Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-082-1
Σελίδες: 336
Επιμέλεια: Ένωση. Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ
Εισηγητής: Α. Νταϊλιάνη, Ν. Βερβεσός, Π. Δέγλερης, Μ. Ζούλοβιτς, Ό. Κεφαλογιάννη, Θ. Κουτσούμπας, Μ. Μητσόπουλος, Χρ. Μουζάκης, Ευ. Μπακάλης, Γ. Μπουλούκος, Παν. Παναγιωτόπουλος, Φ. Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Π. Πανταζόπουλος, Θ. Πελαγίδης, Ευ. Περάκης, Η. Περγιαλιώτη, Αλ. Ρόκας, Δ. Σορβατζιώτη, Γ.-. Στ. Κούρτης, . Στ.Τασιόπουλος, Μ. Στέφου, Σπ. Τάσσης, Θ. Χίου

Στον τόμο «Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας» περιλαμβάνονται οι 19 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της e-ΘΕΜΙΣ, το οποίο έλαβε χώρα το Μάιο του 2015 στην Πύλο Μεσσηνίας.

Οι εισηγήσεις ταξινομούνται σε πέντε  θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν στις πέντε ομώνυμες συνεδρίες κατά τις εργασίες του Συνεδρίου.

Αφορούν τα  εξής θέματα: α) Οικονομία & Δίκαιο β) Πραγματική Οικονομία – Κοινωνία & Δίκαιο γ) Ανάπτυξη & Δικαιοσύνη δ) Τομείς & προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ε) Τεχνολογία και Οικονομία.

Το Συνέδριο ανέδειξε ότι το δίκαιο μπορεί και οφείλει να κινείται προς προοδευτικούς ορίζοντες, αποτελώντας σύμμαχο κάθε προσπάθειας εξέλιξης και προόδου και αφετέρου ότι η ανάπτυξη ενός τόπου διέρχεται και διά της νομικής οδού. 

 • -16
 • Α΄ Συνεδρία1
 • Οικονομία Δίκαιο1
 • Προδιαγραφές ανάπτυξης και δίκαιο της επιχείρησης Οι αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα3
 • Ο ρόλος του Δικαίου στη διαμόρφωση των συνθηκών της χρηματοοικονομικής αγοράς15
 • H συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της διαφθοράς31
 • Η διαφθορά, που αντιστρατεύεται την ανάπτυξη στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Aπό πλευράς Ποινικού Δικαίου39
 • Χρόνος απονομής, αποδοτικότητα και άλλες ανεπάρκειες στην ελληνική δικαιοσύνη Μια συνολική αποτίμηση πριν την κρίση55
 • Β΄ Συνεδρία77
 • Πραγματική Οικονομία - Κοινωνία Δίκαιο79
 • Οι φορολογικές περαιώσεις και αμνηστίες ως δημοσιονομικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας: Υπερνομοθετικοί και νομοθετικοί περιορισμοί – H εμπειρία από την ελληνική φορολογική πραγματικότητα79
 • Η συνδρομή του εργατικού δικαίου στην ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης93
 • Το δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης ως εργαλείο για την επαναφορά περιουσιακών στοιχείων σε παραγωγικές χρήσεις137
 • Γ΄ Συνεδρία146
 • Ανάπτυξη Δικαιοσύνη145
 • Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Ο ρόλος της πρόληψης, της καταστολής και του απαιτούμενου δημοσίου ελέγχου147
 • Οικονομική κρίση και δημοσιοποίηση οικονομικών δεδομένων πολιτών165
 • Δ΄ Συνεδρία200
 • Τομείς προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας199
 • Προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα - Νέο νομοθετικό πλαίσιο και νέα προϊόντα200
 • Η διοικητική μεταρρύθμιση “Καλλικράτης” ως μοχλός ανάπτυξης207
 • Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη (σχέδιο Juncker): Η άρση των κανονιστικών εμποδίων για τη βελτίωση του ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος221
 • Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας: Ο θεσμός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων231
 • Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως αρχή και ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής προόδου 241
 • Ε΄ Συνεδρία253
 • Τεχνολογία Οικονομία254
 • Δίκαιο και αγορές Πληροφορικής και Επικοινωνιών255
 • Η Χρήση των Cookies στο Ίντερνετ: Νομική ερμηνεία του σχετικού κανονιστικού πλαισίου και πρακτική εφαρμογή από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (eshops)265
 • Το Δίκαιο προστασίας εμπορικών απορρήτων ως θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας της καινοτομίας: Η Πρόταση Οδηγίας για την προστασία μυστικής τεχνογνωσίας και εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών281
 • Ηλεκτρονικές συμβάσεις και επιχειρηματικότητα307
 • 0
 • 0