Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-781-2
Σελίδες: 272
Επιμέλεια: Α. Χαραλαμπάκης
Συνεργασία: Σ. Παύλου

Το παρόν έργο «Η Νομολογία στα σύγχρονα ζητήματα του Ποινικού Δικαίου» σκοπό έχει να σταχυολογήσει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας, συνδέοντάς τις και με τις αντίστοιχες θέσεις στη θεωρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ζεύξη αυτή υπηρετεί τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία επʼ ωφελεία της νομικής επιστήμης στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε επιλεγμένου θέματος (24 συνολικά) παρατίθεται το κείμενο της απόφασης, συνοδευόμενο από περίληψη και στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες θεωρητικές παρατηρήσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των οικείων αποφάσεων υπήρξαν, αφενός ο συσχετισμός τους με ένα ή περισσότερα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του ποινικού δικαίου, αφετέρου το εάν μια συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε είτε κορύφωση της σχετικής νομολογίας είτε σταθμό στην εξέλιξη αυτής πάνω στο συγκεκριμένο δογματικό ζήτημα.

 • 1. Αναδρομική εφαρμογή δικονομικών ποινικών διατάξεων1
 • ΟλΑΠ 2/20131
 • 2. Πολλαπλή αιτιότητα - Απαγόρευση αναδρομής9
 • ΔΣτρΑερΑθ 224/19889
 • 3. Παράλειψη – Προγενέστερη επικίνδυνη ενέργεια17
 • ΣυμβΑΠ 1193/200317
 • 4. Αναγκαίος δόλος25
 • ΣυμβΑΠ 1649/200825
 • 5. Έννοια ενδεχόμενου δόλου – Συρροή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα37
 • ΑΠ 282/201337
 • 6. Συγκλίνουσα αμέλεια59
 • ΑΠ 1546/200359
 • 7. Αμέλεια με παράλειψη65
 • ΑΠ 123/200965
 • 8. Βρασμός ψυχικής ορμής – Λόγοι άρσεως του αδίκου («Τυραννικός σύζυγος»)74
 • ΑΠ 1549/201274
 • 9. Βρασμός ψυχικής ορμής – Ελαφρυντικές περιστάσεις87
 • ΑΠ 1294/201087
 • 10. Εκούσια υπαναχώρηση από απόπειρα100
 • ΑΠ 727/1988100
 • 11. Έννοια συναυτουργίας – Ελαφρυντικές περιστάσεις114
 • ΑΠ 1358/2008114
 • 12. Συναυτουργία από αμέλεια131
 • ΑΠ 1006/2011131
 • 13. Αιτιότητα στην συνέργεια – Ουδέτερες ενέργειες136
 • ΕφΚερκ 26/1999136
 • 14. Ψυχική συνέργεια147
 • ΑΠ 1673/2010147
 • 15. Ειδική παραγραφή – «κρυπτοαμνηστία»153
 • ΟλΑΠ 11/2001153
 • ΟλΑΠ 12/2001159
 • 16. Ελαφρυντικές περιστάσεις, πρότερος έντιμος βίος - καλή συμπεριφορά μετά την πράξη εντός σωφρονιστικού ιδρύματος169
 • ΑΠ 1073/2011169
 • 17. Η έννοια του «γεγονότος» στο αδίκημα της απάτης (άρθρ. 386 ΠΚ)182
 • ΑΠ 416/2001182
 • 18. Διαχρονικό δίκαιο (πλαστογραφία)185
 • ΟλΑΠ 5/2002185
 • 19. Διαχρονικό δίκαιο (απάτη)194
 • ΑΠ 176/2006194
 • 20. Διαχρονικό δίκαιο και υπεξαίρεση203
 • ΑΠ 347/2006 (σε Συμβούλιο)203
 • 21. Η έννοια της «δημόσιας περιουσίας» στην απιστία στην υπηρεσία209
 • ΑΠ 1526/2006209
 • ΟλΑΠ 9/1998213
 • 22. Η έννοια της «διαχείρισης εσόδων στην απιστία περί την υπηρεσία»220
 • ΟλΑΠ 2/2009220
 • 23. Ποινική ευθύνη των υπουργών237
 • ΟλΑΠ 8/2008237
 • 24. Η έννοια της «κατάπεισης» στην συμμετοχή σε αυτοκτονία254
 • ΕφΑθ 2028/2013254