Θεωρία λειτουργικής - μη λειτουργικής οικονομίας & αγοράςΑνάλυση οικονομικών μοντέλωνΧρεοκοπίες Ελλάδος & Lehman Brothers

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-938-0
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Ν. Ρίζος

Στo εγχειρίδιο Κοινωνικός & Οικονομικός Δαρβινισμός παρατίθενται οι νέες οικονομικές και κοινωνικές θεωρίες που χρησιμεύουν στην εξήγηση των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών φαινομένων. Οι θεωρίες του Κοινωνικού και Οικονομικού Δαρβινισμού της Ενσυνείδητης Επιλογής, των συστημάτων της Αποκλίνουσας και Συγκλίνουσας Εξέλιξης και του Κοινωνικού Αυτισμού αποτελούν ποιοτικά εργαλεία έρευνας και ανάλυσης για τις κοινωνιολογικές επιστήμες, ενώ η θεωρία και τα μαθηματικά υποδείγματα της Λειτουργικής και Μη Λειτουργικής Οικονομίας, αποτελούν ποσοτικά εργαλεία έρευνας και ανάλυσης για τις οικονομικές επιστήμες.

Σκοπός του βιβλίου είναι να οδηγήσει τον αναγνώστη σε μία ολοκληρωμένη και σε βάθος αναπαράσταση και κατανόηση της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι αρχικές θεωρίες του Κοινωνικού και Οικονομικού Δαρβινισμού, οι οποίες στηρίζονται στη φυσική επιλογή και στην κοινωνική επιλογή. Αποδίδεται στη συνέχεια η νέα διάσταση και το νέο περιεχόμενο που αποκτά ο Τεχνητός Δαρβινισμός και κατόπιν ο συγγραφέας συνθέτει την θεωρία του Κοινωνικού και Οικονομικού Αυτισμού. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναπτύσσονται τα οικονομικά μοντέλα της Λειτουργικής και της Μη Λειτουργικής Οικονομίας και Αγοράς.

Το βιβλίο Κοινωνικός & Οικονομικός Δαρβινισμός απευθύνεται στους φοιτητές και στους επιστήμονες των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών αλλά και σε κάθε σύγχρονο σκεπτόμενο άνθρωπο, που ψάχνει πίσω από την επιφάνεια των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φαινομένων.

 • 1o ΜΕΡΟΣ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο9
 • ΦΥΣΙΚΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ9
 • Εισαγωγή9
 • 1.1 Ο Φυσικός Δαρβινισμός9
 • 1.2 Ο Κοινωνικός και Οικονομικός Δαρβινισμός13
 • 1.2.1 Κοινωνικός Δαρβινισμός. Οι αρχικές θεωρίες13
 • 1.3 Η θεωρία του Κοινωνικού και Οικονομικού Δαρβινισμού της Ενσυνείδητης Επιλογής. Η συνθήκη του Bretton Woods16
 • 1.3.1 Η θεωρία του Κοινωνικού Δαρβινισμού της Ενσυνείδητης Επιλογής16
 • 1.3.2 Ο Οικονομικός Δαρβινισμός19
 • 1.3.3 Το Παγκόσμιο Νομισματικό Σύστημα με την Συνθήκη του Bretton Woods20
 • 1.4 Ο Τεχνητός Δαρβινισμός24
 • 1.5 Σύνοψη Κεφαλαίου25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o33
 • Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ Κ. ΠΟΠΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΥ33
 • Εισαγωγή 33
 • 2.1 Ανοιχτά και Κλειστά Κοινωνικά Συστήματα33
 • 2.2 Η συνεισφορά της επιστήμης της ψυχολογίας στα Κοινωνικά συστήματα42
 • 2.2.1 Η έννοια της ψυχοδυναμικής θεωρίας του Freud42
 • 2.2.1.1 Ψυχική Δομή και Λειτουργία42
 • 2.2.1.2 Η σημασία της ψυχοδυναμικής θεωρίας του Freud. Η θεωρία της Συλλογικής ψυχοδυναμικής στα Κοινωνικά και Οικονομικά συστήματα48
 • 2.3 Η θεωρία του Κοινωνικού και Οικονομικού Αυτισμού. Ο Συλλογικός Κοινωνικός και Οικονομικός Αυτισμός50
 • 2.3.1 Συμπεράσματα από την ανάλυση της ψυχοδυναμικής θεωρίας, των δύο βασικών μοντέλων της ψυχανάλυσης του Φρόυντ και της Συλλογικής Ψυχοδυναμικής θεωρίας 53
 • 2.4 Συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των Συστημάτων: Συγκλίνουσας - Αποκλίνουσας Εξέλιξης, και των Ανοιχτών – Κλειστών του Καρλ Πόπερ55
 • 2.4.1 Τα κοινά γνωρίσματα της Συγκλίνουσας εξέλιξης με τα Ανοικτά του Πόπερ55
 • 2.4.2 Τα κοινά γνωρίσματα της Αποκλίνουσας εξέλιξης με τα Κλειστά του Πόπερ57
 • 2.5 Η ανάλυση της αυτοκρατορίας της Κίνας του 1500 μ.Χ 59
 • 2.6 Η περίπτωση της εταιρίας Kodak62
 • 2.7 Συμπεράσματα65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o67
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ67
 • Εισαγωγή67
 • 3.1 Ο Καπιταλισμός67
 • 3.1.1 Το τέταρτο στάδιο του Καπιταλισμού70
 • 3.2 Φιλελευθερισμός: η πολιτική και η οικονομική φιλοσοφία του73
 • 3.2.1 Η πολιτική φιλοσοφία του φιλελευθερισμού73
 • 3.2.2 Οικονομικός Φιλελευθερισμός 74
 • 3.2.3 Κοινωνικός ή σοσιαλφιλελευθερισμός (κεντροαριστερός)74
 • 3.2.4 Συντηρητικός Φιλελευθερισμός (κεντροδεξιός) 75
 • 3.2.5 Διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού Φιλελευθερισμού75
 • 3.2.6 Ο Νεοφιλελευθερισμός (Μονεταρισμός)76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o79
 • Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ79
 • 4.1 Η έννοια του Κέρδους79
 • 4.2 Η Αβεβαιότητα, η Τέλεια Πληροφόρηση και η Κερδοσκοπία84
 • 4.2.1 Η Αβεβαιότητα84
 • 4.2.2 Η Τέλεια Πληροφόρηση και η Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς87
 • 4.2.3 Η κερδοσκοπία91
 • 4.3 Η θεωρία της Λειτουργικής – Μη Λειτουργικής Οικονομίας94
 • 4.4 Η θεωρία της Λειτουργικής – Μη Λειτουργικής Αγοράς. Ο ρόλος της ρευστότητας στην αγορά99
 • 2o ΜΕΡΟΣ105
 • Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ105
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o107
 • ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣΚΑΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ107
 • Εισαγωγή 107
 • 5.1. Το πολιτικό περιβάλλον μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο108
 • 5.2 Το Οικονομικό Περιβάλλον μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο111
 • 5.2.1 Ο πολλαπλασιαστής (κ) και η επίδραση στο ΑΕΠ σε ανοιχτού και κλειστού τύπου οικονομία124
 • 5.2.2 Η εξέλιξη των τιμών των εμπορευμάτων128
 • 5.2.3 Η εξέλιξη των τιμών των κατοικιών130
 • 5.3 Η Ανάλυση των οικονομικών μοντέλων: της Νεοκλασικής Σύνθεσης, του Μονεταριστικού του Friedman και της Λειτουργικής – Μη Λειτουργικής Οικονομίας135
 • Εισαγωγή:135
 • 5.3.1 Η Ανάλυση των οικονομικών μοντέλων: της Νεοκλασικής Σύνθεσης, του Μονεταριστικού και της Λειτουργικής Οικονομίας136
 • 5.3.2 Η Μη Λειτουργική Οικονομία. Το Μοντέλο της Χρηματιστηριακής Κεφαλαιοποίησης141
 • 5.3.3 Το μοντέλο της Ολικής Οικονομικής δραστηριότητας (total economy activity)160
