Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-775-1
Σελίδες: 176
Συγγραφέας: Σ. Βλαχόπουλος

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η Πολυγλωσσία στο δίκαιο, δηλαδή η εξέταση της μετάφρασης και της διερμηνείας στο χώρο της δικαιοσύνης. Το ζήτημα της μετάφρασης νομικών κειμένων και της δικαστηριακής διερμηνείας καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο μετά την πρόσφατη ενσωμάτωση με το Ν 4236/2014 στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και 2012/13/ΕΕ σχετικά με την ενημέρωση του αλλοδαπού σε γλώσσα που κατανοεί.

Σκοπός είναι να αποκαλυφθεί ο μηχανισμός βάσει του οποίου αλληλεπιδρούν τα νομικά συστήματα, οι γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες με τις επικοινωνιακές επιδιώξεις καθώς και να μελετηθούν οι δυνατότητες διαχείρισης του μηχανισμού αυτού από το μεταφραστή και το διερμηνέα.

Μέσα από μία σύνθετη προσέγγιση περιγράφονται και αναλύονται τόσο η μετάφραση νομικών κειμένων όσο και η διερμηνεία στην προανάκριση, την ανάκριση και στα δικαστήρια. Περαιτέρω αναλύεται γιατί η επικοινωνία πέρα από τα όρια των γλωσσών και -κατά συνέπεια- των πολιτισμών με τη μετάφραση και τη διερμηνεία, δεν μπορεί να ταυτίζεται με την απλή γλωσσομάθεια και αναδεικνύεται η πολυσύνθετη υφή της μετάφρασης και της διερμηνείας στο χώρο της δικαιοσύνης.

Για την ανάλυση της μετάφρασης νομικών κειμένων εξετάζονται μεταφράσεις νομικών κειμένων, στις οποίες διασταυρώνονται διάφορες γλώσσες, έννομες τάξεις καθώς και διαφοροποιημένοι επικοινωνιακοί στόχοι. Η δικαστηριακή διερμηνεία μελετάται μέσα από την ανάλυση πραγματικών δικαστικών υποθέσεων, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν διερμηνείς, μέσα από σενάρια αλλά και μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που διεξήχθη μεταξύ νομικών για τη δικαστηριακή διερμηνεία στην Ελλάδα.

Το έργο αυτό αποκαλύπτει το πραγματικό ύψος του σύγχρονου Πύργου της Βαβέλ που ορθώνεται ανάμεσα σε αλλοδαπούς και την ελληνική δικαιοσύνη και καθημερινά γεννά επικοινωνιακές προκλήσεις για τις δύο πλευρές. Πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και αλφαβητικά ευρετήρια όρων και ονομάτων. Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όποιον ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στο μηχανισμό της μετάφρασης και της διερμηνείας της νομικής ορολογίας.

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ5
 • 1.Γενικά5
 • 2.Σκοπός και εύρος του βιβλίου9
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ13
 • 1.Μετάφραση και διερμηνεία: Δεξιότητες πέρα από τη γλωσσομάθεια13
 • 2.Η αντίσταση των (νομικών) γλωσσών και (νομικών) πολιτισμών στην απρόσκοπτη διαπολιτισμική επικοινωνία16
 • 3.Γιατί η μετάφραση δεν (μπορεί να) είναι πάντα ίδια20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ25
 • 1.Μετάφραση και διερμηνεία: Επικοινωνία γνώσεων πέρα από τα όρια των πολιτισμών25
 • 2.Από τη γλώσσα στο λόγο: Η επικοινωνία γνώσεων στο χώρο της δικαιοσύνης ως γνωστική πρόκληση28
 • 3.Η γνώση περί της γλώσσας ή πώς νοείται το ύφος33
 • 4.Ο νομικός λόγος του κοινοδικαίου37
 • 5.Ο Γερμανικός νομικός λόγος46
 • 6.Η επικοινωνία με τη θέμιδα: Μία άσκηση υφολογίας;51
 • 7.Η θεωρία του σκοπού ως θεμέλιος λίθος της διαπολιτισμικής επικοινωνίας γνώσεων54
 • 8.Περί της ψευδαίσθησης του μοναδικού ισοδύναμου57
 • 9.Το συγκριτικό δίκαιο ως διαπολιτισμική επικοινωνία γνώσεων65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ69
 • 1.Ο μεταφραστής δουλεύει με κείμενα αλλά μεταφράζει λόγο69
 • 2.Η μετάφραση του ελληνικού Αστικού Κώδικα στα Γερμανικά77
 • 3.Πολυγλωσσία στην Κύπρο: Η μετάφραση του Νόμου περί Αστικών Αδικημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας81
 • 4.Ελληνικό κοινοδίκαιο: Η μετάφραση δικαστικής απόφασης απο τα Αγγλικά στα Ελληνικά στην Κύπρο87
 • 5.Η μετάφραση μιας γερμανικής σύμβασης στα Ελληνικά90
 • 6.Η μετάφραση μιας σύμβασης αγγλικού κοινοδικαίου στα Ελληνικά (Ελληνική Δημοκρατία)92
 • 7.Το διά ταύτα: Λόγος και μετάφραση νομικών κειμένων95
 • 8.Η αξιολόγηση μεταφραστικού έργου97
 • 9.Κλίμακα δυσκολίας μετάφρασης νομικών κειμένων: Από την ασυμμετρία στην επικοινωνία γνώσεων99
 • 10.Το προφίλ του μεταφραστή νομικών κειμένων101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ105
 • 1.Εισαγωγικά105
 • 2.Τι νοείται διερμηνεία;109
 • 3.Μετάφραση και διερμηνεία - Γραπτός και προφορικός λόγος110
 • 4.Η ιστορική εξέλιξη της διερμηνείας112
 • 5.Η διερμηνεία ως διαπολιτισμική επικοινωνία γνώσεων ή περί διερμηνέων και διαμεσολαβητών114
 • 6.Πόσο (α-μέτοχος) είναι ο διερμηνέας στο δικαστήριο;119
 • 7.Οι διάφορες μορφές δικαστηριακής διερμηνείας120
 • 8.Προϋποθέσεις για αποδοτική διερμηνεία122
 • 9.Από τη Θεσσαλονίκη στη Μελβούρνη ή τι μπορεί να πάει στραβά;125
 • 10.Δύο φανταστικά σενάρια128
 • 11.Η Οδηγία 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και η Οδηγία 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών130
 • 12.Έρευνα: Η δικαστηριακή διερμηνεία στην Ελλάδα σήμερα132
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ137
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ145
 • Ελληνόφωνη145
 • Ξενόγλωσση147
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ159
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ163