Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-843-7
Σελίδες: 728
Συγγραφέας: Γ. Ανδρουτσόπουλος, Αλ. Δοβλές, Θ. Ευταξία, Σ. Λοΐζου, Γ. Παπαχρήστου, Α. Τετριμέλη, Π. Βίτσα, Μ. Γεωργιάδου, Μ. Μαυρομιχάλης, Σ. Παυλάκη, Κ. Ρήγας, Β. Σταματόπουλος, Θ. Τροκάνας, Κ. Χατζηκωνσταντή, Ε. Χριστιανοπούλου, Α. Χριστοπούλου
Επιμέλεια: Α. Χιωτέλλης

Τα «Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων» είναι ενημερωμένα με τους πιο πρόσφατους νόμους και με πρόσφατη νομολογία και αρθρογραφία. Κάθε θέμα περιλαμβάνει πλήθος διαγραμμάτων (που ξεπερνούν τα 300), τα οποία, συνδυάζοντας θεωρία και νομολογία, παρουσιάζουν συνοπτικά αλλά με σαφήνεια τους σημαντικότερους Ειδικούς Αστικούς Νόμους. Η άμεση διαγραμματική απεικόνιση προθεσμιών, προϋποθέσεων, έννομων συνεπειών, η παράθεση της διαδικασίας που ακολουθείται, π.χ. για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ή την καταγγελία στις μισθώσεις ή τη διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του έργου, που το καθιστούν επίκαιρο, πρακτικό και πολύτιμο βοήθημα κάθε νομικού – όχι μόνο αστικολόγου.

Τα θέματα που πραγματεύονται τα διαγράμματα απασχολούν στην καθημερινότητά του τον πολίτη και συνεπώς τον δικηγόρο και είναι τα ακόλουθα:

Ιθαγένεια,

Ληξιαρχικές πράξεις - μητρώα αρρένων,

Συνεταιρισμοί,

Περιβάλλον,

Πνευματική Ιδιοκτησία,

Προσωπικά Δεδομένα,

Τύπος & Ραδιοτηλεόραση,

Νόμισμα - συνάλλαγμα,

Ανατοκισμός,

Ηλεκτρονικές συμβάσεις,

Διεθνείς πωλήσεις κινητών,

Προστασία καταναλωτή,

Εμπορικές μισθώσεις,

Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time-sharing),

Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring),

Σύμβαση αντιπαροχής,

Μεσιτεία,

Ομολογιακά δάνεια,

Τιτλοποίηση απαιτήσεων,

Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα,

Δημόσια Παρακατάθεση,

Αυτοκίνητα - Ασφάλιση αστικής ευθύνης,

Παραμεθόριες περιοχές,

Δικαίωμα επιφάνειας,

Οροφοκτησία - Οικοδόμηση - Διανομή συνιδιοκτητών ακινήτων,

Υποθηκοφυλακεία - Μεταγραφές - Κτηματολόγιο,

Ενέχυρο,

Υποθήκη,

Γάμος,

Σύμφωνο Συμβίωσης,

Ενδοοικογενειακή βία,

Διαζύγιο,

Ιατρική Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή,

Δικαιώματα του Παιδιού - Τέκνα εκτός γάμου - Γονική μέριμνα,

Διατροφή,

Υιοθεσία,

Αναδοχή ανηλίκου,

Δικαστική συμπαράσταση,

Βιοϊατρικά θέματα,

Διαθήκη και

Κληροδοτήματα.

Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα όλων των ειδικών αστικών νόμων, καθώς και με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.Όπως επισημαίνει και ο επιμελητής της έκδοσης, η μορφή της διαγραμματικής παρουσίασης είναι ήδη γνωστή στη νομική επιστήμη από τα τέλη του 12ου αιώνα, από το έργο Arbor actionum του γλωσσογράφου Johannes Bassianus με τους διάσημους πίνακες και γραφήματα των αγωγών που περιέχει. Αποσκοπεί στο να διευκολύνει τον αναγνώστη να αποκτά ταχέως εποπτική εικόνα της νομοθετικής ύλης που τον αφορά, ώστε να πληροφορείται εύκολα, να ανακαλεί και να αποτυπώνει χαρακτηριστικά στη μνήμη του το περιεχόμενο των κανονιστικών ρυθμίσεων, εστιάζοντας με σαφήνεια και αμεσότητα στο ζήτημα που ερευνά. Στα χνάρια λοιπόν μίας μακραίωνης παράδοσης, τα «Διαγράμματα Ειδικών Αστικών Νόμων» φιλοδοξούν να καταλάβουν τη θέση ενός χρήσιμου οδηγού στα χέρια κάθε νομικού, αλλά και ενός πολύτιμου βοηθήματος για τον φοιτητή, τον υποψήφιο στις εξετάσεις των δικηγορικών συλλόγων, των συμβολαιογράφων, της σχολής δικαστών κ.ά., ώστε να αποκτήσει επισκόπηση και γνώση εφ΄όλης της ύλης του αστικού δικαίου.

 • Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - Π. Βίτσα3
 • [1] Ιθαγένεια3
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ - Π. Βίτσα23
 • [2] Ληξιαρχικές πράξεις23
 • [3] Πρόσληψη επωνύμου42
 • [4] Μητρώα αρρένων46
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - Γ. Παπαχρήστου57
 • [5] Αστικοί Συνεταιρισμοί57
 • [6] Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί63
 • [7] Αγροτικοί Συνεταιρισμοί73
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Σ. Παυλάκη83
 • [8] Περιβαλλοντική ευθύνη83
 • [9] Προστασία του περιβάλλοντος95
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - Α. Τετριμέλη97
 • [10] Πνευματική ιδιοκτησία97
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Α. Τετριμέλη123
 • [11] Προσωπικά δεδομένα123
 • [12] Προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες133
 • ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - Β. Σταματόπουλος141
 • [13] Αστική ευθύνη του Τύπου και της Ραδιοτηλεόρασης141
 • B΄ ENOXIKO ΔΙΚΑΙΟ143
 • ΝΟΜΙΣΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ - Ε. Χριστιανοπούλου145
 • [14] Νόμισμα - Συνάλλαγμα145
 • ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ - Α. Τετριμέλη149
 • [15] Ανατοκισμός149
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Α. Δοβλές153
 • [16] Ηλεκτρονικές δικαιοπραξίες153
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ - Σ. Λοΐζου159
 • [17] Διεθνείς Πωλήσεις159
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - Α. Δοβλές205
 • [18] Προστασία καταναλωτή205
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - Θ. Ευταξία & Αθ. Χριστοπούλου269
 • [19] Εμπορικές μισθώσεις269
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) - Π. Βίτσα297
 • [20] Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)297
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIME-SHARING) - Α. Δοβλές303
 • [21] Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time-sharing)303
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING) - Π. Βίτσα317
 • [22] Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)317
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ - Ε. Χριστιανοπούλου321
 • [23] Σύμβαση αντιπαροχής (σύμβαση κατασκευής οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής)321
 • ΜΕΣΙΤΕΙΑ - Π. Βίτσα329
 • [24] Μεσιτεία αστικών συμβάσεων329
 • [25] Μεσιτεία εγχώριων προϊόντων334
 • [26] Mεσιτεία ασφαλίσεων335
 • [27] Διατάξεις περί μεσαζόντων336
 • ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - Ε. Χριστιανοπούλου341
 • [28] Ομολογιακά δάνεια341
 • ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - Ε. Χριστιανοπούλου349
 • [29] Τιτλοποίηση απαιτήσεων349
 • ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ε. Χριστιανοπούλου357
 • [30] Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα357
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ - Π. Βίτσα369
 • [31] Καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων369
 • [32] Λογαριασμοί ειδικού σκοπού371
 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Π. Βίτσα373
 • [33] Αστική ευθύνη373
 • [34] Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα379
 • Γ΄ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ407
 • ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Μ. Γεωργιάδου409
 • [35] Κτήση δικαιωμάτων σε παραμεθόριες περιοχές409
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - Γ. Παπαχρήστου415
 • [36] Δικαίωμα επιφάνειας415
 • ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Μ. Γεωργιάδου419
 • [37] Οροφοκτησία - Οικοδόμηση - Διανομή συνιδιοκτητών ακινήτων419
 • ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Μ. Γεωργιάδου453
 • [38] Υποθηκοφυλακεία - Μεταγραφές453
 • [39] Κτηματογράφηση462
 • [40] Κτηματολόγιο469
 • ΕΝΕΧΥΡΟ - Α. Δοβλές485
 • [41] Ενέχυρο485
 • ΥΠΟΘΗΚΗ - Α. Δοβλές495
 • [42] Υποθήκη επί μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων495
 • Δ΄ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ499
 • ΓΑΜΟΣ - Κ. Χατζηκωνσταντή501
 • [43] Γάμος501
 • ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ - Κ. Χατζηκωνσταντή507
 • [44] Σύμφωνο συμβίωσης507
 • ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ - Κ. Χατζηκωνσταντή513
 • [45] Ενδοοικογενειακή βία513
 • ΔΙΑΖΥΓΙΟ - Κ. Χατζηκωνσταντή517
 • [46] Διαζύγιο517
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - Θ. Τροκάνας523
 • [47] Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή523
 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΤΕΚΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ - ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Γ. Ανδρουτσόπουλος531
 • [48] Τα δικαιώματα του παιδιού531
 • [49] Η άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού541
 • [50] Διεθνής απαγωγή παιδιών544
 • [51] Νομιμοποίηση τέκνων με γάμο547
 • [52] Τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους549
 • [53] Αναγνώριση τέκνων - απόδειξη551
 • [54] Αναγνώριση τέκνων - αρμόδιες αρχές552
 • [55] Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας553
 • [56] Γονική ευθύνη557
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ - Γ. Ανδρουτσόπουλος567
 • [57] Διατροφή - διεθνής δικαιοδοσία - εφαρμοστέο δίκαιο - αναγνώριση και εκτελεστότητα αποφάσεων567
 • [58] Διατροφή - διοικητικές αρχές578
 • [59] Διατροφή - Πρωτόκολλο της Χάγης της 23.11.2007579
 • [60] Διατροφή - Σύμβαση της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο583
 • [61] Διατροφή - Σύμβαση της Χάγης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων586
 • ΥΙΟΘΕΣΙΑ - Κ. Ρήγας591
 • [62] Υιοθεσία ανηλίκου - Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης591
 • [63] Διακρατική υιοθεσία597
 • [64] Υιοθεσία ανηλίκου - Εγκατελελειμμένα τέκνα αλλοδαπών - συναινέσεις επί διακρατικών υιοθεσιών κ.λπ.610
 • [65] Αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής έρευνας614
 • [66] Σύμφωνο συμβίωσης και υιοθεσία619
 • ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ - Κ. Ρήγας621
 • [67] Αναδοχή ανηλίκου621
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - Γ. Ανδρουτσόπουλος631
 • [68] Δικαστική συμπαράσταση - διαχρονικό δίκαιο κ.λπ.631
 • [69] Δικαστική συμπαράσταση - αρμοδιότητες κοινωνικής υπηρεσίας κ.λπ.633
 • ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Θ. Τροκάνας637
 • [70] Προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Βιοϊατρική637
 • [71] Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων643
 • Ε΄ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 655
 • [72] Διαθήκη657
 • [73] Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών (Κληροδοτήματα)661
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΩΝ705
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ707