Κώδικας Δικηγόρων (Ν 4194/2013)ΠΔ 258/1987, 152/2000, 122/2010Κανονισμός Α/Βάθμιων Πειθαρχικών ΣυμβουλίωνΚώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού ΛειτουργήματοςΕπιτροπή Αξιολόγησης (ά. 15 ΚΔ)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €47.00
ΝΠ €57.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-965-6
Σελίδες: 612
Επιμέλεια: Ι. Κωνσταντίνου, Κ. Γώγος
Συνεργασία: Ν. Αθανασιάδου, Ν. Δαρίβα, Δ. Διχάλα, Γ. Ζιάμος, Α. Καϊδατζής, Β. Καψάλη, Σ. Κυβέλος, Ι. Κωνσταντίνου, Ι. Μαθιουδάκης, Α. Μαλλιαροπούλου, Ν. Παπαθανασίου, Α. Παυλόπουλος, Ε. Πρεβεδούρου, Β. Τσιγαρίδας, Α. Ανθιμος, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Κ. Γώγος, Σ. Μπαλτάς, Α. Παπαθωμάς

Το ανά χείρας έργο «Ερμηνεία Κώδικα Δικηγόρων» αποτελεί προϊόν συστηματικής επεξεργασίας και επίπονης προσπάθειας 19 καταξιωμένων νομικών, με αξιοσημείωτη ανάμεσά τους την παρουσία Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθηγητών από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Σκοπός του έργου είναι να παράσχει σε δικαστές και δικηγόρους ένα πρακτικό εργαλείο άμεσης πρόσβασης στις ρυθμίσεις του Κώδικα Δικηγόρων, ένα έργο στο οποίο ο αναγνώστης θα βρει μια αξιόπιστη αφετηρία για τη διερεύνηση των ζητημάτων που τον απασχολούν. Η ιδέα για το εγχείρημα γεννήθηκε πριν από την ψήφιση του Ν 4194/2013, η δημοσίευση του έργου έρχεται όμως ήδη σε χρόνο που ο νέος Κώδικας Δικηγόρων έχει ωριμάσει και έχει δεχθεί τις πρώτες τροποποιήσεις. Το έργο είναι πλήρως επικαιροποιημένο μέχρι την 31.12.2015. Σημαντικό μέρος του αποτελεί αναμφίβολα και η ερμηνεία των συναφών με το αντικείμενο ΠΔ 258/1987, 152/2000 και 122/2010.

Στο ως άνω πλαίσιο, η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ερμηνείας αφενός των νέων διατάξεων του Ν 4194/2013, αφετέρου των σχετικών με το αντικείμενο ΠΔ/των 258/1987 (Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους), 152/2000 (Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος - Μέλος της ΕΕ) και 122/2010 (Αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων δικηγόρων). Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης έχει στην διάθεσή του ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο πλήρως ερμηνευμένο, που θα τον βοηθήσει να βρει απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα που άπτονται του επαγγελματικού του δικαίου.

Η ερμηνεία κάθε διατάξεως στοχεύει στο να αναδείξει όλα τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην επαγγελματική καθημερινότητα των δικηγόρων, ενώ στηρίζεται στην ημεδαπή νομολογία και την νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων (ΔΕΕ και ΕΔΔΑ) αλλά και την πλούσια σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία που κατά καιρούς έχει δημοσιευτεί επί του επαγγελματικού δικαίου των δικηγόρων. Θέματα που αφορούν στην απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, την άσκηση γενικά και ειδικά των κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, τον διορισμό, την εξέλιξη, την παύση των δικηγόρων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την έμμισθη εντολή, τις δικηγορικές εταιρείες, τις αμοιβές, τους δικηγορικούς συλλόγους, το εξόχως σημαντικό πειθαρχικό δίκαιο ανήκουν στην ύλη της παρούσας κατʼ άρθρο ερμηνείας.

Ως προς την κατάστρωση της ερμηνείας προηγείται το κείμενο κάθε άρθρου, το οποίο είναι ενημερωμένο (κωδικοποιημένο) με τις επελθούσες νομοθετικές τροποποιήσεις, ακολουθεί η παράθεση της σχετικής με το περιεχόμενο κάθε άρθρου βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας αλλά και νομοθεσίας και ακολούθως αναπτύσσεται η ερμηνεία σε αριθμημένες παραγράφους που φέρουν σύντομο δηλωτικό τίτλο του αναπτυσσόμενου θέματος.

Στη χρηστικότητά του συμβάλλουν επίσης τα παραρτήματα, στα οποία ο αναγνώστης θα βρει συγκεντρωμένα νομικά κείμενα που είναι ευθέως συνδεδεμένα με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Κώδικα, όπως ο Κανονισμός Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού λειτουργήματος και κείμενα σχετικά με την Επιτροπή Αξιολόγησης (ά. 15 ΚΔ).

Η νέα αυτή έκδοση φιλοδοξεί να σταθεί αρωγός στον δικηγόρο της πράξης, καθώς το δικηγορικό λειτούργημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και στενά συνυφασμένο με την ίδια την δημοκρατία και κατά συνέπεια πρέπει να ασκείται με προσοχή και σφαιρική γνώση των επαγγελματικών κανόνων που το διέπουν.

 • -33
 • [1] Ν 4194/20131
 • Κώδικας Δικηγόρων1
 • (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013)1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄1
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ1
 • Άρθρο 1 – Η φύση της δικηγορίας1
 • Άρθρο 2 – Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης.5
 • Άρθρο 3 – Το επάγγελμα του δικηγόρου.7
 • Άρθρο 4 – Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας.10
 • Άρθρο 5 – Θεμελιώδεις αρχές και αξίες στην άσκηση της δικηγο­ρίας.11
 • Άρθρο 6 – Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύματα.13
 • Άρθρο 7 – Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου.16
 • Άρθρο 8 – Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο19
 • Άρθρο 9 – Αντιποίηση της δικηγορίας.20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄22
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ22
 • ΤΜΗΜΑ Α΄22
 • ΑΣΚΗΣΗ22
 • Άρθρο 10 – Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης.22
 • Άρθρο 11 – Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου - Κωλύματα.25
 • Άρθρο 12 – Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου δικηγόρου.26
 • Άρθρο 13 – Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόμενο.27
 • Άρθρο 14 – Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση.31
 • ΤΜΗΜΑ Β΄33
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ33
 • Άρθρο 15 – Ειδικές προϋποθέσεις.33
 • Άρθρο 16 – Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.41
 • Άρθρο 17 – Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της.44
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄46
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ46
 • Άρθρο 18 – Συμμετοχή στο διαγωνισμό.46
 • Άρθρο 19 – Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού.48
 • Άρθρο 20 – Επιτροπές Εξετάσεων.50
 • Άρθρο 21 – Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης.52
 • Άρθρο 22 – Έκδοση των αποτελεσμάτων.53
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄55
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ55
 • Άρθρο 23 – Διορισμός δικηγόρων.55
 • Άρθρο 24 – Ορκοδοσία - Δήλωση.58
 • Άρθρο 25 – Μετάθεση - Παραίτηση Δικηγόρου.60
 • Άρθρο 26 – Τήρηση βιβλίου διοριζομένων δικηγόρων - Μητρώου - Ατομικού φακέλου.63
 • Άρθρο 27 – Επαναδιορισμός Δικηγόρου.67
 • Άρθρο 28 – Αρμοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του.74
 • Άρθρο 29 – Ταυτότητα δικηγόρου.78
 • Άρθρο 30. – Υποβολή ετήσιων δηλώσεων80
 • Άρθρο 31 – Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.85
 • Άρθρο 32 – Μερική αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.87
 • Άρθρο 33 – Παύση δικηγόρων.91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄94
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ94
 • Άρθρο 34 – Υποχρέωση σεβασμού και τιμής στο λειτούργημα του δικηγόρου.94
 • Άρθρο 35 – Θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου.95
 • Άρθρο 36 – Περιγραφή του έργου του δικηγόρου.96
 • Άρθρο 37 – Αποδοχή εντολής - Τήρηση επιμέλειας και ευπρέπειας.101
 • Άρθρο 38 – Απόρρητο και εχεμύθεια.105
 • Άρθρο 39 – Δικονομικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας.128
 • Άρθρο 40. – Επαγγελματική προβολή146
 • Άρθρο 41 – Τήρηση των αρχών δεοντολογίας.162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄165
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ165
 • ΤΜΗΜΑ Α΄165
 • ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ165
 • Άρθρο 42 – Έμμισθος δικηγόρος165
 • Άρθρο 43 – Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου.169
 • Άρθρο 44 – Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου.174
 • Άρθρο 45 – Περιορισμοί στους έμμισθους δικηγόρους.177
 • Άρθρο 46 – Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής - αποζημίωση.179
 • ΤΜΗΜΑ Β΄184
 • ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ184
 • Άρθρο 47 – Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους συνταξιούχους άλλων κλάδων.184
 • Άρθρο 48 – Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρίες188
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄192
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ192
 • Άρθρο 49 – Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας - Έδρα - Υποκαταστήματα - Νομική προσωπικότητα - Εταιρική επωνυμία192
 • Άρθρο 50. – Καταστατικό Δικηγορικής Εταιρείας και διαδικασία έγκρισής του201
 • Άρθρο 51 – Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου.204
 • Άρθρο 52 – Εισφορές - Εταιρική Περιουσία - Εταιρικές Μερίδες206
 • Άρθρο 53 – Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας208
 • Άρθρο 54 – Δικαιώματα - Διανομή εσόδων - Ευθύνη των Εταίρων - Διαφορές μεταξύ των Εταίρων - Σχέσεις με εντολείς.214
 • Άρθρο 55 – Σχέσεις Εταιρείας προς τρίτους.218
 • Άρθρο 56 – Διάρκεια - Λύση και εκκαθάριση220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄223
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ223
 • Άρθρο 57 – Δικαίωμα σε αμοιβή - Ανάλογη προκαταβολή.223
 • Άρθρο 58 – Αμοιβή δικηγόρου.225
 • Άρθρο 59 – Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης.228
 • Άρθρο 60 – Εργολαβικό δίκης.229
 • Άρθρο 61 – Προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων233
 • Άρθρο 62. – Διανεμητικοί λογαριασμοί240
 • Άρθρο 63 – Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης243
 • Άρθρο 64 – Αμοιβή στη σώρευση αγωγών.246
 • Άρθρο 65 – Αμοιβή για ανταγωγή, παρέμβαση, ανακοπή247
 • Άρθρο 66 – Αμοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή.248
 • Άρθρο 67 – Αμοιβή για παρεμπίπτουσα αγωγή που αφορά σε τόκους κ.λπ248
 • Άρθρο 68 – Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση248
 • Άρθρο 69 – Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου250
 • Άρθρο 70 – Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση διαιτησίας252
 • Άρθρο 71 – Αμοιβή για συμβιβασμό κατά τη διάρκεια δίκης ή μέσω εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς (εξωδικαστική διαμεσολάβηση - δικαστική μεσολάβηση)253
 • Άρθρο 72 – Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση255
 • Άρθρο 73 – Αμοιβή για έλεγχο τίτλων256
 • Άρθρο 74 – Αμοιβή στις δικαιοπραξίες258
 • Άρθρο 75 – Αμοιβή εργασιών με περισσότερους εντολείς259
 • Άρθρο 76 – Αμοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα260
 • Άρθρο 77 – Αμοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής260
 • Άρθρο 78 – Αμοιβή σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής261
 • Άρθρο 79 – Αμοιβή για εντολή που δεν περατώθηκε εξαιτίας ανωτέρας βίας262
 • Άρθρο 80 – Αμοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο262
 • Άρθρο 81 – Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση προσωπικών του υποθέσεων.263
 • Άρθρο 82 – Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή264
 • Άρθρο 83 – Δεσμευτικότητα εκκαθάρισης εξόδων και δικηγορικής αμοιβής.265
 • Άρθρο 84 – Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής αμοιβής266
 • Άρθρο 85 – Δικαίωμα επίσχεσης εγγράφων267
 • Άρθρο 86 – Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων270
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄273
 • ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ273
 • ΤΜΗΜΑ Α΄273
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ273
 • Άρθρο 87 – Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι273
 • Άρθρο 88 – Έδρα δικηγορικού Συλλόγου275
 • Άρθρο 89 – Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια275
 • Άρθρο 90 – Σκοποί και αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων277
 • Άρθρο 91 – Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων282
 • Άρθρο 92 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης283
 • Άρθρο 93 – Αρμοδιότητες Προέδρου και εκπροσώπηση Δικηγορικού Συλλόγου286
 • Άρθρο 94 – Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου288
 • Άρθρο 95 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου289
 • Άρθρο 96 – Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων293
 • Άρθρο 97 – Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία294
 • ΤΜΗΜΑ Β΄295
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ295
 • Άρθρο 98 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης295
 • Άρθρο 99 – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης297
