Γενικές αρχές Ιθαγένεια • Προσωπικά δεδομένα • Ληξιαρχικές πράξεις • Συνεταιρισμοί • Περιβάλλον • Τύπος και Ραδιοτηλεόραση

Ενοχικό Εμπορικές μισθώσεις • Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα • Αυτοκίνητα • Νόμισμα - Συνάλλαγμα • Διεθνείς πωλήσεις κινητών • Προστασία καταναλωτή

Εμπράγματο Κτηματολόγιο • Οροφοκτησία • Παραμεθόριες περιοχές • Ενέχυρο • Υποθήκη

Οικογενειακό Γάμος • Σύμφωνο συμβίωσης • Υιοθεσία • Αναδοχή ανηλίκου • Ενδοοικογενειακή βία • Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή • Δικαιώματα παιδιού • Διατροφή

Κληρονομικό Διαθήκη • Κληροδοτήματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €68.00
ΝΠ €77.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-930-4
Σελίδες: 1176
Συγγραφέας: Ν. Βαφειάδου, Φ. Λάμπου, Τ. Σταυρακίδης, Μ. Χαλκιαδάκη, Μ. Γεωργιάδου, Σ. Παυλάκη, Β. Τσούμας, Ε. Χριστιανοπούλου
Επιμέλεια: Μ. Γεωργιάδου

Το επίτομο έργο «Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων» έχει ως στόχο να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στην ερμηνευτική προσέγγιση των ειδικών αστικών νόμων, ενός πεδίου του ιδιωτικού δικαίου του οποίου η εφαρμογή γεννά πλείστα νομικά ζητήματα. Με το πρακτικό και εύχρηστο αυτό εγχειρίδιο ο χρήστης του καθοδηγείται άμεσα και με σαφήνεια στην ανεύρεση της κατάλληλης λύσης στο θέμα που ερευνά, μέσα από τα πορίσματα της νομολογίας και της επιστήμης που έχουν διαμορφωθεί ενόψει του εκάστοτε νομοθετήματος. Η έκδοση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες εκδόσεις που επίσης πραγματεύονται ειδικούς αστικούς νόμους και δη τα «Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων» και τη Συλλογή Νομοθεσίας «Ειδικοί Αστικοί Νόμοι».

Στο παρόν εγχειρίδιο έχει γίνει ενημέρωση των οικείων θεμάτων με τους Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) που επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ και Ν 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015) που αντικατέστησε διατάξεις του Ν 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, με τις «Εφαρμογές Ειδικών Αστικών Νόμων» προσεγγίζεται εκτενώς και εμπεριστατωμένα η ύλη των βασικότερων, συναντώμενων συχνότερα στην πράξη, ειδικών αστικών νόμων, μέσα από την παράθεση 36 λημμάτων ταξινομημένων σε θεματικές ενότητες που ακολουθούν τη δομή του Αστικού Κώδικα: γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο, οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο. Σε κάθε ένα από τα σχετικά θέματα υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές σε νομοθεσία, νομολογία και θεωρία, ενώ ταυτόχρονα παρατίθενται και χρηστικά υποδείγματα. Εκτός από το αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο που συνοδεύει τα επιμέρους λήμματα, στο τέλος του τόμου παρατίθεται ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα για τους δικηγόρους και εν γένει τους νομικούς, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κυριότερων ειδικών αστικών νόμων.

 • I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • [1] ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ1
 • Α. Το δίκαιο της ιθαγένειας/Ευρωπαϊκή ιθαγένεια4
 • Β. Νομικό πλαίσιο – Μεταβατικές διατάξεις10
 • Γ. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας11
 • 1. Τρόποι κτήσης11
 • 2. Κτήση από τέκνο λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα13
 • α. H ΣτΕ Ολ 460/201313
 • β. Το νέο άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας15
 • γ. Το νέο άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας18
 • δ. Μεταβατικές διατάξεις21
 • 3. Κτήση με πολιτογράφηση22
 • 4. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας24
 • α. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο Ελληνίδας μητέρας το οποίο γεννήθηκε πριν από την 8.5.198424
 • β. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο Έλληνα πατέρα το οποίο γεννήθηκε πριν από το Ν 1250/1982 25
 • γ. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης26
 • Δ. Απώλεια και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας31
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις31
 • 2. Αποβολή της ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας32
 • 3. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω δήλωσης αποποίησης33
 • 4. Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας τέκνων αλλοδαπών33
 • 5. Αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό34
 • 6. Απώλεια με δήλωση λόγω γάμου με Έλληνα34
 • 7. Απώλεια λόγω έκπτωσης35
 • 8. Περιπτωσιολογία36
 • Ε. Ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας41
 • ΣΤ. Αρμοδιότητα επί θεμάτων ιθαγένειας/Απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας42
 • [2] ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ45
 • Α. Ληξιαρχικές πράξεις46
 • 1. Νομικό πλαίσιο – Γενικές παρατηρήσεις46
 • 2. Αποδεικτική δύναμη ληξιαρχικών πράξεων50
 • 3. Στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων 52
 • 4. Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων56
 • 5. Μεταβολές στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων63
 • 6. Ονοματοδοσία – Πρόσληψη επωνύμου64
 • Β. Μητρώα αρρένων72
 • Γ. Υπόδειγμα77
 • Αίτηση βεβαίωσης γεγονότος για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνων77
 • [3] ΣΩΜΑΤΕΙΑ79
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις επί των σωματείων80
 • 1. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και οι περιορισμοί του80
 • 2. Έννοια και σκοπός σωματείου82
 • 3. Η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων84
 • Β. Συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ν 1264/1982)85
 • 1. Έννοια/διακρίσεις85
