Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-004-3
Σελίδες: 888
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης

Το έργο «Εμβάθυνση στηνΠοινική Δικονομία» αποτελεί μια συλλογή μελετών για εμβάθυνση σε ενδιαφέροντα, πολύπλοκα και καίρια ζητήματα Ποινικής Δικονομίας. 

Περιλαμβάνει συνολικά 33 μελέτες, οι οποίες κατανέμονται στις εξής θεματικές ενότητες: Γενικά - δικονομικά προβλήματα (διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, χρεοκοπία και αρμοδιότητα Τριμελούς Εφετείου κ.ά.), Ποινική δίωξη (βουλευτική ασυλία, ποινική ευθύνη υπουργών, ένσημα - παράβολα - τέλη, προκαταρκτική εξέταση - προανάκριση κ.ά.), Προδικασία (προσωρινή κράτηση, ανήλικοι κατηγορούμενοι και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, ουσιαστική περάτωση κυρίας ανάκρισης κ.ά.), Ακροατήριο (κλητήριο θέσπισμα, γνώση κατηγορίας και βαρύτερος χαρακτηρισμός πράξεως), Ένδικα μέσα (παραίτηση από ασκημένο ένδικο μέσο, έφεση Εισαγγελέα κατά αποφάσεως ΜΟΔ, συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο όταν απουσιάζει ο εκκαλών, καταχραστές του Δημοσίου, νόμος επιεικέστερος κ.ά.) και Εκτέλεση αποφάσεων (σχηματισμός συνολικής ποινής και κλήτευση καταδίκου).

Ο συγγραφέας επιδιώκει, με σημείο αναφοράς τις θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης σε επιλεγμένα ζητήματα, τη σύζευξη θεωρίας και πράξης, το άνοιγμα και την ουσιαστικοποίηση του σχετικού διαλόγου και, επιπλέον, την ανακοπή της ατονίας όλων των μορφών εκφράσεως της ποινικής επιστήμης.

Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί μια έκδοση χρήσιμη σε όσους ασχολούνται με την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.

 • -13
 • Ι. ΓΕΝΙΚΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ3
 • 1. H διαμορφωτική επενέργεια του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου πάνω στο αξιόποινο και στην ποινική δίκη3
 • 2. Το έγκλημα της χρεοκοπίας και η αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου: από τη νομοθετική παραδρομή στην κανονιστική ατονία63
 • 3. Η έννοια και το περιεχόμενο του δεδικασμένου στη Νομολογία του ΕΔΔΑ79
 • II. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ113
 • 4. Βουλευτική ασυλία, δικαίωμα συλλήψεως και εισαγγελική παρέμβαση113
 • 5. Υπουργοί και υφυπουργοί: παθητική δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα131
 • 6. Εξάλειψη αξιόποινου υπουργικού εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα139
 • 7. Ένσημα, παράβολα, τέλη και (ποινικές) δικονομικές ακυρότητες167
 • 8. Προκαταρκτική εξέταση - προανάκριση: Θεωρητικές συμβολές - πρακτικές εφαρμογές183
 • 9. Εισαγγελική εξουσία και εκπρόθεσμη έγκληση (Σκέψεις με αφορμή τη ΔιατΕισΕφΑθ 326/2010)203
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ217
 • 10. Η ποινική δικονομική νομοθεσία στις μέρες μας: Υπηρέτης της σκοπιμότητας ή προστάτης της νομιμότητας;217
 • 11. Προσωρινή κράτηση: προσπάθεια εκλογικεύσεως των ορίων επιβολής της245
 • 12. Ανήλικοι κατηγορούμενοι και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού: Αντικατάσταση περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση263
 • 13. Προσωρινή κράτηση και έκτιση ποινής283
 • 14. Συναφή κακουργήματα ίσης βαρύτητας και συρροή τρόπων ουσιαστικής περατώσεως της κύριας ανακρίσεως313
 • 15. Η δικονομική μεταχείριση των αδικημάτων φοροδιαφυγής του Ν 2523/1997 στο πλαίσιο του νέου άρθρου 308Α ΚΠΔ μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις των προϋποθέσεων δίωξής τους με τους νόμους 3888/2010 και 3943/2011333
 • 16. Μειωμένη ποινή και έφεση κατά βουλεύματος367
 • 17. Προσωρινή παύση της ποινικής διώξεως και έφεση κατά βουλεύματος377
 • 18. Απόλυση υπό όρο και έφεση κατά του οικείου βουλεύματος (: άρθρο 17 Ν 1968/1991)387
 • 19. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων που διατάσσουν εξακολούθηση ή παράταση προσωρινής κρατήσεως401
 • 20. Αμετάκλητη κρίση και αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου415
 • IV. ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ427
 • 21. Κλητήριο θέσπισμα: Τρόπος προβολής της ακυρότητάς του και απόδειξη αυτής (: άρθρο 321 ΚΠΔ)427
 • 22. Γνώση της κατηγορίας και βαρύτερος χαρακτηρισμός της πράξεως447
 • V. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ471
 • 23. Παραίτηση από ασκημένο ένδικο μέσο και αμετάκλητο καταδικαστικής αποφάσεως471
 • 24. Έφεση εισαγγελέα εφετών εναντίον (κατά πλειοψηφία) αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου· προϋποθέσεις παραδεκτού της - Ν 1608/1950· ένταξη των επιβαρυντικών του περιστάσεων στην έκταση του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως του εισαγγελέα (Ιδιωτική Γνωμοδότηση)483
 • 25. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών και έφεση κατά αποφάσεως Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου499
 • 26. Συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο όταν απουσιάζει ο εκκαλών505
 • 27. (Εντελώς ελαφρά) σωματική βλάβη από αμέλεια: Ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου - Θέσεις της νομολογίας για την αμέλεια593
 • 28. Ν 1608/1950: Όρια αξιοποίνου και πρότερος έντιμος βίος617
 • 29. Αναιρετικός έλεγχος της παραγραφής641
 • 30. Επιεικέστερος νόμος ισχύων μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης αποφάσεως και αναιρετικός της έλεγχος705
 • 31. Δικαστήριο της παραπομπής και σύνθεσή του: κανονιστικά δεδομένα και δικαιοκρατικά κενά 775
 • 32. Δικαστήριο παραπομπής και δέσμευσή του από την αναιρετική απόφαση831
 • VI. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ845
 • 33. Σχηματισμός συνολικής ποινής (: άρθρο 551 ΚΠΔ) και κλήτευση του καταδίκου845
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ873
 • 0
 • 0