Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-931-1
Σελίδες: 132
Συγγραφέας: Π. Κιτρομηλίδης

Κατʼ εξοχήν αντικείμενο της πολιτικής θεωρίας είναι η κριτική εξέταση του χαρακτήρα και των σκοπών της πολιτείας. 

Η πολιτική θεωρία, από την αρχαιότητα, αποπειράται να κατανοήσει τη λειτουργία της πολιτείας και των θεσμών που την απαρτίζουν, προβληματίζεται όμως συγχρόνως και επί του ερωτήματος πώς η πολιτεία ως φορέας της συλλογικής ζωής και οι επί μέρους θεσμοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν για να υπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς τους. Αυτός ο προβληματισμός δημιουργεί μια ενδιάθετη κριτική δυναμική ως προσδιοριστικό στοιχείο του έργου της πολιτικής θεωρίας. 

Στη δυναμική αυτή συμβάλει η «Νεότερη Πολιτική θεωρία» με την ανάλυση των θεωριών του Κοινωνικού Συμβολαίου, όπως τις στοχάστηκαν οι Thomas Hobbes, John Locke και Jean-Jacques Rousseau, καθώς και με την ανάπτυξη του ωφελιμιστικού φιλελευθερισμού, όπως εκπροσωπήθηκε από τους Jeremy Bentham και John Stuart Mill. 

Η θεωρία του κράτους, η θεωρία της ιδιοκτησίας, η φυσική και ηθική ελευθερία, η θεωρία της ωφελιμότητας, το ιδεώδες της ωφελιμιστικής δημοκρατίας, ο γαλλικός διαφωτισμός, οι βάσεις της δημοκρατίας, αναλύονται διεξοδικά και με σαφήνεια, με αποτέλεσμα η 5η αναθεωρημένη και ενημερωμένη (εμπλουτίστηκε σε σημαντικό βαθμό η βιβλιογραφία) έκδοση του έργου «Νεότερη Πολιτική Θεωρία» να έχει μεγάλη παιδευτική αξία.

 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ1
 • THOMAS HOBBES3
 • I. Οι προθέσεις της πολιτικής φιλοσοφίας του Hobbes: η εισαγωγή στον Λεβιάθαν4
 • II. Θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς7
 • III. Θεωρία της πολιτικής υποχρέωσης10
 • IV. Θεωρία του κράτους15
 • JOHN LOCKE19
 • I. Οι γνωσιολογικές προϋποθέσεις του φιλελευθερισμού21
 • II. Φυσική ζωή και κοινωνικό συμβόλαιο22
 • III. Θεωρία της ιδιοκτησίας24
 • IV. Περιορισμένη διακυβέρνηση και επανάσταση28
 • JEAN - JACQUES ROUSSEAU35
 • I. Η γενεαλογία της ανισότητας και το απατηλό συμβόλαιο37
 • II. Φυσική και ηθική ελευθερία41
 • III. Η γενική βούληση43
 • IV. Ο πολίτης και ο νομοθέτης47
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ53
 • ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ53
 • JEREMY BENTHAM55
 • Ι. Ωφελιμισμός και νομοθεσία57
 • II. Η ποινική θεωρία ως κοινωνική αγωγή61
 • III. Από τη μεταρρύθμιση στη δημοκρατία64
 • IV. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία και σύγχρονο κράτος68
 • JOHN STUART MILL71
 • I. Τα όρια του ωφελιμισμού73
 • II. Ελευθερία και πολιτισμός77
 • III. Το νόημα της δημοκρατίας84
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ95
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ111