Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-792-8
Σελίδες: 712
Επιμέλεια: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 23ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας», που έλαβε χώρα από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2013 στην Αλεξανδρούπολη.

Αρχικά στην ενότητα των γενικών εισηγήσεων ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους ο κος Λάμπρος Κοτσίρης, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Air Max 90 pas cher nike air max με θέμα: «Η πολυδιάστατη έννοια της αφερεγγυότητας» καθώς και ο κος Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, καθηγητής ΔΠΘ με θέμα: «Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας ως υποχρέωση του οφειλέτη».

Στη δεύτερη ενότητα,  τους συνέδρους απασχόλησε το ζήτημα για τους τρόπους αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας  Ειδικότερα η κα Νέλλη Τζάκου - Λαμπροπούλου, γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής (Ε.Τ.Ε.), ανέπτυξε την εισήγησή της με θέμα: «Η ανίχνευση της αφερεγγυότητας» , ο κος Αργύρης Οικονόμου, δικηγόρος, Διευθυντής Ν.Υ. ΔΕΗ παρουσίασε την εισήγησή του για την «Προφύλαξη από την αφερεγγυότητα, διαχείριση κινδύνων και εταιρική διακυβέρνηση» , ο κος Αντώνιος Καραμπατζός, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ομίλησε για τις «Προσπάθειες συμβατικής αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας: Η υποχρέωση αναδιαπραγμάτευσης του αρχικού περιεχομένου της σύμβασης». Η κα Ματθίλδη Χάρισμα, δικηγόρος, ανέπτυξε το θέμα «περί της νομικής θέσης της επιχείρησης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών» καθώς και η κα Έφη Κινινή, λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών ομίλησε για τη «διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας» FIFA-Ultimate-Team-Coins.

Στη συνέχεια (τρίτη ενότητα - στρογγυλό τραπέζι) έλαβε χώρα συζήτηση σχετικά με τη χρηματατοδότηση της αφερέγγυας επιχείρησης με ομιλητές τους κους Αντώνη Μεταξά, λέκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρο, Ιωάννη Μούργελα, δικηγόρο , Νικόλαο Πιμπλή, Δ.Ν., δικηγόρο, Δημήτρη Τσιμπανούλη, Δ.Ν., δικηγόρο.

Στην τέταρτη ενότητα του συνεδρίου όπου αναλύθηκαν ειδικότερα τα ζητήματα για την αποτίμηση της θεσμικής αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας (πτωχευτικές και παραπτωχευτικές διαδικασίες) παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των: Γεωργίας Μπεχρή-Κεχαγιόγλου, επίκουρης καθηγήτριας ΔΠΘ με θέμα «Η ενδοπτωχευτική διαδικασία αναδιοργάνωσης και το μέλλον της», Δημήτρη Αυγητίδη, αναπληρωτή καθηγητή ΔΠΘ, με θέμα: «Η διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. ΠτΚ): Μια (προσωρινή) αποτίμηση», Ιάκωβου Βενιέρη, λέκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας του Ν 3869/2010 τα “υπερχρεωμένα νοικοκυριά” όπως αναμορφώθηκε με το Ν 4161/2013», Νικόλαου Ελευθεριάδη, επίκουρου καθηγητή ΑΠΘ με θέμα: «Η ευθύνη για την εταιρική αφερεγγυότητα ως πρόβλημα του εταιρικού και του πτωχευτικού δικαίου» και Ιωάννας Καλαντζάκου, δικηγόρου με θέμα: «Η ποινική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας».

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι: Αποστολόπουλος Χάρης, Βελέντζας Ιωάννης, Θωμά Λίλλη, Καλαμπούκα Πόπη, Καραγιάννης Βασίλειος, Κατηφόρης Νικόλαος, Λαδάς Δημήτριος, Λιάππα Μαρία - Αργυρώ, Λιναρίτης Ιωάννης, Μήτσου Άννα, Δ.Ν., Σινανιώτη-Μαρούδη Αριστέα, και Χατζηιωάννου Μαρία - Χριστίνα.

