Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-810-9
Σελίδες: 256
Μετάφραση: Μ. Ορφανού

«Κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει τις συγκρούσεις. Κάποιες φορές, αναλαμβάνουμε ρόλους μέσα από τους οποίους καταλήγουμε να βοηθάμε τους άλλους να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτό κάνει ένας διαμεσολαβητής. Το ζήτημα δεν είναι αν θα κάνουμε διαμεσολάβηση. Το ζήτημα είναι: πόσο καλά θα το κάνουμε;»

Με την έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου τους «Ανάμεσα στα μέρη: Ο Ουδέτερος Τρίτος», ο κ. Josh B. Stulberg και η κ. Lela P. Love, έμπειροι διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, ξεναγούν το ελληνικό αναγνωστικό κοινό βήμα βήμα στον κόσμο της διαμεσολάβησης, παρουσιάζοντας με σύστημα και υπομονή τις βασικές του πτυχές. Η διαμεσολάβηση είναι μέθοδος κατεξοχήν σχεδιασμένη για να προάγει τον αυτοπροσδιορισμό και τη συνεργασία. Με άλλα λόγια, η διαμεσολαβητική διαδικασία αποτελεί μια εξόχως, δίκαιη, αποτελεσματική και δημιουργική μέθοδο για την επίλυση συγκρούσεων με τρόπο αξιοπρεπή και εποικοδομητικό.

Στο έργο αυτό οι συγγραφείς περιγράφουν συνοπτικά, αλλά ουσιαστικά, τι είναι και πώς γίνεται μια διαμεσολάβηση. Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιέχει βασικές πληροφορίες για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η μέθοδος της διαμεσολάβησης. Περιγράφονται οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό χειρισμό διαφορών, ευκαιρίες που προσφέρει σε έναν διαμεσολαβητή η δυναμική της ανθρώπινης διαφορετικότητας, και πώς ο διαμεσολαβητής μπορεί, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία BADGER, να τις αξιοποιήσει με συνετό και αποτελεσματικό τρόπο.

Επιπλέον, το έργο περιέχει πλήθος παραδειγμάτων από πραγματικές υποθέσεις για όσους επιθυμούν περαιτέρω εξοικείωση με το αντικείμενο και πολλές πρακτικές συμβουλές για όσους θέλουν να εντάξουν τη διαμεσολάβηση στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, είτε ως διαμεσολαβητές είτε ως συμμετέχοντες σε μια διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τέσσερα μέρη, ήτοι: Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις, Προετοιμάζοντας το έδαφος, BADGER: Διαμεσολαβητικές δεξιότητες και στρατηγικές και, τέλος, Τα διδάγματα της πείρας. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • Αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις1
 • Κεφάλαιο 1 - Ανάμεσα στα μέρη: ο ουδέτερος τρίτος3
 • Κεφάλαιο 2 - Μοντέλα παρέμβασης7
 • Κεφάλαιο 3 - Συνήθη στοιχεία στις συγκρούσεις: αντιλήψεις, μέρη, προβλήματα, διαδικασίες, αρχές και πρακτικά ζητήματα13
 • ΜΕΡΟΣ Β΄31
 • Προετοιμάζοντας το έδαφος31
 • Κεφάλαιο 4 - Η δουλειά του διαμεσολαβητή33
 • Κεφάλαιο 5 - Ο διαμεσολαβητής αξιολογεί αν θα αναλάβει την υπόθεση49
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄69
 • BADGER: Διαμεσολαβητικές δεξιότητες και στρατηγικές69
 • Κεφάλαιο 6 - Έναρξη των συζητήσεων71
 • Κεφάλαιο 7 - Συγκέντρωση πληροφοριών85
 • Κεφάλαιο 8 - Καταστρώνοντας στρατηγική για το διάλογο103
 • Κεφάλαιο 9 - Κάτι κινείται!121
 • Κεφάλαιο 10 - Επιλογή κατ’ ιδίαν συναντήσεων139
 • Κεφάλαιο 11 - Ολοκλήρωση της διαδικασίας159
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄175
 • Τα διδάγματα της πείρας175
 • Κεφάλαιο 12 - Αγκαλιάζοντας τη δυναμική της διαφορετικότητας177
 • Κεφάλαιο 13 - Τι συμβαίνει στην πράξη: Προκλήσεις και Ηθικά Διλήμματα195
 • Κεφάλαιο 14 - Συμπέρασμα227
 • Προτεινόμενη Βιβλιογραφία231
 • Ευρετήριο όρων233