Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-972-4
Σελίδες: 232
Συγγραφέας: Α. Χάιδου

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τα ναρκωτικά και ιδιαίτερα τα ζητήματα της χρήσης, της εξάρτησης και του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, στην αρχή εξετάζονται οι εξαρτησιογόνες ουσίες (διεγερτικές, κατασταλτικές, παραισθησιογόνες, συνθετικά ναρκωτικά), η χρήση και η εξάρτηση, η χρήση ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της χρήσης παράνομων ουσιών, καθώς και η σχέση ναρκωτικών ουσιών και εγκλήματος.

Στη συνέχεια αναλύονται θέματα αναφορικά με την αντίδραση του επίσημου κοινωνικού ελέγχου (προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο και ισχύουσα fake watches  νομοθεσία), την ειδική μεταχείριση των εξαρτημένων δραστών (προδικασία, έννομες συνέπειες συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης, απόλυση υπό όρο κ.ά.), την απεξάρτηση (στεγνά προγράμματα, προγράμματα με υποκατάστατα, επανένταξη), την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και διεθνώς, την κατάσταση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ελλάδα, καθώς και τις πολιτικές για τα ναρκωτικά.

Το έργο ολοκληρώνεται με τις τελικές παρατηρήσεις της συγγραφέως, πλούσια βιβλιογραφία και παράρτημα νομοθεσίας (Ν 4139/2013 και Ν 3459/2006).

 • 0
 • 1. ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ10
 • α. Διεγερτικές ουσίες10
 • β. Κατασταλτικές ουσίες24
 • γ. Παραισθησιογόνες ουσίες44
 • δ. Συνθετικά ναρκωτικά48
 • 2. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ52
 • 3. Η ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ56
 • 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ62
 • 5. ΣΧΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ66
 • 6. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ82
 • Α. Προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο83
 • Β. Ισχύουσα νομοθεσία87
 • α. Απλή χρήση91
 • β. Εξάρτηση93
 • γ. Διάπραξη εγκλήματος από χρήστη ή εξαρτημένο95
 • δ. Διακίνηση - Εμπορία97
 • ε. Οδήγηση μεταφορικών μέσων101
 • στ. Πρόκληση και διαφήμιση104
 • ζ. Ανήλικοι και νεαροί ενήλικοι δράστες105
 • 7. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ110
 • α. Προδικασία110
 • β. Έννομες συνέπειες της συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης εκτός καταστημάτων κράτησης112
 • γ. Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων116
 • δ. Εισαγωγή σε θεραπευτικό ή ειδικό κατάστηµα κράτησης118
 • ε. Ειδικές ρυθμίσεις για την απόλυση υπό όρο119
 • 8. ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ122
 • α. Στεγνά προγράμματα123
 • β. Προγράμματα με υποκατάστατα125
 • γ. Επανένταξη135
 • 9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ140
 • 10. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ150
 • 11. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ158
 • 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ176
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ182
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ190
 • 0
 • 0