Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση και ο ρόλος τους στην άσκηση σωφρονιστικής πολιτικής στην Ελλάδα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €19.00
ΝΠ €29.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-957-1
Σελίδες: 232
Συγγραφέας: Α. Αρφαράς
Πρόλογος: E. Λαμπροπούλου

Η παρούσα μονογραφία «Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι» εξετάζει τη συμβολή του φυλακτικού προσωπικού στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η μελέτη προσφέρει νέα δεδομένα στην κοινωνιολογική έρευνα για τον ρόλο και τη στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα με βάση τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από το μεγαλύτερο μέχρι τώρα δείγμα σωφρονιστικών υπαλλήλων σε σχέση με άλλες έρευνες από διαφορετικούς κλάδους.

Στόχος της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τον βαθμό στον οποίο η στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων απέναντι στους κρατουμένους και τη σωφρονιστική πολιτική είναι αποτέλεσμα κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών του προσωπικού ή προϊόν προσαρμογής τους στο εργασιακό περιβάλλον, σχέσεων με τους συναδέλφους τους και τη διοίκηση, και εμπειρίας που αποκτάται με την πάροδο του χρόνου.

O συγγραφέας υιοθετεί ένα συμπαγές θεωρητικό πλαίσιο, τη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων, διότι θεωρεί ότι η φυλακή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο αντλεί τόσο τον λόγο ύπαρξής της, όσο και τη δυνατότητα επιβίωσης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της. Στα συμπεράσματά του ο συγγραφέας σκιαγραφεί μια διαφορετική εικόνα για το φυλακτικό προσωπικό από αυτήν που έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη, γεγονός που καθιστά το βιβλίο ελκυστικό στον αναγνώστη, ειδικό ή μη, και θεμέλιο λίθο στο σχετικό πεδίο. 

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

 

 • -21
 • Εισαγωγή1
 • ΜΕΡΟΣ Α΄Θεωρητική προσέγγιση7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1oΘεωρητικό πλαίσιο7
 • 1.1. Ιστορική εξέλιξη της θεωρίας των οργανώσεων7
 • 1.2. Η οργάνωση ως σύστημα15
 • 1.3. Διαστάσεις της οργανωτικής δομής18
 • 1.4. Η φυλακή ως οργάνωση21
 • 1.5. Η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά της φυλακής26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2oΤα σωφρονιστικά καταστήματα31
 • 2.1. Βασικά στοιχεία για την εξέλιξη του σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα31
 • 2.2. Ορισμός και διάκριση των σωφρονιστικών καταστημάτων με βάση την ελληνική νομοθεσία38
 • 2.3. Η αρχιτεκτονική των φυλακών39
 • 2.4. Σχόλια και παρατηρήσεις για τα σωφρονιστικά καταστήματα42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3oΟι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στην Ελλάδα47
 • 3.1. Κατηγορίες προσωπικού των καταστημάτων κράτησης47
 • 3.2. Καθήκοντα προσωπικού των καταστημάτων κράτησης48
 • 3.3. Εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγηση των σωφρονιστικών υπαλλήλων53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4oΤα χαρακτηριστικά των σωφρονιστικών υπαλλήλων στον διεθνή χώρο57
 • 4.1. Ο ρόλος και η στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία57
 • 4.1.1. Η στάση τους προς τους κρατούμενους61
 • 4.1.1.1. Το πείραμα του Πανεπιστημίου του Stanford67
 • 4.1.2. Η στάση τους προς τους συναδέλφους τους69
 • 4.1.3. Η στάση τους προς το ειδικευμένο προσωπικό και τα προγράμματα βελτιωτικής μεταχείρισης και κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων70
 • 4.1.4. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για το σωφρονιστικό σύστημα72
 • 4.1.5. Η στάση του φυλακτικού προσωπικού προς τη διοίκηση72
 • 4.1.6. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για την εικόνα του επαγγέλματός του74
 • 4.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τον ρόλο των σωφρονιστικών υπαλλήλων75
 • 4.2.1. Κοινωνικοί παράγοντες76
 • 4.2.2. Εργασιακοί παράγοντες77
 • 4.2.3. Ατομικοί παράγοντες79
 • ΜΕΡΟΣ Β΄Εμπειρική ανάλυση83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1oΠεριγραφή και μεθοδολογία της έρευνας83
 • 1.1. Εισαγωγή83
 • 1.2. Το αντικείμενο και οι στόχοι της έρευνας83
 • 1.3. Οι βασικές υποθέσεις84
 • 1.4. Τα μεθοδολογικά προβλήματα του αντικειμένου85
 • 1.5. Σύνθεση και επιλογή του δείγματος87
 • 1.6. Σύνταξη ερωτηματολογίου91
 • 1.7. Ανάλυση πιλοτικής έρευνας93
 • 1.7.1. Εισαγωγή93
 • 1.7.2. Δείγμα πιλοτικής έρευνας93
 • 1.7.3. Αναλύσεις και αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας94
 • 1.7.4. Συμπεράσματα από την πιλοτική έρευνα96
 • 1.8. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των συγκεντρωθέντων εμπειρικών δεδομένων97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2oΑνάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας99
 • 2.1. Εισαγωγή99
 • 2.2. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των σωφρονιστικών υπαλλήλων99
 • 2.3. Η στάση του φυλακτικού προσωπικού απέναντι στους συναδέλφους111
 • 2.4. Η στάση του φυλακτικού προσωπικού απέναντι στους κρατούμενους115
 • 2.5. Η γνώμη του φυλακτικού προσωπικού για την αποτελεσματικότητα της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής, ως μέτρου σωφρονισμού των ποινικών παραβατών121
 • 2.6. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για τα προγράμματα βελτιωτικής μεταχείρισης και κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων124
 • 2.7. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για τον ρόλο του και τη συμβολή του στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων131
 • 2.8. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγησή του132
 • 2.9. Η σχέση του φυλακτικού προσωπικού με τη Διεύθυνση του καταστήματος κράτησης140
 • 2.10. Η σχέση του φυλακτικού προσωπικού με το Υπουργείο Δικαιοσύνης143
 • 2.11. Η σχέση και η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για το ειδικευμένο προσωπικό145
 • 2.12. Η αντίληψη του φυλακτικού προσωπικού για τον ρόλο της πολιτικής στο επάγγελμά του148
 • 2.13. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για την εικόνα του επαγγέλματός του στην κοινή γνώμη149
 • 2.14. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για το επάγγελμά του152
 • 2.15. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για τους μηχανισμούς συμμόρφωσης163
 • 2.16. Η στάση του φυλακτικού προσωπικού απέναντι στις οργανώσεις και τις ομάδες στήριξης και βοήθειας προς τους κρατούμενους165
 • 2.17. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για τη γνώμη της κοινωνίας για το σωφρονιστικό σύστημα165
 • 2.18. Η άποψη του φυλακτικού προσωπικού για την άσκηση σωφρονιστικής πολιτικής167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3oΣυμπεράσματα171
 • 3.1. Έλεγχος των υποθέσεων εργασίας171
 • 3.2. Θεωρητικά και ερευνητικά συμπεράσματα172
 • 3.3. Γενικά συμπεράσματα183
 • 3.4. Παρατηρήσεις από τις επισκέψεις στα καταστήματα κράτησης187
 • 3.5. Προτάσεις188
 • Βιβλιογραφία191
 • Ευρετήριο207
 • 0
 • 0