 • α. Έννοια/Πεδίο εφαρμογής Ν 1264/198285
 • β. Διακρίσεις/Συμμετοχή σε περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις88
 • γ. Οι αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις89
 • δ. Οι ενώσεις προσώπων91
 • 2. Σύσταση93
 • 3. Σκοπός93
 • 4. Πόροι94
 • 5. Μέλη/Συνέλευση των μελών94
 • α. Δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση/Κτήση ιδιότητας μέλους94
 • β. Συνέλευση των μελών97
 • i. Διεξαγωγή/ακυρότητα αποφάσεων97
 • ii. Η ακυρωτική αγωγή101
 • 6. Διοίκηση/Εκλογές104
 • α. Εκλογή και αποφάσεις Διοίκησης104
 • β. Εκλογικό σύστημα105
 • 7. Προστασία των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων105
 • 8. Δικονομικά δικαιώματα επαγγελματικών οργανώσεων109
 • Γ. Επαγγελματικές οργανώσεις εμποροβιοτεχνών110
 • Δ. Εργατικά και επαγγελματικά σωματεία116
 • Ε. Αλληλοβοηθητικά σωματεία118
 • ΣΤ. Άλλα ειδικά σωματεία120
 • 1. Φιλανθρωπικά σωματεία120
 • 2. Αθλητικά σωματεία121
 • 3. Κυνηγετικά σωματεία124
 • Ζ. Υπόδειγμα124
 • Αίτηση για αναγνώριση μη κερδοσκοπικού σωματείου124
 • [4] ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ126
 • Α. Εισαγωγή – Ο ορισμός, τα είδη και τα εννοιολογικά στοιχεία του συνεταιρισμού128
 • Β. Οι Αστικοί Συνεταιρισμοί131
 • 1. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των αστικών συνεταιρισμών131
 • 2. Η σύσταση και το καταστατικό του αστικού συνεταιρισμού134
 • 3. Η επωνυμία, η νομική προσωπικότητα, η εμπορική ιδιότητα και ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας του αστικού συνεταιρισμού137
 • 4. Ο σκοπός του αστικού συνεταιρισμού138
 • 5. Η παραδοχή και η έξοδος των συνεταίρων139
 • 6. Η συνεταιριστική σχέση142
 • 7. Το θέμα της ευθύνης των συνεταίρων144
 • 8. Η συνεταιριστική μερίδα144
 • 9. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών145
 • 10. Η οργάνωση του αστικού συνεταιρισμού147
 • α. Η Γενική Συνέλευση147
 • β. Το Διοικητικό Συμβούλιο150
 • γ. Το Εποπτικό Συμβούλιο153
 • 11. Ελαττωματικές αποφάσεις και ακυρωτικές αγωγές154
 • 12. Τα βιβλία, τα κέρδη και οι διαχειριστικές χρήσεις156
 • 13. Συνασπισμοί και συγχωνεύσεις συνεταιρισμών158
 • 14. Δυνατότητα μετατροπής εταιριών σε αστικούς συνεταιρισμούς159
 • 15. Το Μητρώο των αστικών συνεταιρισμών159
 • 16. Κρατική εποπτεία επί των συνεταιρισμών160
 • 17. Ειδικό ποινικό δίκαιο των αστικών συνεταιρισμών160
 • 18. Το τέλος του αστικού συνεταιρισμού161
 • 19. Επίμετρο163
 • Γ. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί165
 • 1. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών165
 • 2. Η σύσταση και το καταστατικό του αγροτικού συνεταιρισμού165
 • 3. Η επωνυμία, η νομική προσωπικότητα, η εμπορική ιδιότητα και ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας του αγροτικού συνεταιρισμού167
 • 4. Ο σκοπός του αγροτικού συνεταιρισμού168
 • 5. Η παραδοχή και η έξοδος των συνεταίρων169
 • 6. Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών έναντι τρίτων171
 • 7. Η συνεταιριστική μερίδα172
 • 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών173
 • 9. Η οργάνωση του αγροτικού συνεταιρισμού174
 • α. Η Γενική Συνέλευση174
 • β. Το Διοικητικό Συμβούλιο177
 • 10. Ελαττωματικές αποφάσεις και ακυρωτικές αγωγές179
 • 11. Εποπτεία και έλεγχος των αγροτικών συνεταιρισμών180
 • 12. Τα βιβλία, οι διαχειριστικές χρήσεις και τα κέρδη181
 • 13. Συγχωνεύσεις και συμπράξεις συνεταιρισμών – Μετατροπές σε ΑΕ ή ΕΠΕ183
 • 14. Η ΠΑΣΕΓΕΣ185
 • 15. Το ειδικό ποινικό δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών185
 • 16. Το τέλος του αγροτικού συνεταιρισμού186
 • 17. Η εκκαθάριση του λυθέντος συνεταιρισμού188
 • Δ. Υπόδειγμα189
 • Aγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης Οικοδομικού Συνεταιρισμού189
 • [5] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ192
 • Α. Εισαγωγή195
 • Β. Εξέλιξη της αρχής στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο195
 • Γ. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ196
 • Δ. Η εθνική έννομη τάξη198
 • 1. Γενικά198
 • 2. Ειδικά περί της διατάξεως του άρθρου 29 Ν 1650/1986199
 • α. Γενικά199
 • β. Υποκείμενο αστικής ευθύνης άρθρου 29 Ν 1650/1986199
 • γ. Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης200
 • δ. Νομική φύση της κατ’ άρθρο 29 Ν 1650/1986 αστικής ευθύνης201
 • ε. Λόγοι απαλλαγής από την ευθύνη202
 • στ. Η απόφαση ΠΠρΠειρ 464/2014203
 • 3. Το ΠΔ 148/2009 204
 • α. Γενικά204
 • β. Σκοποί και πεδίο εφαρμογής του διατάγματος205
 • γ. Αρμόδια αρχή206
 • δ. Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)207
 • ε. Η ρύθμιση της περιβαλλοντικής ευθύνης208
 • i. Γενικά208
 • ii. Πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας210
 • iii. Η πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημίας (άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας - άρθρο 8)210
 • iv. Η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας (για ήδη επελθούσα ζημία - άρθρο 9)211
 • στ. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας213
 • i. Γενικά213
 • ii. Απαλλαγή από δαπάνες213
 • iii. Αναγκαστική είσπραξη δαπανών214
 • iv. Παραγραφή αξίωσης ανάκτησης δαπανών214
 • v. Ανάληψη δαπανών από την αδειοδοτούσα ή άλλη αρχή214
 • vi. Αναζήτηση δαπανών214
 • vii. Καταλογισμός δαπανών επί πλειόνων φορέων εκμετάλλευσης214
 • ζ. Ανάληψη δράσης αποκατάστασης215
 • η. Ειδικές διατάξεις217
 • i. Χρηματοοικονομική ασφάλεια217
 • ii. Συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ218
 • iii. Έλεγχοι219
 • iv. Διοικητικές κυρώσεις219
 • v. Ένδικη προστασία219
 • vi. Κατάρτιση Εκθέσεων220
 • [6] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ221
 • Α. Νομικό πλαίσιο223
 • Β. Οριοθέτηση224
 • Γ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων230
 • 1. Έννοια230
 • 2. Αρχείο προσωπικών δεδομένων231
 • 3. Αρχές συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων232
 • 4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του υποκειμένου και του υπευθύνου233
 • 5. Προϋποθέσεις236
 • α. Συγκατάθεση του υποκειμένου236
 • β. Άδεια της Αρχής για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων238
 • γ. Επεξεργασία δεδομένων χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου238
 • δ. Ειδικά η δικαστική χρήση δεδομένων239
 • ε. Τύπος245
 • στ. Έρευνα248
 • ζ. Τραπεζικές συναλλαγές249
 • 6. Συνέπειες της παράνομης επεξεργασίας249
 • Δ. Ειδικές περιπτώσεις252
 • 1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις252
 • 2. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες256
 • α. Η επεξεργασία των δεδομένων βάσει του Ν 3471/2006256
 • β. Η μη ζητηθείσα επικοινωνία (spam)260
 • γ. Το απόρρητο της επικοινωνίας262
 • [7] ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ265
 • Α. Το δικαίωμα της προσωπικότητας και η προστασία του266
 • Β. Προστασία της προσωπικότητας από προσβολές εκ μέρους των ΜΜΕ268
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις268
 • 2. Περιπτώσεις προσβολών της προσωπικότητας271
 • α. Προσβολή της τιμής271
 • β. Προσβολή του ιδιωτικού βίου274
 • γ. Προσβολή της εικόνας274
 • 3. Λόγοι αίροντες τον παράνομο χαρακτήρα της παρέμβασης276
 • Γ. Αξιώσεις αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης280
 • ΙΙ. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ293
 • [8] ΝΟΜΙΣΜΑ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (Ν 2842/2000, άρθρ. 6 Ν 5422/1932, ΑΚ 291-292, άρθρ. 46-47 Ν 3862/2010)295
 • Α. Λειτουργίες του χρήματος296
 • Β. Η νομιναλιστική αρχή298
 • Γ. Εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα299
 • Δ. Ασφαλιστικές ρήτρες301
 • Ε. Εκπλήρωση στην Ελλάδα οφειλής σε ξένο νόμισμα305
 • ΣΤ. Τραπεζική αργία και περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων308
 • [9] ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ313
 • Α. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής314
 • Β. Γενικές ερμηνευτικές διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης318
 • 1. Ερμηνευτικές διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης318
 • α. Ερμηνεία των διατάξεων της CISG318
 • β. Ερμηνεία των συμβατικών δηλώσεων και της σύμβασης πώλησης318
 • 2. Η σημασία και η ιεραρχική υπεροχή των συναλλακτικών συνηθειών319
 • Γ. Σύναψη της σύμβασης πώλησης320
 • 1. Η αρχή του ατύπου320
 • 2. Η πρόταση321
 • 3. Η αποδοχή της πρότασης322
 • 4. Η αντιπρόταση324
 • Δ. Η εκτέλεση της διεθνούς σύμβασης πώλησης κινητών πραγμάτων324
 • 1. Γενικές ρυθμίσεις324
 • α. Η ενέργεια των δηλώσεων κατά την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων324
 • β. Τροποποίηση της σύμβασης πώλησης325
 • 2. Υποχρεώσεις πωλητή325
 • α. Υποχρέωση για παράδοση του πράγματος325
 • i. Ο τόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης παράδοσης των πραγμάτων325
 • ii. Ο χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης παράδοσης των πραγμάτων327
 • iii. Παράδοση των πραγμάτων που ανταποκρίνονται προς τη σύμβαση327
 • iv. Υποχρέωση για παράδοση πράγματος ελεύθερου από δικαίωμα ή αξίωση τρίτου329
 • β. Υποχρέωση για μεταβίβαση της κυριότητας329
 • γ. Υποχρέωση για εγχείριση των εγγράφων329
 • δ. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του πωλητή330
 • 3. Η ευθύνη του πωλητή για την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, τα προβλεπόμενα έννομα βοηθήματα του αγοραστή και η απώλεια αυτών330
 • 4. Υποχρεώσεις αγοραστή336
 • α. Υποχρέωση καταβολής του τιμήματος337
 • β. Υποχρέωση παραλαβής των πραγμάτων337
 • 5. Η ευθύνη του αγοραστή για την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και τα προβλεπόμενα έννομα βοηθήματα του πωλητή338
 • Ε. Κοινές διατάξεις για την ευθύνη των συμβαλλόμενων μερών340
 • 1. Το δικαίωμα αναστολής της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων340
 • 2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης340
 • 3. Η αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης343
 • 4. Μη εκπλήρωση οφειλόμενη σε πράξη ή παράλειψη του δανειστή της παροχής344
 • 5. Το ζήτημα της μεταβολής του οικονομικού υπόβαθρου της σύμβασης345
 • 6. Η μετάθεση του κινδύνου345
 • 7. Αξίωση τόκων348
 • 8. Υποχρέωση συντήρησης των κινητών πραγμάτων348
 • [10] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ350
 • Α. Έννοια καταναλωτή και προμηθευτή352
 • 1. Ορισμός καταναλωτή352
 • 2. Ορισμός προμηθευτή357
 • Β. Γενικοί όροι συναλλαγών358
 • 1. Έννοια358
 • 2. Ένταξη των όρων στη σύμβαση359
 • 3. Ερμηνεία των ΓΟΣ360
 • 4. Έλεγχος των ΓΟΣ361
 • α. Γενικά περί της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ 361
 • β. Έλεγχος της καταχρηστικότητας362
 • γ. Αρχή της διαφάνειας των ΓΟΣ365
 • δ. Ακυρότητα των ΓΟΣ369
 • 5. Δικονομικά ζητήματα371
 • Γ. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος ή από απόσταση372
 • 1. Νέες ρυθμίσεις372
 • 2. Προϊσχύσαν δίκαιο374
 • α. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος374
 • β. Συμβάσεις από απόσταση375
 • Δ. Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων376
 • 1. Ευθύνη376
 • 2. Έννοια παραγωγού379
 • 3. Έννοια ελαττωματικού προϊόντος380
 • 4. Ζημία382
 • Ε. Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών385
 • ΣΤ. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες387
 • 1. Πεδίο εφαρμογής άρθρου 8387
 • 2. Προϋποθέσεις προστασίας389
 • 3. Αγωγή392
 • Ζ. Υπόδειγμα395
