Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-952-6
Σελίδες: 656
Συγγραφέας: Μ. Περτσελάκη

Το έργο «Η προσωπικότητα ως περιουσία – The right of publicity» επιχειρεί να εισάγει έναν προβληματισμό και ταυτόχρονα μια προτροπή-υποχρέωση στο νομοθέτη για άμεση ρύθμιση, μια ενημέρωση στο προσβαλλόμενο πρόσωπο για το νέο αναδυόμενο δικαίωμά του και μια προειδοποίηση στον προσβολέα για το πιθανό κόστος των ενεργειών του. Το δικαίωμα υφίσταται εξαιτίας ορισμένων αναγκών της ίδιας της κοινωνίας, καθώς το δικαίωμα δημοσιότητας διαδραματίζει έναν πολύ κρίσιμο ρόλο, υλοποιώντας την προστασία απέναντι στο «personality merchandising». Ενόψει της σταθερής και συνεχιζόμενης εμπορευματοποίησης της προσωπικότητας, ζωτική ανάγκη για μια ελεύθερη κοινωνία αποτελεί η ύπαρξη περιορισμών, άλλως αντίτιμου απέναντι στην εμπορική χρήση της προσωπικότητας του προσώπου. 

Η προστασία λοιπόν της οικονομικής πλευράς της προσωπικότητας πηγάζει από τη θεμελιώδη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος, εισάγοντας θεμελιώδη αρχή, η οποία διαπνέει όχι μόνο τα συνταγματικά δικαιώματα, αλλά ολόκληρη την ελληνική δικαιική τάξη, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη συνολική προστασία του προσώπου και στην υποχρέωση να μην υποβιβάζεται ο άνθρωπος (υποκείμενο) σε αντικείμενο, ήτοι σε απλό μέσο για την εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε σκοπών και να μετατρέπεται σε αντικαταστατό τελικά μέγεθος, αλλά να ανάγεται μονάχα σε υποκείμενο του δικαιικού συστήματος και μέσο για την τελείωση της ανθρώπινης αξίας. Όμως, στο χρηματιστήριο της οικονομίας της προσωπικότητας, η τελευταία αποτελεί αγαθό οικονομικά αξιοποιήσιμο και τελικώς αποτιμητό σε χρήμα, καθώς μπορεί κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό και να οδηγήσει στον πορισμό οικονομικού οφέλους. Καταλύτης λοιπόν στην ως άνω εξισορρόπηση της εμπορευματοποίησης της προσωπικότητας καθίσταται το νέο δικαίωμα, ως το ιδανικότερο μέσο διασφάλισης θεμελιωδών αρχών και αξιών, συνάμα όμως και αποκόμισης οφέλους επί των πτυχών ενός αγαθού, όπως η προσωπικότητα, το οποίο έχει διπλή φύση και αποτελεί μια ενιαία σύνθετη ενότητα οικονομικών και μη εκφάνσεων, οι οποίες αποτελούν προϊόν κατοχής, μονάχα του ιδίου του φυσικού προσώπου.

Το έργο διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια και συγκεκριμένα τα: Η προσωπικότητα και η προβληματική της ως περιουσία, Εννοιολογική προσέγγιση του δικαιώματος οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας - Right of Publicity, Περιεχόμενο του δικαιώματος οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας - «Right of Publicity», Συναφή ζητήματα με το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης της προσωπικότητας, Η προστασία του δικαιώματος οικονομικής εκμετάλλευσης της προσωπικότητας. Συμπληρώνεται από τον Επίλογο – Τελικό Συμπέρασμα, εκτενή βιβλιογραφία και αναλυτικά ευρετήρια για διευκόλυνση του αναγνώστη.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΗ προσωπικότητα και η προβληματική της ως περιουσία1
 • Ι. Η αστική κατοχύρωση του δικαιώματος στην προσωπικότητα1
 • ΙΙ. Το ζήτημα της οικονομικής εκμετάλλευσης της προσωπικότητας9
 • ΙΙΙ. Η δημιουργία αυτοτελούς δικαιώματος στις ΗΠΑ21
 • 1. Η εξέλιξη του δικαιώματος στις ΗΠΑ21
 • 2. Η αντιμετώπιση του δικαιώματος στις ΗΠΑ38
 • α. Νομοθεσία40
 • β. Common law - Νομολογιακό Δίκαιο44
 • β1. Restatement (Third) of Unfair Competition46
 • β2. Restatement of the Law Second Torts47
 • IV. Η αντιμετώπιση της οικονομικής εκμετάλλευσης της προσωπικότητας σε άλλες έννομες τάξεις48
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΕννοιολογική προσέγγιση του δικαιώματος οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας - Right of Publicity65
 • Ι. Έννοια65
 • ΙΙ. Φορείς του δικαιώματος87
 • 1. Τα φυσικά πρόσωπα87
 • α. Διάσημα πρόσωπα - «celebrities»88
 • β. Μη διάσημα πρόσωπα - «non celebrities»96
 • γ. Δημόσια πρόσωπα105
 • δ. Ο ανήλικος112
 • ε. Ο Επαγγελματίας Αθλητής115
 • ε1. Η ειδική νομοθετική ρύθμιση της οικονομικής εκμετάλλευσης της εικόνας του αθλητή μέσω του νόμου 2557/1997 περί θεσμών και μέτρων και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης120
 • 2. Μη φυσικά - Νομικά πρόσωπα126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΠεριεχόμενο του δικαιώματος οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας - «Right of Publicity»137
 • I. Πεδίο έκτασης - Τα προστατευόμενα στοιχεία του δικαιώματος137
 • 1. Όνομα146
 • 2. Εικόνα154
 • 3. Οπτική ομοίωση - Ομοιότητα169
 • 4. Φωνή172
 • 5. Άλλα στοιχεία εξατομίκευσης177
 • α. Η προστασία ενός ρόλου ή χαρακτήρα179
 • β. Προστασία σλόγκαν-φράσης186
 • γ. Η προστασία της υπενθυμιστικής χρήσης του προσώπου188
 • ΙΙ. Ο παράνομος χαρακτήρας της προσβολής192
 • 1. Προσβολή - οικειοποίηση της εμπορεύσιμης προσωπικότητας195
 • α. Άμεση οικειοποίηση200
 • β. Έμμεση οικειοποίηση - Υπενθύμιση202
 • 2. Εμπορική χρήση205
 • α. Για την πώληση - προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών216
 • β. Για διαφημιστικούς σκοπούς220
 • 3. Έλλειψη συγκατάθεσης227
 • α. Έννοια και νομική φύση227
 • β. Ερμηνεία και ανάκληση234
 • 4. Βλάβη ενάγοντος - επέλευση περιουσιακής ζημίας255
 • ΙΙΙ. Νομική φύση του δικαιώματος263
 • 1. Η γενική ρήτρα της ΑΚ 57263
 • 2. Το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης των στοιχείων της προσωπικότητας268
 • IV. Μεταβίβαση και μεταθανάτια προστασία276
 • 1. Εν ζωή μεταβίβαση277
 • α. Η αντιμετώπιση στις ΗΠΑ277
 • β. Η αντιμετώπιση στην εγχώρια έννομη τάξη283
 • 2. Αιτία θανάτου μεταβίβαση298
 • α. Η αντιμετώπιση στην εγχώρια έννομη τάξη298
 • β. Σε άλλες έννομες τάξεις314
 • γ. Στη Γερμανία316
 • δ. Στις ΗΠΑ323
 • δ1. Νομοθεσία323
 • δ2. Νομολογία326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΣυναφή ζητήματα με το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης της προσωπικότητας331
 • Ι. Σχέση με συναφή δικαιώματα - Συγγενικούς θεσμούς331
 • 1. Με την πνευματική ιδιοκτησία331
 • 2. Με το εμπορικό σήμα357
 • 3. Με το δικαίωμα του ιδιωτικού βίου (Right of Privacy)367
 • 4. Με το δικαίωμα των Α.Α.Ε. σχετικά με την αποκλειστική εκμετάλλευση των αγώνων που διεξάγονται στο γήπεδό τους. (Μέσω του νόμου 2725/1999 περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού)378
 • ΙΙ. Δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης της προσωπικότητας και διαδίκτυο386
 • 1. Ιστοσελίδες391
 • 2. Domain name402
 • 3. Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης408
 • 4. Νομικές βάσεις προστασίας413
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΗ προστασία του δικαιώματος οικονομικής εκμετάλλευσης της προσωπικότητας422
 • Ι. Αμυντικά μέσα προστασίας422
 • 1. Ασφαλιστικά μέτρα422
 • 2. Αγωγή άρσης της προσβολής και παύσης-παράλειψής της στο μέλλον430
 • 3. Αγωγή προληπτική παραλείψεως436
 • ΙΙ. Αποκαταστατικά μέσα προστασίας438
 • 1. Αγωγή αποζημιώσεως441
 • α. Διαφήμιση-πώληση μέσω ηλεκτρονικού μέσου473
 • β. Διαφήμιση-πώληση διά του τύπου478
 • 2. Αγωγή ικανοποιήσεως της μη περιουσιακής ζημίας - ηθικής βλάβης483
 • 3. Αγωγή αποδόσεως κέρδους βάσει της διοίκησης αλλοτρίων503
 • 4. Αγωγή Αδικαιολόγητου Πλουτισμού517
 • 5. Η προστασία του δικαιώματος στις ΗΠΑ524
 • 6. Η προστασία του δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις535
 • ΙΙΙ. Επιμέρους μορφές προστασίας540
 • 1. Ποινικού τύπου αποζημιώσεις, άλλως «Punitive Damages»540
 • IV. Ειδικότερα ζητήματα552
 • 1. Προϋπόθεση εγγραφής - καταχώρησης του δικαιώματος552
 • 2. Παραγραφή554
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ557
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ563
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ611