Προσφορά για συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 20 ? φ.π., 30 ? ν.π.

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €23.00
ΝΠ €33.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-958-8
Σελίδες: 226
Επιμέλεια: Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης

Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2015 - Β΄ Τόμος έχουν συγκεντρωθεί 95 επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2015 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Τα ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. ΦΠΑ, 3. Λογιστική - ΕΛΠ, 4. Εταιρικά και 5. Εργατικά.

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο, ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής που εντάσσονται στη σειρά Λογιστική Πρακτική της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, έχουν αποδειχτεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

 • -11
 • I. ΕΙΣΟΔΗΜΑ3
 • [1] Έλεγχος επί τραπεζικού λογαριασμού συνδικαιούχων3
 • [2] Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο6
 • [3] Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου 8
 • [4] Κέρδη από την συμμετοχή ΕΠΕ σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία 12
 • [5] Πώληση επιβατικού ιδιωτικής χρήσης από επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία 14
 • [6] Διαγραφή πιστωτικού υπολοίπου προμηθευτή16
 • [7] Φορολόγηση ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία17
 • [8] Καταχώριση ποσού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε λογιστικά βιβλία19
 • [9] Εισόδημα από ΗΠΑ20
 • [10] Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ και μετατροπή σε τρέχουσες αξίες 22
 • [11] Φορολογική αντιμετώπιση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 24
 • [12] Ενοικίαση οικίας από ΑΕ για διαμονή Διευθύνοντος Συμβούλου27
 • [13] Τιμή κτήσης μετοχών μη εισηγμένων 28
 • [14] Κάλυψη τεκμήριων διαβίωσης30
 • [15] Φορολόγηση αποθεματικών νομικών προσώπων31
 • [16] Τεκμήριο από την αγορά μεριδίων33
 • [17] Αγορά αγροτεμάχιου από αγρότη κανονικού καθεστώτος34
 • [18] Φόρος υπεραξίας σε ΕΙΧ36
 • [19] Παρακράτηση φόρου μισθωτής εργασίας εργατών σε οικοδομικά έργα37
 • [20] Μεταφορά ζημιών σε επόμενη χρήση39
 • [21] Προμήθειες ασφαλιστικού συμβούλου με δική του έδρα41
 • [22] Φορολόγηση ΙΚΕ φωτοβολταϊκών43
 • [23] Έσοδα ΑΕ από συμμετοχή σε ΟΕ44
 • [24] Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία46
 • [25] Κέρδη από πώληση ΤΑΞΙ (ΕΔΧ)48
 • [26] Δήλωση προνοιακού επιδόματος στο Ε150
 • [27] Αμοιβές μελών ΔΣ51
 • [28] Δήλωση κατοικίας από φιλοξενούμενο τέκνο στο Ε1 ενώ διατηρεί ιδιόκτητη κατοικία54
 • [29] Χρόνος κτήσης εισοδήματος που αφορά μέρισμα από ΟΕ55
 • [30] Εργαζόμενος με ΤΠΥ και εργοδότη από ΗΠΑ57
 • [31] Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης ακινήτου Ε359
 • [32] Μη κοινή φορολογική δήλωση συζύγων61
 • [33] Επιδόματα μητρότητας63
 • [34] Ιδιόχρηση ιερών ναών65
 • [35] Ποσό ανάλωσης κεφαλαίου από κληρονομιά66
 • [36] Φόρος υπεραξίας από τη μεταβίβαση φορτηγού ΙΧ68
 • [37] Φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία ως μισθωτού70
 • [38] Τεκμήριο τοκοχρεολυτικών δόσεων επιχειρηματικού δανείου72
 • [39] Φορολόγηση Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) ΕΠΕ74
 • [40] Επέκταση δραστηριότητας μηχανικού, σε εμπορικό τομέα παροχής υπηρεσιών76
 • [41] Υπολογισμός υπεραξίας78
 • [42] Πληρωμή τρίτου κατ’ εντολή προμηθευτή 81
 • [43] Έντυπο «Ν» για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο83
 • II. ΦΠΑ89
 • [44] Φορολογία αλλοδαπής εταιρείας με έδρα Βέλγιο και υποκατάστημα στην Ελλάδα89
