Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4366/2016ΚΦΕΦΠΑΚΦορΔιαδικασίαςΦορολογικό ΠοινολόγιοΕΝ.Φ.Ι.Α.Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €18.00
ΝΠ €23.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-951-9
Σελίδες: 640
Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης

Οι νομοθετικές τροποποιήσεις στους φορολογικούς κώδικες που περιλαμβάνει η Συλλογή κατέστησαν απαραίτητη την παρούσα, 7η έκδοση της «Φορολογικής νομοθεσίας», η οποία είναι ενημερωμένη έως τον Ν 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18).

Ειδικότερα, το Έργο ενημερώθηκε με τους Ν 4336/2015, Ν 4337/2015, Ν 4339/2015, Ν 4340/2015, Ν 4342/2015, Ν 4346/2015, Ν 4350/2015, ο οποίος κύρωσε την ΠΝΠ της 18.7.2015 που είχε επιφέρει αλλαγές στις διατάξεις του ΚΦΕ και του ΚΦΠΑ, Ν 4351/2015 καθώς και το Ν 4366/2016 που κύρωσε την από 24.12.2015 ΠΝΠ (που τροποποίησε τον ΚΦΔ) και την από 31.12.2015 ΠΝΠ (που μετέβαλε το Ν 4223/2013).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στη νέα σειρά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης και περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη επισημαίνονται σε αγκύλη οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Αʼ 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Ο νέος κώδικας τσέπης «Φορολογική νομοθεσία» συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

Η Συλλογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, οι οποίοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το Έργο για τη χρηστικότητα και την υψηλή του επιστημονική αξιοπιστία.

 • -11
 • [1] Ν 4172/2013-10
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012, του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72] 1
 • [2] Ν 2859/2000147
 • Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 147
 • [3] Ν 4174/2013317
 • Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-72]317
 • [4] Ν 2523/1997443
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-22 παρ. 3-13, 24-25, 38] 443
 • [5] Ν 4223/2013501
 • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-8, 13, 59] 501
 • [6] Ν 4308/2014533
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-40, 44] 533
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 617
 • 0
 • 0