Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-839-0
Σελίδες: 168
Συγγραφέας: Γ. Ευαγγελάτος

Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν στα Παιδικά Χωριά SOS και στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Χανίων

Η έκδοση «Το δίκαιο των ανηλίκων δραστών» επιχειρεί να αναπληρώσει την έλλειψη Κώδικα Δικαίου Ανηλίκων, καθώς γίνεται μια κατ' άρθρο ερμηνεία του συνόλου των διάσπαρτων, στο δικαιικό μας σύστημα, διατάξεων που αφορούν στους ανήλικους παραβάτες. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι σχετικές διατάξεις του ΠΚ και ΚΠΔ, του Συντάγματος, των άρθρων 4 και 26 του Ν 1756/1988 και του άρθρου 12 του Σωφρονιστικού Κώδικα. Περαιτέρω, παρατίθενται τα σχετικά με τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, ενώ περιλαμβάνεται και διάγραμμα δίκης δικαστηρίου ανηλίκων.

Για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία αντιμετωπίζονται και σχολιάζονται ζητήματα εφαρμογής του Δικαίου Ανηλίκων στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική από έναν εφαρμοστή του δικαίου, δηλαδή από έναν δικαστή. Ειδικότερα, επιχειρείται ένας σχολιασμός και μια προσπάθεια ερμηνείας και αντιμετώπισης των ζητημάτων εφαρμογής των διατάξεων αυτών, οι οποίες κινούνται, αναμφίβολα, προς τη σωστή κατεύθυνση της προσαρμογής της νομοθεσίας μας στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής και στις δεδομένες πλέον τάσεις σχετικά με την αναμορφωτική και εξωιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων παραβατών. Διάχυτος, όμως, είναι στο βιβλίο και ο προβληματισμός που συναντά ο εφαρμοστής του δικαίου, ο δικαστής ανηλίκων, που καλείται να εναρμονίσει το γράμμα του νόμου στο πνεύμα του δικαίου των ανηλίκων, σε μια ψυχρή αίθουσα ενός δικαστηρίου, που πάντοτε πρέπει όμως να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για τον δικαστή, τον εισαγγελέα, τον δικηγόρο, τον επιμελητή ανηλίκων, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για την ορθή ποινική αντιμετώπιση του ανηλίκου δράστη.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • Άρθρο 1211
 • Ορισμοί1
 • Άρθρο 1225
 • Αναμορφωτικά μέτρα5
 • Άρθρο 12317
 • Θεραπευτικά μέτρα17
 • Άρθρο 12422
 • Μεταβολή ή άρση μέτρων22
 • Άρθρο 12525
 • Διάρκεια μέτρων25
 • Άρθρο 12627
 • Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι27
 • Άρθρο 12729
 • Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι 29
 • Άρθρο 12833
 • Πταίσματα ανηλίκων33
 • Άρθρο 12934
 • Απόλυση υπό όρο34
 • Άρθρο 129Α42
 • Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση42
 • Άρθρο 13047
 • Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους47
 • Άρθρο 13151
 • Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους 51
 • Άρθρο 13253
 • Συρροή53
 • Άρθρο 13357
 • Νεαροί ενήλικες57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ61
 • Διασπαρτες διαταξεις για τους ανηλικους στον ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ61
 • Άρθρο 1861
 • Διαίρεση των αξιόποινων πράξεων61
 • Άρθρο 5162
 • Ποινές στερητικές της ελευθερίας62
 • Άρθρο 5464
 • Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων64
 • Άρθρο 36066
 • Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ69
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ69
 • Άρθρο 169
 • Ποινικά δικαστήρια69
 • Άρθρο 45Α70
 • Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου70
 • Άρθρο 11376
 • Δικαστήριο Ανηλίκων76
 • Άρθρο 13083
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής83
 • Άρθρο 23988
 • Σκοπός της ανάκρισης88
 • Άρθρο 24289
 • Αυτόφωρο έγκλημα89
 • Άρθρο 28291
 • Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι91
 • Άρθρο 34099
 • Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου99
 • Άρθρο 486103
 • Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης103
 • Άρθρο 488105
 • Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης: α) Από τον πολιτικώς ενάγοντα105
 • Άρθρο 489106
 • β) Από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα 106
 • Άρθρο 490108
 • γ) Ιδίως από τον εισαγγελέα108
 • Άρθρο 574109
 • Τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου109
 • Άρθρο 578111
 • Καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ115
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ115
 • Άρθρο 96 Συντ.115
 • Άρθρο 4 Ν 1756/1988118
 • Συγκρότηση των δικαστηρίων - τμήματα118
 • Άρθρο 26 Ν 1756/1988120
 • Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων 120
 • Άρθρο 12 Σ.Κ.123
 • Νεαροί κρατούμενοι123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ127
 • ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ127
 • Ι. Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων127
 • ΙΙ. Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων130
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ137
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ139
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ141