυμμένα σημάδια στη συναισθηματική επικοινωνία137
 • Βγάζοντας τις μάσκες και αποκαλύπτοντας κρυμμένα συναισθήματα141
 • Συμπεριφορές που πυροδοτούν το θυμό143
 • Αιτίες θυμού144
 • Υποσυνείδητες πεποιθήσεις και εικασίες για το θυμό147
 • Λόγοι για να εγκαταλείψουμε το θυμό μας150
 • Μέθοδοι για να αντιδράσουμε στο θυμό152
 • Τρόποι για να απολογηθούμε153
 • Υπερβαίνοντας και αποδεχόμενοι τα συναισθήματα155
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 5157
 • Διαχωρίζουμε το σημαντικό από αυτό που στέκεται εμπόδιο157
 • Θέσεις εναντίον Συμφερόντων158
 • Διαχωρίζοντας τα θέματα στη σύγκρουση161
 • Διαχωρίζουμε τις θέσεις από τα συμφέροντα162
 • Διαχωρίζουμε τους ανθρώπους από το πρόβλημα171
 • Διαχωρίζουμε τα προβλήματα από τις λύσεις174
 • Διαχωρίζουμε τα κοινά σημεία από τις διαφορές176
 • Διαχωρίζουμε το μέλλον από το παρελθόν178
 • Διαχωρίζουμε τα συναισθήματα από τη διαπραγμάτευση181
 • Διαχωρίζουμε τη διαδικασία από την ουσία183
 • Πιθανοί διαδικαστικοί και βασικοί κανόνες185
 • Διαχωρίζουμε τις εναλλακτικές επιλογές από τις τελικές λύσεις187
 • Αυθόρμητη αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών188
 • Κυκλική αναζήτηση188
 • Μυστική ψήφος188
 • Υποσυνείδητη πρόταση189
 • Καθοδηγούμενος διαλογισμός189
 • Διαχωρίζουμε τα κριτήρια από την επιλογή190
 • Διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από τους άλλους193
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 6197
 • Νοητική προετοιμασία για τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων199
 • Αλλαγή πρώτη: υιοθετήστε μια θετική στάση απέναντι στην επίλυση προβλημάτων200
 • Αλλαγή δεύτερη: προσεγγίστε την επίλυση προβλημάτων σαν μια διαδικασία συνεργασίας202
 • Αλλαγή τρίτη: επιλύουμε το πρόβλημα του πώς να επιλύουμε τα προβλήματα204
 • Παράδοξη επίλυση προβλημάτων207
 • Εμπόδια στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων213
 • Πέντε βήματα στη δημιουργική επίλυση προβλημάτων216
 • Επίλυση συγκρούσεων, επίλυση προβλημάτων και στρατηγικός σχεδιασμός220
 • Επίλυση προβλημάτων και συναινετική λήψη αποφάσεων224
 • Μετάπλαση και επίλυση προβλημάτων229
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 7231
 • Ο προσδιορισμός του προβλήματος είναι το πρόβλημα232
 • Το πρόβλημα του να θεωρούμε ένα «δύσκολο άνθρωπο» ως το πρόβλημα234
 • Το πρόβλημα του να καθορίζουμε μια «δύσκολη προσωπικότητα» ως το πρόβλημα236
 • Ο καθορισμός μιας «δύσκολης συμπεριφοράς» ή μιας σχέσης ως το πρόβλημα239
 • Γιατί οι άνθρωποι έχουν δύσκολη συμπεριφορά240
 • Σταματήστε να ανταμείβετε τις δύσκολες συμπεριφορές242
 • Μέθοδοι για να αλλάξουμε τις δύσκολες συμπεριφορές244
 • Οι δύσκολες συμπεριφορές ξεκινούν μέσα στην οικογένεια246
 • Είναι το δικό σας κουμπί249
 • Στάσεις, προσεγγίσεις και τεχνικές250
 • Διαμεσολαβώντας στις δύσκολες συμπεριφορές: ο εκφοβισμός253
 • Αλλάζοντας τις δύσκολες συμπεριφορές στην εταιρική κουλτούρα256
 • Εποικοδομητική κριτική εναντίον αξιολόγησης262
 • Αντιδρώντας στις δύσκολες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια συναντήσεων265
 • Αναλογιζόμενοι ένα κόσμο χωρίς δύσκολες συμπεριφορές270
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 8273
 • Ηγούμαστε και συμβουλεύουμε με σκοπό τη μετάπλαση273
 • Οι ηγέτες σαν προσηλωμένοι ακροατές274
 • Οι ηγέτες σαν συντελεστές μεταπλαστικής αλλαγής276
 • Οι ικανότητες των ηγετών στην επίλυση συγκρούσεων279
 • Ικανότητα πρώτη: να γνωρίζετε απόλυτα το πλαίσιο279
 • Ικανότητα δεύτερη: να γνωρίζετε τον εαυτό σας279
 • Ικανότητα τρίτη: να δημιουργήσετε ένα όραμα για το μέλλον280
 • Ικανότητα τέταρτη: να επικοινωνείτε με νόημα280
 • Ικανότητα πέμπτη: να διατηρείτε την εμπιστοσύνη μέσω της ακεραιότητας280
 • Ικανότητα έκτη: να πραγματοποιείτε τις προθέσεις σας280
 • Η επίλυση των συγκρούσεων μέσω κοινωνικών δικτύων285
 • Οι ηγέτες σαν σύμβουλοι συγκρούσεων286
 • Ένα ερωτηματολόγιο συμβουλευτικής288
 • Ερωτήσεις για τους ηγέτες ως σύμβουλοι συγκρούσεων289
 • Βήματα στη διαδικασία συμβουλευτικής συγκρούσεων292
 • Στοιχεία της συμβουλευτικής διαδικασίας295
 • Ριψοκίνδυνη μεταπλαστική συμβουλευτική297
 • Καθοδηγείτε αναλαμβάνοντας δράσεις300
 • Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για πράξεις και απραξίες302
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 9305
 • Εξερευνούμε τις αντιστάσεις και διαπραγματευόμαστε συνεργατικά305
 • Επιτυχία και αποτυχία στην επίλυση συγκρούσεων306
 • Μερικοί λόγοι αντίστασης307
 • Αντίσταση και αλλαγή310
 • Τεχνικές μείωσης της αντίστασης και υπέρβασης του αδιεξόδου312
 • Συνεργατική διαπραγμάτευση319
 • Επιθετικοί τρόποι εναντίον συνεργατικών τρόπων διαπραγμάτευσης320
 • Προετοιμασία για συνεργατική διαπραγμάτευση322
 • Συμμετοχή στη συνεργατική διαπραγμάτευση324
 • Πριν ξεκινήσει η συνεδρία διαπραγματεύσεων325
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγματεύσεων328
 • Αφού λήξει η διαπραγμάτευση331
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 10335
 • Σχεδιάζουμε συστήματα πρόληψης και χρησιμοποιούμε τη διαμεσολάβηση335
 • Γιατί η διαμεσολάβηση αποδίδει337
 • Σχεδιάζοντας συστήματα επίλυσης συγκρούσεων339
 • Το τίμημα της σύγκρουσης341
 • Γιατί σχεδιασμός συστημάτων345
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικών συστημάτων346
 • Διεξαγωγή συγκρουσιακού ελέγχου353
 • Αλλάζοντας την κουλτούρα, ώστε να υποστηρίζει συστήματα επίλυσης συγκρούσεων356
 • Βήματα στην αλλαγή εταιρικών κουλτούρων359
 • Επιτυγχάνοντας το οριστικό κλείσιμο363
 • Επίλογος367
 • Γλωσσάρι369