Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-791-1
Σελίδες: 688
Συγγραφέας: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη
Επιμέλεια: Α. Γιαννακουλόπουλος

Το έργο «Ιστορία της Πληροφορίας - Από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο» αναλύει, στο πλαίσιο διεπιστημονικού συνεδρίου για την πληροφορία, την πληροφορία και την ιστορία της, από κάθε δυνατή σκοπιά, υπό μορφή μικρών διαφορετικών κεφαλαίων, σε διάφορους σταθμούς του χρόνου και σε εντοπισμένα σημεία αναφοράς. Οι ομιλητές είτε κινηματογράφησαν και μας προβάλλουν μικρές ιστορίες για την πληροφορία σε διάφορες μορφές της, είτε φωτογράφησαν και ανέλυσαν μια εικόνα της σε συγκεκριμένο χρόνο. Στις σελίδες του βιβλίου η πληροφορία ενεργεί ως συνδετικός κρίκος στις διαφορετικές αναζητήσεις των ανθρώπων. Στην εποχή μας έχουμε ίσως μια κρυφή ανάγκη, όσο αδύνατο κι εάν είναι, να επιστρέψουμε στη συνθετική ανάλυση των πραγμάτων κατά το μοντέλο ενός homo universalis -κάποιου που επιχειρεί να τα γνωρίζει όλα και να τα κοιτά με αφοπλιστική άνεση από μακριά. Σκοπός του συνεδρίου και του έργου ήταν να τονιστούν μέσα από τις εισηγήσεις κυρίως: α) η διεπιστημονικότητα της διαπραγμάτευσης της πληροφορίας και θεμάτων στενά συνδεόμενων με αυτή, οι πολλές και διαφορετικές μορφές και έννοιές της, β) ο τρόπος με τον οποίο η πληροφορία εξελίχθηκε από νομικής, αλλά όχι μόνο, πλευράς μέσα στον χρόνο, γ) το σοβαρό σφάλμα να βλέπει κανείς τα ζητήματα σχετικά με την πληροφορία αποκλειστικά μέσα από τα μάτια της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και μόνο σε σχέση με αυτήν, δ) η ανάγκη να συνδεθεί η ιστορία της σύγχρονης πληροφορίας με το απώτατο παρελθόν της, σύμφωνα με ένα αρχικά περίεργα αθέατο, αλλά κατόπιν μελέτης πασιφανές déjà vu και ε) τα χιλιάδες και περισσότερα, σημεία αναφοράς σε σχέση με την πληροφορία και την εξέλιξή της, από τον πάπυρο μέχρι σήμερα.

Στο έργο «Ιστορία της Πληροφορίας - Από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο» αναλύονται τα εξής θέματα: Στο Πρώτο Μέρος - Η Πληροφορία μέχρι τον 21 ο αιώνα: Κ. Παπακωνσταντίνου, «Στήλαι ενθάδε τυπούνται και χαράσσονται»: Νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της διάδοσης της πληροφορίας μέσω της γραφής στο χθες, Μ. Μαλούτα, Οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Η συμβολή των παπύρων, Γ.-Κ. Αυγερινού, To αρχαίο νόμισμα ως πηγή πληροφόρησης, Σ. Ψωμά, Η ελληνική Επιγραφική και η σημασία της για τη μελέτη της Ιστορίας. Μια σύντομη εισαγωγή και παρουσίαση των επιγραφών της Κέρκυρας, Έ. Δημητριάδη, Ά. Κιαγιάς, Α. Πετειναρέλης, Η σπαρτιατική σκυτάλη: Από το αρχαίο κείμενο στη σύγχρονη υλοποίηση, Μ. Δενδρινός, Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων, Μ. Βλέσσας, Μ. Μαλακού, Χαρτί και τυπογραφία στην Ασία και τη Δύση, Β. Ζάχου, Ιστορική επισκόπηση της Διπλωματικής ως επιστήμης, Ι. Τσουκαλά, Από το χειρόγραφο στο έντυπο: πως οι κωδικογράφοι ασχολήθηκαν με την τυπογραφία. Το παράδειγμα του Μιχαήλ Αποστόλη, Ζ. Καραβά, Ο Ελληνικός Κωνσταντινουπολιτικός περιοδικός τύπος για παιδιά και νέους στις αρχές του εικοστού αιώνα, Γ. Γιαννακόπουλος, Tο περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών, Ι. Μακρής, Η ιστορία της εξέτασης των εγγράφων ως τη σημερινή ψηφιακή εποχή. Δεύτερο Μέρος - Ιστορία της Πληροφορίας και Δίκαιο: M. Bottis, Law and information: a «love-hate» relationship, Α. Τάττης, Η δικαιική θεματοποίηση της