 • [45] Prorata και νέο έντυπο Δήλωσης ΦΠΑ 91
 • [46] Απλοποιημένο τιμολόγιο (ΕΛΠ) και ΦΠΑ 95
 • [47] Ενδοκοινοτικές υπηρεσίες μεσιτείας και μεταφράσεων 98
 • [48] ΦΠΑ ενοικίασης οικίας για μέλος ΔΣ 100
 • [49] Prorata επιχείρησης ειδών παντοπωλείου101
 • [50] Συντελεστές ΦΠΑ σε ξενοδοχείο all inclusive103
 • [51] ΦΠΑ είδους Δασμολογικής Κλάσης: 9018105
 • [52] Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής ΦΠΑ106
 • [53] Επιστροφή ΦΠΑ σε λογιστικό γραφείο 107
 • [54] ΦΠΑ σε καθηγητή μουσικής110
 • [55] Αντιμετώπιση δημοτικών τελών, ως προς τον ΦΠΑ112
 • [56] Ανέγερση επαγγελματικού κτιρίου και ΦΠΑ114
 • III. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠ119
 • [57] Λογιστικός χειρισμός εξαργύρωσης πόντων από εταιρική κάρτα119
 • [58] Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός επιδότησης ΟΑΕΔ120
 • [59] Έκδοση τίτλου κτήσης122
 • [60] Έκδοση απόδειξης δικηγόρου σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης124
 • [61] Εγγύηση επισκευής ηλεκτρικής συσκευής - αυτοπαράδοση126
 • [62] Φορολόγηση αποθεματικού και εγγραφές128
 • [63] Καταχώριση λογαριασμών ΔΕΚΟ σε ΜΥΦ129
 • [64] Υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και στοιχείων που απορρέουν από τα ΕΛΠ - Παραβάσεις και πρόστιμα βάσει ΚΦΔ130
 • [65] Αποστολή αγαθών δωρεάν σε πελάτη, για κάλυψη εγγύησης134
 • [66] Δωρεάν προσφορά φαγητού για διαφημιστικούς λόγους136
 • [67] Ομόρρυθμη οικοδομική εταιρεία από απλογραφικά βιβλία περνά από 1.1.2014 σε διπλογραφικά 138
 • [68] Δάνειο εταιρειών από προμηθευτή - εταιρεία140
 • [69] Περιστασιακή απασχόληση δημόσιου υπαλλήλου από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα143
 • [70] Πλήρης καταστροφή βιομηχανικής επιχείρησης από πυρκαγιά146
 • [71] Λογαριασμός ΔΕΚΟ149
 • [72] Έκδοση τιμολογίου με έκπτωση 100%152
 • [73] Αλλαγή μεθόδου επιμέτρησης αποθεμάτων και σχετική γνωστοποίηση154
 • [74] Έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικού συμβούλου156
 • [75] Χρόνος έκδοσης ΤΠΥ σε σχέση με τον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος158
 • IV. ΕΤΑΙΡΙΚΑ163
 • [76] Αστική μίσθωση από εταιρεία εκτός ΕΕ 163
 • [77] Φορολόγηση των μελών Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρείας (ΙΜΕ) ΕΠΕ165
 • [78] Παροχή σε είδος ασφαλιστικών εισφορών εταίρων σε προσωπικές εταιρείες167
 • [79] Ασφάλιση διαχειριστών ΙΚΕ168
 • [80] Ασφάλιση εταίρων ΙΚΕ169
 • [81] Δάνειο εταιρείας σε τρίτο171
 • [82] Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία - μουσικό συγκρότημα172
 • [83] Συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε ΙΚΕ 174
 • [84] Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά στοιχείων ενεργητικού176
 • [85] Διαγραφή μέλους αγροτικού συνεταιρισμού178
 • [86] Ασφάλιση εταίρου - διαχειριστή ΕΠΕ σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ180
 • [87] Σύσταση ΑΕ με εισφορά περιουσιακών στοιχείων από ατομικές επιχειρήσεις και ΟΕ - Αντιμετώπιση ως προς το ΓΕΜΗ182
 • V. ΕΡΓΑΤΙΚΑ189
 • [88] Εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση εργαζόμενου σε ιερό ναό189
 • [89] Προϋποθέσεις λήψης επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ 191
 • [90] Αδράνεια και εισφορές ΟΑΕΕ193
 • [91] Ασφάλιση δημοσιογράφων που απασχολούνται σε διαδικτυακή ιστοσελίδα195
 • [92] Έλεγχος από ΣΕΠΕ και διατήρηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και Βιβλίου Αδειών197
 • [93] Αμοιβές εκτός έδρας199
 • [94] Ασφάλιση προσωπικού μανικιούρ πεντικιούρ202
 • [95] Μεταβολή ωραρίου206
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ211
 • 0
 • 0