 • [11] ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ399
 • Α. Εισαγωγή – Οι ρυθμίσεις του Ν 4242/2014401
 • Β. Η μισθωτική σύμβαση402
 • Γ. Προστατευόμενες και μη μισθώσεις404
 • Δ. Η διάρκεια των προστατευομένων μισθώσεων416
 • Ε. Το μίσθωμα και η αναπροσαρμογή του419
 • ΣT. Υπομίσθωση και παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου424
 • Ζ. Η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσεως428
 • Η. Εκποίηση μισθίου – Μίσθωση από μη δικαιούμενο430
 • Θ. Η καταγγελία της εμπορικής μισθώσεως – Η αξίωση αποδόσεως της χρήσεως του μισθίου431
 • 1. Γενικές διατάξεις432
 • α. Καταγγελία βάσει του άρθρου 597 ΑΚ432
 • β. Καταγγελία βάσει του άρθρου 594 ΑΚ433
 • γ. Καταγγελία για παράβαση συμβατικού όρου434
 • δ. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο435
 • ε. Δυστροπία435
 • στ. Καταγγελία λόγω ελαττωμάτων του μισθίου437
 • ζ. Καταγγελία επί κινδύνου υγείας του μισθωτή437
 • η. Καταγγελία λόγω θανάτου του μισθωτή438
 • 2. Ειδικές διατάξεις [ΠΔ 34/1995]438
 • α. Καταγγελία για ιδιόχρηση438
 • β. Καταγγελία για ανοικοδόμηση442
 • γ. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση445
 • δ. Καταγγελία για δημιουργία κυρίας κατοικίας446
 • ε. Καταγγελία για κατεδάφιση ετοιμορρόπου447
 • στ. Καταγγελία λόγω πτωχεύσεως του μισθωτή447
 • ζ. Καταγγελία για εγκατάσταση υπηρεσιών ΟΤΑ448
 • η. Καταγγελία από ΟΤΑ για τη δημιουργία πρασίνου κ.λπ.448
 • θ. Η καταγγελία μεταμελείας449
 • ι. Η καταγγελία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 Ν 4242/2014450
 • Ι. Ειδικές ρυθμίσεις επί καταγγελίας για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση451
 • 1. Διατυπώσεις καταγγελίας451
 • 2. Αποτελέσματα της καταγγελίας452
 • 3. Η αποζημίωση του αποβαλλομένου μισθωτή453
 • 4. Η παράλειψη ιδιοχρήσεως/ανοικοδομήσεως και οι συνέπειές της455
 • ΙΑ. Οι μεταβατικές και λοιπές διατάξεις των άρθρων 44 επ. ΠΔ 34/1995458
 • 1. Η εφαρμογή του Αστικού Κώδικα458
 • 2. Η παραίτηση από τα εκ του ΠΔ 34/1995 δικαιώματα459
 • 3. Ανάρτηση πινακίδων - Επισκέψεις στο μίσθιο459
 • 4. Δικονομικές διατάξεις460
 • 5. Αναστολή εκτελέσεως εξωστικών αποφάσεων δημοσίων εκπαιδευτηρίων461
 • 6. Υποχρεώσεις ΔΟΥ462
 • 7. Η προστασία των υπομισθώσεων462
 • 8. Τα καταργηθέντα άρθρα 60 και 61 ΠΔ 34/1995462
 • ΙΒ. Υπόδειγμα464
 • Αγωγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου για ιδιόχρηση (άρθρο 16 ΠΔ 34/1995) 464
 • [12] ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ (σύμβαση κατασκευής οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής)467
 • Α. Περιεχόμενο της σύμβασης αντιπαροχής470
 • Β. Τύπος471
 • Γ. Διαδοχή ενεργειών472
 • Δ. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών474
 • 1. Υποχρεώσεις εργολάβου474
 • 2. Υποχρεώσεις οικοπεδούχου474
 • Ε. Δικαιώματα του οικοπεδούχου475
 • 1. Πριν την ολοκλήρωση της ανέγερσης της οικοδομής475
 • 2. Μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης της οικοδομής478
 • α. Ελαττώματα της οικοδομής – αντικειμενική ευθύνη του εργολάβου478
 • β. Ελλείψεις της οικοδομής – υπαιτιότητα του εργολάβου479
 • 3. Ανάκληση της πληρεξουσιότητας στον εργολάβο481
 • ΣΤ. Υπαναχώρηση του οικοπεδούχου481
 • Ζ. Μείωση της εργολαβικής αμοιβής486
 • Η. Ευθύνη του οικοπεδούχου έναντι του εργολάβου487
 • 1. Μη εκπλήρωση της κύριας παροχής487
 • 2. Νομικά ελαττώματα στο οικόπεδο487
 • 3. Μη ανταπόκριση του οικοπέδου στους όρους της σύμβασης487
 • Θ. Λήξη ή λύση της σύμβασης αντιπαροχής489
 • Ι. Ακατάσχετο του εργολαβικού ανταλλάγματος489
 • ΙΑ. Ειδικά η σύμβαση κατασκευής αυθαίρετης οικοδομής491
 • ΙΒ. Η σύμβαση πώλησης μεταξύ εργολάβου και τρίτου αγοραστή492
 • ΙΓ. Υποδείγματα495
 • 1. Εξώδικη δήλωση για την άρση ελαττωμάτων του έργου πριν την παράδοση της οικοδομής (ΑΚ 686)495
 • 2. Δήλωση υπαναχώρησης (ΑΚ 686)496
 • 3. Εξώδικη δήλωση για την άρση των ελαττωμάτων του έργου μετά την παράδοση της οικοδομής (ΑΚ 688)497
 • 4. Καταγγελία σύμβασης έργου (ΑΚ 700)499
 • 5. Αγωγή μείωσης της εργολαβικής αμοιβής λόγω ελαττωμάτων έργου500
 • 6. Αγωγή καταβολής της εργολαβικής αμοιβής – καταδίκη του οικοπεδούχου σε δήλωση βούλησης504
 • [13] ΜΕΣΙΤΕΙΑ507
 • Α. Εισαγωγικά [ΑΚ 703-708]508
 • Β. Μεσιτεία αστικών συμβάσεων [άρθρα 197-200-201 Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)]510
 • 1. Έννοια510
 • 2. Κατάρτιση της σύμβασης μεσιτείας – τύπος – υποχρεωτικό περιεχόμενο510
 • 3. Διάρκεια της σύμβασης μεσιτείας 511
 • 4. Αποκλειστική μεσιτεία511
 • 5. Μεσίτης ακινήτων – αμοιβή512
 • 6. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εντολέα και του μεσίτη514
 • Γ. Μεσιτεία ασφαλίσεων [Ν 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183/25.10.1985), «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και Ν 2496/1997 (ΦΕΚ Α΄ 87/16.5.1997)]515
 • Δ. Διατάξεις περί μεσαζόντων [Ν 5227/1931 (ΦΕΚ Α΄ 292/26.8.1931)]516
 • 1. Ο κανόνας του άρθρου 1 516
 • 2. Εξαιρέσεις517
 • 3. Έννομες συνέπειες517
 • Ε. Υπόδειγμα518
 • [14] ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ522
 • Α. Πεδίο εφαρμογής του Ν 3869/2010525
 • 1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής526
 • α. Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα – Πρώην έμποροι και μικρέμποροι526
 • β. Εγγυητές528
 • 2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής529
 • α. Μόνιμη αδυναμία πληρωμών ληξιπρόθεσμων ή μη απαιτήσεων – Εξαιρούμενα χρέη529
 • β. Έλλειψη δόλου του οφειλέτη532
 • Β. Υποβολή της αίτησης και προδικασία534
 • 1. Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Ν 3869/2010 – Ορισμένο της αίτησης534
 • α. Κατάθεση και επίδοση της αίτησης534
 • β. Νομιμοποίηση535
