Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-56-510-8
Σελίδες: 224
Συγγραφέας: Μ. Μπάκαβου, Φ. Φωτόπουλος

Το ανά χείρας έργο «Περί αιγιαλού και παραλίας» αποτελεί το πρώτο της νέας σειράς «Τεχνικές Εφαρμογές Διοικητικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς», η οποία δημιουργήθηκε για να προσεγγίσει μία σειρά θεμάτων με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά του νομικού όσο και από την πλευρά του τεχνικού – μηχανικού. Το παρόν σύγγραμμα επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τον αιγιαλό και την παραλία. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με  ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 100 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγ­γράμματος, καθώς – όπως συμβαίνει άλλωστε σε πληθώρα θεμάτων – θεωρείται ότι είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των τριών αυτών προσεγγίσεων.Όσον αφορά στη μεθοδολογία προτιμήθηκε η μέθοδος καταρχήν της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία, ιδίως υπό το φως της πλούσιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρα­τείας, και στη συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση κάθε έργου, κατασκευής ή διαδικασίας στον αιγιαλό και στην παραλία, ώστε να μπορεί τόσο ο εξειδικευμένος στο αντικείμενο, όσο και ο για πρώτη φορά αντιμέ­τωπος με αυτό, να περιηγηθεί με άνεση στο βιβλίο αυτό και να αναζητήσει με ευχέρεια τις απαντήσεις στα ζητήματα που τον απασχολούν.Το βιβλίο πλαισιώνεται από πίνακες, εικόνες και σχήματα στις επιμέρους θεματικές ενότητες που του δίνουν μία έντονη πρακτική διάσταση και διευκολύνουν τον χρήστη στην ευχερέστερη αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.

 • -23
 • 1. Εισαγωγή1
 • 2. Βασικές έννοιες - Κυριότητα3
 • 2.1. Αιγιαλός3
 • 2.2. Παραλία4
 • 2.3. Παλαιός αιγιαλός5
 • 2.4. Μεγάλες λίμνες και πλεύσιμοι ποταμοί6
 • 2.5. Λιμένες και λιμενικά έργα6
 • 2.6. Κυριότητα7
 • 3. Τρόπος καθορισμού αιγιαλού11
 • 3.1. Υποχρέωση καθορισμού11
 • 3.2. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη13
 • 3.2.1. Γεωμορφολογία εδάφους14
 • 3.2.2. Μετεωρολογία περιοχής15
 • 3.2.3. Κυματικά στοιχεία16
 • 3.2.4. Τεχνικά έργα17
 • 3.2.5. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή οικίες17
 • 3.2.6. Άλλα στοιχεία18
 • 3.3. Διαδικασία καθορισμού - απεικόνιση19
 • 3.3.1. Διόρθωση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού19
 • 3.3.2. Δημόσια διαβούλευση - Δημοσίευση22
 • 3.3.3. Μεμονωμένοι καθορισμοί ειδικών περιπτώσεων24
 • 3.3.4. Υπόβαθρα - προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού26
 • 3.3.5. Μεταβατικές διατάξεις30
 • 3.4. Επανακαθορισμός αιγιαλού31
 • 3.5. Απαλλοτρίωση κτημάτων32
 • 4. Καθορισμός παλαιού αιγιαλού35
 • 4.1. Υποχρέωση καθορισμού36
 • 4.2. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη37
 • 4.3. Διαδικασία καθορισμού - απεικόνιση37
 • 5. Καθορισμός παραλίας39
 • 5.1. Υποχρέωση καθορισμού39
 • 5.2. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη40
 • 5.3. Εμπράγματα δικαιώματα - απαλλοτριώσεις42
 • 5.4. Δόμηση στην παραλία43
 • 5.4.1. Παραλιακοί οικισμοί μέχρι 2.000 κατοίκους44
 • 6. Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν 2971/200147
 • 6.1. Σκοπός47
 • 6.2. Σύνθεση48
 • 6.3. Λειτουργία49
 • 6.3.1. Συγκρότηση49
 • 6.3.2. Συνεδριάσεις53
 • 6.3.3. Αποφάσεις51
 • 7. Έργα και κατασκευές55
 • 7.1. Γενικές διατάξεις παραχώρησης55
 • 7.2. Υφιστάμενες βιομηχανικές – τουριστικές εγκαταστάσεις56
 • 7.2.1. Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις56
 • 7.2.2. Εγκαταστάσεις χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής59
 • 7.3. Παραχώρηση χρήσης67
 • 7.3.1. Σκοπός - προϋποθέσεις67
 • 7.3.2. Υπουργικές αποφάσεις για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού69
 • 7.3.3. Δικαιούχοι72
 • 7.3.4. Επιτρεπόμενες κατασκευές - χρήσεις73
 • 7.3.4.1. Ομπρέλες – Ξαπλώστρες – Τραπεζάκια76
