Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-991-5
Σελίδες: 120
Συγγραφέας: Ε. Παπαθανασόπουλος

Το έργο «Τα πειθαρχικά παραπτώματα των κρατουμένων» αποτελεί ένα εγχειρίδιο στο οποίο καταδεικνύεται η σημασία και οι έννομες συνέπειες των πειθαρχικών παραπτωμάτων των κρατουμένων σε διάφορες εκφάνσεις και ιδίως στο ζήτημα της υφʼ όρον απόλυσης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναλύει την ανατροπή του κανόνα των πειθαρχικών παραπτωμάτων ως προϋπόθεση για την υφʼ όρον απόλυση, εξετάζοντας ζητήματα καλής διαγωγής κρατουμένων, συμπεριφοράς εισαγγελικών και δικαστικών αρχών και κατʼ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Στη συνέχεια εξετάζεται το διεθνές και ημεδαπό πειθαρχικό πλαίσιο με αναφορές στους στοιχειώδεις κανόνες του ΟΗΕ περί μεταχείρισης των κρατουμένων, στη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα πειθαρχικά παραπτώματα των κρατουμένων στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, στην ιστορική αναδρομή στην ελληνική νομοθεσία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων της άμυνας του κρατουμένου. 

Ακολούθως ο συγγραφέας προχωρεί σε μια εγκληματολογική προσέγγιση της ανάδυσης και αντιμετώπισης των πειθαρχικών παραπτωμάτων των κρατουμένων, ενώ προβαίνει και σε εμπειρικές - ερευνητικές παρατηρήσεις και προτάσεις.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα (εισαγγελικές διατάξεις και βουλεύματα) και αλφαβητικό ευρετήριο.

 

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Η ανατροπή του κανόνα των πειθαρχικών παραπτωμάτων ως προϋπόθεση για την υφ’ όρον απόλυση. Η εκτόπιση ενός ισορροπιστικού παράγοντα στην καθημερινότητα της φυλακής12
 • 1. Η κρισιολόγηση της διαγωγής στο πλαίσιο του άρθρου 106 ΠΚ12
 • 2. Απολύσεις και χωρίς την συνδρομή της καλής διαγωγής14
 • α) Ειδικές απολύσεις14
 • β) Για λόγους υγείας ή αναπηρίας15
 • γ) Για παραβάσεις νόμου περί ναρκωτικών17
 • 3. Αντιστάσεις των Εισαγγελικών - Δικαστικών αρχών, μία «ιδιότυπη» άμυνα18
 • 4. Προς ένα περιορισμένο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 106 ΠΚ23
 • α) Ισόβια κάθειρξη και η «ανάγνωση» της διαγραφής των πειθαρχικών ποινών23
 • β) Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση24
 • 5. Επίμετρο27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Διεθνές και ημεδαπό πειθαρχικό πλαίσιο30
 • 1. Οι τελευταίοι κανόνες του Ο.Η.Ε. Το σύνολο στοιχειωδών κανόνων μεταχείρισης των κρατουμένων (1995)30
 • 2. Η δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης31
 • α) Σύνολο των στοιχειωδών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων (Resolution 5/1973)31
 • β) Οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες [Σύσταση R.(87) 3]32
 • γ) Οι νεότεροι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες [R. (2006) 2]34
 • 3. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των κρατουμένων στις ΗΠΑ35
 • 4. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των κρατουμένων στη Γαλλία36
 • 5. Ιστορική αναδρομή στην ελληνική νομοθεσία (πειθαρχικά αδικήματα/πειθαρχικές ποινές/όργανο επιβολής)40
 • α) Τα πρώτα νομοθετήματα40
 • β) Ο Σωφρονιστικός Κώδικας του 196742
 • γ) Ο Κώδικας για την Μεταχείριση των Κρατουμένων του 198944
 • δ) Ο ισχύων Σωφρονιστικός Κώδικας (Ν 2776/1999)47
 • 6. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων της άμυνας του κρατουμένου στο πλαίσιο του πειθαρχικού καθεστώτος καθρέπτης για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων50
 • α) Προς μια αυστηρή εγγυητική πειθαρχική δικονομία50
 • β) Ένας χώρος δικαστικής ασφάλειας53
 • γ) Η πειθαρχική διαδικασία και ο έλεγχός της υπό το πρίσμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της νομολογίας του ΕΔΔΑ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Εγκληματολογική προσέγγιση της ανάδυσης και αντιμετώπισης των πειθαρχικών παραπτωμάτων των κρατουμένων58
 • 1. Η εξέλιξη της τυπολογίας των φυλακών58
 • 2. Οι αλληλεπιδράσεις τύπων κρατουμένων και ρόλων σωφρονιστικών υπαλλήλων63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εμπειρικές - ερευνητικές παρατηρήσεις και προτάσεις70
 • 1. Παρουσίαση δεδομένων70
 • 2. Οδηγός προς ένα νέο Σωφρονιστικό Κώδικα86
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ94
 • ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ116
 • 0
 • 0