• Εκουσία δικαιοδοσία • Διαιτησία • Αναγκαστική εκτέλεση • Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €60.00
ΝΠ €70.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-068-5
Σελίδες: 632
Συγγραφέας: Δ. Θεοχάρης, Κ. Κουτσουλέλος, Κ. Κυπρούλη, Π. Ρεντούλης, Ν. Τριάντος, Μ. Φανού
Επιμέλεια: Κ. Κουτσουλέλος

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 2ος τόμος» αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία και ενημερωμένα με τις αλλαγές που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015. 

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από το γενικό μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την απόδειξη, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία, τη διανομή, τα ένδικα μέσα, τα ένδικα βοηθήματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα ασφαλιστικά μέτρα. 

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, την αναγκαστική εκτέλεση και την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών.

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας» είναι ένας συγκερασμός γνώσεων, ενημέρωσης και δικαστηριακής πρακτικής και εμπειρίας. Αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για κάθε μαχόμενο δικηγόρο.

 • -17
 • A. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ3
 • 1. Παρέμβαση (ΚΠολΔ 752) [Κ. Κουτσουλέλος]3
 • Παρατηρήσεις8
 • 2. Προσεπίκληση (ΚΠολΔ 753) [Κ. Κουτσουλέλος]10
 • Παρατηρήσεις16
 • 3. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης (ΚΠολΔ 758) [Κ. Κουτσουλέλος]17
 • Παρατηρήσεις21
 • 4. Τριτανακοπή (ΚΠολΔ 773) [Κ. Κουτσουλέλος]24
 • Παρατηρήσεις32
 • 5. Βεβαίωση γεγονότος (ΚΠολΔ 782) [Κ. Κουτσουλέλος]35
 • Παρατηρήσεις40
 • 6. Κήρυξη σε αφάνεια (ΚΠολΔ 783) [Κ. Κουτσουλέλος]42
 • Παρατηρήσεις44
 • 7. Διορισμός προσωρινής διοίκησης ή εκκαθαριστών (ΚΠολΔ 786) [Κ. Κουτσουλέλος]45
 • Παρατηρήσεις50
 • 8. Αίτηση αναγνώρισης σωματείου - Ανακοπή (ΚΠολΔ 787) [Κ. Κουτσουλέλος]510
 • Α΄ Δικόγραφο51
 • Β΄ Δικόγραφο53
 • Παρατηρήσεις56
 • 9. Έλεγχος ΑΕ (ΚΠολΔ 788) [Κ. Κουτσουλέλος]58
 • Παρατηρήσεις68
 • 10. Άρνηση καταχώρησης σε δημόσια βιβλία (ΚΠολΔ 791) [Κ. Κουτσουλέλος]69
 • Παρατηρήσεις73
 • 11. Άδεια εκποίησης ή απόδοσης ενεχύρου (ΚΠολΔ 792) [Κ. Κουτσουλέλος]74
 • Παρατηρήσεις78
 • 12. Διορισμός μεσεγγυούχου (ΚΠολΔ 793) [Κ. Κουτσουλέλος]79
 • Παρατηρήσεις81
 • 13. Διορισμός πραγματογνώμονα (ΚΠολΔ 794) [Κ. Κουτσουλέλος]82
 • Παρατηρήσεις85
 • 14. Διορισμός διαχειριστή επικαρπίας (ΚΠολΔ 795) [Κ. Κουτσουλέλος]86
 • Παρατηρήσεις89
 • 15. Διορισμός επιτρόπου (ΚΠολΔ 796) [Κ. Κουτσουλέλος]90
 • Παρατηρήσεις92
 • 16. Άδεια για τη διενέργεια πράξεων (ΚΠολΔ 797, 798) [Κ. Κουτσουλέλος]93
 • Παρατηρήσεις98
 • 17. Άδεια για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση (ΚΠολΔ 799) [Κ. Κουτσουλέλος]99
 • Παρατηρήσεις101
 • 18. Άδεια για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα (ΚΠολΔ 799) [Κ. Κουτσουλέλος]102
