Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-007-4
Σελίδες: 648
Επιμέλεια: Α. Ζαχαριάδης, Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Σ. Τσάκος, Ν. Βασιλειάδης, Ι. Σκορδαλός
Το έργο «90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί μια συλλογή 90 πρακτικών θεμάτων που αφορούν στην Ποινική Δικονομία.

Η ύλη των πρακτικών είναι διαρθρωμένη σε 11 κεφάλαια: Προκαταρκτική εξέταση, Ποινική δίωξη, Αρμοδιότητα, Δικαστικά πρόσωπα (αποκλεισμός - εξαίρεση - αποχή), Ακυρότητες, Πολιτική αγωγή, Προανάκριση, Ανάκριση, Ουσιαστική περάτωση κύριας ανακρίσεως, Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης και Απουσία του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας, αίτηση ακύρωσης της απόφασης, απών κατηγορούμενος για κακούργημα άγνωστης ή γνωστής διαμονής). Σε κάθε κεφάλαιο προτάσσεται ειδική θεματική βιβλιογραφία, ενώ κάθε πρακτικό συνοδεύεται από αυτοτελή βιβλιογραφία και σχετική νομολογία.

Η έκδοση συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι η εξοικείωση του φοιτητή, δικηγόρου, υποψήφιου δικαστή, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου νομικού για την εφαρμογή των ποινικών δικονομικών κανόνων στην πράξη.

 • -13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (: άρθρο 31 ΚΠΔ) (Λάμπρος Μαργαρίτης)1
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 311
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 415
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 521
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ27
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ (: άρθρο 43 ΚΠΔ)(Λάμπρος Μαργαρίτης)27
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 629
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 736
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 843
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 949
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1058
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1165
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1270
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1376
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1483
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1588
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1696
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ101
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (: άρθρα 109-137 ΚΠΔ)(Αθανάσιος Ζαχαριάδης)101
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17102
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18107
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19114
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20123
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21129
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22139
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ153
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ – ΑΠΟΧΗ: άρθρα 14-26 ΚΠΔ)(Λάμπρος Μαργαρίτης)153
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24155
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25158
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26165
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27169
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28174
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29177
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30183
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31199
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32205
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33209
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34215
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35222
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ235
 • ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ (: άρθρα 170-176 ΚΠΔ)(Αθανάσιος Ζαχαριάδης)235
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37237
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38246
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39260
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40273
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ289
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (: άρθρα 63-70, 82-88 ΚΠΔ)(Αθανάσιος Ζαχαριάδης)289
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42293
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43297
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44303
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45310
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46319
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47332
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ343
 • ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (: άρθρα 243-245 ΚΠΔ)(Λάμπρος Μαργαρίτης)343
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48345
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49350
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50355
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 51359
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 52364
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 53368
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 54373
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ379
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ (: άρθρα 246-250, 270-304 ΚΠΔ)(Αθανάσιος Ζαχαριάδης)379
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 55380
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 56389
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57395
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58406
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59413
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ425
 • ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ (: άρθρα 308-308Α ΚΠΔ)(Στέφανος Τσάκος)425
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 60427
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61440
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 62450
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63456
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 64465
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ473
 • ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ (: άρθρο 322 ΚΠΔ)(Νικόλαος Βασιλειάδης)473
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65475
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 66481
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67487
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 68492
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69497
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70502
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71508
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ513
 • ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ(Λάμπρος Μαργαρίτης, Ιωάννης Σκορδαλός, Νικόλαος Βασιλειάδης)513
 • Α. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (: άρθρο 341 ΚΠΔ)515
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72515
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 73521
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 74528
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 75532
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 76538
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 77544
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 78549
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 79554
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 80560
 • Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ (: άρθρα 428-431 ΚΠΔ)565
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 81565
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 82570
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 83576
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 84582
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 85590
 • Γ. ΑΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ Ή ΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (: άρθρα 432-435 ΚΠΔ)597
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 86597
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 87601
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 88609
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 89615
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 90622
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ631
 • 0
 • 0