Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-770-6
Σελίδες: 1896
Επιμέλεια: Α. Χαραλαμπάκης
Συνεργασία: Σ. Παπαγεωργίου-Γονατάς, Γ. Τσόλιας, Ι. Αναστασοπούλου, Γ. Δανιήλ, Β. Ζλάτκου, Ν. Λαγού, Χρ. Λαμπάκης, Γ. Μπουρμάς, Κ. Παπαθανασίου, Π. Παπανδρέου, Σ. Παππάς, Μ. Ρηγοπούλου, Α. Στοΐλα, Β. Τέτοκας, Ν. Τσιακουμάκη, Δ. Χιόνης

Η παρούσα 2η έκδοση του έργου «Ποινικός Κώδικας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης των Ν 3984/2011, Ν 3994/2011, Ν 4042/2012, Ν 4049/2012, Ν 4055/2012, Ν 4072/2012, Ν 4093/2012, Ν 4139/2013, Ν 4198/2013, Ν 4199/2013, Ν 4205/2013 και Ν 4249/2014, οι οποίοι επέφεραν εκτεταμένες και ουσιαστικές αλλαγές σε πολλά άρθρα του ΠΚ. Με αυτά τα δεδομένα, το έργο πλέον έχει εμπλουτισθεί με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις, καθώς και με επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία-αρθρογραφία. Ο δεύτερος τόμος του εν λόγω έργου περιλαμβάνει ανάλυση και κατʼ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 235-473 του Ποινικού Κώδικα.

Ο «Ποινικός Κώδικας», μια καλαίσθητη και πολυτελής έκδοση, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του Ποινικού Δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή του σε πράξη. Το περιεχόμενο του έργου αυτού, που είναι προϊόν ομαδικής εργασίας, καθορίζεται αποφασιστικά από την ανάγκη υπηρετήσεως της επιστημονικής πληρότητας. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι στις σελίδες του βιβλίου βρίσκουν τη θέση τους όλες οι έως σήμερα διατυπωθείσες θεωρητικές και νομολογιακές απόψεις.

Η σχετική ύλη εκτίθεται κατηγοριοποιημένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του κάθε υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούμενη σημαντικά από τη χρήση πλαγιαρίθμων. Βασίζεται κυρίως στην πλέον πρόσφατη νομολογία και στη (γενική και ειδική) βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ενώ η ερμηνευτική προσέγγιση κάθε άρθρου, αντλούμενη από όλες τις ανωτέρω πηγές, είναι εξαντλητική. Συγκεκριμένα, στην κατʼ άρθρο ερμηνεία εκτίθεται το σχετικό άρθρο του Ποινικού Κώδικα (εντός γκρι φόντου για να ξεχωρίζει από τη θεωρητική ανάλυση), ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία, κατόπιν οι σχετικές με το εξεταζόμενο άρθρο διατάξεις και, τέλος, η ερμηνεία του συνοδευόμενη, όπως προαναφέρθηκε, από χρήσιμους πλαγιάριθμους που βοηθούν τον χρήστη στον γρήγορο εντοπισμό του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Το έργο συμπληρώνεται με πίνακα γενικής βιβλιογραφίας καθώς και με αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο από κάθε άποψη βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία1569
 • Άρθ. 235 [Παθητική δωροδοκία].1569
 • Άρθ. 236 [Ενεργητική δωροδοκία]1637
 • Άρθ. 237 [Δωροδοκία δικαστή]1671
 • Άρθ. 238 [Δήμευση]1707
 • Άρθ. 239 [Κατάχρηση εξουσίας]1715
 • Άρθ. 240 [Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών]1738
 • Άρθ. 241 [Παραβίαση οικιακού ασύλου]1741
 • Άρθ. 242 [Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.]1746
 • Άρθ. 243 [Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας]1797
 • Άρθ. 244 [Καταπίεση]1800
 • Άρθ. 2451805
 • Άρθ. 2461810
 • Άρθ. 247 [Απεργία δημόσιων υπαλλήλων]1813
 • Άρθ. 248 [Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων]1817
 • Άρθ. 249 [Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων]1826
