Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-070-8
Σελίδες: 144
Συγγραφέας: Ε. Παντελοδήμου

O Γεώργιος Φιλάρετος υπήρξε μια ιδιάζουσα μορφή της νεότερης πολιτικής μας ιστορίας ο οποίος δεν εντάχθηκε σε κομματικούς σχηματισμούς –υπήρξε πάντοτε ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής- και αγωνίστηκε για τη δημιουργία κομμάτων αρχών, επιχειρώντας να μεταμορφώσει το ελληνικό πολιτικό σκηνικό με προσωπικά μέσα, όπως η έκδοση εφημερίδων, η δημοσίευση σχετικών συγγραμμάτων, οι αγορεύσεις του στη Βουλή και η δράση του για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας όλων των φορέων της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα αποσκοπεί στην παρουσίαση του συνόλου των νομικού περιεχομένου δημοσιευμάτων του Γ. Φιλαρέτου, ώστε να καθίσταται ευχερής η μελέτη και η αξιολόγηση του έργου του από τους νεότερους μελετητές. Για μια περίπου τριακονταετία από το θάνατό του το 1929 ο Γ. Φιλάρετος, ο επωνομαζόμενος «Πατήρ της ἑλληνικής Δημοκρατίας», αγνοήθηκε παντελώς από την ελληνική ιστοριογραφία. Παρόλο που σύσσωμη η πολιτική ηγεσία αναγνώρισε τότε τους αγώνες του για την καθιέρωση δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα «διά γνησίου δημοψηφίσματος», υπογραμμίζοντας την εμμονή του στα δημοκρατικά ιδεώδη κατά την κοινοβουλευτική του θητεία, την πλούσια συγγραφική του δημιουργία και την επαρκέστατη νομομάθειά του, δεν υπήρξε συστηματική μελέτη και αποτίμηση του πολύμορφου έργου του.

Τα νομικού περιεχομένου δημοσιεύματά του αναφέρονται κυρίως στο δημόσιο και στο αστικό δίκαιο. Εκτός από τα περί Συντάγματος και σύγκλησης Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης έργα, δημοσίευσε μελέτες για θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, για θέματα φορολογίας και δασμών, κληρονομικού δικαίου και ποινικής δικονομίας. Σημαντικές υπήρξαν επίσης και οι γνωμοδοτήσεις του, οι οποίες καταχωρίζονται σε έγκριτα νομικά έντυπα της εποχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές συνυπογράφονται από κορυφαίους εκπροσώπους της νομικής επιστήμης, όπως οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Κωστής, Ν. Δαμασκηνός, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Π. Καλλιγάς, Β. Οικονομίδης, Ι. Ευκλείδης, Γ. Αγγελόπουλος και οι γνωστοί δικηγόροι της πρωτεύουσας Ξενοφών Ψαρράς, Κ. Έσλιν, Ιω. Ευταξίας, Εμμ. Λυκούδης, Π. Λιακόπουλος. Μεγάλο μέρος όμως της νομικής συγγραφικής δραστηριότητας του Γ. Φιλαρέτου παραμένει άγνωστο και δυσεύρετο, γιατί είναι εγκατασπαρμένο σε φυλλάδια, περιοδικά και εφημερίδες σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη της πεντηκονταετίας.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ12
 • ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ12
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ16
 • ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ20
 • Σπουδές και επιλογή επαγγέλματος20
 • Αναδιοργάνωση της Δικαιοσύνης24
 • Ο Νόμος περί Δικηγορικών Συλλόγων32
 • Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών35
 • Η τελευταία πράξη44
 • Δημοκρατικό πολίτευμα – Συντακτική Εθνοσυνέλευση48
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ56
 • I. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ56
 • II. ΜΕΛΕΤΕΣ63
 • ΙII. ΑΡΘΡΑ74
 • IV. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ102
 • V. ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ111
 • ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Γ.Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ139
 • 0
 • 0