 • 7.3.4.2. Αρθρωτό (κουμπωτό) ξύλινο δάπεδο77
 • 7.3.4.3. Διάδρομοι πρόσβασης77
 • 7.3.4.4. Χειρολισθήρες – κουπαστές79
 • 7.3.4.5. Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής79
 • 7.3.4.6. Φύτευση80
 • 7.3.4.7. Φωτισμός - Ηχητικές εγκαταστάσεις80
 • 7.3.4.8. Λειτουργία τροχήλατου αναψυκτήριου (καντίνα)80
 • 7.3.4.9. Εξοπλισμός82
 • 7.3.4.10. Χώροι υγιεινής82
 • 7.3.5. Αντάλλαγμα83
 • 7.3.6. Διαδικασία παραχώρησης από ΟΤΑ σε ιδιωτικούς φορείς84
 • 7.3.6.1. Γενικά84
 • 7.3.6.2. Μισθωτήριο συμβόλαιο84
 • 7.3.6.3. Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους85
 • 7.3.6.4. Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης με δημοπρασία μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους86
 • 7.3.6.5. Τελικές ενέργειες μεταβίβασης δικαιώματος χρήσης88
 • 7.3.6.6. Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης με89
 • 7.3.7. Ανάκληση παραχώρησης90
 • 7.3.8. Ακίνητα που ανήκουν στην ΕΤΑ84
 • 7.4. Παραχώρηση για εκτέλεση έργων91
 • 7.4.1. Επιτρεπόμενες κατασκευές - έργα - χρήσεις91
 • 7.4.2. Έναρξη διαδικασίας αδειοδότησης93
 • 7.4.3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση94
 • 7.4.3.1. Έργα κατηγορίας Α198
 • 7.4.3.2. Έργα κατηγορίας Α2100
 • 7.4.3.3. Έργα κατηγορίας Β103
 • 7.4.4. Απόφαση παραχώρησης105
 • 7.4.5. Τουριστικά Δημόσια Κτήματα107
 • 7.4.6. Κατασκευή κοινωφελών δικτύων111
 • 7.4.7. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ111
 • 7.4.8. Εργασίες συντήρησης ενεργειακών εγκαταστάσεων113
 • 7.5. Παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών113
 • θαλάσσιων εκτάσεων107
 • 8. Ειδικά έργα και κατασκευές117
 • 8.1. Αντιδιαβρωτικά έργα117
 • 8.1.1. Περιγραφή117
 • 8.1.2. Αδειοδότηση120
 • 8.2. Πλωτές εξέδρες124
 • 8.2.1. Περιγραφή124
 • 8.2.2. Σκοπός125
 • 8.2.3. Πλωτές εξέδρες εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ)125
 • 8.2.3.1. Αγκυροβολία πλωτής εξέδρας ως σημείο127
 • 8.2.4. Πλωτές εξέδρες εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ)129
 • 8.2.5. Εγκριτική απόφαση130
 • 8.2.6. Καθορισμός οικονομικού ανταλλάγματος132
 • 8.2.7. Υποχρεώσεις δικαιούχων133
 • 8.2.8. Έλεγχος - κυρώσεις134
 • 8.3. Περιφράξεις135
 • 8.3.1. Περιγραφή135
 • 8.3.2. Χωροθέτηση περίφραξης137
 • 8.3.2.1. Απόσταση από γραμμή αιγιαλού137
 • 8.3.2.2. Έκταση περίφραξης138
 • 8.3.2.3. Ύψος περίφραξης138
 • 8.3.3. Αδειοδότηση138
 • 8.3.4. Κατεδάφιση παράνομων περιφράξεων139
 • 8.3.5. Περίφραξη ιδιωτικών ιδιοκτησιών141
 • 8.4. Θαλάσσια αιολικά πάρκα143
 • 8.4.1. Χωροθέτηση143
 • 8.4.1.1. Κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων144
 • 8.4.1.2. Κριτήρια χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων149
 • 8.4.2. Αδειοδότηση150
 • 8.5. Υδατοδρόμια152
 • 8.5.1. Περιγραφή152
 • 8.5.2. Γενικές διατάξεις153
 • 8.5.3. Δικαιολογητικά φακέλου άδειας λειτουργίας155
 • 8.5.4. Χωροθέτηση Υδατοδρομίου εντός Ζώνης Λιμένα159
 • 8.5.5. Χωροθέτηση Υδατοδρομίου εκτός Ζώνης Λιμένα161
 • 8.5.6. Αδειοδότηση161
 • 8.6. Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιμενικών167
 • 8.7. Προστατευτικά δίχτυα168
 • 8.7.1. Περιγραφή168
 • 8.7.2. Αδειοδότηση170
 • 8.7.3. Υποχρεώσεις φορέα – Έλεγχος – Κυρώσεις172
 • 8.8. Ναύδετα172
 • 8.8.1. Περιγραφή172
 • 8.8.2. Αδειοδότηση174
 • 8.8.3. Κυρώσεις174
 • 9. Προστασία περιβάλλοντος - Κυρώσεις175
 • 9.1. Προστασία περιβάλλοντος175
 • 9.1.1. Κατεδάφιση χερσαίων αυθαιρέτων177
 • 9.1.2. Κατεδάφιση θαλάσσιων αυθαιρέτων185
 • 9.1.3. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων ή έργων186
 • 9.2. Κυρώσεις190
 • 10. Φάροι, φανοί και φωτοσημαντήρες193
 • 10.1. Περιγραφή193
 • 10.1.1. Πυρσοί πετρελαίου194
 • 10.1.2. Πυρσοί ασετυλίνης196
 • 10.1.3. Πυρσοί ηλεκτρικοί197
 • 10.1.4. Πυρσοί ηλιακοί197
 • 10.2. Υπηρεσία φάρων197
 • 10.3. Κατασκευή - λειτουργία198
 • 10.4. Εποπτεία - λειτουργία201
 • 10.5. Φωτοσήμανση λιμενικών έργων203
 • 10.6. Φωτοσήμανση ναυαγίων203
 • 10.7. Κυρώσεις204
 • 0
 • 0