 • Άρθ. 250 [Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων]1831
 • Άρθ. 251 [Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου]1837
 • Άρθ. 252 [Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου]1844
 • Άρθ. 2531857
 • Άρθ. 254 [Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης]1858
 • Άρθ. 255 [Αθέμιτη συμμετοχή]1862
 • Άρθ. 256 [Απιστία σχετική με την υπηρεσία]1864
 • Άρθ. 257 [Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων]1892
 • Άρθ. 258 [Υπεξαίρεση στην υπηρεσία]1900
 • Άρθ. 259 [Παράβαση καθήκοντος]1934
 • Άρθ. 260 [Ανυποταξία σε πολιτική αρχή]1977
 • Άρθ. 261 [Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή].1980
 • Άρθ. 262 [Γενικές διατάξεις]1986
 • Άρθ. 2631990
 • Άρθ. 263Α1996
 • Άρθ. 263Β [Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς]2007
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα2025
 • Άρθ. 264 [Εμπρησμός]2026
 • Άρθ. 265 [Εμπρησμός σε δάση]2030
 • Άρθ. 266 [Εμπρησμός από αμέλεια]2032
 • Άρθ. 2672035
 • Άρθ. 268 [Πλημμύρα]2037
 • Άρθ. 2692038
 • Άρθ. 270 [Έκρηξη]2040
 • Άρθ. 2712044
 • Άρθ. 272 [Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες2045
 • Άρθ. 272Α [Καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν 2928/2001].2048
 • Άρθ. 273 [Κοινώς επικίνδυνη βλάβη]2048
 • Άρθ. 2742053
 • Άρθ. 275 [Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων]2054
 • Άρθ. 2762059
 • Άρθ. 277 [Πρόκληση ναυαγίου]2060
 • Άρθ. 2782066
 • Άρθ. 279 [Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων]2067
 • Άρθ. 2802075
 • Άρθ. 281 [Νοθεία τροφίμων]2076
 • Άρθ. 282 [Δηλητηρίαση της νομής των ζώων]2084
 • Άρθ. 283 [Διάδοση ασθένειας ζώων]2090
 • Άρθ. 284 [Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών]2095
 • Άρθ. 285 [Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών]2104
 • Άρθ. 286 [Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής]2107
 • Άρθ. 287 [Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας]2117
 • Άρθ. 288 [Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας]2121
 • Άρθ. 289 [Γενική διάταξη]2129
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων2134
 • Άρθ. 290 [Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών]2134
 • Άρθ. 291 [Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών]2157
 • Άρθ. 292 [Παρακώλυση συγκοινωνιών]2182
 • Άρθ. 292Α [Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών]2194
 • Άρθ. 293 [Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων]2211
 • Άρθ. 294 [Παύση εργασίας]2215
 • Άρθ. 295 [Πρόκληση κοινής ανάγκης]2221
 • Άρθ. 296 [Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού]2225
 • Άρθ. 297 [Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου]2230
 • Άρθ. 298 [Γενική διάταξη]2236
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ζωής2239
 • Άρθ. 299 [Ανθρωποκτονία με πρόθεση]2239
 • Άρθ. 300 [Ανθρωποκτονία με συναίνεση]2277
 • Άρθ. 301 [Συμμετοχή σε αυτοκτονία]2282
 • Άρθ. 302 [Ανθρωποκτονία από αμέλεια]2288
 • Άρθ. 303 [Παιδοκτονία]2329
 • Άρθ. 304 [Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης]2333
 • Άρθ. 304Α [Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού]2344
 • Άρθ. 305 [Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης]2348
 • Άρθ. 306 [Έκθεση]2353
 • Άρθ. 307 [Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής]2377
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σωματικές βλάβες2387
 • Άρθ. 308 [Απλή σωματική βλάβη]2391
 • Άρθ. 308Α [Απρόκλητη σωματική βλάβη]2431
 • Άρθ. 309 [Επικίνδυνη σωματική βλάβη]2439
 • Άρθ. 310 [Βαριά σωματική βλάβη]2447
 • Άρθ. 311 [Θανατηφόρα βλάβη]2461
 • Άρθ. 312 [Σωματική βλάβη ανηλίκων κ.λπ.]2477
 • Άρθ. 313 [Συμπλοκή]2495
 • Άρθ. 314 [Σωματική βλάβη από αμέλεια]2511
 • Άρθ. 315 [Έγκληση]2535
 • Άρθ. 315Α2544
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μονομαχία2545
 • Άρθ. 316 [Πρόκληση σε μονομαχία. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]2545
 • Άρθ. 317 [Μονομαχία. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]2545
 • Άρθ. 318 [Μονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]2545
 • Άρθ. 319 [Τιμωρία συνεργών. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]2545
 • Άρθ. 320 [Διέγερση σε μονομαχία. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]2545
 • Άρθ. 321 [Δημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]2546
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας2546
 • Άρθ. 322 [Αρπαγή]2546
 • Άρθ. 323 [Εμπόριο δούλων]2557
 • Άρθ. 323Α [Εμπορία ανθρώπων]2564
 • Άρθ. 323Β [Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)]2601
 • Άρθ. 324 [Αρπαγή ανηλίκων]2606
 • Άρθ. 325 [Παράνομη κατακράτηση]2619
 • Άρθ. 326 [Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα]2625
 • Άρθ. 327 [Ακούσια απαγωγή]2628
 • Άρθ. 328 [Εκούσια απαγωγή]2632
 • Άρθ. 329 [Γενική διάταξη]2638
 • Άρθ. 330 [Παράνομη βία]2640
 • Άρθ. 331 [Αυτοδικία]2653
 • Άρθ. 332 [Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας]2666
 • Άρθ. 333 [Απειλή]2668
 • Άρθ. 334 [Διατάραξη οικιακής ειρήνης]2674
 • Άρθ. 335 [Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση]2685
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής2687
 • Άρθ. 336 [Βιασμός]2687
 • Άρθ. 337 [Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας]2712
 • Άρθ. 338 [Κατάχρηση σε ασέλγεια]2721
 • Άρθ. 339 [Αποπλάνηση παιδιών]2732
 • Άρθ. 340 [Γενική διάταξη]2745
 • Άρθ. 341 [Απατηλή επίτευξη συνουσίας]2748
 • Άρθ. 342 [Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια]2751
 • Άρθ. 343 [Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας]2760
 • Άρθ. 344 [Έγκληση]2767
 • Άρθ. 345 [Αιμομιξία]2776
 • Άρθ. 346 [Ασέλγεια μεταξύ συγγενών]2780
 • Άρθ. 347 [Ασέλγεια παρά φύση]2781
 • Άρθ. 348 [Διευκόλυνση ακολασίας άλλων]2788
 • Άρθ. 348Α [Πορνογραφία ανηλίκων]2797
 • Άρθ. 348Β [Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους]2802
 • Άρθ. 349 [Μαστροπεία]2803
 • Άρθ. 350 [Εκμετάλλευση πόρνης]2814
 • Άρθ. 351 [Σωματεμπορία]2819
 • Άρθ. 351Α [Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής]2827
 • Άρθ. 352 [Μέτρα ασφάλειας]2829
 • Άρθ. 352Α [Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής]2829
 • Άρθ. 352Β [Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος]2832
 • Άρθ. 353 [Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις]2833
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια2842
 • Άρθ. 354 [Διατάραξη της οικογενειακής τάξης]2843
 • Άρθ. 355 [Απάτη σχετική με γάμο]2852
 • Άρθ. 356 [Διγαμία]2858
 • Άρθ. 357 [Μοιχεία. Καταργήθηκε με το άρθρο 6 του Ν 1272/1982]2866
 • Άρθ. 358 [Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή]2866
 • Άρθ. 359 [Εγκατάλειψη εγκύου]2885
 • Άρθ. 360 [Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου]2895
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της τιμής2908
 • Άρθ. 361 [Εξύβριση]2909
 • Άρθ. 361Α [Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση]2914
 • Άρθ. 362 [Δυσφήμηση]2915
 • Άρθ. 363 [Συκοφαντική δυσφήμηση]2918
 • Άρθ. 364 [Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας]2923
 • Άρθ. 365 [Προσβολή της μνήμης νεκρού]2925
 • Άρθ. 366 [Γενικές διατάξεις]2927
 • Άρθ. 3672935
 • Άρθ. 368 [Έγκληση]2946
 • Άρθ. 369 [Δημοσίευση της απόφασης]2947
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Παραβίαση απορρήτων2947
 • Άρθ. 370 [Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών]2947
 • Άρθ. 370Α [Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας]2955
 • Άρθ. 370Β2974
 • Άρθ. 370Γ2983
 • Άρθ. 370Δ [Καταργήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 9 εδ. β΄ του Ν 2172/1993]2989
 • Άρθ. 371 [Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας]2989
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας3000
 • Άρθ. 372 [Κλοπή]3002
 • Άρθ. 3733044
 • Άρθ. 374 [Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής]3046
 • Άρθ. 374Α3059
 • Άρθ. 375 [Υπεξαίρεση]3067
 • Άρθ. 376 [Παρασιώπηση ανεύρεσης]3095
 • Άρθ. 377 [Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας]3099
 • Άρθ. 378 [Υφαιρέσεις]3105
 • Άρθ. 379 [Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]3109
 • Άρθ. 380 [Ληστεία]3109
 • Άρθ. 381 [Φθορά ξένης ιδιοκτησίας]3144
 • Άρθ. 382 [Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς]3152
 • Άρθ. 383 [Γενικές διατάξεις]3162
 • Άρθ. 384 [Ικανοποίηση του παθόντος]3163
 • Άρθ. 384Α [Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]3166
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων3167
 • Άρθ. 385 [Εκβίαση]3170
 • Άρθ. 386 [Απάτη]3187
 • Άρθ. 386Α [Απάτη με υπολογιστή]3232
 • Άρθ. 387 [Απάτη ευτελούς αξίας]3242
 • Άρθ. 388 [Απάτη σχετική με τις ασφάλειες]3244
 • Άρθ. 389 [Απατηλή πρόκληση βλάβης]3250
 • Άρθ. 390 [Απιστία]3251
 • Άρθ. 391 [Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου]3265
 • Άρθ. 392 [Δόλια αποδοχή παροχών]3267
 • Άρθ. 393 [Γενικές διατάξεις. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]3269
 • Άρθ. 394 [Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος]3269
 • Άρθ. 394Α [Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Καταργήθηκε με το άρθρο 9 του Ν 2331/1995]3283
 • Άρθ. 395 [Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]3283
 • Άρθ. 396 [Παρακώλυση συναγωνισμού]3284
 • Άρθ. 397 [Καταδολίευση δανειστών]3287
 • Άρθ. 398 [Χρεοκοπία]3296
 • Άρθ. 399 [Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος]3314
 • Άρθ. 400 [Παράνομη αλιεία]3317
 • Άρθ. 401 [Αλιεία σε χωρικά ύδατα]3319
 • Άρθ. 402 [Γενική διάταξη. Καταργήθηκε με το άρθρο 34 στοιχ. β΄ του Ν 3904/2010]3320
 • Άρθ. 403 [Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη]3321
 • Άρθ. 404 [Τοκογλυφία]3323
 • Άρθ. 405 [Αισχροκέρδεια]3332
 • Άρθ. 406 [Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις]3335
 • Άρθ. 406Α [Ικανοποίηση του παθόντος]3339
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επαιτεία και αλητεία3341
 • Άρθ. 407 [Επαιτεία]3341
 • Άρθ. 408 [Αλητεία. Καταργήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12β΄ του Ν 2207/1994]3342
 • Άρθ. 409 [Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία]3342
 • Άρθ. 410 [Γενική διάταξη]3344
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα3345
 • Ι. Γενικές διατάξεις3345
 • Άρθ. 411 [Ευθύνη για πταίσματα άλλων]3346
 • Άρθ. 412 [Υπότροποι ή καθ’ έξιν δράστες πταισμάτων]3346
 • ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα3347
 • Άρθ. 413 [Αποδοχή διακρίσεων και αμοιβών από ξένη δύναμη]3347
 • Άρθ. 414 [Παράνομη άσκηση επαγγέλματος]3348
 • Άρθ. 415 [Αυθαίρετη μεταβολή ονόματος]3349
 • Άρθ. 416 [Πρόκληση ανησυχίας]3349
 • Άρθ. 417 [Διατάραξη ησυχίας]3350
 • Άρθ. 418 [Υπέρβαση νυκτερινής ώρας]3352
 • Άρθ. 419 [Παραβάσεις σχετικές με τα δημόσια θεάματα]3353
 • Άρθ. 420 [Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους]3353
 • Άρθ. 421 [Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς]3354
 • Άρθ. 422 [Παραμέληση πρόληψης βλάβης από δηλητηρίαση]3355
 • Άρθ. 423 [Παράνομη παρασκευή και παροχή δηλητηρίων]3356
 • Άρθ. 424 [Παραβάσεις σχετικές με τη φύλαξη και τη μεταφορά δηλητηρίων]3358
 • Άρθ. 425 [Επικίνδυνη για την υγεία συνάφεια]3358
 • Άρθ. 426 [Παράβαση διατάξεων για τους νεκρούς]3360
 • Άρθ. 427 [Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα]3360
 • Άρθ. 428 [Ρύπανση]3362
 • Άρθ. 429 [Παράβαση διατάξεων για τα τρόφιμα]3363
 • Άρθ. 430 [Παράβαση διατάξεων για την πρόληψη πλημμυρών]3363
 • Άρθ. 431 [Διατάραξη κυκλοφορίας]3364
 • Άρθ. 432 [Παράνομη παρασκευή και παροχή εκρηκτικών υλών]3365
 • Άρθ. 433 [Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά]3366
 • Άρθ. 434 [Παράβαση οικοδομικών διατάξεων]3367
 • Άρθ. 435 [Πρόκληση κινδύνου με ζώα]3369
 • Άρθ. 436 [Πρόκληση κινδύνου με όπλα]3370
 • Άρθ. 437 [Πρόκληση κινδύνου με λιθοβολισμό]3370
 • Άρθ. 438 [Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κ.λπ.]3371
 • Άρθ. 439 [Παραμέληση της εποπτείας παραφρόνων]3372
 • Άρθ. 440 [Επικίνδυνη μέθη]3373
 • Άρθ. 441 [Άρνηση γιατρών]3373
 • Άρθ. 442 [Παραμέληση αναγγελίας εύρεσης νεκρού]3375
 • Άρθ. 443 [Κρυφή και πρόωρη ταφή]3376
 • Άρθ. 444 [Παράλειψη της αναγγελίας ξένων κ.τ.λ.]3377
 • Άρθ. 445 [Παράβαση διατάξεων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους]3378
 • Άρθ. 446 [Παράνομη κατασκευή κλειδιών κ.τ.λ. ]3379
 • Άρθ. 447 [Παραβάσεις σχετικές με τα μέτρα και τα σταθμά]3380
 • Άρθ. 448 [Παραβάσεις σχετικές με τις διατιμήσεις]3382
 • Άρθ. 449 [Κατασκευή και πώληση ειδών χωρίς σήμα]3383
 • Άρθ. 450 [Πρόκληση κινδύνων σχετικών με την κυκλοφορία νομισμάτων]3384
 • Άρθ. 451 [Παράνομη κατασκευή νομισματοκοπικών εργαλείων]3385
 • Άρθ. 452 [Άρνηση αποδοχής νομισμάτων]3387
 • Άρθ. 453 [Παράνομη κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων]3388
 • Άρθ. 454 [Παράβαση διατάξεων για τα ενεχυροδανειστήρια]3389
 • Άρθ. 455 [Απόκρυψη ανθρωποκτονίας]3390
 • Άρθ. 456 [Μείωση εκτάσεων]3391
 • Άρθ. 457 [Παραβίαση στέρησης δικαιώματος]3392
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές διατάξεις3393
 • Άρθ. 458 [Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων]3393
 • Άρθ. 458Α [Παραβάσεις κανονισμών της ΕΕ]3394
 • Άρθ. 459 [Παράβαση αστυνομικών διατάξεων]3395
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ3398
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ3398
 • Άρθ. 4603398
 • Άρθ. 4613398
 • Άρθ. 4623398
 • Άρθ. 4633398
 • Άρθ. 4643398
 • Άρθ. 4653398
 • Άρθ. 4663399
 • Άρθ. 4673399
 • Άρθ. 4683399
 • Άρθ. 4693399
 • Άρθ. 4703399
 • Άρθ. 4713400
 • Άρθ. 472 3400
 • Άρθ. 4733400
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ3405