Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-961-8
Σελίδες: 462
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο αποτελεί την 5η έκδοση του Αστικού Κώδικα. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ενημερωμένες μέχρι και το νόμο 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015), ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 1354, 1462, 1463 και 1576 ΑΚ.

Η έκδοση συμπληρώνεται και με την παράθεση των διατάξεων του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. Τέλος, περιλαμβάνονται αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Αστικού Κώδικα.

Ανήκει στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή, πλην του Αστικού Κώδικα, κυκλοφορούν επίσης το Σύνταγμα, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, οι Μισθώσεις και Οροφοκτησία, η Εργατική Νομοθεσία, το Εταιρικό Δίκαιο, το Γενικό μέρος /Βιομηχανική ιδιοκτησία/ Πνευματική ιδιοκτησία /Αξιόγραφα, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τα Ναρκωτικά, η Διοικητική Δικονομία, το Υπαλληλικό Δίκαιο, η Φορολογική Νομοθεσία και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • -16
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ2
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ2
 • Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33]3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ7
 • Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60]7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ11
 • Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126]11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ21
 • Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200]21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ31
 • Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210]31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ32
 • Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235]32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ36
 • Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239]36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ37
 • Προθεσμίες [Άρθρα 240-246]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ38
 • Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280]38
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ44
 • Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286]44
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ45
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ45
 • Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334]45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ52
 • Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348]52
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ55
 • Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ57
 • Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373]57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ58
 • Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388]58
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ61
 • Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401]61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ63
 • Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409]63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ65
 • Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415]65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ65
 • Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454]65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ70
 • Εκχώρηση [Άρθρα 455-470]70
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ72
 • Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479]72
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ74
 • Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495]74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ76
 • Δωρεά [Άρθρα 496-512]76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ78
 • Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573]78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ89
 • Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ97
 • Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ100
 • Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ102
 • Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680]102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ108
 • Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702]108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ112
 • Μεσιτεία [Άρθρα 703-708]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ113
 • Προκήρυξη [Άρθρα 709-712]113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ114
 • Εντολή [Άρθρα 713-729]114
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ116
 • Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740]116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ118
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ125
 • Κοινωνία [Άρθρα 785-805]125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ127
 • Δάνειο [Άρθρα 806-809]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ128
 • Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821]128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ129
 • Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833]129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ131
 • Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839]131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ132
 • Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ133
 • Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ134
 • Εγγύηση [Άρθρα 847-870]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ137
 • Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ137
 • Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ138
 • Έκταξη [Άρθρα 876-887]138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ140
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ142
 • Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903]142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ143
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ144
 • Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ148
 • Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946]148
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ150
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ150
 • Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973]150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ154
 • Νομή [Άρθρα 974-998]154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ157
 • Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032]157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ162
 • Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093]162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ171
 • Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112]171
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ174
 • Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117]174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ175
 • Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141]175
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ179
 • Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191]179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ186
 • Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208]186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ188
 • Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256]188
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ195
 • Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345]195
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ207
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ207
 • Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349]207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ208
 • Γάμος [Άρθρα 1350-1371]208
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ211
 • Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385]211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ214
 • Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ221
 • [Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983]221
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ221
 • Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446]221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ224
 • Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460]224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ227
 • Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484]227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ234
 • Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ238
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541]238
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ247
 • [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983]247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ248
 • Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588]248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ258
 • Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654]258
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ271
 • Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665]271
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ273
 • Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688]273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ279
 • Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ280
 • [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996]280
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ281
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ281
 • Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ282
 • Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780]282
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ296
 • Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812]296
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ301
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824]301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ314
 • Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845]304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ308
 • Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859]308
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ310
 • Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864]310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ311
 • Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870]311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ312
 • Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883]312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ314
 • Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894]314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ316
 • Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900]316
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ317
 • Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912]317
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ319
 • Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922]319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ321
 • Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941]321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ325
 • Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955]325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ327
 • Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966]327
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ330
 • Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010]330
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ337
 • Τρόπος [Άρθρα 2011-2016]337
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ338
 • Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031]338
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ341
 • Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035]341
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ342
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101]342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ362
 • Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121]362
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ366
 • 0
 • 0