 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικές Εισηγήσεις14
 • Η πολυδιάστατη έννοια της αφερεγγυότητας16
 • Λάμπρος Ε. Κοτσίρης16
 • Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας ως υποχρέωση του οφειλέτη36
 • Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης36
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Γενικοί τρόποι αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας60
 • Η ανίχνευση της αφερεγγυότητας62
 • Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου62
 • Προφύλαξη από την αφερεγγυότητα, διαχείριση κινδύνων και εταιρική διακυβέρνηση 70
 • Αργύρης Οικονόμου70
 • Η αναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων υπό το πρίσμα της διαδικασίας εξυγιάνσεως του Πτωχευτικού Κώδικα και του γενικότερου κατ’ άρθρον 288 ΑΚ επιβαλλόμενου συνεργατικού καθήκοντος106
 • Αντώνιος Γ. Καραμπατζός106
 • Η νομική θέση της επιχείρησης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών134
 • Ματθίλδη Χάρισμα134
 • Η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας150
 • Έφη Ι. Κινινή150
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι: Η χρηματοδότηση της αφερέγγυας επιχείρησης212
 • Διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων214
 • Αντώνης Μεταξάς214
 • Η χρηματοδότηση αφερέγγυας επιχείρησης από το τραπεζικό σύστημα228
 • Γιάννης Μούργελας228
 • Η χρηματοδότηση της αφερέγγυας επιχείρησης γενικά και το πρόβλημα των επιχειρήσεων με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο238
 • Νίκος Ε. Πιμπλής238
 • Το δίκαιο της εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης των τραπεζών: Από την εξαίρεση στον κανόνα 248
 • Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης248
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Η αποτίμηση της θεσμικής αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας (πτωχευτικές και παραπτωχευτικές διαδικασίες)278
 • Η ενδοπτωχευτική διαδικασία αναδιοργάνωσης και το μέλλον της280
 • Γεωργία Μπεχρή – Κεχαγιόγλου280
 • Διαδικασία εξυγίανσης: Μια προσωρινή αποτίμηση296
 • Δημήτρης Κων. Αυγητίδης296
 • Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας του Ν. 3869/2010 (τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά») και της αναμόρφωσής της με το Ν. 4161/2013324
 • Ιάκωβος Βενιέρης324
 • Η ευθύνη για την εταιρική αφερεγγυότητα ως πρόβλημα του εταιρικού και του πτωχευτικού δικαίου366
 • Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης366
 • Η Ποινική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας408
 • Ιωάννα Καλαντζάκου – Τσατσαρώνη408
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V. Παρεμβάσεις432
 • H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης κατά την πρόκληση αφερεγγυότητας στην Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ434
 • Χάρης Ε. Αποστολόπουλος434
 • Εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος κατά το ν. 3601/2007 (μετά τους ν. 4021/2011, 4051/2012 και 4172/2013)450
 • Γιάννης Ε. Βελέντζας450
 • Το καθεστώς χορήγησης προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 103 ΠτΚ - Δικαστηριακή πρακτική και δυσχέρειες αναφορικά με την εφαρμογή τους470
 • Ευαγγελία-Μαρία Θωμά470
 • Η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων σχετικά με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές484
 • Πόπη Καλαμπούκα484
 • Η προστασία της αφερέγγυας επιχείρησης από τους πιστωτές της υπό το φως των ενωσιακών κανόνων περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων508
 • Βασίλειος Σ. Καραγιάννης508
 • Η δικονομική αντιμετώπιση του πιστωτή που δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθετήσεως οφειλών στο πλαίσιο της αναμορφωθείσας (με το ν. 4161/2013) διαδικασίας του ν. 3869/2010516
 • Νικόλαος Μ. Κατηφόρης516
 • Η ειδική θέση των εργαζομένων στη διαδικασία εξυγίανσης – σύζευξη ή διάζευξη εργατικού & πτωχευτικού δικαίου524
 • Δημήτριος Ν. Λαδάς524
 • Ο έλεγχος και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ως μέσα διαπίστωσης της επικείμενης αφερεγγυότητας-Το ζήτημα της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της επιχείρησης534
 • Μαρία-Αργυρώ Α. Λιάππα534
 • Τα Warrants («Τίτλοι παραστατικοί Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών») ως εργαλείο της κεφαλαιαγοράς για την αντιμετώπιση της (τραπεζικής) αφερεγγυότητας584
 • Ιωάννης Ε. Λιναρίτης584
 • Το εργαλείο της “διάσωσης με ίδια μέσα” (bail-in) ως εργαλείο διαχείρισης της τραπεζικής αφερεγγυότητας632
 • Άννα-Όλγα Α. Μήτσου632
 • Η Φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Solvency II)658
 • Αριστέα Σινανιώτη – Μαρούδη658
 • Η διατήρηση της ευθύνης των εγγυητών έναντι των πιστωτών στις προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης και στην πτώχευση (Σύγκριση με το προϊσχύον δίκαιο)674
 • Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου674
 • Συμπεράσματα του Συνεδρίου702
 • Ευάγγελος Περάκης702