 • Άρθρο 100 – Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης298
 • Άρθρο 101 – Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση300
 • Άρθρο 102 – Αποφάσεις301
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄303
 • ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ303
 • Άρθρο 103 – Εκλογικό δικαίωμα303
 • Άρθρο 104 – Εκλογιμότητα304
 • Άρθρο 105 – Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας306
 • Άρθρο 106 – Έναρξη και λήξη θητείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου306
 • Άρθρο 107 – Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών307
 • Άρθρο 108 – Χρόνος ψηφοφορίας307
 • Άρθρο 109 – Υποβολή υποψηφιοτήτων - Μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί308
 • Άρθρο 110 – Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων309
 • Άρθρο 111 – Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων309
 • Άρθρο 112 – Ανακήρυξη υποψήφιων προέδρων και συμβούλων310
 • Άρθρο 113 – Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις311
 • Άρθρο 114 – Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών - Ψηφοφορία312
 • Άρθρο 115 – Η διενέργεια της ψηφοφορίας και οι σταυροί προτιμήσεως316
 • Άρθρο 116 – Άκυρα ψηφοδέλτια318
 • Άρθρο 117 – Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου320
 • Άρθρο 118 – Σύστημα αναλογικής και συνδυασμοί323
 • Άρθρο 119 – Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας325
 • Άρθρο 120 – Το αποτέλεσμα της εκλογής325
 • Άρθρο 121 – Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών326
 • Άρθρο 122 – Μη αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή θάνατος ή παραίτησή του329
 • Άρθρο 123 – Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο, θάνατός του ή παραίτησή του330
 • Άρθρο 124 – Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσής τους331
 • Άρθρο 125 – Αποβολή της ιδιότητας του προέδρου ή του συμβούλου -Έκπτωση από το αξίωμα332
 • Άρθρο 126 – Παραίτηση από το αξίωμα334
 • Άρθρο 127 – Η άμισθη παροχή υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή του σε σώμα - Καθορισμός Αρμοδιοτήτων335
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄336
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ336
 • Άρθρο 128 – Σύσταση και οργάνωση επιτροπών336
 • Άρθρο 129 – Έργο Επιτροπών Μητρώου338
 • ΤΜΗΜΑ Ε΄342
 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ342
 • Άρθρο 130 – Διαμεσολάβηση342
 • Άρθρο 131 – Μόνιμη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγους347
 • Άρθρο 132 – Αντικείμενο και διαδικασία διαιτησίας στους δικηγορικούς συλλόγους350
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄353
 • ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ353
 • Άρθρο 133 – Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο353
 • Άρθρο 134 – Έργο της Ολομέλειας354
 • Άρθρο 135 – Συνεδριάσεις της Ολομέλειας356
 • Άρθρο 136 – Οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων357
 • Άρθρο 137 – Συντονιστική Επιτροπή358
 • Άρθρο 138 – Δημοψηφίσματα359
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄361
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ361
 • ΤΜΗΜΑ Α΄361
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ361
 • Άρθρο 139 – Γενικές αρχές361
 • Άρθρο 140 – Πειθαρχικά παραπτώματα367
 • Άρθρο 141 – Παραγραφή374
 • ΤΜΗΜΑ Β΄378
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ378
 • Άρθρο 142 – Πειθαρχικές ποινές378
 • Άρθρο 143 – Συνέπειες παύσης - Απαγόρευση εκπροσώπησης381
 • Άρθρο 144 – Επιμέτρηση ποινής384
 • Άρθρο 145 – Δημοσιότητα387
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄388
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ388
 • Άρθρο 146 – Πειθαρχικά Συμβούλια388
 • Άρθρο 147 – Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια390
 • Άρθρο 148 – Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο393
 • Άρθρο 149 – Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων395
 • Άρθρο 150 – Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου397
 • Άρθρο 151 – Τοπική αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων402
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄403
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ403
 • Άρθρο 152 – Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση403
 • Άρθρο 153 – Άσκηση πειθαρχικής δίωξης406
 • Άρθρο 154 – Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων407
 • Άρθρο 155 – Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων411