 • γ. Στοιχεία του ορισμένου της αίτησης – Αίτημα537
 • δ. Παράσταση κατά τη συζήτηση539
 • 2. Τήρηση προδικασίας540
 • γ. Τυπικός έλεγχος της αίτησης από τη γραμματεία του δικαστηρίου542
 • α. Λοιπά έγγραφα της αίτησης540
 • β. Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης541
 • δ. Διαχρονικό δίκαιο544
 • Γ. Συνέπειες ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης546
 • 1. Προσδιορισμός δικασίμων – Εκκρεμοδικία – Υποχρεώσεις οφειλέτη και πιστωτών 546
 • 2. Απαγόρευση μεταβολής της περιουσίας του οφειλέτη – Μηνιαίες καταβολές547
 • 3. Κατ’ αρχήν παύση τοκογονίας και ληξιπρόθεσμο των χρεών549
 • 4. Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων και λοιπές συνέπειες549
 • Δ. Συμβιβασμός οφειλέτη και πιστωτών550
 • 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός550
 • 2. Προδικαστικός συμβιβασμός και συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς551
 • α. Γενικά551
 • β. Ομοφωνία των πιστωτών551
 • γ. Πλασματική συναίνεση552
 • 3. Μη επέλευση προδικαστικού συμβιβασμού – Εξουσίες του δικαστηρίου553
 • α. Εισαγωγικά553
 • β. Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων554
 • γ. Απαγόρευση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη556
 • δ. Καταβολή μηνιαίων δόσεων556
 • Ε. Δικαστική ρύθμιση των χρεών558
 • 1. Απόρριψη της αίτησης558
 • 2. Αποδοχή της αίτησης558
 • α. Ορισμός μηνιαίων καταβολών559
 • β. Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων561
 • γ. Προστασία κύριας κατοικίας562
 • δ. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη566
 • 3. Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών567
 • 4. Εκ του νόμου αναστολή των πλειστηριασμών569
 • ΣΤ. Ανατροπή της απόφασης570
 • 1. Μεταρρύθμιση της απόφασης 570
 • 2. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης571
 • 3. Έκπτωση του οφειλέτη572
 • α. Προϋποθέσεις572
 • β. Συνέπειες573
 • Ζ. Υποδείγματα574
 • 1. Αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού574
 • 2. Αίτηση ρύθμισης οφειλών ενώπιον του Ειρηνοδικείου581
 • [15] ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ589
 • Α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων592
 • 1. Σκοποί και διάρθρωση του Ταμείου592
 • 2. Λοιπές διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργία του Ταμείου593
 • Β. Νομική φύση, προϋποθέσεις σύστασης και συνέπειες δημόσιας κατάθεσης594
 • 1. Νομική φύση594
 • 2. Προϋποθέσεις έγκυρης σύστασης κατά τον ΑΚ596
 • α. Υπερημερία δανειστή ή αδυναμία εκπλήρωσης του οφειλέτη για λόγο που αφορά τον δανειστή596
 • β. Πράγματα δεκτικά δημόσιας κατάθεσης – Εκποίηση πραγμάτων μη δεκτικών κατάθεσης598
 • 3. Συνέπειες της δημόσιας κατάθεσης600
 • α. Απόσβεση της ενοχής600
 • β. Απαίτηση του αντικειμένου – Παραγραφή του δικαιώματος601
 • Γ. Είδη παρακαταθηκών602
 • 1. Εκούσιες παρακαταθήκες602
 • 2. Υποχρεωτικές παρακαταθήκες603
 • α. Δικαστικές603
 • β. Εγγυοδοτικές605
 • γ. Διοικητικές606
 • 3. Παρακαταθήκες αποκλειστικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων606
 • Δ. Διαδικασία σύστασης παρακαταθήκης και απόδοση του αντικειμένου607
 • 1. Κατά τόπον αρμοδιότητα607
 • 2. Λοιπά διαδικαστικά ζητήματα609
 • 3. Γνωστοποίηση στον δανειστή610
 • 4. Απόδοση του αντικειμένου – Έξοδα της κατάθεσης610
 • Ε. Δικαίωμα ανάληψης του οφειλέτη611
 • [16] ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ613
 • Α. Η ρύθμιση του Ν 4072/2012613
 • Β. Σύσταση των λογαριασμών ειδικού σκοπού614
 • [17] ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ615
 • A. Νομοθετικό πλαίσιο618
 • Β. ΄Εννοια αυτοκινήτου 620
 • Γ. Ευθύνη δυνάμει του Ν ΓΝ/1911621
 • 1. Ευθυνόμενα πρόσωπα621
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης κατά το Ν ΓΝ/1911622
 • 3. Οχήματα που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του Ν ΓΝ/1911623
 • 4. Καταλογισμός της ζημίας σε περίπτωση κοινών ζημιών, που προέρχονται από κοινό πταίσμα (άρθρο 6 του Ν ΓΝ/1911)623
 • 5. Ευθύνη προς αποζημίωση επί συγκρούσεως αυτοκινήτων624
 • 6. Κριτήρια για την επιδίκαση της αποζημίωσης624
 • 7. Μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν ΓΝ/1911 επί βλάβης των μεταφερομένων με το αυτοκίνητο προσώπων ή πραγμάτων624
 • 8. Παραγραφή της αξίωσης που πηγάζει από το Ν ΓΝ/1911625
 • Δ. Ευθύνη από αδικοπραξία 625
 • 1. Γενικά-Μορφές αδικοπρακτικής ευθύνης625
 • 2. Ζημία πραγμάτων627
 • 3. Ζημία εξαιτίας βλάβης του σώματος ή της υγείας629
 • 4. Ζημία εξαιτίας θανάτωσης προσώπου632
 • 5. Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας και λόγω θανάτωσης προσώπου634
 • 6. Xρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης635
 • 7. Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία638
 • Ε. Διαδικασία άρθρου 681Α ΚΠολΔ 639
 • 1. Υπαγόμενες διαφορές639
 • 2. Διαφορές μη υπαγόμενες στην ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων640
 • ΣΤ. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα641
 • 1. Έννοια και περιεχόμενο ασφαλιστικής κάλυψης641
 • 2. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση644
 • 3. Παραγραφή της αξίωσης κατά του ασφαλιστή645
 • Ζ. Επικουρικό Κεφάλαιο645
 • 1. Έννοια, σκοπός, λειτουργία645
 • 2. Περιπτώσεις ευθύνης646
 • 3. Έκταση ευθύνης648
 • 4. Παραγραφή της αξίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου649
 • Η. Διεθνής ασφάλιση649
 • Θ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 652
 • Ι. Υπόδειγμα653
 • ΙΙΙ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ657
 • [18] ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ659
 • Α. Έννοια παραμεθόριων περιοχών660
 • Β. Απαγορεύσεις στις παραμεθόριες περιοχές και άρση τους661