 • Παρατηρήσεις105
 • 19. Υιοθεσία (ΚΠολΔ 800) [Κ. Κουτσουλέλος]106
 • Παρατηρήσεις112
 • 20. Δικαστική συμπαράσταση (ΚΠολΔ 801-806) [Κ. Κουτσουλέλος]114
 • Παρατηρήσεις119
 • 21. Δημοσίευση διαθήκης (ΚΠολΔ 807) [Κ. Κουτσουλέλος]122
 • Παρατηρήσεις124
 • 22. Αίτηση για κατάθεση διαθήκης (ΚΠολΔ 811) [Κ. Κουτσουλέλος]126
 • Παρατηρήσεις128
 • 23. Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας (ΚΠολΔ 812) [Κ. Κουτσουλέλος]129
 • Παρατηρήσεις133
 • 24. Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας (ΚΠολΔ 813) [Κ. Κουτσουλέλος]134
 • Παρατηρήσεις136
 • 25. Διορισμός εκκαθαριστή κληρονομίας (ΚΠολΔ 814) [Κ. Κουτσουλέλος]137
 • Παρατηρήσεις139
 • 26. Παύση εκτελεστή διαθήκης (ΚΠολΔ 815) [Κ. Κουτσουλέλος]140
 • Παρατηρήσεις143
 • 27. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (ΚΠολΔ 817) [Κ. Κουτσουλέλος]144
 • Παρατηρήσεις147
 • 28. Άδεια για διάθεση κληρονομιαίων (ΚΠολΔ 818) [Κ. Κουτσουλέλος]148
 • Παρατηρήσεις151
 • 29. Κληρονομητήριο (ΚΠολΔ 819-824) [Κ. Κουτσουλέλος]152
 • Παρατηρήσεις155
 • 30. Ερμηνεία διαθήκης (ΚΠολΔ 825) [Κ. Κουτσουλέλος]157
 • Παρατηρήσεις160
 • 31. Σφράγιση (ΚΠολΔ 826-830) [Κ. Κουτσουλέλος]161
 • Παρατηρήσεις163
 • 32. Αποσφράγιση - Απογραφή (ΚΠολΔ 831-842) [Κ. Κουτσουλέλος]167
 • Παρατηρήσεις170
 • 33. Πρόσκληση αναγγελίας δικαιώματος (ΚΠολΔ 843-849) και κήρυξη αξιογράφου ως ανίσχυρου (ΚΠολΔ 850-860) [Κ. Κουτσουλέλος]171
 • Παρατηρήσεις174
 • 34. Αίτηση για βεβαιωτικό όρκο (ΚΠολΔ 861-866, 952) [Κ. Κουτσουλέλος]178
 • Παρατηρήσεις182
 • Β. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ185
 • 35. Συμφωνία διαιτησίας (ΚΠολΔ 869) [Μ. Φανού]185
 • Α΄ Δικόγραφο185
 • Β΄ Δικόγραφο187
 • Παρατηρήσεις188
 • 36. Πρόσκληση ορισμού διαιτητή - επιδιαιτητή (ΚΠολΔ 873) [Μ. Φανού]199
 • Παρατηρήσεις201
 • 37. Πρόσκληση αντικατάστασης διαιτητή - επιδιαιτητή (ΚΠολΔ 875) [Μ. Φανού]203
 • Παρατηρήσεις205
 • 38. Αίτηση ορισμού διαιτητή από το δικαστήριο (ΚΠολΔ 878) [Μ. Φανού]206
 • Παρατηρήσεις209
 • 39. Αγωγή ακύρωσης διαιτητικής απόφασης (ΚΠολΔ 897) [Μ. Φανού]211
 • Παρατηρήσεις218
 • 40. Αγωγή αναγνώρισης ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης (ΚΠολΔ 901) [Μ. Φανού]230
 • Παρατηρήσεις233
 • Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ237
 • 41. Αίτηση για κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα (ΚΠολΔ 905) [Δ. Θεοχάρης]237
 • Παρατηρήσεις242
 • 42. Αναστολή εκτελεστότητας οριστικής απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή (ΚΠολΔ 912, 913) [Π. Ρεντούλης]244
 • Παρατηρήσεις247
 • 43. Αγωγή επαναφοράς των πραγμάτων και αποζημίωσης (ΚΠολΔ 914, 924, 940) [Δ. Θεοχάρης]251
 • Παρατηρήσεις258
 • 44. Αίτηση χορήγησης απογράφου (ΚΠολΔ 918)261
 • Α΄ Δικόγραφο [Κ. Κουτσουλέλος]261
 • Β΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης]263
 • Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης]266