 • Άρθρο 156 – Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης412
 • Άρθρο 157 – Έφεση413
 • Άρθρο 158 –Έλεγχος των πειθαρχικών συμβουλίων416
 • Άρθρο 159 – Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων417
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄419
 • ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ419
 • Άρθρο 160 – Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο419
 • Άρθρο 161 – Παραγραφή420
 • Άρθρο 162 – Αρμόδιο δικαστήριο421
 • Άρθρο 163 – Περιεχόμενο αγωγής421
 • Άρθρο 164 – Συνέπειες απόρριψης422
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄423
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ423
 • Άρθρο 165 – Μεταβατικές διατάξεις423
 • Άρθρο 166 – Τελικές διατάξεις425
 • [2] ΠΔ 258/1987428
 • Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977428
 • (ΦΕΚ Α΄ 125/9.7.1987)428
 • Άρθρο 1 428
 • Άρθρο 2 429
 • Άρθρο 3 431
 • Άρθρο 4 435
 • Άρθρο 5 436
 • Άρθρο 6 439
 • Άρθρο 7 441
 • Άρθρο 8 441
 • [3] ΠΔ 152/2000444
 • Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε (οδηγία 98/5/ΕΚ)444
 • (ΦΕΚ Α΄ 130/23.5.2000)444
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄444
 • ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ444
 • Άρθρο 1 – [Σκοπός]444
 • Άρθρο 2. – Ορισμοί446
 • Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής449
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄451
 • ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ451
 • Άρθρο 4 – [Δικαίωμα του μετακινούμενου δικηγόρου να ασκεί τις δραστηριότητές του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής]451
 • Άρθρο 5 – [Προϋποθέσεις άσκησης]452
 • Άρθρο 6 – [Υποχρέωση άσκησης επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής]459
 • Άρθρο 7 – [Τομέας δραστηριότητας]460
 • Άρθρο 8 – [Ισχύοντες επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες]464
 • Άρθρο 9 – [Πειθαρχικές διαδικασίες]468
 • Άρθρο 10 – [Άσκηση του επαγγέλματος με την ιδιότητα του εμμίσθου δικηγόρου]470
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄472
 • ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ472
 • Άρθρο 11 – [Εξομοίωση με δικηγόρο του κράτους μέλους υποδοχής]472
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄477
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ477
 • Άρθρο 12 – [Παράρτημα ή γραφείο ομάδας του κράτους μέλους καταγωγής]477
 • Άρθρο 13 – [Σύσταση δικηγορικής εταιρείας]480
 • Άρθρο 14 – [Επωνυμία]481
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄482
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ482
 • Άρθρο 15 – [Υποχρεώσεις συνδρομής και συνεργασίας και απόρρητο]482
 • Άρθρο 16 – [Έναρξη ισχύος]483
 • [4] ΠΔ 122/2010485
 • (ΦΕΚ Α΄ 200/30.11.2010)485
 • Άρθρο 1 – Σκοπός485
 • Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων485
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄489
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί489
 • Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής493
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄495
 • Άρθρο 4 – Όργανα495
 • Άρθρο 5 – Υποβολή πιστοποιητικών497
 • Άρθρο 6 – Δοκιμασία επάρκειας499
 • Άρθρο 7 – Γλωσσικές γνώσεις500
 • Άρθρο 8 – Εγγραφή και χρήση επαγγελματικού τίτλου501
 • Άρθρο 9 – Ποινές501
 • Άρθρο 10 – Μεταβατικές Διατάξεις501
 • Άρθρο 11 – Έναρξη ισχύος502
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ505
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι505
 • Κανονισμός Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων505
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ524
 • Κώδικας Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος524
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ541
 • Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων (ΥΑ 80423/24.10.2014, ΦΕΚ Β΄ 2923/30.10.2014)541
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV544
 • Α. Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά για την κρίση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων των πτυχιούχων πανεπιστημίων της ΕΕ που επιθυμούν εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων544
 • Β. Αίτηση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 Κώδικα Δικηγόρων547
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V548
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων αλλοδαπής του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων για τα κριτήρια αξιολόγησης548
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ557
 • 0
 • 0