πληροφορίας, Δ. Κυριάκη - Μάνεση, Ιστορία της θεματικής οργάνωσης της πληροφορίας, Α. Σινανιώτη - Μαρούδη, Η ιστορία της προστασίας του εμπορικού σήματος από την αρχαιότητα έως τον νέο Ν 4072/2012, Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη, Μια μικρή ιστορία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, Α. Καψή, Πληροφορία και κοινωνικά δίκτυα: Η ιστορία του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την ιστορία της εξέλιξης του Παγκόσμιου Ιστού, Β. Στρακαντούνα, Ψηφιοποίηση και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων - τα «ορφανά» έργα και η ιστορία τους, Γ. Γιαννόπουλος, Η ιστορία των βάσεων νομικών δεδομένων, Ι. Ιγγλεζάκης, Η ιστορία της νομικής πληροφορικής, Β. Ζάχου, Ιστορία της αποδεικτικής λειτουργίας του εγγράφου, Μ. Γιαννακάκη, Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα κατά την εξέλιξη του διαδικτύου, Μ. Παπαδόπουλος, Από το CUDOS και το Semion στον οργανισμό Creative Commons και στο Open Knowledge Foundation, D. Gritzalis, M. Kandias, V. Stavrou, L. Mitrou, The social media in the history of information: Privacy violations and security mechanisms, Δ. Μοσχόπουλος, Οι επιδράσεις που ασκεί το υπόστρωμα της πληροφορίας στους διοικητικούς θεσμούς, Α. Μιχαηλάκη, Κώδικας Δεοντολογίας για τους βιβλιοθηκονόμους των ειδικών συλλογών, M. Samatas, A brief history of the anticommunist surveillance in Greece and its lasting impact, Π. Κιορτσή, Η ιστορία των κοινωνικών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο με την προσέγγιση του Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου, Δ. Κουής, Ν. Μήτρου, Από το έντυπο στο ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο και οι νέες μορφές παρουσίασης της γνώσης. Τρίτο Μέρος - Η Πληροφορία σήμερα: Η. Αρακά, Ν. Κούτρας, Ε. Μακρίδου, H πρόσβαση στην πληροφορία: εξέλιξη και ψηφιακό χάσμα, Μ. Δουκατά, Δ. Πολίτης, Εξερευνώντας την πληροφορία στο περιβάλλον της ανοικτής πρόσβασης, Α. Γιαννουκάκου, Δικαίωμα στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Έρευνα σε ιστορικές πηγές και προστασία της πληροφορίας, Μ.-Δ. Παπαδοπούλου, Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως λόγος περιορισμού του δικαιώματος γνώσης εγγράφων της Διοίκησης, S. Tassis, Using social networking sites: legal or a social Liability, Σ. Γιαννουλάκης, Μ. Ζέρβας, Π. Αρτέμης, Προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: αποτελέσματα έρευνας, Κ. Καλέμης, Ά. Κωσταρέλου, Ν. Γκάτσου, Μ. Γεωργοπούλου, Μια ιστορία για την Πληροφορική: O οπτικός εγγραμματισμός σε μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου αξιοποιώντας την εικόνα και το διαδίκτυο, Α. Καπανιάρης, Από τα ηλεκτρονικά στα ψηφιακά εμπλουτισμένα βιβλία (enriched e-books): Εργαλεία ψηφιακού εμπλουτισμού στην εκπαίδευση, Σ. Καπιδάκης, Οι δρόμοι της ψηφιακής διατήρησης και της ψηφιακής αρχαιολογίας, Γ. Κωστοπούλου, Διαστάσεις της πληροφορίας στη Μετάφραση: Ακολουθώντας σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία και τη διάδοση της πληροφορίας, Α. Κουλούρης, Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος, Μ. Σαντοριναίος, Ευκαιρίες και προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετάβαση από τον πολιτισμό του χαρτιού στον πολιτισμό του ψηφιακού υποστρώματος, Κ. Δημουλάς, Aπόπειρα νευροψυχολογικής εξήγησης της διαστρέβλωσης της πληροφορίας, Ε. Βουλιγέα, Μ. Σιταρά, Ανοικτή πρόσβαση και αρχαιολογικά δεδομένα.

 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ1
 • Ι. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ1
 • «Στήλαι ενθάδε τυπούνται και χαράσσονται»: Νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της διάδοσης της πληροφορίας μέσω της γραφής στο χθες3
 • Καλλιόπη Κ. Παπακωνσταντίνου3
 • Οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Η συμβολή των παπύρων11
 • Μυρτώ Μαλούτα11
 • To αρχαίο νόμισμα ως πηγή πληροφόρησης19
 • Γουλιέλμα-Κυριακή Αυγερινού19
 • Η ελληνική Επιγραφική και η σημασία της για τη μελέτη της Ιστορίας. Μια σύντομη εισαγωγή και παρουσίαση των επιγραφών της Κέρκυρας39
 • Σελήνη Ψωμά39
 • Η σπαρτιατική σκυτάλη: Από το αρχαίο κείμενο στη σύγχρονη υλοποίηση49
 • Έρη Δημητριάδη, Αγγελος Κιαγιάς, Αλεξανδρος Πετειναρέλης49
 • Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων61
 • Μάρκος Δενδρινός61
 • Χαρτί και τυπογραφία στην Ασία και τη Δύση67
 • Μαρίνος Βλέσσας, Μαρία Μαλακού67
 • Ιστορική επισκόπηση της Διπλωματικής ως επιστήμης 75
 • Ζάχου Βιχελμίνα75
 • Από το χειρόγραφο στο έντυπο: πως οι κωδικογράφοι ασχολήθηκαν με την τυπογραφία. Το παράδειγμα του Μιχαήλ Αποστόλη87
 • Ιωάννα Τσουκαλά87
 • Ο Ελληνικός Κωνσταντινουπολιτικός περιοδικός τύπος για παιδιά και νέους στις αρχές του εικοστού αιώνα105
 • Ζαχαρούλα Καραβά105
 • Tο περιοδικό του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Συμβολή στην ιστορία των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών111
 • Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος111
 • Η ιστορία της εξέτασης των εγγράφων ως τη σημερινή ψηφιακή εποχή 125
 • Ιωάννης Δημ. Μακρής125
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ139
 • ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ139
 • Law and information: a “love-hate” relationship141
 • Maria Bottis141
 • Η δικαιική θεματοποίηση της πληροφορίας153
 • Αλέξης Τάττης153
 • Ιστορία της θεματικής οργάνωσης της πληροφορίας163
 • Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση163
 • Η ιστορία της προστασίας του εμπορικού σήματος από την αρχαιότητα έως τον νέο Ν. 4072/2012 173
 • Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη173
 • Μια μικρή ιστορία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 185
 • Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη185
 • Πληροφορία και κοινωνικά δίκτυα: Η ιστορία του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την ιστορία της εξέλιξης του Παγκόσμιου Ιστού205
 • Αρχοντούλα Καψή205
 • Ψηφιοποίηση και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων - τα «ορφανά» έργα και η ιστορία τους221
 • Βασιλική Στρακαντούνα221
 • Η ιστορία των βάσεων νομικών δεδομένων233
 • Γιώργος Ν. Γιαννόπουλος233
 • Η ιστορία της νομικής πληροφορικής241
 • Ιωάννης Δ. Ιγγλεζάκης241
 • Ιστορία της αποδεικτικής λειτουργίας του εγγράφου247
 • Ζάχου Βιχελμίνα247
 • Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα κατά την εξέλιξη του διαδικτύου259
 • Μαρία Γιαννακάκη259
 • Από το CUDOS και το Semion στον οργανισμό Creative Commons και στο Open Knowledge Foundation273