 • 5.3.3.1 Η εφαρμογή του μοντέλου της Ολικής Οικονομικής δραστηριότητας στις παγκόσμιες οικονομικές συναλλαγές των ετών 2002-2008163
 • 5.3.4 Το Μοντέλο του Νομισματικού Επιταχυντή167
 • 5.3.4.1 Η Σύγκριση των υποδειγμάτων του Friedman και των Κευνσιανικών – Νέο Κευνσιανικών με τα υποδείγματα του Νομισματικού Επιταχυντή, της Χρηματιστηριακής Κεφαλαιοποίησης και της Ολικής Οικονομικής Δραστηριότητας172
 • 5.3.5 Η απόδειξη της ορθότητας της θεωρίας της Λειτουργικής και Μη Λειτουργικής Οικονομίας, μετά την ανάλυση των παγκόσμιων συναλλαγών179
 • 5.4 Σύνοψη κεφαλαίου-21
 • 5.4.1 Το Διεθνές Κοινωνικό και Πολιτικό Περιβάλλον 187
 • 5.4.2 Το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον188
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o193
 • ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ193
 • 6.1 Τι είναι η Οικονομική Επιστήμη193
 • 6.1.1 Η Οικονομική επιστήμη και το Νόμπελ Οικονομίας για το 2013196
 • 6.2 Ο Κοινωνικός, Οικονομικός Δαρβινισμός και η Ψυχοδυναμική Θεωρία στα κοινωνικά συστήματα197
 • 6.3 Η θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς199
 • 6.4 Η θεωρία της Λειτουργικής αγοράς και Μη Λειτουργικής Αγοράς. Ο ρόλος της ρευστότητας στην αγορά201
 • 6.5 Η θεωρία των Modigliani – Miler περί κεφαλαιακής διάθρωσης, κόστος κεφαλαίου και αποτίμησης206
 • 6.5.1 Χαρακτηρισμός και Προσδιορισμός των Λειτουργικών και Μη Λειτουργικών Αγορών220
 • 6.6 Σύνοψη κεφαλαίου και η θεμελίωση της θεωρίας της Λειτουργικής / Μη Λειτουργικής Αγοράς221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o229
 • ΟΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ LEHMANN BR INC229
 • 7.1 Μικροοικονομικοί δείκτες Ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου των Συστημικών Τραπεζών229
 • 7.1.1 Μικροοικονομικοί Δείκτες Ρευστότητας229
 • 7.1.2 Μικροοικονομικοί Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου237
 • 7.1.3 Αριθμοδείκτες και κατάσταση Ταμειακών Ροών238
 • 7.1.3.1 Η σημασία της πληροφόρησης από την κατάσταση ταμειακών ροών238
 • 7.1.3.2 Η λειτουργική δραστηριότητα και ο βαθμός της αυτοχρηματοδότησης της εταιρίας240
 • 7.2 Μακροοικονομικοί δείκτες πιστωτικού κινδύνου και ρευστότητας των κρατών. Η χρεοκοπία της Ελλάδος246
 • 7.2.1 Οι Μακροοικονομικοί δείκτες πιστωτικού κινδύνου, ρευστότητας κρατών246
 • 7.2.2 Η χρεοκοπία της Ελλάδας249
 • 7.3 Εφαρμογή των δεικτών που προαναφέρθηκαν σε πραγματική περίπτωση. Η απόδειξη της Λειτουργικής / Μη Λειτουργικής Αγοράς253
 • 7.3.1 Οι οικονομικές καταστάσεις της Lehman Brothers INC253
 • 7.3.2 Η ανάλυση της στρατηγικής της Lehman Brothers INC255
 • 7.3.2.1 Η οικονομική ανάλυση της Lehmann Br, με βάση την κατάσταση των ταμειακών Ροών της257
 • 7.3.3 Εφαρμογή του πτωχευτικού μοντέλου Hajdu & Virag, στην Lehman Brothers260
 • 7.4 Επίλογος του βιβλίου261
 • 7.4.1 Επιγραμματική σύνοψη των νέων θεωριών261
 • 7.4.2 Επιγραμματική σύνοψη των νέων εννοιολογικών ορισμών262
 • 7.4.3 Περίληψη και Ανασκόπηση 266
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ283
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ PIKETTY (ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ)ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΥ283
 • 1. Εισαγωγή283
 • 1.1 Η βασική δύναμη απόκλισης του κεφαλαίου είναι αποτέλεσμα της ανισότητας r>g285
 • 1.2 Η στατιστική απόδειξη του Piketty, ότι η απόδοση του κεφαλαίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι μεγαλύτερη από τον ρυθμό μεγέθυνσης290
 • 1.3 Η χρήση του δείκτη Q Tobin, από τον Piketty, αποδεικνύει ότι από την δεκαετία του 1970 και μετά εμφανίζεται ο χρηματιστηριακός χαρακτήρας της οικονομίας290
 • 1.4 Δεν υφίσταται καμία φυσική διαδικασία που θα αποτρέπει την διεύρυνση της ανισότητας της κατανομής του κεφαλαίου291
 • 1.5 Το κεφάλαιο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα συνεχώς μεταλλάσσεται292
 • 1.6 Οι δύο παγκοσμιοποιήσεις294
 • 2. Συμπεράσματα της συγκριτικής ανάλυσης294
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ303
 • ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ303
 • ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ304