Θεωρία και Πρακτική στον Περιβάλλοντα την Ελλάδα Θαλάσσιο Χώρο

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-091-3
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Σ. Πολυδώρου
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Πρόλογος: Α. Γιόκαρης

Το βιβλίο «Στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα» εντάσσεται στην Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και φιλοδοξεί στο να αποδώσει μια, όσο το δυνατόν πιο ακριβή περιγραφή του νομικού καθεστώτος των στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα. Τα στενά αυτά είναι εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα που είναι ανάμεσα στα κράτη που κατέθεσαν ερμηνευτική δήλωση κατά την υπογραφή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται οι νομικοί παράμετροι που τα οριοθετούν, η εξέλιξη και ο ορισμός τους. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η πρακτική των κρατών και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σε περίοδο ειρήνης αλλά και η πρακτική των κρατών σε περίοδο ένοπλης σύρραξης. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ειδικότερες περιπτώσεις στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα και συγκεκριμένα, στις θαλάσσιες ζώνες που περιβάλλουν την Ελλάδα και στα «Στενά των Δαρδανελίων, θάλασσας του Μαρμαρά και του Βοσπόρου».

Πολύ χρήσιμοι για τον αναγνώστη είναι αφενός οι χάρτες και οι πίνακες που υπάρχουν σε όλη την έκταση του βιβλίου και λειτουργούν διευκρινιστικά επί των παρουσιαζόμενων ζητημάτων, αφετέρου τα παραρτήματα με τις Διεθνείς Συμβάσεις-Συνθήκες και τη νομολογία των Διεθνών Δικαστηρίων.

Τέλος το βιβλίο περιλαμβάνει μια εκτενή ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία που διευκολύνει ακόμη περισσότερο τον αναγνώστη και τον ερευνητή αναφορικά με την περαιτέρω διερεύνηση των υπό ανάλυση θεμάτων, καθώς και ένα χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο με όλους  τους βασικούς όρους που συνδέονται με το αντικείμενο.

 • -2
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ17
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ19
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ21
 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ21
 • 2. ΔOMH ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ24
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι- ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ29
 • 1.1 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ29
 • 1.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις29
 • 1.1.2 Η υπόθεση του στενού της Κέρκυρας (Corfu Channel Case)31
 • 1.1.3 Οι προσπάθειες της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου33
 • 1.1.4 Οι συμβάσεις της Γενεύης 36
 • 1.1.5 Οι περαιτέρω προσπάθειες κωδικοποίησης μέχρι την Τρίτη Συνδιάσκεψη39
 • 1.2 ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ52
 • 1.2.1 Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά55
 • 1.2.2 Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά60
 • 1.2.3 Η ιδιαιτερότητα του διάπλου των στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα: Το καθεστώς της αβλαβούς διελεύσεως64
 • 1.2.4 Ειδικά συμβατικά καθεστώτα68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ- ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ META ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1982 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ97
 • 2.1 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ71
 • 2.2 ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ94
 • 2.3 Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ Ή ΚΙΝΗΣΗ TRANSIT97
 • 2.3.1 Το δικαίωμα της κίνησης transit97
 • 2.3.2 Ορισμός και σκοπός του δικαιώματος κίνησης transit99
 • 2.3.3 Σχήματα διαχωρισμού κυκλοφορίας και transit 109
 • 2.3.4 Νομοθετική αρμοδιότητα των κρατών των στενών110
 • 2.4 Η ΜΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΑΒΛΑΒΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ112
 • 2.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 112
 • 2.5.1 Κατηγορίες των στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα 113
 • 2.5.2 Ορισμός των στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα118
 • 2.6 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1982122
 • 2.6.1 Διέλευση transit και εθιμικό δίκαιο123
 • 2.6.2 Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα 125
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΡΡΑΞΗ129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III- ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ131
 • 3.1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ131
 • 3.2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ Ι.Μ.Ο.133
 • 3.3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV141
 • 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ141
 • 4.2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ143
 • 4.2.2 Ουδετερότητα144
 • 4.2.2.1 Εμπόλεμα τα κράτη των στενών146
 • 4.2.2.2 Ουδετερότητα των κρατών των στενών152
 • 4.2.3 Ναρκοθέτηση και στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα 157
 • 4.2.4 Ναυτικός και αεροπορικός αποκλεισμός και στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα 160
 • 4.2.1 Ειδικά συμβατικά καθεστώτα143
 • 4.3 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ162
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ169
 • 5.1 Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ169
 • 5.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις169
 • 5.1.2 Θαλάσσιες ζώνες που περιβάλλουν την Ελλάδα και στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα 170
 • 5.1.3 Επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας και στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα 185
 • 5.1.4 Στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα και ευθείες γραμμές βάσεως για τις θαλάσσιες ζώνες που περιβάλλουν την Ελλάδα191
 • 5.1.5 Η κίνηση πολεμικών στόλων από στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας193
 • 5.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ205
 • 5.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 218
 • 5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI- ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ: ΤΑ «ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ»227
 • 6.1 Η ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ «ΣΤΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ»227
 • 6.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις227
 • 6.1.2 Γεωμορφολογία των Στενών 227
 • 6.1.3 Ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά 231
 • 6.2 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ233
 • 6.2.1 Mare Clausum Turcicum233
 • 6.2.2 Διμερείς Συνθήκες235
 • 6.2.3 Πολυμερείς Συμφωνίες237
 • 6.2.4 Η συνθήκη των Σεβρών240
 • 6.2.5 Η συνθήκη της Λωζάννης241
 • 6.3 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ MONTREUX244
 • 6.3.1 Πολιτικό περιβάλλον και διαπραγματευτική περίοδος244
 • 6.3.2 Το περιεχόμενο της σύμβασης του Montreux 246
 • 6.3.3 Το καθεστώς της διέλευσης της σύμβασης του Montreux και η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας254
 • 6.4 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ258
 • 6.4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις258
 • 6.4.2 Η διαδοχή κρατών στη σύμβαση του Montreux260
 • 6.4.3 Αντικειμενικό και δεσμευτικό καθεστώς της σύμβασης του Montreux261
 • 6.4.4 Η συμπεριφορά της Τουρκίας262
 • 6.4.5 Το ζήτημα της ονομασίας των Στενών263
 • 6.4.6 Οι τουρκικοί κανονισμοί265
 • 6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ272
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ275
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ279
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ281
 • Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ281
 • Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ284
 • Γ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ294
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ297
 • 0
 • 0