 • Μαρίνος Παπαδόπουλος273
 • The social media in the history of information: Privacy violations and security mechanisms283
 • Dimitris Gritzalis, Miltiadis Kandias, Vasilis Stavrou, Lilian Mitrou283
 • Οι επιδράσεις που ασκεί το υπόστρωμα της πληροφορίας στους διοικητικούς θεσμούς311
 • Διονύσης Μοσχόπουλος311
 • Κώδικας Δεοντολογίας για τους βιβλιοθηκονόμους των ειδικών συλλογών341
 • Αναστασία Ι. Μιχαηλάκη341
 • A brief history of the anticommunist surveillance in Greece and its lasting impact347
 • Minas Samatas347
 • Η ιστορία των κοινωνικών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο με την προσέγγιση του Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου365
 • Παναγιώτα Κιορτσή365
 • Από το έντυπο στο ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο και οι νέες μορφές παρουσίασης της γνώσης381
 • Δημήτριος Κουής, Νικόλαος Μήτρου381
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ395
 • ΙΙΙ. H ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ395
 • H πρόσβαση στην πληροφορία: εξέλιξη και ψηφιακό χάσμα397
 • Ηλιάνα Αρακά, Νίκος Κούτρας, Ελίζα Μακρίδου-25
 • Εξερευνώντας την πληροφορία στο περιβάλλον της ανοικτής πρόσβασης417
 • Μαρία Δουκατά, Δημήτρης Πολίτης417
 • Δικαίωμα στην πληροφορία και ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα449
 • Αικατερίνη Γιαννουκάκου449
 • Έρευνα σε ιστορικές πηγές και προστασία της πληροφορίας469
 • Φερενίκης Παναγοπούλου-Κουτνατζή469
 • Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως λόγος περιορισμού του δικαιώματος γνώσης εγγράφων της Διοίκησης483
 • Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου483
 • Using social networking sites: legal or a social Liability515
 • Spiros Tassis515
 • Προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: αποτελέσματα έρευνας525
 • Σταμάτιος Γιαννουλάκης, Μάριος Ζέρβας, Πέτρος Αρτέμης525
 • Μια ιστορία για την Πληροφορική: O οπτικός εγγραμματισμός σε μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου αξιοποιώντας την εικόνα και το διαδίκτυο543
 • Κωνσταντίνος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Νεφέλη Γκάτσου, Μαρία Γεωργοπούλου543
 • Από τα ηλεκτρονικά στα ψηφιακά εμπλουτισμένα βιβλία (enriched e-books): Εργαλεία ψηφιακού εμπλουτισμού στην εκπαίδευση555
 • Αλέξανδρος Καπανιάρης555
 • Οι δρόμοι της ψηφιακής διατήρησης και της ψηφιακής αρχαιολογίας571
 • Σαράντος Καπιδάκης571
 • Διαστάσεις της πληροφορίας στη Μετάφραση: Ακολουθώντας σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία και τη διάδοση της πληροφορίας587
 • Γωγώ Κωστοπούλου587
 • Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος607
 • Αλέξανδρος Κουλούρης607
 • Ευκαιρίες και προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετάβαση από τον πολιτισμό του χαρτιού στον πολιτισμό του ψηφιακού υποστρώματος623
 • Μάνθος Σαντοριναίος623
 • Aπόπειρα νευροψυχολογικής εξήγησης της διαστρέβλωσης της πληροφορίας633
 • Κωνσταντίνος Δημουλάς633
 • Ανοικτή πρόσβαση και αρχαιολογικά δεδομένα651
 • Ελένη Βουλιγέα, Μαρία Σιταρά651