Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-954-0
Σελίδες: 304
Επιμέλεια: Σ. Καλαντζάκου, Ν. Φαραντούρης

Το έργο Energy & Environmental Transformationsina Globalizing World αποτελεί καρπό συνεργασίας μεταξύ του New York University Abu Dhabi και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνέχεια της διοργάνωσης του συνεδρίου «Energy Developments in a changing world – Political, economic and legal realignments» τον Ιανουάριο του 2015. Στο πλαίσιο του παρόντος συλλογικού έργου εξετάζεται πώς οι αυξανόμενες παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες και η συνεχώς επιδεινούμενη κλιματική κρίση υποχρεώνουν τους επιστήμονες και τους φορείς χάραξης πολιτικής να επανεξετάσουν τις σχετικές διεθνείς συνεργασίες και τους υπάρχοντες κανόνες και στρατηγικές, να διερευνήσουν εκ νέου τι θεσμικές δυνατότητες υπάρχουν και να αναζητήσουν τρόπους αύξησης της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας. Ο διεπιστημονικός αυτός διάλογος στοχεύει στη διασαφήνιση ζητημάτων που αφορούν τις αλλαγές στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, τις θεσμικές απαντήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια, την αυξανόμενη ανάγκη για μια διαφοροποιημένη σύνθεση ενεργειακών πηγών, την αστική ζωή στο Ανθρωπόκαινο, τη διεπιστημονική συνεργασία και την ανάγκη για νέες παγκόσμιες συμμαχίες που θα αναλάβουν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες προς ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο συλλογικός αυτός τόμος, γραμμένος στην αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε νομικούς, πολιτικούς επιστήμονες, ερευνητές με αντικείμενο τις ενεργειακές πολιτικές και γενικότερα σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για επίκαιρα ζητήματα σε θέματα ενέργειας και για τις υπάρχουσες ανάγκες και προοπτικές αντιμετώπισης.

Στον τόμο συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από διάφορες χώρες (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, New York University Abu Dhabi, Queenʼs University Belfast - Ιρλανδία, Universidade do Algarve – Πορτογαλία, Universidad Nacional del Litoral – Αργεντινή, κ.ά.), καθώς και άλλοι ειδικοί σε θέματα ενέργειας.

 • 0
 • I. International Dynamics of Change18
 • 1. Low Carbon Transitions and Post-Fossil Fuel Energy Transformations as Political20
 • John Barry, Therese Hume, Geraint Ellis & Robin Curry20
 • 2. Experiences from the South in a changing world:40
 • Maria Valeria Berros40
 • 3. Russia’s Resource Curse: Internal and External Political and Economic Impacts65
 • Spyros Roukanas65
 • 4. EU and China: New Partnership for the Anthropocene83
 • Sophia Kalantzakos83
 • II. European Institutions96
 • 5. EU Energy Policy Objectives: Between Scylla and Charybdis98
 • Nikolaos E. Farantouris98
 • 6. Key Priorities for the EU: Energy Security, Internal Energy Market and Climate115
 • Athanasios Dagoumas115
 • 7. EU Energy Policy beyond borders: Does ‘one size fit all’?172
 • Michael Charokopos132
 • 8. EU Energy Security Strategy for Central and South East Europe Post TAP147
 • Elisabeth Loverdou147
 • 9. Keeping the Fires Lit: Energy in a Time of Transition172
 • Sgouris Sgouridis172
 • III. Sustainability and Environmental Protection169
 • 10. Fuel Poverty: Socioeconomic and Political Aspects187
 • John A. Paravantis187
 • 11. “Smart Cities”: A sum of Smart-Parts200
 • Maria Kaltsa200
 • 12. The Contribution of History to Coastal Zone Management219
 • Joana Gaspar de Freitas & João Alveirinho Dias219
 • 13. New EU Offshore Oil and Gas Safety Rules: Navigating the Muddy Waters233
 • Michalis Kritikos233
 • 14. Could the Sun compete with Fossil Fuels in Greece and the Middle East?259
 • Fotini Maltezou259
 • 15. Carbon Neutral Solar Fuels: Hydrosol Technology and Beyond285
 • Athanasios G. Konstandopoulos285
 • NOTES ON CONTRIBUTORS296
 • 0
 • 0