Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-772-0
Σελίδες: 464
Συγγραφέας: Θ. Δαλακούρας, Α. Κωνσταντινίδης

Το έργο Εμβάθυνση στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες εμβάθυνσης στην Ποινική Δικονομία. Στην προσπάθεια παράθεσης των σχετικών μελετών κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει συνδυασμός της θεωρίας με τη νομολογία, προκειμένου ο αναγνώστης να έχει πληρέστερη εικόνα και γνώση της ποινικής δικονομικής ύλης.

Η κατάταξη των μελετών ακολουθεί την εξελικτική πορεία της Ποινικής Δίκης, η οποία επιδιώκει την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, που διαταράσσεται από την τέλεση ορισμένου εγκλήματος. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται οι θεματικές ενότητες: Σκοπός της ποινικής δίκης, Πολιτική αγωγή, Λειτουργική αρμοδιότητα Εισαγγελέα, Συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού, Συνήγορος υπερασπίσεως, Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, Μάρτυρες, Αρχή της αναλογικότητας, Αποδεικτικά μέσα, Αρχή προσήκοντος βαθμού υπόνοιας, Ανακριτικές πράξεις, Πραγματογνωμοσύνη, Ειδικές ανακριτικές πράξεις, Ανακριτική διείσδυση, Προστασία μαρτύρων, Ποινική διαδικασία επί αλλοδαπών, Ένδικα μέσα, Αιτιολόγηση ποινικών αποφάσεων και Επανάληψη διαδικασίας λόγω παραβίασης της ΕΣΔΑ.

Το έργο συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των βασικών προβλημάτων του ποινικού δικονομικού δικαίου.

 • [1]Περί του σκοπού της ποινικής δίκης [Θ. Δαλακούρας]1
 • [2]Επίκαιροι προβληματισμοί σχετικά με τον θεσμό της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη [Α. Κωνσταντινίδης]35
 • [3]Η λειτουργική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών υπό το φως των ρυθμίσεων του Ν 3160/2003 [Θ. Δαλακούρας]57
 • [4]Η συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού (Ρόλος του εισαγγελέα, της αστυνομίας και των λοιπών διωκτικών οργάνων) [Θ. Δαλακούρας]79
 • [5]Καθήκον αλήθειας, επαγγελματικό απόρρητο και ιδιωτικές έρευνες του συνηγόρου [Α. Κωνσταντινίδης]103
 • [6]Τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού: Μια συστηματική θεώρησή τους υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της ποινικής διαδικασίας [Θ. Δαλακούρας]131
 • [7]Το ιατρικό απόρρητο [Α. Κωνσταντινίδης]141
 • [8]Το δημοσιογραφικό απόρρητο [Α. Κωνσταντινίδης]165
 • [9]Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού [Θ. Δαλακούρας]193
 • [10]Οι εκτιμητικές κρίσεις των μαρτύρων [Α. Κωνσταντινίδης]209
 • [11]Το έγγραφο ως αποδεικτικό μέσο στην ποινική δίκη [Α. Κωνσταντινίδης]223
 • [12]Η αρχή του προσήκοντος βαθμού υπόνοιας ή δύναμης των ενδείξεων [Θ. Δαλακούρας]239
 • [13]Έρευνες και κατασχέσεις σε δικηγορικά γραφεία [Α. Κωνσταντινίδης]257
 • [14]Εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες - ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και εργαστηριακή εξέταση [Α. Κωνσταντινίδης]275
 • [15]Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρ. 253Α KΠΔ [Θ. Δαλακούρας]293
 • [16]Ανακριτική διείσδυση, δικαίωμα σιωπής και δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης [Θ. Δαλακούρας]311
 • [17]Προστασία μαρτύρων: Ένα δικαιοκρατικό στοίχημα [Θ. Δαλακούρας]317
 • [18]Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις [Α. Κωνσταντινίδης]327
 • [19]Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας επί αλλοδαπών [Θ. Δαλακούρας]347
 • [20]Ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων - Ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση και ο αναιρετικός έλεγχος της ποινικής αιτιολογίας [Α. Κωνσταντινίδης]357
 • [21]Η αιτιολόγηση των ποινικών αποφάσεων: Δικονομικό θέσφατο ή θεσμική εγγύηση ορθής απονομής της Δικαιοσύνης; [Θ. Δαλακούρας]377
 • [22]Η απόδειξη και αιτιολόγηση του ενδεχόμενου δόλου [Α. Κωνσταντινίδης]407
 • [23]Η επανάληψη της διαδικασίας λόγω καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ για παραβίαση της ΕΣΔΑ ή των Πρωτοκόλλων της (άρθρ. 525 παρ. 1 αρ. 5 ΚΠΔ) [Θ. Δαλακούρας]429