Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-160-6
Σελίδες: 1112
Συγγραφέας: Α. Καρράς

Το έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί μια συστηματική ερμηνεία και μεθοδολογική ανάπτυξη όλων των άρθρων του ΚΠΔ. Η έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016) και εμπλουτισμένη με νομολογία, κυρίως του Αρείου Πάγου, με κύρια κατεύθυνση τη διευκόλυνση των νομικών της πράξης στην καθημερινότητά τους. Προς τον σκοπό αυτό έχει αποφορτισθεί η ύλη από θεωρητικές κατασκευές και ευρύτερες βιβλιογραφικές παραπομπές (ιδίως σε βιβλιογραφία της αλλοδαπής). Βέβαια, η αφαίρεση θεωρητικής ύλης και βιβλιογραφικών παραπομπών έχει γίνει με προσοχή, ώστε ο αναγνώστης να μην στερείται εκείνης της δικαιοπολιτικής βάσης, που θα του επιτρέπει να κατανοεί και, επομένως, να είναι σε θέση να προσεγγίζει επαρκώς ερμηνευτικά τις σχετικές διατάξεις.

Εξάλλου, έναντι της νομολογίας, τηρείται κριτική στάση επειδή έτσι δίνεται η δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης της απονομής της Δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, προηγείται η θέση της νομολογίας, αφού άλλωστε αυτή βασικά ενδιαφέρει, διότι αυτή αντιμετωπίζει με την αυθεντία της το νομικό ζήτημα που προκύπτει, και έπεται, όπου χρειάζεται, ο κριτικός σχολιασμός, που εμφορείται από ειλικρινή σεβασμό στο έργο των λειτουργών της, όμως με επισήμανση των εσφαλμένων -κατά την άποψη του συγγραφέα- παραδοχών, αλλά και έξαρση εκείνων που κινούνται σε θετική κατεύθυνση.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Γενικοί ορισμοί, Οι αποδείξεις, Προδικασία, Διαδικασία στο ακροατήριο, Ειδικές διαδικασίες, Ένδικα μέσα, Έκτακτες διαδικασίες, Εκτέλεση, Ποινικό μητρώο και Έξοδα της ποινικής διαδικασίας.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας (ΕΣΔΑ και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ), βασική γενική βιβλιογραφία, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί μια έκδοση χρήσιμη σε όσους ασχολούνται με την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, του οποίου τον βασικό κορμό συνιστούν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

 • -49
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25855
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας55
 • ΝΟΜΟΣ 1493 της 17/17 Αυγούστου 195055
 • «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»55
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ56
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ56
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ56
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία56
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τα ποινικά δικαστήρια64
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Aποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων84
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ104
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις111
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη και αναβολή της ποινικήςδίωξης131
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έγκληση147
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-Αδεια για δίωξη160
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο164
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδικαστικά ζητήματα173
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ179
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα179
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ202
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ203
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι203
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες211
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι220
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων225
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ251
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην253
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τοπική αρμοδιότητα272
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενική διάταξη278
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειαςκαι συναιτιότητας279
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύγκρουση της αρμοδιότηταςκαι αρμοδιότητα κατά παραπομπή286
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ293
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις και πρακτικά295
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις312
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις317
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες336
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ακυρότητες340
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ355
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ355
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί355
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αυτοψία376
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι380
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μάρτυρες411
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διερμηνείς452
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ460
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ460
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ460
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί462
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προανάκριση467
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κύρια ανάκριση474
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ481
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις481
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έρευνες483
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατάσχεση502
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απολογία του κατηγορουμένου512
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύλληψη και προσωρινή κράτησητου κατηγορουμένου528
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ570
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Πλημμελειοδικών571
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Εφετών595
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ598
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ598
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ598
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ613
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας613
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνουπου διευθύνει τη συζήτηση621
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο626
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποδεικτική διαδικασία646
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία681
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ687
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο πλημμελειοδικείο687
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο Εφετείο688
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στα μεικτά δικαστήρια690
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ718
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ718
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ718
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα718
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα723
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ734
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα734
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κακουργήματα743
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ746
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έκδοση746
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άλλες περιπτώσεις δικαστικήςσυνδρομής762
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ767
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ767
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ767
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ805
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση805
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αίτηση αναίρεσης809
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ840
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση840
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση861
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ920
 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ920
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επανάληψη της διαδικασίας920
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκατάσταση931
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκανκαι μετέπειτα αθωώθηκαν932
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ942
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ942
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις εκτελεστές942
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσηςτης ποινής950
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικάμε την εκτέλεση957
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τέλος των ποινών962
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις963
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εποπτεία στην έκτιση της στερητικήςτης ελευθερίας ποινής965
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ968
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ968
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ977
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ977
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ984
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ984
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ955
 • 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ995
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ1015
 • 2. ΧAΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ1019
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1033
 • 0
 • 0