 • 45. Επιταγή για εκτέλεση (ΚΠολΔ 924)269
 • Α΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης]269
 • Παρατηρήσεις271
 • Β΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης]274
 • Παρατηρήσεις276
 • Γ΄ Δικόγραφο [Π. Ρεντούλης]277
 • Παρατηρήσεις278
 • Δ΄ Δικόγραφο [Κ. Κουτσουλέλος]280
 • Παρατηρήσεις281
 • 46. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933) [Κ. Κουτσουλέλος]282
 • Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης]288
 • 47. Παρέμβαση στην εκτελεστική δίκη (ΚΠολΔ 937) [Κ. Κουτσουλέλος]309
 • Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης]311
 • 48. Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης (ΚΠολΔ 936) [Π. Ρεντούλης]313
 • Α΄ Δικόγραφο313
 • Β΄ Δικόγραφο316
 • Παρατηρήσεις319
 • 49. Αγωγή για επιχείρηση πράξης (ΚΠολΔ 945, 946) [Κ. Κουτσουλέλος]330
 • Παρατηρήσεις 336
 • 50. Αγωγή για υποχρέωση ορισμένης πράξης (ΚΠολΔ 946) [Κ. Κυπρούλη]338
 • Παρατηρήσεις352
 • 51. Αγωγή για παράλειψη ή ανοχή (ΚΠολΔ 947) [Κ. Κουτσουλέλος]357
 • Παρατηρήσεις360
 • 52. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης (ΚΠολΔ 949) [Ν. Τριάντος]362
 • Παρατηρήσεις365
 • 53. Εκτέλεση απόφασης συναινετικού διαζυγίου ως προς την άσκηση επιμέλειας, την επικοινωνία του μη ασκούντος την επιμέλεια και τη διατροφή του τέκνου (ΚΠολΔ 950 παρ. 3, ΑΚ 1441) [Κ. Κουτσουλέλος]368
 • Παρατηρήσεις 373
 • 54. Ανακοπή διόρθωσης της έκθεσης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 954 παρ. 4) [Π. Ρεντούλης]375
 • Παρατηρήσεις378
 • 55. Ρύθμιση θεμάτων μεσεγγύησης – Αίτηση αντικατάστασης μεσεγγυούχου (ΚΠολΔ 956) [Π. Ρεντούλης]379
 • Παρατηρήσεις382
 • 56. Αίτηση διενέργειας νέου πλειστηριασμού ή ελεύθερης εκποίησης (ΚΠολΔ 966) [Π. Ρεντούλης]383
 • Παρατηρήσεις386
 • 57. Αναγγελία δανειστή (αναγγελία απαίτησης σε πλειστηριασμό) (ΚΠολΔ 972) [Π. Ρεντούλης]387
 • Παρατηρήσεις392
 • 58. Ανακοπή κατά αναγγελίας δικαιώματος (ΚΠολΔ 971 παρ. 2) [Κ. Κουτσουλέλος]395
 • Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης]399
 • 59. Δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού επί ματαίωσής του και υποκατάστασης στη θέση του επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 973) [Π. Ρεντούλης]400
 • Παρατηρήσεις405
 • 60. Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού από άλλον (ΚΠολΔ 973 παρ. 4) [Κ. Κουτσουλέλος]407
 • Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης]409
 • 61. Ανακοπή κατά του κύρους της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 973 παρ. 6) [Κ. Κουτσουλέλος]410
 • Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης]413
 • 62. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης (ΚΠολΔ 979) [Π. Ρεντούλης]414
 • Παρατηρήσεις418
 • 63. Κατασχετήριο έγγραφο στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου (ΚΠολΔ 983) [Π. Ρεντούλης]433
 • Παρατηρήσεις437
 • 64. Δήλωση τρίτου μετά την κοινοποίηση κατασχετηρίου εγγράφου (ΚΠολΔ 985) [Π. Ρεντούλης]440
 • Παρατηρήσεις441
 • 65. Ανακοπή δανειστή κατά της δήλωσης τρίτου (ΚΠολΔ 986) [Π. Ρεντούλης]443
 • Παρατηρήσεις447
 • 66. Διορισμός συμβολαιογράφου στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου για τη διανομή (ΚΠολΔ 988) [Π. Ρεντούλης]448
 • Παρατηρήσεις451
 • 67. Ανακοπή τρίτου στην κατάσχεση στα χέρια του (ΚΠολΔ 987) [Π. Ρεντούλης]453
 • Παρατηρήσεις456
 • 68. Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου (ΚΠολΔ 1000) [Π. Ρεντούλης]458
 • Παρατηρήσεις461
 • 69. Αίτηση για ανατροπή κατάσχεσης (ΚΠολΔ 1019) [Π. Ρεντούλης]462
 • Παρατηρήσεις464
 • 70. Αγωγή διεκδίκησης πράγματος μετά τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1020) [Π. Ρεντούλης]465
 • Παρατηρήσεις470
 • 71. Αίτηση για κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (ΚΠολΔ 1022 επ.) [Π. Ρεντούλης]471
 • Παρατηρήσεις474
 • 72. Αίτηση αντικατάστασης διαχειριστή επί ειδικών περιουσιακών στοιχείων (ΚΠολΔ 1029) [Π. Ρεντούλης]480
 • Παρατηρήσεις483
 • 73. Αίτηση για αναγκαστική διαχείριση ακινήτου ή επιχείρησης του οφειλέτη (ΚΠολΔ 1034 επ.) [Π. Ρεντούλης]486
 • Παρατηρήσεις490
 • 74. Αίτηση αντικατάστασης διαχειριστή ή επόπτη στην αναγκαστική διαχείριση (ΚΠολΔ 1040) [Π. Ρεντούλης]492
 • Παρατηρήσεις496
 • 75. Αίτηση για προσωπική κράτηση του οφειλέτη (ΚΠολΔ 1047) [Δ. Θεοχάρης]498
 • Παρατηρήσεις503
 • 76. Αντιρρήσεις οφειλέτη (ΚΠολΔ 1050, 1054) [Π. Ρεντούλης]506
 • Παρατηρήσεις509
 • 77. Αίτηση απόλυσης κρατούμενου οφειλέτη (ΚΠολΔ 1052, 1053) [Κ. Κουτσουλέλος]512
 • Παρατηρήσεις [Π. Ρεντούλης]515
 • Δ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ519
 • 78. Ρήτρα διαμεσολάβησης (ΚΠολΔ 214Γ) [Δ. Θεοχάρης]519
 • Παρατηρήσεις521
 • 79. Ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής διαφοράς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης Ν 3898/2010 [Δ. Θεοχάρης]523
 • Παρατηρήσεις530
 • 80. Συμφωνία των μερών κατά τη διαμεσολάβηση [Δ. Θεοχάρης]532
 • Παρατηρήσεις536
 • 81. Πρακτικό διαμεσολάβησης [Δ. Θεοχάρης]537
 • Παρατηρήσεις543
 • 82. Αίτηση μεταγραφής του πρακτικού διαμεσολάβησης (ή μεσολάβηση) [Δ. Θεοχάρης]545
 • Παρατηρήσεις546
 • 83. Ακύρωση του πρακτικού διαμεσολάβησης [Δ. Θεοχάρης]548
 • Παρατηρήσεις556
 • 84. Αγωγή κατά διαμεσολαβητή (περίπτωση παραβίασης απορρήτου) [Δ. Θεοχάρης]558
 • Παρατηρήσεις570
 • 85. Δικαστική διαμεσολάβηση (ΚΠολΔ 214Β) [Δ. Θεοχάρης]572
 • Παρατηρήσεις574
 • 86. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς (ΚΠολΔ 214Α) [Δ. Θεοχάρης]576
 • Παρατηρήσεις585
 • 87. Αίτηση για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 209) [Δ. Θεοχάρης]587
 • Παρατηρήσεις591
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΠολΔ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 1ου & 2ου593
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ601
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1ου ΤΟΜΟΥ607
 • 0
 • 0