Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-074-6
Σελίδες: 522
Επιμέλεια: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 25ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης», που έλαβε χώρα από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2015 στο Ναύπλιο.

Αρχικά στην πρώτη ενότητα των γενικών εισηγήσεων ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Γ. Μιχαλόπουλος με θέμα: «H ταυτότητα της οικογενειακής επιχείρησης» και Ι. Δρυλλεράκης με θέμα: «Η διαδοχή των γενεών στην οικογενειακή επιχείρηση - O σχεδιασμός της διαδοχής»

Στη δεύτερη ενότητα, τους συνέδρους απασχόλησαν τα «Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της οικογενειακής επιχείρησης».

Ειδικότερα ο Χ. Μαστροκώστας, ανέπτυξε την εισήγησή του με θέμα: «Eσωτερικές σχέσεις της οικογενειακής εταιρίας: Διαμορφώσεις της συμμετοχής, των εταιρικών σχέσεων και της οργανικής εξουσίας», ο Μ. Μαστρομανώλης παρουσίασε την εισήγησή του πάνω στις «Eξωτερικές σχέσεις της οικογενειακής εταιρίας: Το παράδειγμα της ευθύνης εταίρων και διοικητών και η ένταξη της εταιρίας σε όμιλο» και ο Γ. Λέκκας ομίλησε για την «Οικογενειακή επιχείρηση και οι σχέσεις της με την τράπεζα». Ο Χ. Τιμαγένης ανέπτυξε το θέμα: «Η οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση», ενώ η Χ. Ταρνανίδου κινήθηκε στη θεματική γύρω από την «Οικογενειακή επιχείρηση ως νέα επενδυτική προοπτική».

Στη συνέχεια (τρίτη ενότητα - στρογγυλό τραπέζι) έλαβε χώρα συζήτηση σχετικά με τις διενέξεις στην οικογενειακή επιχείρηση - Τρόποι αποτροπής και δικαστικής ή εξώδικης επίλυσής τους με ομιλητές τους Σ. Αλεξανδρή Α. Καρατζά, Ε. Κολτσάκη και Ε. Κουράκη.

Στην τέταρτη ενότητα του συνεδρίου αναλύθηκαν ειδικότερα τα ζητήματα διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση οι εισηγήσεις των κ.κ. : Γ. Μπαμπέτα: «Η διαδοχή των γενεών στην οικογενειακή επιχείρηση και τα βασικά νομικά προβλήματα που ανακύπτουν», Κ. Καλαμπούκα: «Η κινητικότητα των μελών μιας οικογενειακής επιχείρησης», Ε. Ζερβογιάννη «Πόσο κατάλληλο είναι σήμερα το κληρονομικό δίκαιο για τη ρύθμιση της διαδοχής στην επιχείρηση;» και Γ. Φωτόπουλου: «Η φορολογική αντιμετώπιση της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση».

Περιλαμβάνονται ακόμα στο έργο και οι παρεμβάσεις των Α. Αλεξανδροπούλου, Ζ. Γιαννακοπούλου, Ι. Καλαντζάκου, Β. Καραγιάννη, Λ. Καρατζά, Μ. Ορφανού, Ν. Πίτσου και Χρ. Τσενέ.

 • -11
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ3
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικές Εισηγήσεις3
 • Η ταυτότητα της οικογενειακής επιχείρησης3
 • Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών3
 • Η διαδοχή στην επιχείρηση29
 • Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης Δικηγόρος43
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της οικογενειακής επιχείρησης43
 • Οικογενειακή επιχείρηση43
 • Νικόλαος Ρόκας Ομοτ. Καθηγητής ΕΚΠΑ43
 • Εσωτερικές σχέσεις της οικογενειακής εταιρίας: Διαμορφώσεις της συμμετοχής, των εσωτερικών σχέσεων και της οργανικής εξουσίας47
 • Χρήστος Μαστροκώστας Αναπλ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ47
 • Εξωτερικές σχέσεις της οικογενειακής εταιρίας: Το παράδειγμα της ευθύνης εταίρων και διοικητών και η ένταξη της εταιρίας σε όμιλο97
 • Εμμανουήλ Π. Μαστρομανώλης Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ97
 • Η οικογενειακή επιχείρηση και οι σχέσεις της με την τράπεζα 131
 • Γεώργιος Λέκκας Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών131
 • Η οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση133
 • Χρήστος Γρ. Τιμαγένης Δικηγόρος (Πειραιώς και Νέας Υόρκης)133
 • Η οικογενειακή επιχείρηση ως νέα επενδυτική προοπτική167
 • Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών167
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Στρογγυλό τραπέζι: Οι διενέξεις στην οικογενειακή επιχείρηση - Τρόποι αποτροπής και δικαστικής ή εξώδικης επίλυσής τους211
 • Τρόποι δικαστικής επίλυσης των οικογενειακών συγκρούσεων211
 • Σπύρος Γ. Αλεξανδρής Δικηγόρος, LL.M.211
 • Πηγές και εκφάνσεις της παθολογίας και των διενέξεων στις οικογενειακές επιχειρήσεις221
 • Αντώνης Καρατζάς LLB, MBA, Δικηγόρος, Εκδότης221
 • Η διαμεσολάβηση στην επίλυση διενέξεων στην οικογενειακή επιχείρηση229
 • Έλενα Κολτσάκη Δικηγόρος, Δ.Ν., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια &229
 • Η συμβολή του νομικού συμβούλου στην προληπτική αποτροπή της παθολογίας στην οικογενειακή επιχείρηση233
 • Ευάγγελος Κουράκης LL.M. (Cambridge) Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη233
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV. Ζητήματα διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση241
 • Η διαδοχή των γενεών στην οικογενειακή επιχείρηση και τα βασικά προβλήματα που ανακύπτουν241
 • Γιώργος Ι. Μπαμπέτας Δ.Ν. Δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ241
 • Η κινητικότητα των μελών μιας οικογενειακής επιχείρησης261
 • Καλλιόπη Καλαμπούκα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης261
 • Πόσο κατάλληλο είναι σήμερα το κληρονομικό δίκαιο για τη ρύθμιση της διαδοχής στην επιχείρηση;291
 • Ελένη Ζερβογιάννη Επίκ. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.291
 • Η φορολογική αντιμετώπιση της διαδοχής στην οικογενειακή επιχείρηση321
 • Γεώργιος Ι. Φωτόπουλος Δικηγόρος, LL.M. Georgetown Univercity339
 • ΕΝΟΤΗΤΑ V. Παρεμβάσεις339
 • Η υποχρέωση πίστης στην οικογενειακή επιχείρηση339
 • Αντιγόνη Αλεξανδροπούλου Επίκ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου339
 • Η διαμεσολάβηση σε καταστάσεις χωρισμού ή αναδιοργάνωσης της οικογένειας και οι επιπτώσεις στην επιχείρηση347
 • Ζωή Γιαννοπούλου Δικηγόρος, Δ.Ν., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια347
 • Η προοπτική της οικογενειακής επιχείρησης στο Ενωσιακό Δίκαιο. Σκέψεις με αφορμή το σχέδιο έκθεσης 2014/2210 (ΙΝΙ)357
 • Ιωάννα Καλαντζάκου Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΑ 357
 • Η χρηματοδότηση της οικογενειακής επιχείρησης υπό το πρίσμα των ενωσιακών κανόνων περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων371
 • Βασίλειος Σ. Καραγιάννης Δ.Ν. Εντεταλμένος διδασκαλίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), 371
 • Η διαμεσολάβηση στην οικογενειακή επιχείρηση385
 • Λίλα Καρατζά Δικηγόρος, HRM, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια385
 • Οικογενειακή επιχείρηση, Όμιλος επιχειρήσεων και ζητήματα ευθύνης στο δίκαιο του ανταγωνισμού407
 • Μαίρη Ορφανού Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, ΜΔΕ Ιδιωτικού Δικαίου407
 • Εταιρικές δομές και συσχετισμοί εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες οικογενειακές εταιρίες423
 • Νικόλαος Ι. Πίτσος Δικηγόρος, Δ.Ν. (Freie Universität Berlin)423
 • Συμπεράσματα του Συνεδρίου Ελλήνων Εμπορικολόγων483
 • Χρυσούλα Η. Τσενέ Επίκ. Καθηγήτρια Παν. Πατρών483
 • Ερωτηματολόγιο και απαντήσεις491
 • Ευάγγελος Περάκης491
 • 0
 • 0