Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-044-9
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Π. Κιτρομηλίδης

Κατ’ εξοχήν αντικείμενο της πολιτικής θεωρίας είναι η κριτική εξέταση του χαρακτήρα και των σκοπών της πολιτείας. Η πολιτική θεωρία, από την αρχαιότητα, αποπειράται να κατανοήσει τη λειτουργία της πολιτείας και των θεσμών που την απαρτίζουν, προβληματίζεται όμως συγχρόνως και επί του ερωτήματος πώς η πολιτεία ως φορέας της συλλογικής ζωής και οι επί μέρους θεσμοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν για να υπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς τους. Αυτός ο προβληματισμός δημιουργεί μια ενδιάθετη κριτική δυναμική ως προσδιοριστικό στοιχείο του έργου της πολιτικής θεωρίας.

Στη δυναμική αυτή συμβάλλει το βιβλίο «Νεότερη Πολιτική Θεωρία» με την ανάλυση των θεωριών του Κοινωνικού Συμβολαίου, όπως τις στοχάστηκαν οι Thomas Hobbes, John Locke και Jean-Jacques Rousseau, καθώς και με την ανάπτυξη του ωφελιμιστικού φιλελευθερισμού, όπως εκπροσωπήθηκε από τους Jeremy Bentham και John Stuart Mill. Τέλος, στην έκτη έκδοση προστέθηκε και τρίτο μέρος με τίτλο «Ελευθερία και νεωτερικότητα», ώστε να ολοκληρωθεί η ανασκόπηση των θεωριών της πολιτικής ελευθερίας, οι οποίες εμφανίστηκαν ως διανοητική και πολιτική έκφραση της ανόδου της νεωτερικότητας στη δυτική κοινωνία (βλ. Montesquieu, Benjamin Constant και Alexis de Tocqueville).

Η θεωρία του κράτους, η θεωρία της ιδιοκτησίας, η φυσική και ηθική ελευθερία, η θεωρία της ωφελιμότητας, το ιδεώδες της ωφελιμιστικής δημοκρατίας, ο γαλλικός διαφωτισμός, οι βάσεις της δημοκρατίας, αναλύονται διεξοδικά και με σαφήνεια, με αποτέλεσμα το βιβλίο «Νεότερη Πολιτική Θεωρία» να έχει μεγάλη παιδευτική αξία.

 • -17
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ9
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ9
 • THOMAS HOBBES9
 • I. Οι προθέσεις της πολιτικής φιλοσοφίας του Hobbes: η εισαγωγή στον Λεβιάθαν10
 • II. Θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς13
 • III. Θεωρία της πολιτικής υποχρέωσης16
 • IV. Θεωρία του κράτους21
 • V. Σχόλιο περί ελευθερίας23
 • JOHN LOCKE25
 • I. Οι γνωσιολογικές προϋποθέσεις του φιλελευθερισμού27
 • II. Φυσική ζωή και κοινωνικό συμβόλαιο28
 • III. Θεωρία της ιδιοκτησίας30
 • IV. Περιορισμένη διακυβέρνηση και επανάσταση34
 • V. Η ιδέα της ανοχής39
 • JEAN - JACQUES ROUSSEAU43
 • I. Η γενεαλογία της ανισότητας και το απατηλό συμβόλαιο45
 • II. Φυσική και ηθική ελευθερία49
 • III. Η γενική βούληση51
 • IV. Ο πολίτης και ο νομοθέτης55
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ63
 • ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ63
 • JEREMY BENTHAM63
 • Ι. Ωφελιμισμός και νομοθεσία65
 • II. Η ποινική θεωρία ως κοινωνική αγωγή69
 • III. Από τη μεταρρύθμιση στη δημοκρατία72
 • IV. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία και σύγχρονο κράτος76
 • JOHN STUART MILL79
 • I. Τα όρια του ωφελιμισμού81
 • II. Ελευθερία και πολιτισμός85
 • III. Το νόημα της δημοκρατίας92
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ105
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ105
 • MONTESQUIEU105
 • I. Το περίγραμμα της πολιτικής θεωρίας του Montesquieu106
 • ΙΙ. Η καταγγελία του δεσποτισμού110
 • ΙΙI. Οι εναλλακτικές δυνατότητες125
 • IV. To πολίτευμα των ελεύθερων θεσμών133
 • BENJAMIN CONSTANT139
 • Ι. Ρομαντισμός και κριτική της νεωτερικότητας141
 • ΙΙ. Η ελευθερία κατά τους νεοτέρους142
 • ΙΙΙ. Απειλές της τυραννίας145
 • IV. Οι αβέβαιες ελπίδες της προόδου148
 • ALEXIS DE TOCQUEVILLE149
 • I. Η νεωτερικότητα ως πολιτική συνείδηση150
 • II. Η ανακάλυψη της δημοκρατίας151
 • III. Η Αμερική ως νεωτερικότητα157
 • IV. Η Επανάσταση ως ιστορικό πεπρωμένο;161
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ165
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ187
 • 0
 • 0