 • 1. Απαγορευμένες δικαιοπραξίες661
 • 2. Διαδικασία άρσης των απαγορεύσεων666
 • Γ. Απόκτηση δικαιωμάτων668
 • 1. Σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες668
 • 2. Για τη διάνοιξη δρόμων ή την εκτέλεση μεταλλευτικών/λατομικών εργασιών668
 • Δ. Ακυρότητα δικαιοπραξιών συναπτόμενων κατά παράβαση του Ν 1892/1990669
 • [19] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ672
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις674
 • Β. Έννοια και περιεχόμενο του δικαιώματος674
 • 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός του δικαιώματος674
 • 2. Περιεχόμενο του δικαιώματος677
 • Γ. Σύσταση και διάρκεια του δικαιώματος678
 • 1. Όροι έγκυρης σύστασης του δικαιώματος678
 • 2. Διάρκεια του δικαιώματος679
 • Δ. Μεταβίβαση και επιβάρυνση του δικαιώματος680
 • Ε. Λήξη και απόσβεση του δικαιώματος680
 • ΣΤ. Προστασία του επιφανειούχου682
 • Ζ. Φορολογική μεταχείριση της επιφάνειας682
 • [20] ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ684
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο οροφοκτησίας687
 • Β. Έννοια, περιεχόμενο και είδη κάθετης ιδιοκτησίας689
 • Γ. Σύσταση οροφοκτησίας/κάθετης ιδιοκτησίας690
 • 1. Προϋποθέσεις σύστασης690
 • 2. Τρόποι σύστασης693
 • 3. Λύση και κατάργηση οροφοκτησίας698
 • 4. Οι σχέσεις των οροφοκτητών – Ο κανονισμός699
 • α. Γενικές παρατηρήσεις699
 • β. Ο κανονισμός700
 • γ. Τα όργανα της ένωσης των οροφοκτητών703
 • i. Η Γενική Συνέλευση703
 • ii. Ο διαχειριστής704
 • 5. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συνιδιοκτητών706
 • α. Υποχρεώσεις706
 • β. Δικαιώματα 707
 • i. Περιεχόμενο/καθορισμός των δικαιωμάτων707
 • ii. Το δικαίωμα επέκτασης της οικοδομής711
 • 6. Οι κοινόχρηστοι χώροι 714
 • α. Προσδιορισμός – δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων714
 • β. Η πιλοτή717
 • 7. Οι διαφορές μεταξύ των οροφοκτητών720
 • Δ. Υπόδειγμα726
 • Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για χορήγηση στοιχείων από τον διαχειριστή726
 • [21] ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ729
 • Α. Υποθηκοφυλακεία731
 • 1. Αρμοδιότητες και ενέργειες υποθηκοφυλάκων731
 • 2. Ευθύνη υποθηκοφυλάκων734
 • Β. Μεταγραφές735
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις περί της μεταγραφής735
 • α. Σκοπός και έννοια μεταγραφής735
 • β. Διαδικασία μεταγραφής735
 • γ. Προϋποθέσεις μεταγραφής επί δασικών εκτάσεων737
 • 2. Πράξεις μεταγραπτέες739
 • α. Περιπτώσεις πράξεων που μεταγράφονται740
 • β. Περιπτώσεις πράξεων που δεν μεταγράφονται744
 • 3. Έννομες συνέπειες μεταγραφής ή από την παράλειψή της745
 • α. Χρόνος και αποτελέσματα μεταγραφής745
 • β. Παράλειψη μεταγραφής747
 • 4. Ακυρότητα πράξεων/Άρνηση του υποθηκοφύλακα για μεταγραφή της πράξης748
 • α. Ακυρότητα της μεταγραφής748
 • β. Άρνηση του υποθηκοφύλακα προς μεταγραφή άκυρης πράξης751
 • Γ. Υποδείγματα753
 • 1. Αίτηση για μεταγραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου λόγω άρνησης του υποθηκοφύλακα753
 • 2. Αίτηση για μεταγραφή755
 • 3. Αίτηση για εγγραφή αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου στα βιβλία κατασχέσεων759
 • 4. Αίτηση για διαγραφή αβάσιμης αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων762
 • [22] ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ764
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις766
 • Β. Πράξεις καταχωριζόμενες στα Κτηματολογικά Γραφεία766
 • Γ. Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών/Αντιρρήσεις κατά της άρνησης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης769
 • Δ. Πρώτες εγγραφές - Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων773
 • 1. Πρώτες εγγραφές/Μαχητό τεκμήριο773
 • 2. Διόρθωση κατόπιν δικαστικής απόφασης778
 • α. Νομοθετικές ρυθμίσεις778
 • β. Η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 2664/1998778
 • i. Αρμοδιότητα/Φύση της αγωγής778
 • ii. Νομιμοποίηση780
 • iii. Προθεσμία782
 • iv. Αίτημα/Διαδικασία783
 • γ. Έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής785
 • δ. Η δικαστική διόρθωση επί ένδειξης αγνώστου ιδιοκτήτη786
 • ε. Διόρθωση στοιχείων πρώτων εγγραφών791
 • 3. Διόρθωση χωρίς δικαστική απόφαση 794
 • α. Διαδικασία794
 • β. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων795
 • γ. Διόρθωση ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία798
 • Ε. Νομική τύχη εμπράγματων δικαιωμάτων μη καταχωρηθέντων στις αρχικές εγγραφές798
 • ΣΤ. Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών/Αμάχητο τεκμήριο802
 • Ζ. Υπόδειγμα803
 • Αίτηση περί διορθώσεως αρχικής κτηματολογικής εγγραφήςακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη803
 • [23] ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΕΧΥΡΟ808
 • Α. Γενικά περί του συμβατικού ενεχύρου809
 • Β. Ο Ν 2844/2000810
 • Γ. Το γενικό πλασματικό ενέχυρο811
 • 1. Έννοια/σκοπός/περιορισμοί811
 • 2. Σύσταση813
 • 3. Διάρκεια815
 • 4. Σύγκρουση ασφαλειών816
 • 5. Υποχρεώσεις ενεχυραστή817
 • 6. Αναγκαστική εκτέλεση818
 • Δ. Το ενέχυρο με κοινή κατοχή819
 • Ε. Η κυμαινόμενη ασφάλεια819
 • 1. Έννοια/πεδίο εφαρμογής819
 • 2. Σύσταση821
 • 3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλειοδότη821
 • 4. Σταθεροποίηση ασφάλειας823
 • ΣΤ. Υποδείγματα825
 • 1. Αίτηση για παροχή αδείας για εκπλειστηρίαση του ενεχύρου825
 • 2. Αίτηση για παροχή αδείας στον δανειστή για πώληση του ενεχύρου με πλειστηριασμό, προκειμένου περί απαιτητής απαίτησης827
 • 3. Αίτηση για παροχή αδείας για επωφελή πώληση του ενεχύρου828
 • [24] ΥΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ830
 • Α. Εννοιολογική προσέγγιση/σκοπός Ν 4112/1929831
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις831
 • 2. Σκοπός θέσπισης του Ν 4112/1929832
 • Β. Αντικείμενο υποθήκης κατά το Ν 4112/1929833
 • Γ. Σύσταση835
 • Δ. Απαγορεύσεις837
 • 1. Απαγόρευση εκποίησης και αφαίρεσης ενυπόθηκου εξοπλισμού837
 • 2. Απαγόρευση εκποίησης, εκμίσθωσης ή κατ’ άλλο τρόπο παραχώρησης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης838
 • 3. Έννομες συνέπειες παραβίασης των απαγορεύσεων840
 • IV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ845
 • [25] ΓΑΜΟΣ847
 • A. Τέλεση γάμου849
 • 1. Συστατικός τύπος γάμου849
 • 2. Πολιτικός τύπος850
 • 3. Θρησκευτικός τύπος852
 • 4. Ανυπόστατος γάμος855
 • 5. Απόδειξη τέλεσης γάμου858
 • Β. Διαδικασία γάμου 861
 • 1. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για τη σύναψη έγκυρου γάμου861
 • α. Γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου861
 • β. Άδεια γάμου862
 • 2. Η ιδιαίτερη διαδικασία του πολιτικού γάμου865
 • [26] ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ868
 • Α. Θεσμοθέτηση870
 • Β. Έννοια και χαρακτηριστικά 872
 • Γ. Σύναψη873
 • 1. Προϋποθέσεις873
 • 2. Κατάρτιση και τύπος της συμφωνίας875
 • Δ. Ελαττωματικότητα876
 • Ε. Έννομες συνέπειες879
 • 1. Περιουσιακές σχέσεις των μερών879
 • 2. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα879
 • 3. Διατροφή 881
 • 4. Ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας883
 • 5. Κληρονομικές σχέσεις των μερών884
 • ΣΤ. Λύση887
 • 1. Λύση με συμφωνία των μερών 887
 • 2. Λύση με μονομερή δήλωση888
 • 3. Αυτοδίκαιη λύση 890
 • 4. Συνέπειες της λύσης891
 • [27] ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ892
 • Α. Σκοπός του Ν 3500/2006894
 • Β. Ορισμοί894
 • 1. Ενδοοικογενειακή βία895
 • 2. Οικογένεια895
 • 3. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας898
 • Γ. Έννομες συνέπειες από την άσκηση ενδοοικογενειακής βίας899
 • 1. Η ενδοοικογενειακή βία ως τεκμήριο κλονισμού του γάμου899
 • 2. Η ενδοοικογενειακή βία ως κακή άσκηση γονικής μέριμνας901
 • 3. Ασφαλιστικά μέτρα904
 • Δ. Ποινικά θέματα905
 • 1. Εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας905
 • α. Ως πλημμελήματα905
 • β. Ως κακουργήματα908
 • 2. Ποινική διαμεσολάβηση910
 • [28] ΔΙΑΖΥΓΙΟ913
 • Α. Εισαγωγή914
 • Β. Διαδικασία θέσπισης915
 • Γ. Σκοπός916
 • Δ. Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού917
 • 1. Χρονικό πεδίο εφαρμογής917
 • α. Γενικό χρονικό πεδίο εφαρμογής917
 • β. Χρονικό πεδίο εφαρμογής στην Ελλάδα918
 • 2. Τοπικό πεδίο εφαρμογής918
 • 3. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής919
 • 4. Περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής921
 • Ε. Εφαρμοστέο δίκαιο στο Διαζύγιο και στον Δικαστικό Χωρισμό921
 • 1. Κύρος συμφωνίας923
 • α. Ουσιαστικό κύρος923
 • β. Τυπικό κύρος923
 • 2. Δημόσια τάξη924
 • ΣΤ. Επίλογος925
 • [29] ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ926
 • Α. Έννοια/συνταγματική κατοχύρωση/περιορισμοί928
 • B. Προϋποθέσεις929
 • 1. Ιατρική αναγκαιότητα930
 • 2. Όριο ηλικίας930
 • 3. Ιατρικός έλεγχος931
 • 4. Συναίνεση931
 • α. Γενικά931
 • β. Ειδικά στη μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση935
 • Γ. Πλεονάζον γεννητικό υλικό/Ετερόλογη γονιμοποίηση936
 • 1. Τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού936
 • 2. Ετερόλογη γονιμοποίηση939
 • Δ. Παρένθετη μητρότητα942
 • 1. Έννοια942
 • 2. Προϋποθέσεις943
 • 3. Τεχνητή αναπαραγωγή άγαμου μόνου άνδρα946
 • Ε. Υποδείγματα947
 • 1. Αίτηση για παροχή άδειας για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση947
 • 2. Αίτηση για παροχή άδειας για παρένθετη μητρότητα949
 • [30] ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ952
 • Β. Πλέγμα νομοθετικών διατάξεων953
 • Γ. Ν 2101/1992 (ΦΕΚ Α΄ 192/2.12.1992) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού»954
 • 1. Εισαγωγή954
 • 2. Επιλεγμένη νομολογία/αρθρογραφία955
 • Δ. Ν 2102/1992 (ΦΕΚ Α΄ 193/2.12.1992) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών»958
 • 1. Εισαγωγή958
 • 2. Επιλεγμένη νομολογία/αρθρογραφία959
 • 3. Δικονομικά ζητήματα961
 • Ε. Κανονισμός 2201/2003 «του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας»962
 • 1. Εισαγωγή962
 • 2. Επιλεγμένη νομολογία/αρθρογραφία963
 • 3. Ρυθμίσεις του Κανονισμού για τη διεθνή απαγωγή παιδιών965
 • ΣΤ. Ν 4020/2011 (ΦΕΚ Α΄ 217/30.9.2011) «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών»966
 • 1. Εισαγωγή966
 • 2. Επιλεγμένη νομολογία/αρθρογραφία967
 • Ζ. Λοιπά νομοθετικά κείμενα968
 • 1. Εισαγωγή968
 • 2. Επιλεγμένη νομολογία/αρθρογραφία969
 • Α. Σύντομη εισαγωγή953
 • [31] ΔΙΑΤΡΟΦΗ972
 • A. Εισαγωγή – Νομοθετήματα972
 • B. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής973
 • Γ. Πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής (Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της 30ης Νοεμβρίου 2009)978
 • Δ. Λοιπά νομοθετικά κείμενα979
 • [32] ΥΙΟΘΕΣΙΑ982
 • Α. Εισαγωγή983
 • Β. Ν 1049/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Στρασβούργω την 24ην Απριλίου 1967 υπό των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης Διεθνούς Συμβάσεως ‘’περί υιοθεσίας ανηλίκων’’»983
 • Γ. Ν 3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»989
 • Δ. N 2447/1996 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου ‘’Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις’’»990
 • Ε. Ν 3765/2009 «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία»/ΠΔ 226/1999 «Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών»993
 • ΣΤ. Υπόδειγμα996
 • Αίτηση για υιοθεσία (αναπλήρωση συναίνεσης της φυσικής μητέρας)996
 • [33] ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ998
