Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-096-8
Σελίδες: 200
Συγγραφέας: Β. Καράκωστας

Ο συγγραφέας ερευνά το ζήτημα της ερμηνείας του νόμου παραθέτοντας τη σχετική μεθοδολογία και αναλύοντας συγκεκριμένα παραδείγματα συνταγματικών διατάξεων, καθώς και διατάξεων από το διοικητικό, το ποινικό και το αστικό δίκαιο.

Εκτίθενται επίσης οι αυθόρμητοι προβληματισμοί του συγγραφέα σχετικά με ζητήματα ερμηνείας του νόμου που ανακύπτουν από την επικαιρότητα.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με ενδεικτικές παραπομπές στην πρόσφατη νομολογία.

 • -2
 • Εισαγωγή15
 • Η νομική ως «επιστήμη»17
 • I. Σημειώσεις σχετικής μεθοδολογίας21
 • 1. O «Νόμος» με βάση κείμενες διατάξεις, Συντάγματος και νόμων:23
 • 2. Ερμηνείας πρόγευση27
 • 3. Είδη ερμηνείας νόμων32
 • 4. Ερμηνεία των διοικητικών πράξεων και των ιδιωτικών δικαιοπραξιών37
 • 5. Ειδικά η ερμηνεία των ποινικών νόμων44
 • 6. Ειδικά η ερμηνεία των Συνταγματικών διατάξεων:62
 • 7. Ειδικά η ερμηνεία των φορολογικών και δημοσιονομικών διατάξεων66
 • 8. Χρονική διαδοχή των κανόνων του δικαίου68
 • 9. Ιεραρχία των κανόνων του δικαίου69
 • 10. Ερμηνεία των δικονομικών κανόνων71
 • 12. Εφ’ άπαξ εκδιδόμενοι Νόμοι73
 • 12. Ιδιότυπος νόμος ο Κανονισμός της Βουλής76
 • 13. Για το θέμα του φυσικού δικαίου78
 • 14. Επίλογος - Ευχή84
 • 15. Βιβλιογραφία85
 • II. Περιπτώσεις89
 • Η δυσφήμιση κυρίως από κοινωνικοηθική αλλά και από ποινική άποψη91
 • Υπεξαίρεση και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ποινική και ηθική θεώρηση96
 • Το ηθικά και νομικά αξιόμεμπτο και αξιοτιμώρητο της επαιτείας101
 • Ομοφυλόφιλοι. Σύμφωνο συμβίωσης ή γάμος Ανεκτή η υιοθεσία 105
 • Νομοθετικές Επιπολαιότητες. Δυσπιστία άστοχη στην ιδιόγραφη διαθήκη109
 • Αιτήσεις παραπόνων και προσφυγές από την ίδια τη δημόσια διοίκηση. Περιορισμένη η σημασία των αναφορών πολιτών προς τη Βουλή114
 • Μεταθανάτια προστασία της προσωπικότητας129
 • Εμβρυοκτονία συγχωρεμένη και ασυγχώρητη, νομικά και ηθικά134
 • Σιχαμεροί και «ευφυείς» κακοποιοί. Εκβιαστές και απατεώνες139
 • Όρια υποχρέωσης υποστήριξης της συνέχισης της ζωής ενός ανθρώπινου όντος: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο Ποινικός Κώδικας144
 • Για μια νέα ζωή. Μεταθανάτια γονιμοποίηση149
 • Αυτοκινητικές ανθρωποκτονίες. Κοινώς επικίνδυνες αμέλειες 152
 • Χρειάζεται η υπαλληλική μονιμότητα Με ποίαν έννοια 158
 • Ο Εμμ. Ροΐδης, η Πάπισσα Ιωάννα, η ποινική καταδίκη του και η «ονοποίηση» των δικαστών163
 • Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο169
 • Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου ποινικού νόμου και τα πολιτικά ήθη175
 • Απόφθεγμα180
 • III. Αποσπάσματα από τη νομολογία (Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαλογιάννη)181
 • 1. Αρχή της νομιμότητας – αναδρομική ισχύς του επιεικέστερου νόμου ΑΠ (ποιν.) 837/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ183
 • 2. Απόλυτη απαγόρευση αναδρομικότητας των νόμων στα άρθρα 7 παρ. 1 και 78 παρ. 2 Συντ. ΑΠ 1939/2009 ΤΝΠ ΔΣΑ184
 • 3. Μη αναδρομική ισχύς ψευδοερμηνευτικού νόμου ΣτΕ 2682/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ185
 • 4. Ανάγκη για έκδοση ερμηνευτικού νόμου ΑΠ 1214/2000 ΤΝΠ ΔΣΑ186
 • 5. Χρήση ερμηνευτικών επιχειρημάτων (argumenta) ΜΠρΘεσ 2417/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ186
 • 6. Οι κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν αιτιολογίας ΣτΕ 1585/2002 ΤΝΠ ΔΣΑ188
 • 7. Διοικητικές συμβάσεις ΑΕΔ 5/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ188
 • 8. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 και 288 ΑΚ σε σύμβαση δημοσίων έργων ΣτΕ 355/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ189
 • 9. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200, 288 και 388 ΑΚ σε διοικητικές συμβάσεις ΣτΕ 552/2004 ΤΝΠ ΔΣΑ190
 • 10. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ στις διοικητικές συμβάσεις ΣτΕ 3692/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ191
 • 11. Η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege στο Σύνταγμα και σε υπερσυνταγματικές διατάξεις – Επιβολή στον κοινό νομοθέτη της υποχρέωσης για ακρίβεια και σαφήνεια κατά τη θέσπιση των ποινικών νόμων ΑΠ (ποιν.) 671/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ193
 • 12. Έλεγχος τηρήσεως συνταγματικών διατάξεων περί της διαδικασίας ψηφίσεως νόμων από τη Βουλή ΣτΕ Ολ 2151/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ194
 • 13. Θέσπιση του αντικειμένου, του υποκειμένου του φόρου, του φορολογικού συντελεστή, των απαλλαγών ή των εξαιρέσεων από τη φορολογία κ.λπ. με τυπικό νόμο ΑΠ 293/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ195
 • 14. Πρόβλεψη μισθών, συντάξεων κ.λπ. από οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο ΣτΕ 165/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ196
 • 15. Ενέργειες των διοικητικών δικαστηρίων για τη διακρίβωση της αλήθειας και την ταχύτερη έκδοση της απόφασης ΔιοικΕφΠειρ 792/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ197
 • 16. Νόμος με αυξημένη τυπική ισχύ ΣτΕ Ολ 1/2016 ΔΕΕ 2016,965198
 • 0
 • 0