Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-054-8
Σελίδες: 320
Επιμέλεια: Σ. Κατσικίδης, Ε. Νίνα - Παζαρζή

Το συλλογικό έργο «Από την Κοινωνική Σκέψη στην Κοινωνιολογική Θεωρία» περιλαμβάνει δεκατέσσερα άρθρα κοινωνιολόγων, πολιτικών και οικονομικών επιστημόνων από Ελλάδα, την Κύπρο και την Αυστρία, τα οποία ασχολούνται με το έργο θεωρητικών των Κοινωνικών Επιστημών. Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο και την προβληματική της κοινωνιολογικής και ευρύτερα της κοινωνικής θεωρίας και στοχεύει στην ενημέρωση και στον προβληματισμό για το έργο των θεωρητικών που πραγματεύονται οι συγγραφείς.

Συνολικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμβολές: Α. Καραγιάννης «Κλασσικός Οικονομικός και Κοινωνικός Φιλελευθερισμός», Ά. Λοϊζίδης, «John Stuart Mill και η επιστήμη της Κοινωνίας», Γ. Γιάγκου «Herbert Spencer, ο πατέρας της Βρετανικής κοινωνιολογίας», Σ. Τομπάζος «Επικαιρότητα της Θεωρίας του “Φετιχισμού” στον Καρλ Μαρξ», Ε. Νίνα - Παζαρζή «Παράλληλες κλασσικές προσεγγίσεις στη μελέτη της κοινωνίας: Emile Durkheim - Max Weber», H. Hanappi, Ν. Παρτασίδης, «Γιόζεφ Σουμπέτερ: H δημιουργική καταστροφή», Β. Μαγκλάρας «Εισαγωγή στη Θεωρία του Talcott Parsons», Ν. Κατριβέσης «Η κοινωνιολογία του Norbert Elias», Χ. Τσέκερης «Επιστήμη και Κοινωνία στο έργο του Pierre Bourdieu», Ε. Λοΐζου «Εισαγωγή στον Μισέλ Φουκώ», Λ. Λαμπριανού «Anthony Giddens: Η θεωρία της Δομοποίησης», Σ. Κατσικίδης, Μ. Ιωάννου «Κοινωνία της Διακινδύνευσης στο έργο του Ulrich Beck», Μ. Τσαγκάρης «Κοινωνιολογία της Τέχνης - Η Προσέγγιση του Howard S. Becker» Λ.-Π. Σπυρίδου «Stuart Hall: Η επαναφορά της “ιδεολογίας” στις σπουδές επικοινωνίας».

 • 0
 • Περιεχόμενα8
 • Πρόλογος8
 • 1. Κλασσικός Οικονομικός και Κοινωνικός Φιλελευθερισμός14
 • Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης+14
 • 2. Ο John Stuart Mill και η Επιστήμη της Κοινωνίας40
 • Άντης Λοϊζίδης40
 • 3. Herbert Spencer: Ο πατέρας της Βρετανικής κοινωνιολογίας62
 • Γεωργία Γιάγκου62
 • 4. Η Επικαιρότητα της Θεωρίας του «Φετιχισμού» στον Καρλ Μαρξ72
 • Σταύρος Τομπάζος72
 • 5. Παράλληλες κλασσικές προσεγγίσεις στη μελέτη της κοινωνίας: Emile Durkheim – Max Weber94
 • Ελένη Νίνα – Παζαρζή94
 • 6. Γιόζεφ Σουμπέτερ: H δημιουργική καταστροφή118
 • Hardy Hanappi118
 • Νεκτάριος Παρτασίδης118
 • 7. Εισαγωγή στη Θεωρία του Talcott Parsons140
 • Βασίλης Μαγκλάρας140
 • 8. Η κοινωνιολογία του Norbert Elias – Από τις κοινωνικές δομές στις αλληλεξαρτήσεις156
 • Νικόλαος Κατριβέσης156
 • 9. Επιστήμη και Κοινωνία στο έργο του Pierre Bourdieu194
 • Χαράλαμπος Τσέκερης194
 • 10. Μισέλ Φουκώ216
 • Έλενα Λοΐζου216
 • 11. Anthony Giddens: Η θεωρία της Δομοποίησης240
 • Λάμπρος Λαμπριανού240
 • 12. Για την Κοινωνία της Διακινδύνευσης στο έργο του Ulrich Beck266
 • Σάββας Κατσικίδης266
 • Μαρία Ιωάννου266
 • 13. Κοινωνιολογία της Τέχνης – Η Προσέγγιση του Howard S. Becker280
 • Μιχάλης Τσαγκάρης280
 • 14. Stuart Hall: Η επαναφορά της «ιδεολογίας» στις σπουδές επικοινωνίας292
 • Λία - Πασχαλία Σπυρίδου292
 • Βιογραφικά Σημειώματα Επιμελητών της έκδοσης310
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο314
 • 0
 • 0