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο999
 • Β. Έννοια999
 • Γ. Προϋποθέσεις1001
 • Δ. Προσκόμιση δικαιολογητικών/διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας1002
 • Ε. Σύσταση1004
 • 1. Σύσταση με σύμβαση1004
 • 2. Σύσταση με δικαστική απόφαση1005
 • ΣΤ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των αναδόχων γονέων1006
 • Ζ. Εποπτεία1008
 • Η. Άρση1009
 • Θ. Υπόδειγμα1011
 • Αίτηση αναδοχής ανηλίκου1011
 • [34] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ1014
 • Υποδείγματα1017
 • 1. Αίτηση για υποβολή σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση1017
 • 2. Αίτηση για υποβολή σε μερική δικαστική συμπαράσταση1019
 • V. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1023
 • [35] ΔΙΑΘΗΚΗ1025
 • Α. Το δίκαιο που ρυθμίζει τον τύπο της διαθήκης κατά τον ΑΚ1026
 • 1. Η σχέση των άρθρων 11 και 28 ΑΚ1026
 • 2. Τα συνδετικά στοιχεία του άρθρου 11 ΑΚ1028
 • α. Το δίκαιο που διέπει το περιεχόμενο της διαθήκης1029
 • β. Ο τόπος σύνταξης της διαθήκης1029
 • γ. Η ιθαγένεια του διαθέτη1030
 • Β. Η Σύμβαση της Χάγης 1961 και η κύρωσή της με το Ν 1325/19831030
 • 1. Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης1030
 • α. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής1030
 • β. Συμβαλλόμενα κράτη1031
 • 2. Τα συνδετικά στοιχεία του άρθρου 1 της Σύμβασης1032
 • α. Ο τόπος σύνταξης της διαθήκης1033
 • β. Η ιθαγένεια του διαθέτη είτε κατά τη σύνταξη της διαθήκης είτε κατά τον θάνατό του1034
 • γ. Η κατοικία του διαθέτη είτε κατά τη σύνταξη της διαθήκης είτε κατά τον θάνατό του1034
 • δ. Η συνήθης διαμονή του διαθέτη είτε κατά τη σύνταξη της διαθήκης είτε κατά τον θάνατό του1035
 • ε. Η τοποθεσία του ακινήτου1036
 • 3. Δημόσια τάξη1036
 • α. Τύποι διαθήκης άγνωστοι στην Ελλάδα1036
 • β. Ειδικά η συνδιαθήκη1038
 • Γ. Ο Κανονισμός 650/20121039
 • 1. Πεδίο εφαρμογής, έναρξη ισχύος και σχέση με τη Σύμβαση της Χάγης1039
 • α. Το πεδίο εφαρμογής και η τελολογία του νέου Κανονισμού1039
 • β. Έναρξη ισχύος του Κανονισμού και η σχέση του με τη Σύμβαση της Χάγης1040
 • 2. Τα συνδετικά στοιχεία του άρθρου 27 του Κανονισμού1041
 • 3. Λοιπές ρυθμίσεις αναφορικά με τον τύπο της διαθήκης1042
 • Δ. Τύπος διαθήκης σε περίπτωση εγκατάστασης «εξωτικού»1043
 • [36] ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ)1045
 • Α. Έννοια του κοινωφελούς σκοπού, της κοινωφελούς περιουσίας και του κοινωφελούς ιδρύματος1048
 • 1. Η έννοια του κοινωφελούς σκοπού και της κοινωφελούς περιουσίας1048
 • 2. Η έννοια του κοινωφελούς ιδρύματος1049
 • α. Σκοπός - εφαρμοστέες διατάξεις1049
 • β. Αυτοτελή και υποτελή ιδρύματα1049
 • γ. Σύσταση, συγχώνευση και διάλυση του ιδρύματος 1051
 • δ. Διοίκηση και εποπτεία του ιδρύματος1052
 • Β. Νομικό πλαίσιο1054
 • 1. Ισχύσαν δίκαιο πριν από το Ν 4182/20131054
 • 2. Πεδίο εφαρμογής και έναρξη ισχύος του Ν 4182/20131055
 • Γ. Το Δημόσιο ως εξ αδιαθέτου και ως εκ διαθήκης κληρονόμος1057
 • 1. Αποδοχή και αποποίηση – Ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομίας1057
 • α. Διαδικασία αποδοχής και αποποίησης κληρονομίας εκ μέρους του Δημοσίου1057
 • β. Ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομίας1057
 • 2. Διορισμός και αντικατάσταση του εκκαθαριστή – Υποχρέωση λογοδοσίας1058
 • α. Διορισμός εκκαθαριστή1058
 • β. Αντικατάσταση του εκκαθαριστή1059
 • γ. Υποχρέωση λογοδοσίας1060
 • 3. Καθήκοντα και αμοιβή του εκκαθαριστή1060
 • α. Καθήκοντα του εκκαθαριστή 1060
 • β. Ιδίως η εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων1061
 • γ. Αμοιβή του εκκαθαριστή1065
 • 4. Το Δημόσιο ως συγκληρονόμος1066
 • Δ. Ο εποπτικός ρόλος του Δημοσίου1067
 • 1. Συμβούλια Κοινωφελών Περιουσιών1067
 • 2. Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών1067
 • 3. Φάκελοι και Μητρώο Σχολαζουσών Κληρονομιών1069
 • 4. Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών1069
 • 5. Απαγόρευση μεταβολής των συστατικών πράξεων1071
 • α. Συνταγματική και νομοθετική πρόβλεψη της απαγόρευσης1071
 • β. Περιπτωσιολογία1073
 • Ε. Περιουσίες υπέρ του Δημοσίου για εκτέλεση ορισμένου σκοπού1076
 • 1. Υπαγόμενες περιουσίες1076
 • 2. Διαχείριση των περιουσιών1077
 • α. Διαχείριση κεφαλαίων1078
 • β. Αξιοποίηση ακινήτων και εκτέλεση έργων1079
 • γ. Ειδικός Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών1079
 • ΣΤ. Περιουσίες για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από άλλα πρόσωπα εκτός του Δημοσίου1080
 • 1. Ορισμός εκτελεστή διαθήκης – λήξη έργου – λογοδοσία – αμοιβή1080
 • 2. Καθήκοντα του εκτελεστή διαθήκης1082
 • α. Εκκαθάριση της περιουσίας – Επιλογή του σκοπού ή του τρόπου εκτέλεσής του1082
 • β. Διαχειριστικές πράξεις1083
 • γ. Ειδικά η ανάθεση και εκτέλεση έργων και η σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών1085
 • δ. Εκπλήρωση του σκοπού1088
 • 3. Ο εκτελεστής διαθήκης ως μη δικαιούχος διάδικος1088
 • Ζ. Κληροδοτήματα σε μετρητά1089
 • Η. Υποτροφίες1090
 • 1. Υποτροφίες από κοινωφελή ιδρύματα1090
 • 2. Υποτροφίες σε βάρος περιουσιών που έχουν καταλειφθεί στο Δημόσιο1091
 • 3. Υποτροφίες σε βάρος περιουσιών που έχουν καταλειφθεί σε άλλα πρόσωπα πλην του Δημοσίου1092
 • Θ. Σχολάζουσες κληρονομίες1092
 • 1. Έννοια σχολάζουσας κληρονομίας – Νομικό πλαίσιο1092
 • α. Έννοια και ιστορική προέλευση1092
 • β. Νομικό πλαίσιο1093
 • 2. Κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας1093
 • α. Περιπτώσεις διορισμού κηδεμόνα1093
 • β. Διαδικασία διορισμού1093
 • γ. Λήξη του έργου του κηδεμόνα1094
 • δ. Καθήκοντα, αμοιβή και υποχρέωση λογοδοσίας1095
 • Ι. Δικονομικές ρυθμίσεις1096
 • ΙΑ. Yπόδειγμα1098
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1101