Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-789-8
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Το παρόν έργο «Ολομέλεια Αρείου Πάγου 2003 - 2013» περιλαμβάνει σε ένα χρηστικό έργο το σύνολο των ποινικών αποφάσεων της Ολομελείας του Αρείου Πάγου από το έτος 2003 έως και το 2013.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο κάθε απόφασης με όλα τα εισαγωγικά της στοιχεία (αριθμός, σύνθεση, παριστάμενοι συνήγοροι), καθώς και περίληψη των κριθέντων ζητημάτων. Με μαύρα στοιχεία τονίζονται τα κρίσιμα σημεία μέσα στην απόφαση, ενώ σε υποσημείωση αναφέρεται το περιοδικό στο οποίο έχει δημοσιευθεί.

Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα αποφάσεων και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για τον δικαστή, τον δικηγόρο και τον ερμηνευτή του ποινικού δικαίου.

 • 20031
 • [1] ΑΠ Ολ 1/20033
 • 20045
 • [1] ΣυμβΑΠ Ολ 1/20047
 • [2] ΣυμβΑΠ Ολ 2/200412
 • 200525
 • [1] ΣυμβΑΠ Ολ 1/200527
 • [2] ΑΠ Ολ 2/200544
 • [3] ΑΠ Ολ 3/200546
 • [4] ΑΠ Ολ 4/200553
 • [5] ΑΠ Ολ 5/200561
 • [6] ΣυμβΑΠ Ολ 6/200563
 • [7] AΠ Ολ 7/200567
 • [8] ΑΠ Ολ 8/200571
 • [9] ΑΠ Ολ 9/200576
 • [10] ΑΠ Ολ 10/200583
 • 200687
 • [1] ΑΠ Ολ 1/200689
 • [2] ΑΠ Ολ 3/200690
 • [3] ΑΠ Ολ 4/200694
 • [4] ΣυμβΑΠ Ολ 7/200699
 • [5] ΑΠ Ολ 8/2006102
 • 2007107
 • [1] ΑΠ Ολ 1/2007109
 • [2] ΑΠ Ολ 2/2007113
 • 2008117
 • [1] ΑΠ Ολ 1/2008119
 • [2] ΑΠ Ολ 2/2008125
 • [3] ΑΠ Ολ 3/2008129
 • [4] ΑΠ Ολ 4/2008133
 • [5] ΑΠ Ολ 5/2008136
 • [6] ΑΠ Ολ 6/2008143
 • [7] ΑΠ Ολ 7/2008155
 • [8] ΑΠ Ολ 8/2008171
 • [9] ΑΠ Ολ 9/2008179
 • 2009187
 • [1] ΑΠ Ολ 1/2009189
 • [2] ΑΠ Ολ 2/2009194
 • [3] ΑΠ Ολ 3/2009204
 • [4] ΑΠ Ολ 4/2009207
 • 2010209
 • [1] ΑΠ Ολ 1/2010211
 • [2] ΑΠ Ολ 2/2010224
 • [3] ΑΠ Ολ 3/2010228
 • [4] ΑΠ Ολ 4/2010251
 • 2011267
 • [1] ΑΠ Ολ 1/2011269
 • [2] ΑΠ Ολ 2/2011274
 • [3] ΑΠ Ολ 3/2011278
 • [4] ΑΠ Ολ 4/2011280
 • 2012283
 • [1] ΑΠ Ολ 1/2012285
 • [2] ΑΠ Ολ 2/2012288
 • [3] ΑΠ Ολ 3/2012300
 • 2013307
 • [1] ΑΠ Ολ 1/2013309
 • [2] ΑΠ Ολ 2/2013312
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ323