Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-079-1
Σελίδες: 160
Επιμέλεια: Εταιρία. Οικογενειακού Δικαίου

Το Νοέμβριο του 2015 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, με θέμα «Ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης». Τέθηκαν σοβαρά νομικά ζητήματα και προτάθηκαν λύσεις σχετικά με την έννοια της ανικανότητας και τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης.

Αρχικά, στην Α΄ συνεδρία ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους η κα Μ. Μαρκοπούλου με θέμα: «Διαταραχές και παθήσεις που καθιστούν αναγκαία τη θέση προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση» και η κα Π. Αγαλλοπούλου με θέμα: «Ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης. Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και η συμβατότητα των αποτελεσμάτων της δικαστικής συμπαράστασης με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία».

Στη δεύτερη συνεδρία, η κα Κατσή, ανέπτυξε την εισήγησή της με θέμα: «Ο ρόλος του Εισαγγελέα στις δίκες δικαστικής συμπαράστασης», η κα Χ. Γκότοβου παρουσίασε την εισήγησή της πάνω στις «Προϋποθέσεις και κριτήρια για το διορισμό και την αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη», ο κ. Κ. Παναγόπουλος μίλησε για «Τα τρία είδη προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη» και η κα Α. Πελλένη-Παπαγεωργίου ανέπτυξε το θέμα: «Η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στον συμπαραστατούμενο».

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της τρίτης συνεδρίας ο κ. Κ. Χριστοδούλου ανέπτυξε την εισήγησή του με θέμα: «Η διαχείριση της περιουσίας του συμπαραστατούμενου», ο κ. Ν. Κατηφόρης παρουσίασε την εισήγησή του πάνω στα «Δικονομικά ζητήματα της δικαστικής συμπαράστασης», ενώ η κα Χ. Τσούκα κινήθηκε στη θεματική γύρω από τα «Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της δικαστικής συμπαραστάσεως». 

Στο έργο περιλαμβάνονται ακόμα και οι παρεμβάσεις των κ.κ. Κ. Κουτσουλέλου, Ι. Κονδύλη και Μ. Καράση.

Στο τέλος του βιβλίου  παρατίθενται από την Ομ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, κα Θεοφανώ Παπαζήση, τα πορίσματα του συνεδρίου. 

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ10
 • Α΄ Συνεδρία18
 • Διαταραχές και παθήσεις που καθιστούν αναγκαία τη θέση προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση18
 • Μαρία Μαρκοπούλου Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης18
 • Ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης. H διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και η συμβατότητα των αποτελεσμάτων της δικαστικής συμπαράστασης με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία26
 • Πηνελόπη Αγαλλοπούλου Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς26
 • Δικαστική συμπαράσταση - Απόδραση από ψυχική/διανοητική διαταραχή - Υποβολή αίτησης ανάκλησης - Θάνατος συμπαραστατέου πριν τη συζήτηση - Κύρος ιδιόγραφης διαθήκης του συνταχθείσας μετά την απόδραση42
 • Κώστας Κουτσουλέλος Δικηγόρος42
 • Περί των κινήτρων του αιτούντος την δικαστική συμπαράσταση συγγενούς48
 • Ιωάννα Ν. Κονδύλη Επίκ. Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ48
 • B΄ Συνεδρία62
 • Ο ρόλος του εισαγγελέα στις δίκες της δικαστικής συμπαράστασης62
 • Ιωάννα Κατσή Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης62
 • Προϋποθέσεις και κριτήρια για το διορισμό και την αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη70
 • Χρυσαυγή Γκότοβου Πρωτοδίκης Άρτας70
 • Τα τρία είδη προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη και οι αντίστοιχες εξουσίες - αρμοδιότητες82
 • Κωνσταντίνος Δ. Παναγόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ82
 • Η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στον συμπαραστατούμενο94
 • Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών94
 • Διπλή κατάχρηση θεσμών στο δίκαιο της «δικαστικής συμπαραστάσεως» (ΑΚ 1666 επ.) Με αναφορά στον «Πατέρα» του Strindberg104
 • Μαριάνος Καράσης Ομότ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, Αντεπιστ. Μέλος Ακαδημίας Αθηνών104
 • Γ΄ Συνεδρία110
 • Η διαχείριση της περιουσίας του συμπαραστατουμένου110
 • Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών110
 • Δικονομικά ζητήματα της δικαστικής συμπαράστασης112
 • Νικόλαος Μ. Κατηφόρης Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος112
 • Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της δικαστικής συμπαραστάσεως122
 • Χρυσαφώ Σπ. Τσούκα Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ122
 • Σύνοψη εργασιών και συμπεράσματα 146
 • Θεοφανώ Παπαζήση Ομότ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ146
 • 0
 • 0